Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Κορδάκη, MEdu, PhD.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Κορδάκη, MEdu, PhD."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Κορδάκη, MEdu, PhD

2 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδόν κάθε είδος εκπαιδευτικού λογισμικού επιδρά θετικά ενώ ορισμένα επιδρούν καταλυτικά (συγκριτικές αλλά και ποιοτικές έρευνες) στο σύνολο του πλαισίου συμφραζομένων στο οποίο συντελείται η μάθηση οι ερμηνείες : –φυσικές –κοινωνιολογικές –γνωστικές –πολιτισμικές κ.α

3 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Ο υπολογιστής ως το Very medium στη διδακτική τάξη, γιατί? Η μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού ως ένα είδος κατασκευής, εξερεύνησης απόδοσης προσωπικών σημασιών στη γνώση άλλων και διερεύνησης αγοράς ‘Window shopping’

4 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Ο ρόλος του μαθητή: πιο ισχυροποιημένος στη σχέση του με τον καθηγητή μαθαίνει πώς να μαθαίνει αναπτύσσει ένα διερευνητικό ρόλο αναλύει το πρόβλημα κάνει επιλογές συνθέτει κάνει έλεγχο υποθέσεων του δίνεται η ευκαιρία να εκφράσει τις ατομικές του αλλά και τις εσωτερικές του διαφορές στη μάθηση αισθάνεται ότι κάποιος ασχολείται μαζί του αποκτά κίνητρο για τη μάθηση (αλληλεπιδραστικότητα, διερευνητικό λογισμικό και δραστηριότητες)

5 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Ο ρόλος του καθηγητή: Μειώνεται η αυθεντία και η εξουσία του λόγω ειδικότητας Περισσότερο διερευνητικός Εξυπηρετεί το μαθητή Οργανώνει διερευνητικές δραστηριότητες Εξελίσσεται με τους μαθητές του Επηρεάζεται από τις εποικοδομιστικές σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που συνήθως υποστηρίζονται από διερευνητικό λογισμικό Αναγκάζεται να υιοθετήσει ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, να κατασκευάσει φύλλα εργασίας Δεν μπορεί να αγνοήσει τους αδύνατους μαθητές

6 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Η γνώση που κατασκευάζεται: Αποτελεί προιόν διερευνητικής προσπάθειας Στηρίζεται σε πλούσια πειραματικά δεδομένα Αποτελεί γνώση που παράγεται με βάση την επαγωγική λογική Οι έννοιες αποκτούν δυναμικό και όχι στατικό περιεχόμενο Αποτελεί προιόν ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας Είναι υψηλού επιπέδου λόγω της δραστηριότητας επίλυσης προβλήματος που συνήθως τίθεται Η γνώση που κατασκευάζεται από ολόκληρη την τάξη είναι πλουσιότερη από αυτήν που κατασκευάζεται με τα συμβατικά μέσα η οποία συνήθως είναι μονοδιάστατη Κατασκευάζεται με τη συμβολή όλων των μαθητών ανάλογα με τις ικανότητές τους και όχι μόνο από τους λίγους καλούς μαθητές

7 Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Γνώση βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό: Η γνώση διαφοροποιείται από αυτή των βιβλίων, εκσυγχρονίζεται και αποτελεί προιόν σύνθεσης των επιστημολογικών αντιλήψεων του σχεδιαστή για το αντικείμενο σε αλληλεπίδραση με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, και με τις θεωρητικές παραδοχές για το πώς ο μαθητής μαθαίνει γενικά αλλά και το αντικείμενο ειδικότερα, ένα είδος δυναμικής γνώσης Κάθε γνωστικό αντικείμενο εκσυγχρονίζεται και νέοι τρόποι εποικοδομιστικών δραστηριοτήτων αναζητούνται όπως και νέα συστήματα αναπαραστάσεων


Κατέβασμα ppt "Τι αλλάζει στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Κορδάκη, MEdu, PhD."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google