Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 17 Διεθνές Εμπόριο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα «Κανένα έθνος δεν καταστράφηκε ποτέ από το εμπόριο». BENAJMIN FRANKLIN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 17 Διεθνές Εμπόριο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα «Κανένα έθνος δεν καταστράφηκε ποτέ από το εμπόριο». BENAJMIN FRANKLIN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 17 Διεθνές Εμπόριο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα «Κανένα έθνος δεν καταστράφηκε ποτέ από το εμπόριο». BENAJMIN FRANKLIN

2 Κόστος Εργασίας σε Βιομηχανοποιημένες Χώρες ως Ποσοστό του Κόστους Εργασίας των Η.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 2 19752005 Γαλλία Μεγάλη Βρετανία Ισπανία Ιαπωνία Ν. Κορέα Ταϊβάν Μεξικό Καναδάς 73% 54 41 48 5 6 24 99 104% 109 75 92 57 27 11 101

3 Γιατί συναλλασσόμαστε; Χώρες – διαφορές: –Πόροι Άνισα κατανεμημένοι στον πλανήτη –Φυσική κληρονομιά –Κλίμα, έδαφος –Ικανότητες εργατικού δυναμικού –Εξειδίκευση παραγωγής 3

4 Γιατί συναλλασσόμαστε; Εξειδίκευση, χώρα –Αφιερώνει ενέργειες και πόρους –Μικρή μερίδα της παγκόσμιας παραγωγικής δραστηριότητας Συναλλασσόμαστε –Για να εκμεταλλευθούμε τα πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης Εκούσια συναλλαγή –Όλοι κερδίζουν. 4

5 Το εμπόριο είναι μια κατάσταση όπου κερδίζουν και οι δύο πλευρές Εκούσιες συναλλαγές / εμπόριο –Αναδιανέμουν προϊόντα –Και οι δύο πλευρές κερδίζουν Επιτυγχάνουν έναν προτιμότερο συνδυασμό αγαθών –Σε σχέση με πριν –Ισχύει για Έθνη άτομα 5

6 Διεθνές έναντι εγχωρίου εμπορίου Εγχώριο εμπόριο –Όφελος λόγω εξειδίκευσης και ελεύθερων συναλλαγών –50 πολιτείες της Αμερικής –Μια εθνική κυβέρνηση –Κοινό νόμισμα ($) –Ευκινησία εργασίας και κεφαλαίου 6

7 Διεθνές έναντι εγχωρίου εμπορίου Διεθνές Εμπόριο –Όφελος λόγω εξειδίκευσης και ελεύθερων συναλλαγών –Πολιτικοί παράγοντες Διαφορετικές κυβερνήσεις –Διαφορετικά νομίσματα –Κωλύματα στη κίνηση εργασίας και κεφαλαίου Περιορισμένη μετανάστευση Περιορισμένη απασχόληση για τους αλλοδαπούς Κίνδυνος για αλλοδαπές επενδύσεις 7

8 Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Απόλυτο πλεονέκτημα –Μια χώρα - έναντι μιας άλλης –Παράγει ένα αγαθό –Χρησιμοποιεί μικρότερες ποσότητες πόρων Συγκριτικό Πλεονέκτημα –Μια χώρα - έναντι μιας άλλης –Παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγαθού Σε σχέση με άλλα αγαθά –Λιγότερο αναποτελεσματικά. 8

9 Αρχή του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος David Ricardo (1772-1883) –Κλασσικός οικονομολόγος –Χώρες – Ωφελούνται από το εμπόριο Ακόμη και αν κάποιος είναι πιο αποδοτικός –Από τον άλλον –Σε όλες τις αγορές Ένα – απόλυτο πλεονέκτημα –Παράγοντας όλα τα αγαθά 9

10 Αρχή του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Χώρα – Απόλυτο μειονέκτημα –Σε σχέση με μια άλλη χώρα Στην παραγωγή κάθε αγαθού –Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα Καλή – λιγότερο αναποτελεσματική Πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι παραγωγής –Συγκριτικό πλεονέκτημα – έχει σημασία –Απόλυτο πλεονέκτημα – δεν έχει σημασία 10

11 Εναλλακτικές Εκροές από Εισροή Εργασίας ενός έτους Πίνακας 2 11 Στις ΗΠΑΣτην Ιαπωνία Υπολογιστές Τηλεοράσεις 50 10 40

12 Παράδειγμα Οφελών από το Εμπόριο Πίνακας 3 12 Στις ΗΠΑΣτην Ιαπωνία Σύνολο Υπολογιστές Τηλεοράσεις +25,000 -25,000 -10,000 +40,000 +15,000

13 Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξειδίκευση & συναλλαγή –Μεταβολή στους όρους παραγωγής –Παγκόσμια παραγωγικότητα – αυξάνεται –Κάθε χώρα κάνει Ότι ξέρει να κάνει καλύτερα –Όλες οι χώρες – ωφελούνται –Αυξάνει την παραγωγή Κάθε αγαθού –Καμιά αύξηση Στους απαιτούμενους πόρους 13

14 Όρια Παραγωγικών Δυνατοτήτων Δύο Χωρών (ανά εκατομμύριο χρόνια εργασίας) Σχήμα 1 14 10 20 30 40 50 Τηλεοράσεις(εκατομμύρια) 60 10203004050 Υπολογιστές(εκατομμύρια) 60 U S N J Όριο παραγωγικών Δυνατοτήτων Των Η.Π.Α. Όριο Παραγωγικών Δυνατοτήτων Της Ιαπωνίας

15 Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Χώρα – απόλυτο πλεονέκτημα –Υψηλότερη κατά κεφαλή καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Διαφορά στο συγκριτικό πλεονέκτημα –Διαφορά στις κλίσεις των καμπύλων παραγωγικών δυνατοτήτων Χώρες με πολλές ομοιότητες –Μπορεί να επωφεληθούν λίγο από το εμπόριο Πολύ διαφορετικές χώρες –Μεγάλα οφέλη από το εμπόριο 15

16 Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Δύο χώρες –Εμπορεύονται εκούσια δύο αγαθά Μεταξύ τους –Ο λόγος ανταλλαγής Μεταξύ των αγαθών Πρέπει να πέσει - στα επίπεδα των λόγων των τιμών –Επικρατούν – απουσία του εμπορίου Ατελής εξειδίκευση –Ορισμένες χώρες – υπερβολικά μικρές –Καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων – κυρτές 16

17 Τα Οφέλη από το Εμπόριο Σχήμα 2 17 10 20 30 40 50 Τηλεοράσεις 60 102030040 Υπολογιστές N Δυνατότητες Παραγωγής Ιαπωνίας 10 20 30 40 50 Τηλεοράσεις 60 10203004050 Υπολογιστές 60 U Δυνατότητες Παραγωγής Η.Π.Α. P Δυνατότητες Κατανάλωσης Ιαπωνίας J (a) Ιαπωνία(b) ΗΠΑ S A Δυνατότητες Κατανάλωσης Η.Π.Α.

18 Δασμολόγια, ποσοστώσεις & άλλες παρεμβάσεις Μερκαντιλισμός – δόγμα –Εξαγωγές – ευεργετικές για μια χωρά –Εισαγωγές – επιζήμιες 1930 – προστατευτικές οι ΗΠΑ Τελευταία 60 χρόνια, ΗΠΑ – μείωσαν –Δασμολόγια –Εμπορικά κωλύματα 18

19 Δασμολόγια, ποσοστώσεις & άλλες παρεμβάσεις Έλεγχος εμπορίου –Δασμολόγια Φόροι επί εισαγωγών –Ποσοστώσεις Νομικά όρια επί εισαγωγών –Επιχορηγήσεις εξαγωγών Κυβερνητικές πληρωμές στον εξαγωγέα –Μειώνουν την τιμή »Ανταγωνισμός στις αλλοδαπές αγορές 19

20 Δασμολόγια, ποσοστώσεις & άλλες παρεμβάσεις Δασμολόγια έναντι ποσοστώσεων –Αμφότερα Περιορίζουν το διεθνές εμπόριο Αυξάνουν την τιμή –Εγχώρια παραγόμενων αγαθών –Δασμολόγια Κέρδη λόγω υψηλότερης τιμής –Αλλοδαποί & εγχώριοι πωλητές –Ποσοστώσεις Μέρος των κερδών –Κρατικά έσοδα της χώρας που εισάγει- 20

21 Δασμολόγια, ποσοστώσεις & άλλες παρεμβάσεις Δασμολόγια εναντίον ποσοστώσεων –Δασμολόγια Προάγουν την αποτελεσματικότητα –Ποσοστώσεις Μπορεί να αποτελούν –Πολιτικές εξυπηρετήσεις –Διαφθορά Προτίμηση των δασμολογίων έναντι των ποσοστώσεων 21

22 Γιατί να αναστείλουμε το εμπόριο; 1.Κερδίζοντας ένα πλεονέκτημα τιμής –Για τις εγχώριες επιχειρήσεις –Δασμολόγια/ ποσοστώσεις – ευνοούν Συγκεκριμένες εγχώριες επιχειρήσεις Χώρα – ικανή να τα επιβάλλει –Χωρίς φόβο για αντίποινα –Όταν όλες οι χώρες εφαρμόζουν δασμολόγια/ποσοστώσεις Όλες οι χώρες – πιθανό να ζημιωθούν μακροπρόθεσμα 22

23 Γιατί να αναστείλουμε το εμπόριο; 2.Προστασία συγκεκριμένων κλάδων –Περιορίζει τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό –Συντηρεί την απασχόληση – προστατευόμενος κλάδος Υψηλό κόστος –Καταναλωτές –Οικονομία 23

24 Εκτιμώμενο Κόστος του Προστατευτισμού στους Καταναλωτές Πίνακας 4 24 ΒιομηχανίαΚόστος ανά διασωθείσα Θέση εργασίας Ένδυση Κόσμημα Ναυτιλία Ζάχαρη Κλωστοϋφαντουργία Γυναικεία Υπόδηση $139,000 97,000 415,000 600,000 202,000 102,000

25 Γιατί να αναστείλουμε το εμπόριο; Ελεύθερο εμπόριο & κρατική υποστήριξη –Προσωρινή προστασία από ξαφνικές μεταβολές –Βοήθεια προσαρμογής του εμπορίου Ειδικά επιδόματα ανεργίας Δάνεια Προγράμματα επανεκπαίδευσης Λοιπές μορφές βοήθειας Σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις – ζημιωμένες από τον ανταγωνισμό εταιριών του εξωτερικού 25

26 Γιατί να αναστείλουμε το εμπόριο; 3.Εθνική άμυνα –Αυτάρκεια στην παραγωγή εθνικού αμυντικού εξοπλισμού Λοιπές μη οικονομικές παράμετροι –Πολιτικές 4.Επιχείρημα νεοσύστατης βιομηχανίας –Ισχύει μόνο σε περίπτωση Προοπτικών λαμπρής κερδοφορίας Ιδιωτικά κεφάλαια – μη διαθέσιμα 26

27 Μπορούν οι φθηνές εισαγωγές να βλάψουν μια χώρα; Υποτιμολόγηση –Πώληση αγαθών σε αγορές του εξωτερικού –Σε χαμηλότερες τιμές Από τιμές εγχώριας αγοράς 27

28 Παράρτημα Ελεύθερο εμπόριο, τιμή ισορροπίας –Εξισορροπεί παγκόσμια προσφορά και ζήτηση Εξαγόμενη ποσότητα μιας χώρας Πρέπει = εισαγόμενη ποσότητα της άλλης χώρας Τιμή – ίδια και στις δύο χώρες 28 Προσφορά, ζήτηση και τιμολόγηση στο παγκόσμιο εμπόριο

29 Ισορροπία Προσφοράς-Ζήτησης Στο Διεθνές Εμπόριο Σίτου Σχήμα 3 29 (α)Χώρα Εξαγωγής Ζήτηση Χώρας εξαγωγής Προσφορά χώρας εξαγωγής Ποσότητα Σιταριού Τιμή Σιταριού ανά Μπούσελ $3.25 2.50 F (β)Χώρα Εισαγωγής Ζήτηση χώρας εισαγωγής Προσφορά χώρας εισαγωγής Ποσότητα Σιταριού Τιμή Σιταριού ανά Μπούσελ C D H G A B E εξαγωγές εισαγωγές

30 Παράρτημα Δασμολόγια –Αυξάνουν τις τιμές Μειώνουν τη ζητούμενη ποσότητα εισαγωγών Ποσοστώσεις –Μειώνουν την προσφορά Αυξάνουν τις τιμές 30 Πως λειτουργούν τα δασμολόγια και οι ποσοστώσεις

31 Παράρτημα Ποσοστώσεις – Μειώνουν μέγεθος εμπορικών συναλλαγών –Αυξάνουν τιμή – χώρα εισαγωγής –Μειώνουν τιμή – χώρα εξαγωγής Δασμολόγια –Εξαγόμενη ποσότητα μιας χώρας Πρέπει = εισαγόμενη ποσότητα της άλλης χώρας –Καταβαλλόμενη τιμή (καταναλωτές, χώρα εισαγωγής) = Δασμός + τιμή πώλησης (καταναλωτές, χώρες εξαγωγής) 31 Πως λειτουργούν τα δασμολόγια και οι ποσοστώσεις

32 Ποσοστώσεις και Δασμολόγια στο Διεθνές Εμπόριο Σχήμα 4 32 (α) Χώρα Εξαγωγής Ζήτηση Χώρας εξαγωγής Προσφορά Χώρας Εξαγωγής Ποσότητα Σιταριού Τιμή Σιταριού ανά Μπούσελ 2.00 $2.50 (β) Χώρα Εισαγωγής Ζήτηση Χώρας Εισαγωγής Προσφορά Χώρας Εισαγωγής Ποσότητα Σιταριού Τιμή Σιταριού ανά Μπούσελ 80125 85 115 B A R S 2.50 $3.25 5095 57.587.5 C D Q T


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 17 Διεθνές Εμπόριο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα «Κανένα έθνος δεν καταστράφηκε ποτέ από το εμπόριο». BENAJMIN FRANKLIN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google