Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Διευθυντής: καθ. Α. Πισιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Διευθυντής: καθ. Α. Πισιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Διευθυντής: καθ. Α. Πισιώτης

2 Δ΄ Εξάμηνο Εισαγωγή στην Κινητή Προσθετική ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δημήτριος Σπατούλας Δημήτριος Σπατούλας Επίκουρος καθηγητής του Εργαστηρίου Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής

3 Η κινητή προσθετική ασχολείται με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση ασθενών που έχουν χάσει όλα τα δόντια (ολική αποκατάσταση) ή μέρος των δοντιών (μερική αποκατάσταση), τοποθετώντας κινητές αποκαταστάσεις που αναπληρούν τα ελλείποντα δόντια και τους ιστούς του στόματος που χάθηκαν Η κινητή προσθετική ασχολείται με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση ασθενών που έχουν χάσει όλα τα δόντια (ολική αποκατάσταση) ή μέρος των δοντιών (μερική αποκατάσταση), τοποθετώντας κινητές αποκαταστάσεις που αναπληρούν τα ελλείποντα δόντια και τους ιστούς του στόματος που χάθηκαν

4 Για την σωστή αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση απαραίτητα είναι: i. Υλικοτεχνική υποδομή ii. Στοιχειώδεις γνώσεις και iii. Κοινή λογική

5 Εξωτερική εμφάνιση νωδού ασθενή πριν και μετά την αποκατάσταση

6

7 Υπολειμματική φατνιακή απόφυση άνω γνάθου

8 Υπολειμματική φατνιακή απόφυση κάτω γνάθου

9 Φατνιακές αποφύσεις μερικώς νωδών ασθενών

10 Δισκάρια Ο.Ο. και Μ.Ο. άνω και κάτω γνάθου

11 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΔΙΣΚΑΡΙΟ ΔΙΣΚΑΡΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

12 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

13 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Είναι η αρνητική αναπαράσταση των ιστών του στόματος Είναι η αρνητική αναπαράσταση των ιστών του στόματος

14 ΕΚΜΑΓΕΙΟ Είναι η θετική αναπαράσταση των ιστών του στόματος Είναι η θετική αναπαράσταση των ιστών του στόματος

15 Εκμαγεία Ο.Ο. και Μ.Ο. άνω και κάτω γνάθου

16 ΕΚΜΑΓΕΙΟ Αποτύπωμα Αποτύπωμα Γύψος Γύψος

17 ΓΥΨΟΣ Πρώτη χρήση στην οδοντιατρική γύρω στο 1844 για την λήψη αποτυπωμάτων Πρώτη χρήση στην οδοντιατρική γύρω στο 1844 για την λήψη αποτυπωμάτων

18 Χρήση των προϊόντων της γύψου στην οδοντιατρική 1. Για τη λήψη αρχικών αποτυπωμάτων σε ολικά νωδούς ασθενείς με ομαλές υπολειμματικές φατνιακές αποφύσεις 2. Για τη λήψη αποτυπωμάτων (στην ακίνητη προσθετική) που συγκρατούν σταθερά τις διάφορες μονάδες στήριξης της γέφυρας (στεφάνες – ένθετα) 3. Για κατασκευή εκμαγείων νωδών φατνιακών αποφύσεων, οδοντικών φραγμών ή εκμαγείων μεμονωμένων δοντιών 4. Ανάρτηση των εκμαγείων των γνάθων στον αρθρωτήρα 5. Για την εγκλείστρωση των οδοντοστοιχιών

19 ΟΡΥΚΤΗ ΓΥΨΟΣ CaSO 4 2H 2 O : Διένυδρο Θειικό Ασβέστιο Για να παρασκευασθεί η γύψος, θερμαίνεται η ορυκτή γύψος σε θερμοκρασία 110-130 ο C μέσα σε κλιβάνους. Με την θέρμανση αυτή η ορυκτή γύψος αποβάλλει ενάμισι μόριο νερού. Έτσι το διένυδρο θειικό ασβέστιο μεταπίπτει σε ημιένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO 4 1/2H 2 O) Για να παρασκευασθεί η γύψος, θερμαίνεται η ορυκτή γύψος σε θερμοκρασία 110-130 ο C μέσα σε κλιβάνους. Με την θέρμανση αυτή η ορυκτή γύψος αποβάλλει ενάμισι μόριο νερού. Έτσι το διένυδρο θειικό ασβέστιο μεταπίπτει σε ημιένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO 4 1/2H 2 O)

20 2(CaSO 4 *2H 2 O) (CaSO4) 2 * H 2 O + 3H 2 O Διένυδρο Ημιυδρίτης θειικό θειικού ασβέστιο ασβεστίου

21 Οδοντιατρικά προϊόντα γύψου Οι μορφές της επεξεργασμένης γύψου υπάρχουν σήμερα στις ακόλουθες κατηγορίες : Οι μορφές της επεξεργασμένης γύψου υπάρχουν σήμερα στις ακόλουθες κατηγορίες : Κατηγορία Ι : Αποτυπωτική γύψος (γύψος αποτυπωμάτων) (γύψος αποτυπωμάτων) Κατηγορία ΙΙ : Πλαστική ή κοινή ή Παρισινή γύψος Παρισινή γύψος (γύψος καλλιτεχνίας) (γύψος καλλιτεχνίας) Κατηγορία ΙΙΙ : Σκληρή Γύψος Κατηγορία ΙV : Υπέρσκληρη Γύψος

22 Κοινή Γύψος 120 ο C κόκκοι β-ημιυδρίτη Σκληρή γύψος 125 ο C + υδρατμοί υπό πίεση 125 ο C + υδρατμοί υπό πίεση κόκκοι α-ημιυδρίτη κόκκοι α-ημιυδρίτη Υπέρσκληρη γύψος Βρασμός + CaCl Βρασμός + CaCl κόκκοι α-τροποποιημένου ημιυδρίτη

23 Αναλογία νερού/100g γύψου για την ανάμειξη Κοινή 45 - 60 Κοινή 45 - 60 Σκληρή 28 - 30 Σκληρή 28 - 30 Υπέρσκληρη 20 - 25 Υπέρσκληρη 20 - 25 Θεωρητική αναλογία 18.6 Θεωρητική αναλογία 18.6 νερό (ml) νερό (ml)

24 Κρυστάλλωση της γύψου Νερό + Ημιυδρίτης (διαλυτότητα περ.0,8%) Νερό + Ημιυδρίτης (διαλυτότητα περ.0,8%) Ημιυδρίτης διένυδρο θειικό ασβέστιο (διαλυτότητα περ.0,2%) Ημιυδρίτης διένυδρο θειικό ασβέστιο (διαλυτότητα περ.0,2%) Κατακρήμνιση διένυδρου θειικού ασβεστίου Κατακρήμνιση διένυδρου θειικού ασβεστίου

25 Πυρήνες κρυστάλλωσης

26 Χρόνος εργασίας Ο χρόνος που παρέχεται Ο χρόνος που παρέχεται για την ανάμειξη και τους για την ανάμειξη και τουςχειρισμούς

27 Χρόνος πήξης Ο χρόνος που χρειάζεται για Ο χρόνος που χρειάζεται για την εξασφάλιση της την εξασφάλιση της απαιτούμενης ακαμψίας απαιτούμενης ακαμψίας ή ελαστικότητας

28 Χρόνος αρχικής πήξης (δοκιμασία κοπής με μαχαιρίδιο) Χρόνος τελικής πήξης (αποχωρισμός από το αποτύπωμα)

29 Τροποποίηση του χρόνου πήξης από τον κατασκευαστή Μέσω των πυρήνων κρυστάλλωσης Μέσω των πυρήνων κρυστάλλωσης Με προσθήκη επιταχυντικών ή Με προσθήκη επιταχυντικών ή επιβραδυντικών ουσιών επιβραδυντικών ουσιών

30 Τροποποίηση του χρόνου πήξης από τον οδοντίατρο Μέσω της αναλογίας νερού/σκόνης Μέσω της αναλογίας νερού/σκόνης Διάρκεια και ένταση ανάμειξης Διάρκεια και ένταση ανάμειξης Μέσω της θερμοκρασίας Μέσω της θερμοκρασίας

31 Επίδραση κολλοειδών διαλυμάτων Υδροκολλοειδές αποτυπωτικό υλικό Υδροκολλοειδές αποτυπωτικό υλικό Αίμα Αίμα Σάλιο Σάλιο

32 Ιδιότητες της γύψου Διαστολή πήξης Διαστολή πήξης Σταθερότητα διαστάσεων Σταθερότητα διαστάσεων Επιφανειακή σκληρότητα Επιφανειακή σκληρότητα Αντοχή στην σύνθλιψη Αντοχή στην σύνθλιψη

33 Ανάμειξη Με το χέρι Με το χέρι Μηχανική Μηχανική Σε κενό Σε κενό

34 Μπολ και σπάθη

35 Δοσομετρητές γύψου και νερού

36 Εργαστηριακές μήτρες

37 Πλήρωση εργαστηριακής μήτρας με γύψο

38 ΔΟΝΗΤΗΣ ΓΥΨΟΥ

39 Συσκευή διαμόρφωσης εκμαγείου (trimmer)

40 Ανάμειξη γύψου και πλήρωση εργαστηριακής μήτρας Ανάμειξη του μίγματος νερού-γύψου στο μπολ με την σπάθη της γύψου, πιέζοντάς την προς τα τοιχώματα του μπολ Ανάμειξη του μίγματος νερού-γύψου στο μπολ με την σπάθη της γύψου, πιέζοντάς την προς τα τοιχώματα του μπολ Για την αποφυγή φυσαλίδων τοποθετούμε το μπολ στον δονητή γύψου Για την αποφυγή φυσαλίδων τοποθετούμε το μπολ στον δονητή γύψου Πληρώνουμε σταδιακά την εργαστηριακή μήτρα με μικρές ποσότητες γύψου τοποθετώντας την στον δονητή γύψου Πληρώνουμε σταδιακά την εργαστηριακή μήτρα με μικρές ποσότητες γύψου τοποθετώντας την στον δονητή γύψου

41 Ανάμειξη γύψου και πλήρωση εργαστηριακής μήτρας  YouTube Video YouTube Video


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Διευθυντής: καθ. Α. Πισιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google