Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μαθηματικών “Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μαθηματικών “Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μαθηματικών “Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI) για την Ανάλυση και Σύνθεση Πολυμεταβλητών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτριος Ν. Βαρσάμης Επιβλέπων:Νικόλαος Καραμπετάκης Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006

2 Σκοπός διπλωματικής Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η χρησιμοποίηση του πολυωνυμικού πακέτου POLYX με την βοήθεια ενός διαδραστικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του διαδραστικού περιβάλλοντος υλοποιήθηκε με την χρήση του graphical user interface του λογισμικού πακέτου MATLAB. Το πλεονέκτημα χρήσης ενός παραθυρικού περιβάλλοντος σε μια εφαρμογή είναι πολύ μεγάλο, επειδή η εφαρμογή γίνεται πιο φιλική στον τελικό χρηστή και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο χρήστης να γνωρίζει αρκετά καλά το λογισμικό πακέτο MATLAB όσο και το πακέτο POLYX.

3 Περιεχόμενα 1.MATLAB – POLYX Μια εισαγωγή στο MATLAB και μια αναφορά στις εφαρμογές και στις συναρτήσεις του POLYX 1.MATLAB – POLYX Μια εισαγωγή στο MATLAB και μια αναφορά στις εφαρμογές και στις συναρτήσεις του POLYX 2.MATLAB – GUI (Graphical User Interface) Μια αναλυτική εισαγωγή στο GUI του MATLAB και υλοποίηση ενός απλού παραδείγματος 2.MATLAB – GUI (Graphical User Interface) Μια αναλυτική εισαγωγή στο GUI του MATLAB και υλοποίηση ενός απλού παραδείγματος 3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ Περιγραφή της εφαρμογής, καθώς και λεπτομερή περιγραφή του προγραμματισμού που απαιτήθηκε για την υλοποίησή της

4 MATLAB – POLYX Το λογισμικό πακέτο MATLAB

5 MATLAB – POLYX Το πολυωνυμικό πακέτο POLYX Πολυωνυμικοί πίνακες Πολυωνυμικοί πίνακες Πράξεις πολυωνυμικών πινάκων Πράξεις πολυωνυμικών πινάκων Ιδιότητες πολυωνυμικών πινάκων Ιδιότητες πολυωνυμικών πινάκων Πίνακες ειδικών μορφών Πίνακες ειδικών μορφών Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων

6 MATLAB – GUI MATLAB – GRAPHICAL USER INTERFACE Θεωρητική σχεδίαση της εφαρμογής πριν την υλοποίηση της σε MATLAB. Θεωρητική σχεδίαση της εφαρμογής πριν την υλοποίηση της σε MATLAB. Σχεδιασμός της εφαρμογής στο κατάλληλο περιβάλλον (GUIDE Layout Editor) και δημιουργία των απαιτούμενων αντικειμένων. Σχεδιασμός της εφαρμογής στο κατάλληλο περιβάλλον (GUIDE Layout Editor) και δημιουργία των απαιτούμενων αντικειμένων. Καθορισμός ιδιοτήτων του GUI και του κάθε αντικειμένου. Καθορισμός ιδιοτήτων του GUI και του κάθε αντικειμένου. Προγραμματισμός του κάθε αντικειμένου, εάν χρειάζεται. Προγραμματισμός του κάθε αντικειμένου, εάν χρειάζεται.

7 Εφαρμογή Σχεδιασμός εφαρμογής Σταθερά αντικείμενα Layout editor Σταθερά αντικείμενα Layout editor Προσωρινά αντικείμενα Προγραμματισμός Προσωρινά αντικείμενα Προγραμματισμός

8 Εφαρμογή Προγραμματισμός Δημιουργία προσωρινών αντικειμένων Δημιουργία προσωρινών αντικειμένων Καθορισμός ιδιοτήτων αντικειμένων (σταθερών ή προσωρινών) Καθορισμός ιδιοτήτων αντικειμένων (σταθερών ή προσωρινών)

9 Εφαρμογή Προγραμματισμός Δημιουργία m-files αρχικοποίησης παραμέτρων Δημιουργία m-files αρχικοποίησης παραμέτρων Εμφάνιση αποτελεσμάτων Εμφάνιση αποτελεσμάτων

10 Εφαρμογή Προγραμματισμός Προγραμματισμός των παράθυρων διαλόγου Προγραμματισμός των παράθυρων διαλόγου Δομές Δομές

11 Εφαρμογή Προγραμματισμός Προγραμματισμός των συναρτήσεων επιστροφής (callback) των αντικειμένων Προγραμματισμός των συναρτήσεων επιστροφής (callback) των αντικειμένων Προγραμματισμός των μενού επιλογών Προγραμματισμός των μενού επιλογών


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μαθηματικών “Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” Ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος (GUI)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google