Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. Αποθήκευση 2. Έκφραση 3. Μεταφορά Τι ακριβώς είναι η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ; Τι ακριβώς είναι η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ; Τι είναι το ΓΟΝΙΔΙΟ; Τι είναι το ΓΟΝΙΔΙΟ; Τι είναι το ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ; Τι είναι το ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ;

3 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΑΣΕΩΝ

4 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu4 ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

5 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu5 ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

6 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu6 ΔΟΜΗ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

7 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu7 ΜΟΝΤΕΛΟ 2πλης ΕΛΙΚΑΣ

8 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ DNA & RNA Ριβόζη αντί Δεσοξυριβόζης Ριβόζη αντί Δεσοξυριβόζης Ουρακίλη (U) αντί Θυμίνης (Τ) Ουρακίλη (U) αντί Θυμίνης (Τ) Μικρότερο από το DNA Μικρότερο από το DNA Συνήθως Μονόκλωνο αν & με 2κλωνα τμήματα Συνήθως Μονόκλωνο αν & με 2κλωνα τμήματα Συνήθως παροδικό, όχι μόνιμο μόριο Συνήθως παροδικό, όχι μόνιμο μόριο

9 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ DNA & RNA

10 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu10 ΔΟΜΗ RNA

11 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu11 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNA Στόχος : από 1  2 ΔΙΚΛΩΝΑ μόρια DNA Στόχος : από 1  2 ΔΙΚΛΩΝΑ μόρια DNA Μηχανισμός: ΗΜΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ Μηχανισμός: ΗΜΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ (κάθε 2κλωνο μόριο από 1 παλιά & 1 νέα αλυσίδα) (κάθε 2κλωνο μόριο από 1 παλιά & 1 νέα αλυσίδα) Λόγος : ο νέος απόγονος να πάρει ακριβές & Λόγος : ο νέος απόγονος να πάρει ακριβές & πλήρες αντίγραφο του DNA του γονιού πλήρες αντίγραφο του DNA του γονιού

12 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu12 ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ DNA DNA-Ελικάση DNA-Ελικάση Πριμόσωμα Πριμόσωμα DNA-Πολυμεράσες DNA-Πολυμεράσες DNA-Δεσμάση DNA-Δεσμάση Τοποϊσομεράσες Τοποϊσομεράσες Επιδιορθωτικά ένζυμα Επιδιορθωτικά ένζυμα

13 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu13 Αντιγραφή DNA

14 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu14 Αντιγραφή DNA

15 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu15 Αντιγραφή DNA σε Προκαρυωτικά

16 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu16 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

17 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΔΕΝ εκφράζονται όλα τα γονίδια σε όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού ΔΕΝ εκφράζονται όλα τα γονίδια σε όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού Η ΡΥΘΜΙΣΗ της ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ είναι απαραίτητη ώστε, κάθε στιγμή, να μεταγράφονται/μεταφράζονται ΜΟΝΟ τα απαραίτητα γονίδια (περιβάλλον ή διαφοροποίηση) Η ΡΥΘΜΙΣΗ της ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ είναι απαραίτητη ώστε, κάθε στιγμή, να μεταγράφονται/μεταφράζονται ΜΟΝΟ τα απαραίτητα γονίδια (περιβάλλον ή διαφοροποίηση) πχ: μελανίνη, εφηβεία πχ: μελανίνη, εφηβεία

18 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu18 Ευχρωματίνη & Ετεροχρωματίνη: Γονιδιακή Ρύθμιση στη Μεταγραφή

19 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu19 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Στόχος : μεταγραφή ακριβούς αντιγράφου Στόχος : μεταγραφή ακριβούς αντιγράφου ΤΜΗΜΑΤΟΣ DNA (:ΓΟΝΙΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ DNA (:ΓΟΝΙΔΙΟΥ) Μηχανισμός: σχηματίζεται ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ RNA Μηχανισμός: σχηματίζεται ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ RNA με καλούπι μόνο τη μία αλυσίδα με καλούπι μόνο τη μία αλυσίδα DNA (ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΕΝΗ) DNA (ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΕΝΗ) Λόγος : έκφραση της Γενετικής Πληροφορίας Λόγος : έκφραση της Γενετικής Πληροφορίας

20 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu20 ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΤΗΣ METAΓΡΑΦΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ : Υποκινητής ΕΚΚΙΝΗΣΗ : Υποκινητής & Μεταγραφικοί παράγοντες & Μεταγραφικοί παράγοντες ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ : - RNA-Πολυμεράση ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ : - RNA-Πολυμεράση - Τοποϊσομεράσες - Τοποϊσομεράσες ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: παλίνδρομες ακολουθίες ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: παλίνδρομες ακολουθίες  πτώση RNA-Πολυμεράσης  πτώση RNA-Πολυμεράσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : - ουρά Αδενινών  Ποσότητα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : - ουρά Αδενινών  Ποσότητα - καπέλο  Άμεση Μετάφραση - καπέλο  Άμεση Μετάφραση

21 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu21 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ

22 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

23 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu23 ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΜΑΤΙΣΜΑ) ΤΟΥ mRNA ΜΟΝΟ σε Ευκαρυωτικά ΜΟΝΟ σε Ευκαρυωτικά - snRNA  ΡιβοΝουκλεοΠρωτεϊνικα Σωμάτια - snRNA  ΡιβοΝουκλεοΠρωτεϊνικα Σωμάτια - αποκοπή ΕΣΩΝΙΩΝ & συρραφή ΕΞΩΝΙΩΝ - αποκοπή ΕΣΩΝΙΩΝ & συρραφή ΕΞΩΝΙΩΝ Σημασία: επιτρέπει την πολλαπλή μετάφραση Σημασία: επιτρέπει την πολλαπλή μετάφραση του ΙΔΙΟΥ γονιδιου σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ του ΙΔΙΟΥ γονιδιου σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Πρωτεΐνες Πρωτεΐνες

24 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu24 ΜΑΤΙΣΜΑ mRNA

25 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu25 Μεταγραφή & Μετάφραση σε Προκαρυωτικά

26 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu26 Διαφορές στη Ροή Γενετικής Πληροφορίας μεταξύ Ευκαρυωτικών & Προκαρυωτικών

27 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu27 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Στόχος : έκφραση Γενετικής Πληροφορίας Στόχος : έκφραση Γενετικής Πληροφορίας Μηχανισμός: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μηχανισμός: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ κωδικωνίων (mRNA) με κωδικωνίων (mRNA) με αντικωδικώνια (tRNA)+αμινοξέα αντικωδικώνια (tRNA)+αμινοξέα Λόγος : παραγωγή ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Λόγος : παραγωγή ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

28 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu28 ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ

29 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu29 ΔΟΜΗ tRNA

30 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu30 Γενετικός Κώδικας

31 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu31 Δομή tRNA

32 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu32 Μετάφραση: Έναρξη

33 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu33 Μετάφραση: Επιμήκυνση

34 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu34 Μετάφραση: Λήξη

35 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu35 Πολυσώματα

36 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu36 Μεταγραφή & Μετάφραση σε Προκαρυωτικά

37 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu37 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔ

38 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu38 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ

39 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu39 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: κάθε αλλαγή στη δομή & την ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: κάθε αλλαγή στη δομή & την αλληλουχία του DNA αλληλουχία του DNA Φυσικές : διπλασιασμός DNA,μίτωση/μείωση Φυσικές : διπλασιασμός DNA,μίτωση/μείωση Τεχνητές : ακτινοβολίες, χημικές ουσίες Τεχνητές : ακτινοβολίες, χημικές ουσίες

40 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu40 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Οι περισσότερες μεταλλάξεις, αν όχι ωφέλιμες, δεν είναι βλαβερές αλλά ουδέτερες Οι περισσότερες μεταλλάξεις, αν όχι ωφέλιμες, δεν είναι βλαβερές αλλά ουδέτερες Οι περισσότερες βλαβερές μεταλλάξεις εντοπίζονται & εξοντώνονται (ένζυμα & ανοσία) Οι περισσότερες βλαβερές μεταλλάξεις εντοπίζονται & εξοντώνονται (ένζυμα & ανοσία) Προβλήματα δημιουργούνται από μεταλλάξεις/βλάβες στους μηχανισμούς άμυνας Προβλήματα δημιουργούνται από μεταλλάξεις/βλάβες στους μηχανισμούς άμυνας

41 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu41 Γιατί οι περισσότερες Γονιδιακές Μεταλλάξεις είναι ανώδυνες; μόνο το 5 % του DNA σε γονίδια μόνο το 5 % του DNA σε γονίδια σε κάθε ιστό εκφράζεται μόνο κλάσμα των συνολικών γονιδίων (:ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ) σε κάθε ιστό εκφράζεται μόνο κλάσμα των συνολικών γονιδίων (:ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ) η ύπαρξη ΟΜΟΛΟΓΟΥ γονιδίου καλύπτει την έλλειψη η ύπαρξη ΟΜΟΛΟΓΟΥ γονιδίου καλύπτει την έλλειψη ΣΙΩΠΗΛΕΣ μεταλλάξεις (:εκφυλισμός Κώδικα) ΣΙΩΠΗΛΕΣ μεταλλάξεις (:εκφυλισμός Κώδικα) αντικατάσταση αμινοξέος με άλλο ίδιας ομάδας αντικατάσταση αμινοξέος με άλλο ίδιας ομάδας μεταβολή σε μη-λειτουργικό σημείο μεταβολή σε μη-λειτουργικό σημείο

42 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu42 Πληθυσμιακή Κατανομή Ελονοσίας & Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας

43 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu43 ΤΕΛΟΣ 4 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ 8 ο Κεφ. - σελ. 129-148


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google