Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Edifici di culto per gli imperatori. Varietà tipologica e terminologica ginnasi, teatri, bouleuteria, biblioteche naos, hieros oikos, basilike stoa, temenos,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Edifici di culto per gli imperatori. Varietà tipologica e terminologica ginnasi, teatri, bouleuteria, biblioteche naos, hieros oikos, basilike stoa, temenos,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Edifici di culto per gli imperatori

2 Varietà tipologica e terminologica ginnasi, teatri, bouleuteria, biblioteche naos, hieros oikos, basilike stoa, temenos, naiskos, bomos, Sebasteion/Kaisareion Sebasteion/Kaisareion: spazio dalle caratteristiche architettoniche non predefinite usato per la venerazione degli imperatori (luogo centrale del culto degli imperatori?) Sebasteia/Kaisareia attestati nella provincia d’Acaia Gythium (SEG XI 923) Messene (IG V 1, 1462; SEG XXIII 207)  Difficoltà nell’identificazione di luoghi adibiti al culto imperiale Assenza di un tipo architettonico preciso Arredo scultoreo: statue di imperatori (cultuali o onorarie?) Materiale epigrafico

3 a)Struttura ‘indipendente’ riservata al culto degli imperatori b)Integrazione degli imperatori negli spazi sacri esistenti → inserimento di statue di culto/altro intervento architettonico  La soluzione (a) di solito implica la creazione di un nuovo edificio  La soluzione (b) è funzionale all’integrazione cultuale degli imperatori nello spazio sacro (tempio o santuario) di una divinità preesistente. → In Grecia templi o santuari creati appositamente per il culto degli imperatori sono scarsi. La tendenza più diffusa è quella di riutilizzare strutture già esistenti.

4 IG II-III 2 3173 (età augustea) [ὁ] δῆμος θεᾶι Ῥώμηι καὶ Σ[εβασ]τῶι 〚 Καίσαρι 〛 στρα[τηγ]οῦντος ἐπὶ τ[οὺς] | ὁπλίτας Παμμένους τοῦ Ζήνωνος Μαραθωνίου ἱερέως θεᾶς | Ῥώμης καὶ Σεβαστοῦ Σωτῆρος ἐπ’ ἀκροπόλει, ἐπὶ ἱερείας Ἀθηνᾶς | Πολιάδος Μεγίστης τῆς Ἀσκληπίδου Ἁλαιέως θυγατρός. | Ἐπὶ ἄρχοντος Ἀρήου τ[οῦ] Δωρίωνος Παιανιέως. Atene. Tempio di Roma e di Augusto sull’Acropoli

5 I.Eleusis 361 (ca. 60 d.C.) — — — — — — — — — — — — — — — — — [— — — — — — — —]_ [— — — —]Ι̣Ο̣[— — —] [ἀνα]θέντα τὰ ἐν αὐτῷ ἀγάλματα τῶν Σεβασ- [τ]ῶν ἐκ τῶν ἰδίων καὶ ἀρχιερέα πρῶτον γενόμε- [νο]ν τῶν Σεβαστῶν ἀνέθηκαν. Il Sebasteion di Eleusi?

6 Olimpia. Pianta del santuario

7 IvO 366 (regno di Augusto)

8 Olimpia. Pianta del Metroon (con disposizione delle statue imperiali all’interno della cella – da Hitzl 1991)

9 Il Sebasteion di Eretria

10 Imperatori synnaoi degli dei tradizionali  Akraiphia: Nerone e Messalina synnaoi di Apollo Ptoios IG VII 2713, ll. 46-49 ἀγάλματα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πτωΐου συνκαθειδρύοντας τοῖς [ἡμῶν] πατρίοις θεοῖς [[Νέρωνος]] Διὸς Ἐλευθερίου καὶ Θεᾶς Σεβαστῆς [[Μεσσαλίνης]]  Atene: Giulia Domna synthronos di Atena Polias IG II-III 2 1076, ll. 16-20 [ποιῆσαι δὲ ὡς τάχιστα τὸν ἐπὶ τοὺς ὁπ]λείτας στρατ[ηγὸν ἄγαλμα τῆς Ἰουλίας Σεβαστῆς, τὸ]ν δὲ ἄρχοντα τῇ [Πολιάδι συνιδρῦσαι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ὀρό]φωι, ἵνα σύνθρον[ος ᾖ τῇ θεῷ]

11 Messene. Pianta dell’Asklepieion

12 Messene. Iscrizione commemorante lavori di restauro. IG V 1, 1462 (I sec. d.C.) Μᾶρκος Καίσιος Γάλλος ταμίας καὶ ἀντιστράταγος ἐ̣π̣ε̣σκεύασεν τὰς στοὰς τὰς τέσσαρας τοῦ Ἀσκλαπιείου καὶ τὰς ὑπερκειμένας πα- ρα τ δας τὰς κατὰ τὸ Καισαρῆον, δόντων εἰς τὰν ἐπισκευὰν τῶν ὑπογε- γραμμένων [- - -]

13 Messene. Propylon nord dell’Asklepieion

14 Decreto onorario (?). IG II-III 2 1081/5 (203 d.C.) -ll. 4-7: [- - θε]ọῖς τῶι τε Ἐλ[ευθερίωι Διὶ καὶ - - | - -]ίωι Καίσαρ[ι - - | - - ]ρι συνκαθ[ιδρῦσαι - - | - - κολ]οσσικὴν εἰκ[όνα - -] Agora di Atene. Stoa di Zeus Eleutherios Agora di Atene. Stoa di Zeus Eleutherios L’annesso della stoa di Zeus Eleutherios ad Atene


Κατέβασμα ppt "Edifici di culto per gli imperatori. Varietà tipologica e terminologica ginnasi, teatri, bouleuteria, biblioteche naos, hieros oikos, basilike stoa, temenos,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google