Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κειμενικά είδη αφήγηση περιγραφή οδηγίες επιχειρηματολογία Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ Βασιλάκη Ευγενία, ΠΤΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κειμενικά είδη αφήγηση περιγραφή οδηγίες επιχειρηματολογία Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ Βασιλάκη Ευγενία, ΠΤΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 κειμενικά είδη αφήγηση περιγραφή οδηγίες επιχειρηματολογία Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ Βασιλάκη Ευγενία, ΠΤΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

2 μαθησιακοί στόχοι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές τα δομικά μέρη και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των βασικών κειμενικών ειδών (αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες/ προσκλήσεις, επιχειρηματολογία) να διακρίνουν σε ποιο είδος ανήκει ένα δεδομένο κείμενο και να εντοπίζουν τα ανάλογα δομικά και γλωσσικά στοιχεία λέξεις κλειδιά: αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες/ προσκλήσεις, επιχειρηματολογία 2

3 αφήγηση (αναφορικός λόγος)  αποδίδει το «γίγνεσθαι» της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας  έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς μεταφέρει την εξέλιξη και τη μεταβολή των γεγονότων  τα συμβάντα ή οι καταστάσεις συνδέονται στη βάση της χρονικής συνάφειας ή/ και της αιτιότητας 3

4 αφήγηση  γλωσσικά μέσα: ρήματα που δηλώνουν δράση, σκέψη, συναίσθημα παρελθοντικοί χρόνοι (αόριστος, ιστορικός ενεστώτας) αφηγηματικό «να» χρονικοί και αιτιολογικοί δείκτες σύζευξης 4

5  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ αφήγηση συστατικά μέρη (σχήμα) 5

6  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: χωροχρονικό πλαίσιο ήρωες σημείο εκκίνησης της ιστορίας (περιγραφή αρχικής κατάστασης) αφήγηση συστατικά μέρη 6

7  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ: εμφάνιση προβλήματος: γεγονός ή γεγονότα που διαταράσσουν τη συνήθη ισορροπία δράση για την επίλυση προβλήματος εμπόδια στην επίλυση προβλήματος αποτέλεσμα προσπαθειών «λύση» (αποκατάσταση της προϋπάρχουσας ή διαμόρφωση μιας νέας τάξης πραγμάτων)  πλοκή: επεισόδια αφήγηση συστατικά μέρη 7

8  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: (διάσπαρτη κατά την εξιστόρηση των γεγονότων) σημασία γεγονότων στάσεις και συναισθήματα αφηγητή εξωτερική: όταν ο αφηγητής αναστέλλει την αφήγησή του για να σχολιάσει ρητά τα γεγονότα εσωτερική: όταν ο σχολιασμός επιτυγχάνεται με παραγλωσσικά μέσα ή μέσω της παρεμβολής λεξικών και συντακτικών δομών (Αρχάκης 2005:105-106)  ΚΛΕΙΣΙΜΟ: μετάβαση στον παροντικό χρόνο της συνομιλίας (συμπεράσματα / επιμύθιο)  δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των παραπάνω συστατικών αφήγηση συστατικά μέρη 8

9 Γλώσσα ΣΤ, τεύχος 2, σ. 57 9

10  αποδίδει το «είναι» της φυσικής ή κοινωνικής πραγματικότητας  στατικός, φωτογραφικός τύπος απεικόνισης του πραγματικού  εννοιολογικές συσχετίσεις ονομάτων και επιθέτων, που αποδίδουν μορφικές ή συστατικές ιδιότητες στα περιγραφόμενα αντικείμενα, φαινόμενα ή καταστάσεις πραγμάτων περιγραφή (αναφορικός λόγος) 10

11  γλωσσικά μέσα τροποποιητές (επίθετα ή επιρρήματα) ενεστώτας, συνδετικά ρήματα τρίτο vs. πρώτο πρόσωπο μεταφορές, παρομοιώσεις περιγραφή 11

12 αντικειμενική ~ υποκειμενική (ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του ομιλητή/ συγγραφέα)  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ  η επιλογή των λεπτομερειών και η οργάνωσή τους καθορίζονται από την πρόθεση του συγγραφέα/ ομιλητή και την επικοινωνιακή περίσταση περιγραφή συστατικά μέρη (σκελετός) 12

13 περιγραφή Γλώσσα ΣΤ, τεύχος 2, σ. 86 13

14 αφήγηση ή περιγραφή; 14

15  στηρίζονται στη χρονική ακολουθία των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή μιας κατάστασης, από το αρχικό της σημείο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα  γλωσσικά μέσα: ρήματα περιγραφής, κατηγοριοποίησης και διαδικασίας οριστική ενεστώτα, προστακτική και υποτακτική οδηγίες (κατευθυντικός λόγος) 15

16 οδηγίες Γλώσσα ΣΤ, τεύχος 2, σ. 44 16

17  λογική συσχέτιση και διαλεκτική σύνθεση των δεδομένων  είδος που παρουσιάζει δυσκολία για τα παιδιά λόγω υψηλών γνωστικών απαιτήσεων σε σχέση με τη γνωστική/ συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού  περιορισμένος αριθμός επιχειρηματολογικών κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια (Δ, Ε και ΣΤ τάξεων) με έμφαση στα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται επιχειρηματολογία (κατευθυντικός λόγος) 17

18 επιχειρηματολογία Γλώσσα ΣΤ, τεύχος 1, σ. 93 18

19  ΘΕΣΗ που υποστηρίζεται  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ που στηρίζουν την προβαλλόμενη θέση  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ που ενισχύουν τα προβαλλόμενα επιχειρήματα  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για τη στήριξη αντεπιχειρημάτων  ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ με περιορισμούς, εξαιρέσεις και προσδιορισμούς βαθμού βεβαιότητας επιχειρηματολογία συστατικά μέρη (σχέδιο) 19

20 βιβλιογραφία ενότητας Αρχάκης, Α. 2005. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης. Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος 1999. Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ιορδανίδου, Α., Κανελλοπούλου, Ν., Κοσμά, Ε., Κουταβά, Β., Οικονόμου, Π., Παπαϊωάννου, Κ. Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού. Βιβλίο Δασκάλου. Μεθοδολογικές Οδηγίες. Αθήνα: ΟΕΔΒ. σσ. 30-31. Κωστούλη, Τ. 2001. «Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. (http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e5/index.html)http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e5/index.html Ματσαγγούρας, Η. 2001. Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Πολίτης, Π. 2000. «Λόγος-Κείμενο: Περιγραφή». (http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html)http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html Πολίτης, Π. 2000. «Λόγος-Κείμενο: Αφήγηση». (http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html)http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html Πολίτης, Π. 2000. «Λόγος-Κείμενο: Επιχειρηματολογία». (http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_4/index.html)http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_4/index.html 20


Κατέβασμα ppt "Κειμενικά είδη αφήγηση περιγραφή οδηγίες επιχειρηματολογία Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ Βασιλάκη Ευγενία, ΠΤΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google