Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Έργο «Εικονικά Μουσεία» Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλάτσης ΕΚΒΑΝ – Μέτρο 1.3 –

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Έργο «Εικονικά Μουσεία» Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλάτσης ΕΚΒΑΝ – Μέτρο 1.3 –"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Έργο «Εικονικά Μουσεία» Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλάτσης ΕΚΒΑΝ – Μέτρο 1.3 – Αρ. Έργου 81

2 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Συμμετέχοντες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Infocad Audio Visual Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ιδρ. Ν. Π. Γουλανδρή Εννέα μουσεία του ΕΚΠΑ (Ιστορίας, Βοτανικής, Ζωολογίας, Παλαιοντολογίας, Ορυκτολογίας, Αρχαιολογικό, Ανθρωπολογίας, Υγιεινής, Εγκληματολογικό)

3 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Στόχοι του Έργου Δημιουργία ενός ενιαίου Εικονικού Περιβάλλοντος για όλα τα μουσεία Δημιουργία ενός πολυγλωσσικού, πολυμεσικού Δικτυακού τόπου Ανάπτυξη ενός εργαλείου καταλογογράφησης και διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων

4 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Πλεονεκτήματα του Εικονικού Μουσείου Η παρουσίαση εκθεμάτων που δεν βρίσκονται εκτεθειμένα στο φυσικό χώρο του μουσείου Η πρόσβαση στη σχετική με τα μουσειακά εκθέματα πληροφορίας, από απομακρυσμένους χρήστες Η μελέτη των εκθεμάτων ενός πραγματικού μουσείου από κάθε χρήστη, βάσει των δικών του επιλογών και προτιμήσεων, χωρίς την ανάγκη φυσικής επαφής και παρουσίας του στο χώρο των εκθεμάτων. Η εξασφάλιση της διάχυσης της μουσειακής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.

5 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Έργο Εικονικά Μουσεία Απευθύνεται σε απλούς επισκέπτες προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα εκθέματα Αλλά και ερευνητές για μελέτη εκθεμάτων Αναπτύχθηκαν: Εφαρμογή Καταλογογράφησης και Διαχείρισης Β.Δ. πολυμέσων Λογισμικό παρουσίασης δικτυακού τόπου με τρισδιάστατα εκθέματα (http://museums.di.uoa.gr) σύντομα και (http://www.vr-museums.gr) Μια τοπικά εκτελούμενη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας

6 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Φάσεις του Έργου «Εικονικά Μουσεία» Ανάλυση Απαιτήσεων Μουσείων και Αποτύπωση Προδιαγραφών Περιεχόμενο, Τρόπο Παρουσίασης, Κοινό/Επισκέπτες Ανάπτυξη Εφαρμογών Σχεδιασμός σχήματος Βάσης, Αρχιτεκτονική διασύνδεσης με διαδίκτυο, εφαρμογή διαδικτύου, εφαρμογή διαχείρισης Β.Δ., εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος (επόμενη διαφάνεια) Αξιολόγηση Αρχιτεκτονικής Διασύνδεσης με διαδίκτυο Εφαρμογής Διαδικτύου, Βάσης Δεδομένων Εικονικού περιβάλλοντος, συσκευών αλληλεπίδρασης

7 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Η ανάπτυξη ενός εικονικού μουσείου περιλαμβάνει: Ψηφιοποίηση των 2D και 3D εκθεμάτων Φωτογραφίες Τρισδιάστατη σάρωση Τρισδιάστατη φωτογραφία Τρισδιάστατη μοντελοποίηση δημιουργία αρχιτεκτονικών μοντέλων χώρων τοποθέτηση εκθεμάτων στο χώρο σχεδιασμός και υλοποίηση πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα, ανάλογα και με τις συσκευές εισόδου/εξόδου

8 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Πρόσβαση στα μουσεία μέσω διαδικτύου  Δυναμική  Πολυγλωσσική  Πολυμέσα

9 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Πρόσβαση στα μουσεία μέσω διαδικτύου

10 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Εφαρμογή Καταλογογράφησης και Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων

11 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Τα 10 μουσεία που συμμετείχαν στο έργο οργανώθηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους: Ανθρωποκεντρικά μουσεία (Ανθρωπολογικό, Εγκληματολογικό, Υγιεινής) Ιστορικά/Αρχαιολογικά (Κυκλαδικής Τέχνης Ιδρ. Γουλανδρή, Αρχαιολογικό Φιλοσοφικής Σχολής, Μουσείο Ιστορίας Παν. Αθηνών) Μουσεία της Γης (Ορυκτολογίας, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας) Μουσεία Χλωρίδας και Πανίδας (Βοτανικής, Ζωολογίας)

12 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Αίθουσα εισόδου Αίθουσα εισόδου σε κατηγορίες μουσείων Αίθουσα εισόδου μουσείου Η δομή του χώρου περιλαμβάνει 3 είδη αρχικών αιθουσών:

13 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Διάδρομος Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

14 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Διάδρομος Μουσείου Υγιεινής

15 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Φωτογραφία Πιγκουΐνου (μουσείο Ζωολογίας) Διόραμα με το πιγκουΐνο

16 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Αποτελέσματα αξιολόγησης εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας Αξιολόγηση ως προς ευχρηστία, ταχύτητα, λεπτομέρεια Αξιολόγηση συσκευών πλοήγησης – χειρισμού αντικειμένων 25 άτομα, καταγραφή χρόνου και σφαλμάτων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου Συμπεράσματα: καλή ανάλυση και λεπτομέρεια, κάποιοι διάδρομοι επανασχεδιάστηκαν για κλειστοφοβικούς, προτεινόμενες συσκευές πλοήγησης και χειρισμού το Joystick και το ποντίκι

17 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Παρουσίαση Έργου«Εικονικά Μουσεία» Ημερίδες Ημερίδα Ναυτικών Μουσείων (Θωρ. Αβέρωφ - Νοε. 2000) Ημερίδα Μουσειολογίας (Μυτιλήνη - Οκτ. 2001) Συνέδρια Designing a virtual museum within a museum, Virtual Reality, Archaeology, and Cultural Heritage, Athens, November 2001, supported by ACM SIGGRAPH. Building a VR - Museum in a Museum, Third International Virtual Reality Conference, Laval, France, May 2001. A Method for Designing and Implementing Virtual Museums, UK VR-SIG 2000, Proceedings of the seventh UK VR-SIG Conference, Glasgow, September 2000.

18 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Συνεχιζόμενη έρευνα Πτυχιακές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Μεταφορά του Εικονικού Περιβάλλοντος σε περιβάλλον παιχνιδιού Δημιουργία κλάσεων αλληλεπιδρώντων αντικειμένων Διδακτορική και Μεταδιδακτορική Έρευνα Augmented reality, βαθμοί εμβύθισης, ταυτόχρονη εμβύθιση πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο

19 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Συμπεράσματα – Αποτελέσματα Έργου Απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας Εφαρμογές απαραίτητες για τα μουσεία Δημιουργία απαραίτητης υποδομής για την συνέχιση της έρευνας σε θέματα αιχμής Δημιουργία κοινού δικτυακού τόπου για τα μουσεία του Πανεπιστημίου Πιθανή η εμπορική αξιοποίηση των εφαρμογών


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εικονικά Μουσεία Έργο «Εικονικά Μουσεία» Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλάτσης ΕΚΒΑΝ – Μέτρο 1.3 –"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google