Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CommonsFest_2015 15-17 May 2015, Athens Δρ. Θεόδωρος Φ. Χίου Δικηγόρος LL.M., Σύμβουλος σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας a Ιδρυτής του νομικού portal.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CommonsFest_2015 15-17 May 2015, Athens Δρ. Θεόδωρος Φ. Χίου Δικηγόρος LL.M., Σύμβουλος σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας a Ιδρυτής του νομικού portal."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CommonsFest_2015 15-17 May 2015, Athens Δρ. Θεόδωρος Φ. Χίου Δικηγόρος LL.M., Σύμβουλος σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας a Ιδρυτής του νομικού portal IPrights.gr Άδειες Creative Commons vs Συλλογική Διαχείριση Δυνατότητες και Προκλήσεις στη δημόσια χρήση μουσικής σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Σημείωση: Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρούσα παρουσίαση δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ούτε υποκαθιστούν τη συμβουλή δικηγόρου.

2

3 Οι άδειες Creative Commons στη μουσική – Tεχνητή δημιουργία ενός οιονεί δημόσιου τομέα (public domain) με διευρυμένες δυνατότητες πρόσβασης – Ακόμα και για εμπορική χρήση (μουσικών) έργων

4 Η πρωτότυπη μουσική, η οποία προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (για όλη τη ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια από το θάνατό του) δύναται να εκτελείται δημόσια μόνο με άδεια του δικαιούχου Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2121/1993) Δημόσια εκτέλεση σε Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) (εμπορική χρήση): εστιατόρια, μπαρ, καφενεία κλπ. Μουσική και δημόσια εκτέλεση: Basics first!

5 Οι δημιουργοί αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους για δημόσια εκτέλεση σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ): ΑΕΠΙ κ Αυτοδιαχείριση Οι ΟΣΔ δίνουν άδειες για εκτέλεση του ρεπερτορίου που εκπροσωπούν: blanket licences  ελληνικό και αλλοδαπό ρεπερτόριο Προκαθορισμένο δημοσιοποιημένο αμοιβολόγιο, ανάλογα με είδος χρήσης, μέγεθος επιχείρισης κλπ. Καταβολή αμοιβής Αδειοδότηση μουσικής από ΟΣΔ

6 Πηγή: ΑΕΠΙ, http://aepi.gr/im ages/pdf_aepi/fi naltariff2015.pdf, σελ. 26. http://aepi.gr/im ages/pdf_aepi/fi naltariff2015.pdf Παράδειγμα (ΑΕΠΙ):

7 Αδειοδότηση λειτουργίας ΚΥΕ από Διοίκηση Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από Δήμο Δημοτικής άδεια χρήσης μουσικών οργάνων [άδεια μουσικής]

8 Μία ελληνική ιδιαιτερότητα: το άρθρο 63 παρ. 2. Ν. 2121/1993 «Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη αστυνομική άδεια για τη χρήση μουσικών οργάνων ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική με χώρο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης.»

9 Άρθρο 5 παρ. 2. ΚΥΑ Φ.Α.2.1/31600/2013, Φ.Ε.Κ. : Β΄3106/9-12-2013: «Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης. δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.»

10 Όμως: Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου: Η προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης από ΟΣΔ [ΑΕΠΙ ή/και Αυτοδιαχείριση] απαιτείται προκειμένου να χορηγηθεί άδεια μουσικών οργάνων σε χώρο (κατάστημα) στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης [ΑΕΠΙ ή/και Αυτοδιαχείριση]. Εξ αντιδιαστολής: Η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ/Αυτοδιαχείρισης δεν είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για τη χορήγηση διοικητικής-δημοτικής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εφόσον στο κατάστημα (θα) γίνεται αποκλειστική χρήση μουσικών έργων των οποίων η διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης [έργα που δεν ανήκουν στο ρεπερτόριο ΑΕΠΙ/Αυτοδιαχείριση] Έτσι: απαιτείται μόνο Άδεια μουσικών οργάνων από το Δήμο

11 Προσαγωγή άδειας από ΟΣΔ για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993): «....όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης...» Σύμφωνα με ΚΥΑ Φ.Α.2.1/31600/2013 «...εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.»

12 Άδειες CC για εμπορική χρήση

13 Πχ. Ccradio.ellak.gr ή www.jamendo.com Συγκέντρωση Ανοιχτού ρεπερτορίου σε Ψηφιακές Πλατφόρμες

14 οι επιχειρηματίες που επιλέγουν να κάνουν δημόσια εκτέλεση αποκλειστικά ρεπερτορίου που υπάγεται σε καθεστώς αδειών CC δεν υποχρεούνται στην προσαγωγή της έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης από ΟΣΔ Και στη συνακόλουθα στην καταβολή τελών σε ΟΣΔ Για να λάβουν την διοικητική-δημοτική άδεια μουσικών οργάνων από το Δήμο Σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία του άρθρου 63 παρ. 2 για την αμιγή (αποκλειστική) δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων που ΔΕΝ αποτελούν μέρος του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ ή της Αυτοδιαχείρισης, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται καταρχήν μόνο η διοικητική-δημοτική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων από τον αρμόδιο ΟΤΑ και όχι άδεια από κάποιον ΟΣΔ. Το ίδιο ισχύει και για: Έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα Έργα των οποίων οι δημιουργοί δεν είναι μέλη ΟΣΔ και δεν κάνουν χρήση των αδειών CC [ανεξάρτητα ρεπερτόρια].

15 Πηγή: http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-23-43/2013-10-04-06-46-06

16

17 Προκλήσεις αποκλειστικής δημόσιας εκτέλεσης ανοιχτού ρεπερτορίου ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει «να διασφαλίσει πως δεν εκτελεί ή δεν πρόκειται να εκτελέσει μουσικά έργα των οποίων έστω και ένας από τους δημιουργούς (συνθέτες ή στιχουργούς) είναι μέλος του οργανισμού για τον οποίο δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ρεπερτόριό του Οι άδειες CC παραχωρούνται χωρίς καμία εγγύηση και περιέχουν αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης για αποζημίωση Τεκμήριο υπέρ ΟΣΔ για εκπροσώπηση (55 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 2121/1993)  ο χρήστης θα φέρει το βάρος απόδειξης της μη συμπερίληψης των ανοιχτών έργων που εκτελούνται δημόσια στο κατάστημά του στο ρεπερτόριο του ΟΣΔ

18 Ανταγωνιστική συνύπαρξη μεταξύ των «παραδοσιακών» δομών της πνευματικής ιδιοκτησίας και του μοντέλου της ανοιχτής διαχείρισης των δημιουργημάτων Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον δεν εκτελούν δημόσια ρεπερτόριο που εκπροσωπείται από ΟΣΔ αλλά αποκλειστικά ανοιχτό ρεπερτόριο που διέπεται από άδειες CC (που επιτρέπουν εμπορική χρήση), μπορούν να αποκτήσουν τη δημοτική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο στον αρμόδιο Δήμο, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να προσκομίσουν άδεια από ΟΣΔ και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη Ορισμένες φορές: μεροληπτική ερμηνεία του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε ΚΥΕ υπέρ της παραδοσιακής συλλογικής διαχείρισης και εις βάρος των ενδιαφερόμενων χρηστών και των εναλλακτικών (ανοιχτών) ρεπερτορίων οι χρήστες μουσικής, πέραν των ΚΥΕ, πρέπει να έχουν αντικειμενική ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες που τους παρέχει το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν συνειδητά το καθεστώς αδειοδότησης που επιθυμούν και ταιριάζει στις ανάγκες τους Συμπεράσματα

19 Thank you for your attention! Contact for all inquiries Theodoros.chiou@iprights.gr Facebook.com/IPrightsGR


Κατέβασμα ppt "CommonsFest_2015 15-17 May 2015, Athens Δρ. Θεόδωρος Φ. Χίου Δικηγόρος LL.M., Σύμβουλος σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας a Ιδρυτής του νομικού portal."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google