Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BERKELEY DIGITAL LIBRARY Εργασία στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Β00031 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Β00065 ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΒΟΟΟΟ2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BERKELEY DIGITAL LIBRARY Εργασία στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Β00031 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Β00065 ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΒΟΟΟΟ2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BERKELEY DIGITAL LIBRARY Εργασία στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Β00031 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Β00065 ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΒΟΟΟΟ2

2 Εισαγωγή Ποικίλοι παράγοντες παρέχουν εικόνες, έγγραφα, βάσεις δεδομένων και άλλα είδη στοιχείων που γίνονται απευθείας προσβάσιμα από το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Ποικίλοι παράγοντες παρέχουν εικόνες, έγγραφα, βάσεις δεδομένων και άλλα είδη στοιχείων που γίνονται απευθείας προσβάσιμα από το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη του Μπέρκλεϋ παρέχει στα μέλη του κοινού και τους επισκέπτες ελεύθερη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ερευνητικούς πόρους της, στις συλλογές αναφοράς, στα υλικά κυβερνητικής αναφοράς και στα δωμάτια ανάγνωσης. Η βιβλιοθήκη του Μπέρκλεϋ παρέχει στα μέλη του κοινού και τους επισκέπτες ελεύθερη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ερευνητικούς πόρους της, στις συλλογές αναφοράς, στα υλικά κυβερνητικής αναφοράς και στα δωμάτια ανάγνωσης. Η παραπάνω βιβλιοθήκη περιέχει on-line καταλόγους, διάφορα είδη ψηφιακών συλλογών(κείμενα, εικόνες, ήχους), πηγές πληροφοριών, εργαλεία τεχνολογίας για τη βιβλιοθήκη και διάφορα είδη αρχείων. Οι περισσότεροι από τους καταλόγους της εξετάζουν την ανθρωπότητα, τις κοινωνικές επιστήμες καθώς και θέματα ιστορίας. Η παραπάνω βιβλιοθήκη περιέχει on-line καταλόγους, διάφορα είδη ψηφιακών συλλογών(κείμενα, εικόνες, ήχους), πηγές πληροφοριών, εργαλεία τεχνολογίας για τη βιβλιοθήκη και διάφορα είδη αρχείων. Οι περισσότεροι από τους καταλόγους της εξετάζουν την ανθρωπότητα, τις κοινωνικές επιστήμες καθώς και θέματα ιστορίας. Ο σύνδεσμος του υπερκειμένου είναι το εργαλείο μέσω του οποίου η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μοιράζεται τις πληροφορίες με άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ο σύνδεσμος του υπερκειμένου είναι το εργαλείο μέσω του οποίου η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μοιράζεται τις πληροφορίες με άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. έ

3 Πρόλογος Πέντε έτη πριν το δημιουργούμενο ψηφιακό πρόγραμμα βιβλιοθήκης συγκέντρωσε ένα μίγμα ψηφιακών εγγράφων και εικόνων που κυρίως οι επιστήμονες υπολογιστών μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως δοκιμή. Πέντε έτη πριν το δημιουργούμενο ψηφιακό πρόγραμμα βιβλιοθήκης συγκέντρωσε ένα μίγμα ψηφιακών εγγράφων και εικόνων που κυρίως οι επιστήμονες υπολογιστών μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως δοκιμή. Ύστερα από μια συνεχή πρόσθεση στοιχείων η βιβλιοθήκη τώρα παρέχει πρόσβαση ανοικτής γραμμής στις σημαντικές ψηφιακές συλλογές της που δεν είναι διαθέσιμες αλλού. Ύστερα από μια συνεχή πρόσθεση στοιχείων η βιβλιοθήκη τώρα παρέχει πρόσβαση ανοικτής γραμμής στις σημαντικές ψηφιακές συλλογές της που δεν είναι διαθέσιμες αλλού. O Ginger Ogle είναι ο διευθυντής για το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ. Ανέπτυξε το σύστημα ανάκτησης της δοκιμής και συνεχίζει να το διαχειρίζεται. Σαν άριστος σπουδαστής στην ομάδα βάσεων δεδομένων στο Μπέρκλεϋ, έχτισε μια βάση δεδομένων εικόνας οι οποίες στη συνέχεια έγιναν μέρος της αρχικής δοκιμής για το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. O Ginger Ogle είναι ο διευθυντής για το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ. Ανέπτυξε το σύστημα ανάκτησης της δοκιμής και συνεχίζει να το διαχειρίζεται. Σαν άριστος σπουδαστής στην ομάδα βάσεων δεδομένων στο Μπέρκλεϋ, έχτισε μια βάση δεδομένων εικόνας οι οποίες στη συνέχεια έγιναν μέρος της αρχικής δοκιμής για το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης.

4 Συλλογές σε ηλεκτρονική μορφή 1. Ημερολόγια 1. Ημερολόγια 2. Άτλαντες, Χάρτες και Γεωγραφικά λεξικά 2. Άτλαντες, Χάρτες και Γεωγραφικά λεξικά 3. Βιβλιογραφίες 3. Βιβλιογραφίες 4. Βιογραφίες 4. Βιογραφίες 5. Βιβλία και Διατριβές 5. Βιβλία και Διατριβές 6. Έγγραφα και Πρακτικά Συνεδρίων 6. Έγγραφα και Πρακτικά Συνεδρίων 7. Λεξικά 7. Λεξικά 8. Κατάλογοι της βιβλιοθήκης 8. Κατάλογοι της βιβλιοθήκης 9. Εγχειρίδια 9. Εγχειρίδια 10. Εφημερίδες και αρχεία ειδήσεων 10. Εφημερίδες και αρχεία ειδήσεων 11. Περιοδικά 11. Περιοδικά 12. Στατιστικές 12. Στατιστικές

5 Άλλες συλλογές 1. Αεροφωτογραφίες 1. Αεροφωτογραφίες 2.Το Αμερικάνικο πρόγραμμα κληρονομιάς 2.Το Αμερικάνικο πρόγραμμα κληρονομιάς 3.Ομότιμη σειρά διάλεξης ανθρωπολογίας 3.Ομότιμη σειρά διάλεξης ανθρωπολογίας 4. Κληρονομιά Καλιφόρνιας 4. Κληρονομιά Καλιφόρνιας 5. Χειρόγραφα 5. Χειρόγραφα 6. Ψηφιακά Scriptorium 6. Ψηφιακά Scriptorium 7.Ηλεκτρονικές επιφυλάξεις 7.Ηλεκτρονικές επιφυλάξεις 8. Ιστορικοί τοπογραφικοί χάρτες Καλιφόρνιας 8. Ιστορικοί τοπογραφικοί χάρτες Καλιφόρνιας 9. Μία διεθνής διανεμημένη συλλογή των τεχνικών εκθέσεων πληροφορικής 9. Μία διεθνής διανεμημένη συλλογή των τεχνικών εκθέσεων πληροφορικής 10. Συλλογή των Μεσαιωνικών και Κλασσικών κειμένων 10. Συλλογή των Μεσαιωνικών και Κλασσικών κειμένων 11. Μικρή συλλογή φωτογραφιών από το 19ο αιώνα στη Σιβηρία 11. Μικρή συλλογή φωτογραφιών από το 19ο αιώνα στη Σιβηρία 12. Ψηφιακά αρχεία της ιστορίας του Μπέρκλεϋ 12. Ψηφιακά αρχεία της ιστορίας του Μπέρκλεϋ

6 Κυριότερες συλλογές και συστήματα ανάπτυξής τους Tο μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής της βιβλιοθήκης αποτελείται από έγγραφα και εικόνες. Η πηγή για την συγκέντρωση αυτών των στοιχείων είναι το τμήμα των υδάτινων πόρων(DWR). Tο μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής της βιβλιοθήκης αποτελείται από έγγραφα και εικόνες. Η πηγή για την συγκέντρωση αυτών των στοιχείων είναι το τμήμα των υδάτινων πόρων(DWR). Η επιλογή των εγγράφων για την ένταξή τους στην βιβλιοθήκη γίνεται ύστερα από έγκριση της ομάδας αξιολόγησης αναγκών των χρηστών του προγράμματος. Η επιλογή των εγγράφων για την ένταξή τους στην βιβλιοθήκη γίνεται ύστερα από έγκριση της ομάδας αξιολόγησης αναγκών των χρηστών του προγράμματος. Η συλλογή των εγγράφων δεν παρέχει μόνο τη δημόσια πρόσβαση στις σημαντικές περιβαλλοντικές εκθέσεις της κρατικής κυβέρνησης, αλλά χρησιμεύει και ως δοκιμή για τις ερευνητικές προσπάθειες του ψηφιακού προγράμματος της βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ. Η συλλογή των εγγράφων δεν παρέχει μόνο τη δημόσια πρόσβαση στις σημαντικές περιβαλλοντικές εκθέσεις της κρατικής κυβέρνησης, αλλά χρησιμεύει και ως δοκιμή για τις ερευνητικές προσπάθειες του ψηφιακού προγράμματος της βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ. Εκτός από τα έγγραφα και οι εικόνες αποτελούν το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το μέγεθος αποθήκευσης τους είναι αρκετά μεγάλο και αποτελείται από τρία σύνολα εικόνων ( εικόνες DWR, συλλογή Corel και τα Windflowers Καλιφόρνιας της συλλογής Brousseau) Εκτός από τα έγγραφα και οι εικόνες αποτελούν το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το μέγεθος αποθήκευσης τους είναι αρκετά μεγάλο και αποτελείται από τρία σύνολα εικόνων ( εικόνες DWR, συλλογή Corel και τα Windflowers Καλιφόρνιας της συλλογής Brousseau) To σύστημα ανάκτησης εικόνας που χρησιμοποιήθηκε είχε τις ρίζες του σ’ένα ερευνητικό πρόγραμμα αποκαλούμενο Chabot το οποίο χρησιμοποιούσε μία σχεσιακή βάση δεδομένων για να αποθηκεύει όχι μόνο εξωτερικές πληροφορίες των εικόνων αλλά και το περιεχόμενο τους. To σύστημα ανάκτησης εικόνας που χρησιμοποιήθηκε είχε τις ρίζες του σ’ένα ερευνητικό πρόγραμμα αποκαλούμενο Chabot το οποίο χρησιμοποιούσε μία σχεσιακή βάση δεδομένων για να αποθηκεύει όχι μόνο εξωτερικές πληροφορίες των εικόνων αλλά και το περιεχόμενο τους.

7 Το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης ανέπτυξε σε on- line ένα σύστημα ερώτησης και ανάκτησης βασισμένο στη βάση δεδομένων CalFlora, που συνδέει τις φωτογραφίες με τις πληροφορίες ειδών από CalFlora και αντίστοιχα. Το ψηφιακό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης ανέπτυξε σε on- line ένα σύστημα ερώτησης και ανάκτησης βασισμένο στη βάση δεδομένων CalFlora, που συνδέει τις φωτογραφίες με τις πληροφορίες ειδών από CalFlora και αντίστοιχα. Το 1997 προστέθηκαν και άλλες φωτογραφίες ατόμων και οργανώσεων στη συλλογή Brousseau. Το 1997 προστέθηκαν και άλλες φωτογραφίες ατόμων και οργανώσεων στη συλλογή Brousseau. To 1998 συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες φυτών και ζώων της Καλιφόρνιας που ήταν μέρος του προγράμματος Manzanita. To 1998 συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες φυτών και ζώων της Καλιφόρνιας που ήταν μέρος του προγράμματος Manzanita. Το 2000 εισήχθη μία νέα εικόνα βασισμένη στο Web φορτώνοντας το σύστημα που συμβάλλει τις νέες φωτογραφίες σε Calphotos. Χρησιμοποιώντας κάθε μήνα αυτό το σύστημα έλαβαν 500-800 νέες φωτογραφίες. Το 2000 εισήχθη μία νέα εικόνα βασισμένη στο Web φορτώνοντας το σύστημα που συμβάλλει τις νέες φωτογραφίες σε Calphotos. Χρησιμοποιώντας κάθε μήνα αυτό το σύστημα έλαβαν 500-800 νέες φωτογραφίες. Με την συνεχή προσφορά ψηφιακών φωτογραφιών από το DWR το Δεκέμβριο του 1998 υπήρχαν στη βιβλιοθήκη πάνω από 17.000 εικόνες σε on-line μορφή. Με την συνεχή προσφορά ψηφιακών φωτογραφιών από το DWR το Δεκέμβριο του 1998 υπήρχαν στη βιβλιοθήκη πάνω από 17.000 εικόνες σε on-line μορφή.

8 Ανάπτυξη δοκιμών για το ψηφιακό πρόγραμμα του Μπέρκλεϋ Ένα σημαντικό συστατικό του ψηφιακού προγράμματος της βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη μιας μεγάλης δοκιμής των στοιχείων και των υπηρεσιών της. Ένα σημαντικό συστατικό του ψηφιακού προγράμματος της βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη μιας μεγάλης δοκιμής των στοιχείων και των υπηρεσιών της. Η δοκιμή αυτή παρέχει τη δημόσια πρόσβαση στα σημαντικά σύνολα δεδομένων σχετικά με το περιβάλλον δηλαδή με τα περιβαλλοντικά έγγραφα και τις εκθέσεις, τις συλλογές εικόνων, χαρτών, των στοιχείων αισθητήρων και άλλων συλλογών. Ταυτόχρονα χρησιμεύει και για τις ερευνητικές προσπάθειες αυτού του προγράμματος. Η δοκιμή αυτή παρέχει τη δημόσια πρόσβαση στα σημαντικά σύνολα δεδομένων σχετικά με το περιβάλλον δηλαδή με τα περιβαλλοντικά έγγραφα και τις εκθέσεις, τις συλλογές εικόνων, χαρτών, των στοιχείων αισθητήρων και άλλων συλλογών. Ταυτόχρονα χρησιμεύει και για τις ερευνητικές προσπάθειες αυτού του προγράμματος. Στο τμήμα πληροφορικής, αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν τους τομείς της όρασης υπολογιστών, της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, της ανάλυσης εγγράφων, της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και της διαχείρισης αποθήκευσης. Στο τμήμα πληροφορικής, αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν τους τομείς της όρασης υπολογιστών, της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, της ανάλυσης εγγράφων, της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και της διαχείρισης αποθήκευσης. Στο τομέα διαχείρισης πληροφοριών και συστημάτων η δοκιμή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των χρηστών και για την έρευνα ανάκτησης πληροφοριών. Στο τομέα διαχείρισης πληροφοριών και συστημάτων η δοκιμή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των χρηστών και για την έρευνα ανάκτησης πληροφοριών.

9 Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη δοκιμή για τα γεωγραφικά πειράματα συστημάτων πληροφοριών(GIS). Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη δοκιμή για τα γεωγραφικά πειράματα συστημάτων πληροφοριών(GIS). Το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος έχει σχέση με την διαθεσιμότητα των πόρων, την αρχιτεκτονική των συστημάτων του λογισμικού, τα συστήματα αποθήκευσης και την φύση των στοιχείων δοκιμών και την επεξεργασία τους. Το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος έχει σχέση με την διαθεσιμότητα των πόρων, την αρχιτεκτονική των συστημάτων του λογισμικού, τα συστήματα αποθήκευσης και την φύση των στοιχείων δοκιμών και την επεξεργασία τους.

10 Διαθεσιμότητα Από την έναρξη του προγράμματος η βιβλιοθήκη παρέχει την καθολική πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και υπηρεσίες δοκιμών της. Από την έναρξη του προγράμματος η βιβλιοθήκη παρέχει την καθολική πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και υπηρεσίες δοκιμών της. Για την επίτευξη της πρόσβασης η βιβλιοθήκη στηρίχτηκε στις εφαρμογές Java όπως είναι τα Tilebars για την αναζήτηση ολοκληρωμένου κειμένου, το Multivalent Document Image Browser για εικόνες και έγγραφα. Για την επίτευξη της πρόσβασης η βιβλιοθήκη στηρίχτηκε στις εφαρμογές Java όπως είναι τα Tilebars για την αναζήτηση ολοκληρωμένου κειμένου, το Multivalent Document Image Browser για εικόνες και έγγραφα. Επίσης και το μεγαλύτερο μέρος administrated data(διοικητικά δεδομένα) είναι σε on-line μορφή καθώς επίσης και οι εβδομαδιαίες σημειώσεις συνεδρίασης, οι τριμηνιαίες εκθέσεις, τα ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ημερολόγιο προγράμματος. Επίσης και το μεγαλύτερο μέρος administrated data(διοικητικά δεδομένα) είναι σε on-line μορφή καθώς επίσης και οι εβδομαδιαίες σημειώσεις συνεδρίασης, οι τριμηνιαίες εκθέσεις, τα ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ημερολόγιο προγράμματος.

11 Αρχιτεκτονική συστημάτων λογισμικού Η πρόσβαση στη δοκιμή για το κοινό και τα μέλη προγράμματος γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ο κοινός μηχανισμός(CGI) χρησιμοποιείται για να παρέχει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών του www και άλλων συστημάτων λογισμικού. Η πρόσβαση στη δοκιμή για το κοινό και τα μέλη προγράμματος γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ο κοινός μηχανισμός(CGI) χρησιμοποιείται για να παρέχει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών του www και άλλων συστημάτων λογισμικού. Πρώτιστος μεταξύ αυτών των συστημάτων είναι ο συγγενικός κεντρικός υπολογιστής βάσεων δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα στοιχεία στο ψηφιακό πρόγραμμα βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ. Πρώτιστος μεταξύ αυτών των συστημάτων είναι ο συγγενικός κεντρικός υπολογιστής βάσεων δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα στοιχεία στο ψηφιακό πρόγραμμα βιβλιοθήκης του Μπέρκλεϋ.

12 Digital library Architecture: Data Access

13 Αρχιτεκτονική αποθήκευσης Πρόσφατα η βιβλιοθήκη έχει αποθηκεύσει σε 6-18tb ταινίες ικανότητας jukebox από την IBM η οποία προγραμματίζει να αποθηκεύσει όλα τα στοιχεία της κλειδώνοντας τις αναγνώσιμες εικόνες και άλλα συχνά προσεγγισμένα στοιχεία σε μια κρύπτη δίσκων 100GB. Πρόσφατα η βιβλιοθήκη έχει αποθηκεύσει σε 6-18tb ταινίες ικανότητας jukebox από την IBM η οποία προγραμματίζει να αποθηκεύσει όλα τα στοιχεία της κλειδώνοντας τις αναγνώσιμες εικόνες και άλλα συχνά προσεγγισμένα στοιχεία σε μια κρύπτη δίσκων 100GB.

14 Στοιχεία στην δοκιμή Μέχρι το 1996 τα συνολικά στοιχεία στη δοκιμή υπερέβησαν τα 268MB που αντιπροσωπεύονται πάνω από 39.000 εικόνες, 41.000 σελίδες των εγγράφων και ένα μεγάλο ποσοστό άλλων διαθέσιμων on-line στοιχείων. Μέχρι το 1996 τα συνολικά στοιχεία στη δοκιμή υπερέβησαν τα 268MB που αντιπροσωπεύονται πάνω από 39.000 εικόνες, 41.000 σελίδες των εγγράφων και ένα μεγάλο ποσοστό άλλων διαθέσιμων on-line στοιχείων. Οι στατιστικές στοιχείων για τα έγγραφα, τις εικόνες και τα προερχόμενα στοιχεία, ενημερώνονται καθημερινά και πολλές αναλυτικές πληροφορίες, είναι διαθέσιμες χρησιμοποιώντας Data Statistics query form(μορφή ερώτησης στατιστικών στοιχείων). Οι στατιστικές στοιχείων για τα έγγραφα, τις εικόνες και τα προερχόμενα στοιχεία, ενημερώνονται καθημερινά και πολλές αναλυτικές πληροφορίες, είναι διαθέσιμες χρησιμοποιώντας Data Statistics query form(μορφή ερώτησης στατιστικών στοιχείων).

15 Επεξεργασία των στοιχείων Τα έγγραφα παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή ανιχνεύονται για την λήψη των εικόνων κάθε σελίδας και γίνεται οπτική αναγνώριση χαρακτήρων στις εικόνες για να παραχθεί στη συνέχεια το σαφές κείμενο ASCII μαζί με τις πληροφορίες θέσης λέξης δηλ. αρχεία XDOC. Έπειτα φορτώνουν τα μεταδεδομένα σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων και εγκαθιστούν τις εικόνες σελίδων, το κείμενο και τα αρχεία XDOC στο filesystem. Τα έγγραφα παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή ανιχνεύονται για την λήψη των εικόνων κάθε σελίδας και γίνεται οπτική αναγνώριση χαρακτήρων στις εικόνες για να παραχθεί στη συνέχεια το σαφές κείμενο ASCII μαζί με τις πληροφορίες θέσης λέξης δηλ. αρχεία XDOC. Έπειτα φορτώνουν τα μεταδεδομένα σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων και εγκαθιστούν τις εικόνες σελίδων, το κείμενο και τα αρχεία XDOC στο filesystem. Οι αεροφωτογραφίες παραλαμβάνονται με έντυπο, κι ανιχνεύονται με τη χρησιμοποίηση ενός ανιχνευτή χρώματος, και από τα σημάδια στις φωτογραφίες λαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα μεταδεδομένα, όπως οι αριθμοί flightline και οι ημερομηνίες φωτογραφιών τα οποία φορτώνονται σε μια βάση δεδομένων.Το λογισμικό GIS χρησιμοποιείται για να τοποθετηθούν οι εναέριες φωτογραφίες σε ένα ισότιμο σύστημα το οποίο αποθηκεύεται επίσης στη βάση δεδομένων. Οι αεροφωτογραφίες παραλαμβάνονται με έντυπο, κι ανιχνεύονται με τη χρησιμοποίηση ενός ανιχνευτή χρώματος, και από τα σημάδια στις φωτογραφίες λαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα μεταδεδομένα, όπως οι αριθμοί flightline και οι ημερομηνίες φωτογραφιών τα οποία φορτώνονται σε μια βάση δεδομένων.Το λογισμικό GIS χρησιμοποιείται για να τοποθετηθούν οι εναέριες φωτογραφίες σε ένα ισότιμο σύστημα το οποίο αποθηκεύεται επίσης στη βάση δεδομένων.

16 Άλλες εικόνες και μερικές εναέριες φωτογραφίες αποτυπώνονται σε cd, περίπου 100 εικόνες το κάθε cd, και κάθε εικόνα περιέχει 5 ή 6 ψηφίσματα. Άλλες εικόνες και μερικές εναέριες φωτογραφίες αποτυπώνονται σε cd, περίπου 100 εικόνες το κάθε cd, και κάθε εικόνα περιέχει 5 ή 6 ψηφίσματα. Οι εικόνες υποβάλλονται σε επεξεργασία για να εξαγάγουν τις ικανοποιημένες πληροφορίες όπως το χρώμα, και η σύσταση τους και στη συνέχεια αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Οι εικόνες υποβάλλονται σε επεξεργασία για να εξαγάγουν τις ικανοποιημένες πληροφορίες όπως το χρώμα, και η σύσταση τους και στη συνέχεια αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

17 Επίλογος. Αυτή τη περίοδο οι ψηφιακές μορφές συλλογής του Μπέρκλεϋ περιλαμβάνουν το κείμενο, την εικόνα, τον ήχο και τον κινηματογράφο. Σε πέντε έτη το πόσο αυτό θα αυξηθεί καθώς επίσης και οι συνδέσεις με άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες στις πηγές πληροφοριών και τεχνολογίας. Αυτή τη περίοδο οι ψηφιακές μορφές συλλογής του Μπέρκλεϋ περιλαμβάνουν το κείμενο, την εικόνα, τον ήχο και τον κινηματογράφο. Σε πέντε έτη το πόσο αυτό θα αυξηθεί καθώς επίσης και οι συνδέσεις με άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες στις πηγές πληροφοριών και τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "BERKELEY DIGITAL LIBRARY Εργασία στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Β00031 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Β00065 ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ-ΒΟΟΟΟ2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google