Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στους Η/Υ PHP Hypertext Preprocessor 3. Διατάξεις (arrays) Σε μία μεταβλητή αποθηκεύαμε μόνο μία τιμή. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε περισσότερες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στους Η/Υ PHP Hypertext Preprocessor 3. Διατάξεις (arrays) Σε μία μεταβλητή αποθηκεύαμε μόνο μία τιμή. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε περισσότερες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στους Η/Υ PHP Hypertext Preprocessor 3

2 Διατάξεις (arrays) Σε μία μεταβλητή αποθηκεύαμε μόνο μία τιμή. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε περισσότερες τιμές χρησιμοποιούμε διατάξεις (πίνακες). Για να δημιουργήσω μία διάταξη χρησιμοποιώ είτε την συνάρτηση array(), είτε τον τελεστή διάταξης, [ ]. Η συνάρτηση array(), χρησιμοποιείται συνήθως όταν θέλω να δημιουργήσω και να προσθέσω δύο ή περισσότερα στοιχεία σε μια διάταξη ενώ ο τελεστής όταν θέλω να προσθέσω ένα στοιχείο αρχικά ή να προσθέσω ένα νέο στοιχείο σε μια υπάρχουσα διάταξη. Παράδειγμα με τη χρήση της συνάρτηση array() $colors = array ("red", "blue", "yellow", "green");

3 Παράδειγμα με τη χρήση του τελεστή [ ] $colors[ ] = "red"; $colors[ ] = "blue"; $colors[ ] = "yellow"; $colors[ ] = "green"; Αν θέλουμε να γίνουμε πιο σαφείς χρησιμοποιούμε δείκτες. $colors[0] = "red"; $colors[1] = "blue"; $colors[2] = "yellow"; $colors[3] = "green"; Αν δεν χρησιμοποιήσουμε δείκτες η php βάζει αυτόματα δείκτες έτσι ώστε να μην γίνονται λάθη όταν αναφερόμαστε στα στοιχεία μιάς διάταξης.

4 Πως προσθέτω νέα στοιχεία σε υπάρχουσα διάταξη. Ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας μιας διάταξης μπορώ πάντα να προσθέσω νέα στοιχεία με τον τελεστή διάταξης [ ]. Έτσι για το προηγούμενο παράδειγμα γράφω: $colors[ ] = " black"; Θα μπορούσαμε εδώ να γράψουμε $colors[4] = " black"; Αλλά το αποφεύγουμε γιατί η php το κάνει αυτόματα και έτσι δεν κάνουμε λάθη.

5 Η συνάρτηση array_fill Η συνάρτηση array_fill() μου δίνει την δυνατότητα να γεμίσω κάποιες από τις θέσεις μιας διάταξης με default τιμές. Η συνάρτηση γράφεται ως εξής: $pinakas=array_fill(0, 4, " black "); Η πρώτη παράμετρος είναι το πρώτο στοιχείο στο οποίο θα εφαρμοστεί η συνάρτηση, η δεύτερη παράμετρος είναι το πλήθος των στοιχείων στα οποία θα εφαρμοστεί και η τιμή που θα πάρουν όλα τα στοιχεία είναι η τρίτη παράμετρος. Για το παράδειγμα ξεκινάμε από το στοιχείο 0, και εφαρμόζουμε την τιμή “black” σε 4 στοιχεία του πίνακα. Και ισοδυναμεί με $pinakas [ ] = " black ";

6 Παράδειγμα


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στους Η/Υ PHP Hypertext Preprocessor 3. Διατάξεις (arrays) Σε μία μεταβλητή αποθηκεύαμε μόνο μία τιμή. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε περισσότερες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google