Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

結構學 ( 一 ) 第三次作業 97/03/27. 題目一 先求出支承反力 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 20+(2*6)*3=R B *4  R B =14kN ( ↑ ) 取 ΣF Y =0 R A =2*6-R B  R A =-2kN ( ↓ ) 剪力圖如右.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "結構學 ( 一 ) 第三次作業 97/03/27. 題目一 先求出支承反力 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 20+(2*6)*3=R B *4  R B =14kN ( ↑ ) 取 ΣF Y =0 R A =2*6-R B  R A =-2kN ( ↓ ) 剪力圖如右."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 結構學 ( 一 ) 第三次作業 97/03/27

2 題目一

3 先求出支承反力 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 20+(2*6)*3=R B *4  R B =14kN ( ↑ ) 取 ΣF Y =0 R A =2*6-R B  R A =-2kN ( ↓ ) 剪力圖如右

4 題目一 ( 續 ) 左側有正彎矩 20kN-m ,而前段 2m 並無剪力, 故彎矩維持平行 ( 斜率為零 ) , 2 至 6m 處彎矩減 少 24kN-m , 6 至 8m 處剪力由 +4 遞減至 0 ,也 代表著彎矩的斜率由 +4 變化至 0 ,如下圖

5 桁架 — 零力桿件

6

7 桁架 — 接點法 節點自由體圖,至少一個已知力,最多 兩個未知力 假設未知力方向 ( 張力或壓力 ) 力平衡方程式 (ΣF x =0, ΣF y =0) 繼續分析下一節點,重複上述步驟

8 桁架 — 切面法 針對要分析的桿件裁切出適當之切面 若有必要,先求出支承反力 取較少力的部份繪出自由體圖 假設未知力方向 ( 張力或壓力 ) 力平衡方程式 (ΣM=0,ΣF x =0, ΣF y =0)

9 題目二

10 F AH v=34(-)  F AH h=34*4/3=45.33(-) F AB =45.33+32=77.33(+) F BH =64(+), F BC =77.33(+) 令 F GH h=a  F GH v=a, F CH h=b  F CH v=.75b a+b=45.33, 64+a=34+.75b  a=2.29, b=43.04 F FG h=32+2.29=34.29(-)  F FG v=34.29(-)  F CG =2.29+34.29=34.58(+) F EF v=30(-)  F EF h=30*4/3=40(-)  F DE =40(+) F CD =40(+), F DF =0 F CF h=40-34.29=5.71(-), F CF v=34.29-30=4.29(-)

11 題目三

12 支承反力 R F =33( ↑ ),R A v=3( ↓ ),R A h=0 F AB v=3(+)  F AB h=1.732(+)  F AG =1.732 F BG v=3(-)  F BG h=1.732(-)  F BC v=3.462 F CG v=15(+)  F CG h=8.66(+)  F FG =12.124(-) F DE v=18(+)  F DE h=10.392(+)  F EF h=10.392( -) F DF v=18(-)  F DF h=10.392(-)  F CD =20.782(+) F CF v=15(-)  F CF h=8.66(-)

13 題目四

14 tan -1 (4.5/3)=56.3 。 tan -1 (4.5/9)=26.6 。 由 ΣM D =0  F GF sin(26.6 。 )*6=7*3  F GF =21/6/0.44776=7.82kN(-) 由 ΣM O =0  F GD sin(56.3 。 )*6+2*6=7*3  F GD =(21-12)/6/0.832=1.8kN(-)


Κατέβασμα ppt "結構學 ( 一 ) 第三次作業 97/03/27. 題目一 先求出支承反力 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 20+(2*6)*3=R B *4  R B =14kN ( ↑ ) 取 ΣF Y =0 R A =2*6-R B  R A =-2kN ( ↓ ) 剪力圖如右."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google