Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σουρίδη – Μπαταγιάννη Παναγιώτα Φιλόλογος, ΜΔΕ 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης - Αθήνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σουρίδη – Μπαταγιάννη Παναγιώτα Φιλόλογος, ΜΔΕ 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης - Αθήνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σουρίδη – Μπαταγιάννη Παναγιώτα Φιλόλογος, ΜΔΕ 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης - Αθήνα

2 Σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με τη ζώσα πραγματικότητα Σύνδεση του οικείου οικογενειακού περιβάλλοντος με το υπό εξέταση αντικείμενο Δημιουργία corpus πηγών Διαπίστωση του ανθρωποκεντρικού περιεχομένου της επιστήμης της Ιστορίας Σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες Αξιοποίηση Τεχνολογιών Βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση

3 Γνώση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους στόχους και τη μεθοδολογία της εργασίας Εξοικείωση με θέματα πηγών και προφορικών μαρτυριών Πρόσβαση σε σχετική βιβλιογραφία

4 3 ο τρίμηνο 4 διδακτικές ώρες προετοιμασίας - Προφορική ιστορία: γιατί – πώς - Δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου - Παρουσίαση προγραμμάτων ψηφιακής αφήγησης - Επίλυση αποριών και παρακολούθηση της πορείας της εργασίας

5 Διερεύνηση αιτιών διαμόρφωσης σύγχρονων ιστορικών συγκυριών → ιστορική συνείδηση Αντίληψη των διαχρονικών μηνυμάτων των ιστορικών γεγονότων → κοινωνική συνείδηση

6 Συνεργασία σχολείου και οικογένειας – αλληλεγγύη ως αναγκαιότητα για την προώθηση της μαθησιακής πράξης Επικοινωνία – ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων ως βήματα για την αλήθεια και απαλλαγή από την «οπτική» του εκάστοτε σχολικού εγχειριδίου Ενσωμάτωση της οικογενειακής πορείας στο χρόνο στην ιστορική πορεία του τόπου χάρη στην αξιοποίηση του βιώματος Σύσφιξη οικογενειακών δεσμών - ενσυναίσθηση

7 Εκπαιδευτική πρακτική που δίνει ισότιμο μερίδιο στη μαρτυρία και την ιστορική αφήγηση Ενεργοποίηση – αξιοποίηση της μνήμης ως θεματοφύλακα του παρελθόντος Ενθάρρυνση και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας καταγραφής της προσωπικής ιστορίας Δημιουργία κριτικού πνεύματος και στάσης απέναντι στις πηγές – απόπειρα ερμηνείας της μαρτυρίας

8 Ο άνθρωπος από την αφάνεια στην επιφάνεια Η ιστορία όχι ως ταύτιση με απαρίθμηση αλλά ως βίωμα από τον άνθρωπο → μικροϊστορία Η ιστορία ως ανθρώπινη σχέση Η κατανόηση του απειλητικού ρόλου των συμφερόντων και της μισαλλοδοξίας για την ανθρώπινη ευημερία Η σύνδεση της ιστορίας με άλλες επιστήμες → πραγματολογική προσέγγιση Ευεργετική η αλληλεπίδραση από την κατάθεση της μαρτυρίας → ψυχική λύτρωση

9 Η διερχόμενη κρίση απαιτεί προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του Το άτομο αποτελεί ενεργό μέλος του κοινωνικού ιστού άρα και κινητήριο δύναμη για συνειδητή αλλαγή – εξέλιξη- πρόοδο Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας www.epi.uth.gr με δυναμική παρουσία, καινοτόμες ιδέες και συνέδρια κινητοποιεί και εμπνέει για εκπαιδευτικές πρακτικέςwww.epi.uth.gr

10 Χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών λογισμικών → εποικοδομιστικές θεωρίες, μαθητοκεντρική διδασκαλία Ενεργοποίηση γνωστικών μηχανισμών → μεταγνώση Εφαρμογή της διερεύνησης → διαδικασία και στάση Δημιουργία πολυτροπικών ψηφιακών κειμένων Χρήση τεχνολογιών βάσει μεθοδολογίας και συγκεκριμένων στόχων Συνειδητοποίηση του εργαλειακού ρόλου των τεχνολογικών μέσων

11 Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης και επιλογής γλωσσικής ποικιλίας → συνειδητές επιλογές του μαθητή με στόχο την επικοινωνία Ανταπόκριση στην ανάγκη του νέου για δημιουργικότητα και έκφραση Προσωπική ικανοποίηση από τον εμπλουτισμό του υλικού με εικόνα, ήχο, χρώμα Ενθάρρυνση στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τον ενθουσιασμό που τους διακατέχει

12 Ενέργεια και εμπλοκή στην εκπαιδευτική πράξη Προσωπική πρωτοβουλία και υπευθυνότητα → ατομικές δεξιότητες Ευκαιρία για αμφισβήτηση - κριτική στερεοτυπικών αντιλήψεων Ανάπτυξη συλλογιστικής πορείας → επαγωγή Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων Συνειδητοποίηση της δυσκολία της ιστορικής συγγραφής Αξιοποίηση των ιστορικών γνώσεων

13 Αίσθηση ελευθερίας στη διαμόρφωση της εργασίας Εντοπισμός και ανάπτυξη ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων → σύνδεση με την τέχνη Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων → επιλογή και ταξινόμηση υλικού Ενθάρρυνση για προβολή των εργασιών στη σχολική ιστοσελίδα → επικοινωνία – εξωστρέφεια Κατάθεση υλικού για εμπλουτισμό της Τράπεζας Αναμνήσεων www.memoro.gr για περαιτέρω έρευναwww.memoro.gr

14 pansouridi@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "Σουρίδη – Μπαταγιάννη Παναγιώτα Φιλόλογος, ΜΔΕ 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης - Αθήνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google