Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομές των Πολιτιστικών Οργανισμών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομές των Πολιτιστικών Οργανισμών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομές των Πολιτιστικών Οργανισμών
2η Εβδομάδα

2 Γιατί η Πολιτιστική Επικοινωνία είναι Σημαντική;
(α) Η συμβολική πραγματικότητα είναι «σημαντικότερη» από την «πραγματική». (β) Η συμβολική πραγματικότητα επηρεάζει την «πραγματικότητα.» (γ) Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, κάθε οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει και να συντηρήσει μια συνεχή και αμοιβαία αποδοτική σχέση μεταξύ του ιδίου και του κοινού του.

3 Ένα Μοντέλο Σελιδοδείκτης και όχι μόνο.
ΠΟΙΟΣ – ΛΕΕΙ ΤΙ – ΣΕ ΠΟΙΟΝ – ΜΕ ΠΟΙΟ ΜΕΣΟ -- ΜΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;

4 Το Μοντέλο του Lasswell
«Ποιος» – αναφέρεται στον πολιτιστικό οργανισμό. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας θα ασχοληθούμε καταρχήν με τις πολιτιστικές βιομηχανίες, τη δομή τους, τις λειτουργίες τους και τα ποικίλα προϊόντα που παράγουν και διακινούν. «Λέει τι» – αναφέρεται στα μηνύματα που εκπορεύονται από τις αντίστοιχες πολιτιστικές βιομηχανίες. Θα μιλήσουμε για τη σημασία των μηνυμάτων, το σχεδιασμό τους και την ανάλυσή τους. «Σε ποιον» – αναφέρεται στις διαφορετικές κατηγορίες κοινού και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ κοινού και οργανισμού. «Με ποιο μέσο» – εξηγεί κυρίως τις επιλογές των οργανισμών σχετικά με τις τεχνολογίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν για την προώθηση των δράσεών τους. «Με ποιο αποτέλεσμα» – περιγράφει τις βασικές επιρροές του οργανισμού στο κοινό του αλλά και το πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον οργανισμό για τις ανάγκες του.

5 Δομές Πολιτιστικών Οργανισμών
Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Ελεύθερος Χρόνος. Ο ελεύθερος χρόνος ως αγαθό. Εμπορικά κέντρα και Μουσεία στο επίκεντρο της αστικής εμπειρίας. Πολλαπλές εμπειρίες και κοντινές αποστάσεις. Ο χρόνος μειώνεται ενώ οι απαιτήσεις του κοινού αυξάνονται.

6 Γιατί ασχολούμαστε; Οι πολιτιστικές βιομηχανίες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας και ο κύκλος των εργασιών τους είναι σημαντικός για το ΑΕΠ των χωρών τους. Ο έλεγχος των συγκεκριμένων βιομηχανιών έχει αλλάξει δραστικά έχοντας εξελιχθεί σε ενδιαφέρον παράδειγμα μελέτης οργανωσιακής, διοικητικής και διαχειριστικής συμπεριφοράς. Τα πολιτιστικά αγαθά δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα αλλά ξεπερνούν τα όρια των εθνικών οικονομιών αποκτώντας διεθνή χαρακτήρα και καθιερώνοντας εκείνο που πολλοί περιγράφουν ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η ψηφιακή τεχνολογία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις βιομηχανίες του πολιτισμού τόσο για τη δημιουργία όσο και για την προώθηση των προϊόντων τους.

7 Γιατί ασχολούμαστε; Οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών και κοινού έχουν διαφοροποιηθεί δραστικά καθώς οι οργανισμοί/βιομηχανίες εμπλέκουν όλο και περισσότερο τους κλάδους των δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ για την καλλιέργεια χρήσιμων σχέσεων με τις διαφορετικές κατηγορίες του κοινού. Οι αισθητικές απαιτήσεις του κοινού έχουν αυξηθεί δραστικά, καθώς έχουν επηρεαστεί καταλυτικά από τις βιομηχανίες του θεάματος. Έτσι οι οργανισμοί που παρέχουν τις διάφορες εμπειρίες διεκδικώντας τον ελεύθερο χρόνο του κοινού πρέπει να λειτουργούν όπως οι βιομηχανίες του θεάματος. Τελικά όλες οι βιομηχανίες του πολιτισμού παράγουν προϊόντα τα οποία προσλαμβάνονται ως μορφές κειμένων που διατίθενται για ανάγνωση/κατανάλωση από διαφορετικές κατηγορίες κοινού, ενώ η αξία τους παραμένει ασαφής. (Hesmondhalgh, 2002, σελ. 2)

8 Η Ιδιαιτερότητες των Πολιτιστικών Οργανισμών
Βιομηχανίες υψηλού ρίσκου Προϊόντα αμφίγνωμης και ασαφούς αξίας Προϊόντα «ημι-δημόσιου» χαρακτήρα Προϊόντα με σημαντικές διαφορές που προσελκύουν διαφορετικές κατηγορίες κοινού Προϊόντα που συγκλίνουν στον ψηφιακό πολιτισμό Ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ οργανισμών Συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών και δημιουργία παγκόσμιων εταιρικών συμμαχιών

9 Οργανισμοί και Βιομηχανίες
Πολιτιστικοί Οργανισμοί Πολιτιστικές Βιομηχανίες Μουσεία Πολιτιστικά Ιδρύματα Αίθουσες Τέχνης Χώροι Μουσικών Εκδηλώσεων Θέατρα Δημοτικά Πολιτιστικά Κέντρα Φεστιβάλ Πολυχώροι Έντυπα Ραδιόφωνο Τηλεόραση Κινηματογράφος Ψηφιακά Πολυμέσα και Διαδίκτυο Μουσικές Παραγωγές Διαφήμιση

10 Χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών Αγαθών/Εμπειριών
(α) Αϋλότητα (β) Αδιαχώριστο παραγωγής και κατανάλωσης (γ) Ετερογένεια (δ) Αναλωσιμότητα

11 Διαφοροποιήσεις μεταξύ Οργανισμών
Πολιτιστικοί Οργανισμοί που παρέχουν κυρίως Ορθολογική Ψυχαγωγία Πολιτιστικοί Οργανισμοί Δημοφιλούς Ψυχαγωγίας – Popular Entertainment Μουσεία Πολιτιστικά Ιδρύματα Αίθουσες Τέχνης Χώροι Μουσικών Εκδηλώσεων / Συναυλιών Θέατρα Βιβλία Ειδησεογραφία στο διαδίκτυο Εκπαιδευτικά Πολυμέσα Τηλεόραση Κινηματογράφος Ψηφιακά Παιχνίδια Μουσική βιομηχανία Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Θεματικά Πάρκα, Arcades, Χώροι 0ιασκέδασης Ραδιόφωνο

12 Βασικές Αρχές Στρατηγικής
Έρευνα Αγοράς Ορισμός Αποστολής και Στρατηγικής Ορισμός Κοινού και Ταυτότητα του Οργανισμού (Branding) Προσέλκυση Κοινού και διεύρυνσή του Προσέλκυση Κεφαλαίων και Οικονομικός Σχεδιασμός (Kotler, Kotler και Kotler, 2008)

13 Έρευνα Αγοράς Μέγεθος της Αγοράς Ανταγωνισμός
Τιμολόγηση των Προϊόντων/Εμπειριών Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ Κοινωνικοί, Πολιτισμικοί και Πολιτικοί Παράγοντες Το Οικονομικό Περιβάλλον

14 Έρευνα Αγοράς (α) Έρευνα κοινού (β) Έρευνα ικανοποίησης κοινού (customer satisfaction research) (γ) Έρευνα κινήτρων (motivation research) (δ) Έρευνα για τους ανταγωνιστές (competitor research) (ε) Έρευνα προϊόντος (product research) (στ) Έρευνα για τον καθορισμό της τιμής (pricing research) (ζ) Έρευνα προβολής (promotional research) (η) Έρευνα χάραξης πολιτικής (policy research)

15 Σημαντικοί Παράμετροι στην Έρευνα Αγοράς
Το Μέγεθος της Αγοράς Ανταγωνισμός Τιμολόγηση των Προϊόντων/Υπηρεσιών Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ Κοινωνικοί, Πολιτισμικοί και Πολιτικοί Παράγοντες Το Οικονομικό Περιβάλλον

16 Οι Αξίες των Ανθρώπων (α) Η αγάπη σε αντιδιαστολή με το μίσος, τη μισαλλοδοξία και το ρατσισμό. (β) Η ειρήνη, το αντίθετο της βίας, της σύγκρουσης, της τρομοκρατίας, της συκοφαντίας και του πολέμου. (γ) Η γνώση, σε αντίθεση με την άγνοια, το φόβο, τη δεισιδαιμονία, την εκμετάλλευση, την τυραννία. (δ) Η πίστη, σε αντιπαράθεση με την απελπισία, την καχυποψία και τον ίδιο το θάνατο.

17 Η Αποστολή του Οργανισμού
Να προασπίζει κάποια ταυτότητα Να προωθεί την έκφραση και τη δημιουργία Να εμπνέει και να ενθουσιάζει Να παρέχει ψυχαγωγία και δραπέτευση Να διδάσκει, να μορφώνει, να ενημερώνει

18 Προσέλκυση Κοινού Η Προσέλκυση νέων επισκεπτών
Η μεταμόρφωση των επισκεπτών της μιας επίσκεψης σε ενθουσιώδες κοινό των πολλαπλών επισκέψεων Η μετεξέλιξη των επισκεπτών σε φίλους του μουσείου Η διατήρηση των φίλων του μουσείου Το χτίσιμο διαφορετικών κατηγοριών κοινού που συμπεριλαμβάνουν την νεολαία, τους νέους επαγγελματίες και διαφορετικές εθνικές ομάδες Η μετεξέλιξη των φίλων σε δωρητές Η δημιουργία σώματος εθελοντών Η προσέλκυση τουριστών (Kotler, Kotler & Kotler, 2008, σελ. 154)

19 Προσέλκυση Κεφαλαίων και Οικονομικός Σχεδιασμός
Fundraising Επιχειρηματικές 0ραστηριότητες στον Πολιτισμό

20 Πηγές Εσόδων για τα Σύγχρονα Μουσεία
Κρατικές Επιδοτήσεις Χορηγίες Ειδικές Εκθέσεις και παρουσιάσεις Καταστήματα δώρων Ηλεκτρονικό Εμπόριο Συνδρομή Μελών Εστιατόρια Πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων Προσαρμοσμένο από τους Kotler, Kotler & Kotler, 2008, σελ. 198


Κατέβασμα ppt "Δομές των Πολιτιστικών Οργανισμών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google