Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες Α. ΡΑΧΙΑΙΟΙ 1. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ:  ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες Α. ΡΑΧΙΑΙΟΙ 1. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ:  ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες Α. ΡΑΧΙΑΙΟΙ 1. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ:  ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ:  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ (2 Η ) ΚΑΙ ΆΠΩ Ή ΟΝΥΧΟΦΟΡΟ ΦΑΛΑΓΓΑ (3 Η ) ΤΟΥ 2 ΟΥ,3 ΟΥ, 4 ΟΥ ΚΑΙ 5 ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 2. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ:  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΑΧΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ:  ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ (1 ΗΣ ) ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ Ν. (ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ Ν. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΘΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Ο5 Ι1 Ι2 Ι3 ΝΩΤΙΑΙΩΝ Ν.)

2 ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Β. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε 3 ομάδες Β. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε 3 ομάδες Β1. ΈΞΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ Η ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟ) 1. ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΈΚΦΥΣΗ: ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 2. ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (κάτω από τον απαγωγό) (κάτω από τον απαγωγό)  ΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5 ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ) 5 ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ 3. ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5 ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν., ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (Ο5 Ι1, Ι2, Ι3 ΝΩΤΙΑΙΑ Ν.)

3 ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Β. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΕΣ Β2. ΜΕΣΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 1. ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΕΣ (4) 1 Ος ΚΑΙ 2 Ος 3 Ος ΚΑΙ 4 Ος ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΗΣ 1 Ος ΚΑΙ 2 Ος 3 Ος ΚΑΙ 4 Ος ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΗΣ  ΈΚΦΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 Ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2 ΟΥ, 3 ΟΥ, 4 ΟΥ, ΚΑΙ 5 ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΕΥΡΩΣΗ: 1 Ος ΚΑΙ 2 Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν) ΝΕΥΡΩΣΗ: 3 Ος ΚΑΙ 4 Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.) 2. ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ (7) 1. ΡΑΧΙΑΙΟΙ (4)  ΈΚΦΥΣΗ: ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, 2 ου, 3 ου, 4 ου, και 5 ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2 ου 3 ου ΚΑΙ 4 ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 2. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ (3)  ΈΚΦΥΣΗ: ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 3 ΟΥ, 4 ΟΥ, ΚΑΙ 5 ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ 3 ου 4 ου ΚΑΙ 5 ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ Μ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.  ΟΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΝΩ ΟΙ ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΑΠΑΓΩΓΗ 3. ΒΡΑΧΥΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ  ΈΚΦΥΣΗ: ΠΤΕΡΝΑ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2 ΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2 ΟΥ,3 ΟΥ, 4 ΟΥ, ΚΑΙ 5 ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΝΗΜΙΑΟΥ Ν.) 4. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  ΈΚΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΕΞΩ ΚΕΦΑΛΗ) ΚΑΙ ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗ) ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΤΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗ) ΚΑΙ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΈΞΩ ΚΕΦΑΛΗ)

4 ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Β. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε 3 ομάδες Β3. ΈΣΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ Η ΚΝΗΜΙΑΙΟ- ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ) 1. ΒΡΑΧΥΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΈΚΦΥΣΗ: ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2 ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ  ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  1 Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3 ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΆΔΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν. 2. ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΈΚΦΥΣΗ: 1 Ο ΚΑΙ 2 Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3 ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ  ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2 ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ ΚΑΙ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν. 3. ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΈΚΦΥΣΗ: 3 Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3 ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗ)  2 Ο,3 Ο, ΚΑΙ 4 Ο ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ (ΛΟΞΗ ΚΕΦΑΛΗ)  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1 ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν. (ΜΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.


Κατέβασμα ppt "ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες Α. ΡΑΧΙΑΙΟΙ 1. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ:  ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΣΗ: "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google