Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Troponin T 10 febrúar 2010 Martina Vigdís Nardini.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Troponin T 10 febrúar 2010 Martina Vigdís Nardini."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Troponin T 10 febrúar 2010 Martina Vigdís Nardini

2 Troponin eru prótein Þrjár mismunandi einingar, I, C & T. Koma við sögu í samdrætti þverráka vöðva & hjartavöðva Troponin er ekki að finna í sléttum vöðvum

3 Vöðvasamdráttur Innan vöðvafruma eru s.k. myofibrillur eða vöðvaþræðir sem innihalda myosin og aktín þræði

4

5 Í hvíld liggur próteinið tropomyosin yfir ákveðnum bindisetum á aktíni Tropomyosin liggur fast í þessari stöðu fyrir tilstuðlan troponin complexins

6 Bindisetin sem tropomyosin hylur eru fyrir ákveðna myosin hausa sem bíða spenntir eftir því að geta tengst

7

8 Með taugaboði um samdrátt berst calcium til umfrymisins. Calcium binst við TnC og aflæsir þetta fyrri stöðu complexins og TnT losnar frá aktínþræðinum Tropomyosin afhjúpar þannig bindisætin sem undir eru á aktíninu og myosinhausar geta nú tengst við.

9

10 Við tenginguna breytist lögun myosinsins líkt og myosin hausinn reygi höfuðið aftur og aktínþráðurinn dregst til Þ.e. samdráttur verður í vöðvanum

11

12 Cardiac Troponin Troponin T & I eru á sértæku formi í hjartavöðvanum Hægt er að greina á milli þess TnT og TnI sem kemur frá hjartavöðvanum vs það sem kemur frá þverráka vöðvum líkamans Troponin C er ekki notað í klíník til aðgreiningar þar sem enginn munur er á því milli hjartavöðva og annarra vöðva

13 Myocardial infarct Við dauða hjartavöðvafruma lekur innihald þeirra út og verður mælanlegt í blóði Mæling á Troponini T er gagnlegust 12 klst eftir upphaf einkenna, s.s hjartverk. – Næmi er þá 100%. Greiningin myocardial infarct getur verið útilokuð sé TnT <0,1μg/l TnT getur haldist hækkað eftir MI í 2 vikur

14 Orsakir hækkaðs cardiac troponins Hjartabilun Myocarditis Kransæðalokun Kransæðaspasmar (Prinzmetal angina) Stroke og SAH Trauma, d. skurðaðgerð og hvers kyns cardiac contusion, pacemaker, biopsia, defibrillation Tachycardia Tachy- og bradyarrithmiur HCM Vinstri ventricular hypertrophia Aorta dissection og aortulokusjúdkómar Respiratory Syncytial virus

15 Aðrar orsakir Öndunarbilun Embolia pulmonalis Sepsis Hypovolemia Nýrnabilun Toxín s.s. snákaeitur, 5flurouracil, adriamycin Amfetamín og kókaín (tachycardia) Bruni >25% af yfirborði Bólgusjúdkómar s.s – Kawasaki – myocardit, – pericardit, – endocardit Infiltrativir sjúkdómar s.s. – amyloidosis – Sarcoidosis – Hemochromatosis – sclerodera

16 Auðvelt að muna og þannig skilja flestar ástæður TnT hækkunar Aukin súrefnisþörf en minnkað súrefnisframboð veldur ischemiu og troponin lekur út úr deyjandi myocytum Með auknu gegndræpi frumuhimna komast smærri troponin fragment út í system blóðrásina, þannig getur troponin verið hækkað þó að necrosa í myocytum hafi ekki átt sér stað

17 Falskt jákvætt TnT eða TnI Heterophilic antibodies = mótefni sem kross reagera, t.d. RF – Rannsókn sem segir að til sé ákv antibody blocking agent sem fylgir immune-assay mæli kit-inu sem nota skal í slíkum vafatilfellum. – Virðist ekki virka! Rheumatoid Factor – Rheumatoid factor blocking agent gefinn Fibrin kekkjun eða hækkun á fibrini – Nota hepariniseruð glös – Spinna niður í skilvindunni oftar en ella Rannsakandinn óhæfur eða prófið skemmt

18 Heimildir Clinical biochemistry e. Alan Gaw og félaga Uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=chd/1260&view=print ( Elevated cardiac roponin concentration in the absence of an acute coronary syndrome) Cardiac troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease e M.Eisenhut et al. Júlí 2004 http://chestjournal.chestpubs.org/content/125/5/1877.full#sec-7. http://www.thailabonline.com/diseasegeneral/troponin1.gif http://media-2.web.britannica.com/eb-media/35/2835-004-889E54BA.gif http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/neuro/sciam.muscle.1.jpg http://www.journalclub.org/vol2/a58.html http://webanatomy.net/anatomy/myosin.jpg http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi% 3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790%26blobname%3Dch11f25.jpg&imgrefurl=http://www.ncbi. nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi%3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790&usg=__ngHyTkmmRD7Ugzdi 7M5VJqm- 4M0=&h=457&w=458&sz=75&hl=en&start=42&um=1&itbs=1&tbnid=b11OFWFJlZLUkM:&tbnh=12 8&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dtroponin%2Bt%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26client%3Dsaf ari%26rls%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1


Κατέβασμα ppt "Troponin T 10 febrúar 2010 Martina Vigdís Nardini."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google