Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 Τι είναι το web 2.0; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την εκπαίδευση;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 Τι είναι το web 2.0; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την εκπαίδευση;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 Τι είναι το web 2.0; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την εκπαίδευση;

2 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2 Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται μια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο, που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών: οι χρήστες δεν επισκέπτονται μόνο ιστοσελίδες, αλλά σχολιάζουν, δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες και δημιουργούν νέο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, αξιολογούν συλλογικά το ψηφιακό περιεχόμενο του Διαδικτύου μοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους, δημιουργούν και συντηρούν online κοινότητες.

3 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3 Το στοιχείο που φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι το web 2.0 φαίνεται να επιδρά βαθειά στις πρακτικές επικοινωνίας και έκφρασης – τελικά στις ίδιες τις ταυτότητες μας, δηλαδή στο ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

4 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4 Το web 2.0, αυτό καθαυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι όμως και το γεγονός ότι το web 2.0 δημιουργήθηκε εντελώς απρόσμενα, αναπτύχθηκε ταχύτατα και επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του Διαδικτύου, αλλά και των κοινωνικών πρακτικών των χρηστών του Διαδικτύου.

5 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5 Τo πιο σημαντικό στοιχείο του web 2.0 φαίνεται ωστόσο να είναι ακόμη «αθέατο» και «απρόβλεπτο»: η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι συχνά οι σημαντικές τεχνολογικές εφευρέσεις (όπως ο ηλεκτρισμός, το αυτοκίνητο ή η τυπογραφία) δεν εκτιμώνται σωστά από την αρχή. Είναι λοιπόν ενδεχόμενο ότι δε μπορούμε ακόμη να εκτιμήσουμε τις συνέπειες του Διαδικτύου και του web 2.0 σε όλο το βάθος τους.

6 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6 Yπηρεσίες Web 2.0 Ο καθηγητής ψηφιακής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας Μ. Wesch έχει δημιουργήσει ένα πολύ παραστατικό βίντεο για το web 2.0 και δίνει «τροφή για σκέψεις» καθώς θέτει θέματα σχετικά με τα «ψηφιακά κείμενα» και τη διαχείρισή τους.πολύ παραστατικό βίντεο

7 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7 Εργαλεία Web 2.0 Στο Διαδίκτυο μπορείτε εύκολα να βρείτε σχετικά ενημερωμένους καταλόγους με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες web 2.0.με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες Υπάρχουν επίσης διαφόρων τύποι κατάλογοι, όπως για παράδειγμα περιβαλλόντων που δεν απαιτούν registration.που δεν απαιτούν registration

8 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8 Εργαλεία Web 2.0 Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις πιο σημαντικές εφαρμογές και περιβάλλοντα web 2.0

9 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 9 Blogs

10 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 10 Blogs II Τρείς «τυπικές» χρήσεις ιστολογίων (blogs) στη γλωσσική εκπαίδευση και στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να είναι blogs στα οποία συγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, blogs προσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείων ή blogs με μια γενικότερη θεώρηση των σημαντικών εκπαιδευτικών και μη- εκπαιδευτικών γεγονότων.συγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημα προσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείων εκπαιδευτικών και μη- εκπαιδευτικών γεγονότων

11 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 11 Blogs III Tα blogs λειτουργούν επίσης ως περιβάλλοντα για δημιουργία-διάδοση πληροφοριών (e-δημοσιογραφία)e-δημοσιογραφία Σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτό είναι σημαντικό, σε αυτό το είδος δημοσιογραφίας, σημαντικότερες δεν είναι οι ειδήσεις που θεωρούν ως τέτοιες από τους συντάκτες των e-εντύπων, αλλά από τους ίδιους τους αναγνώστες. τους ίδιους τους αναγνώστες

12 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 12 wikis Τα wikis αποτελούν ιστοσελίδες και ιστοχώρους που δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικά.που δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικά Τα πιο γνωστό wiki είναι βέβαια αύτό που σχετίζεται με τη wikipedia και το wikimedia.wikipedia wikimedia

13 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 13 podcasts Πρόκειται για ένα σύνολο μεθόδων και εφαρμογών για δημοσιοποίηση αρχείων (κυρίως ήχου – αλλά και άλλου είδους) στο Διαδίκτυο, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά και (αν επιθυμούν) αυτόματη ενημέρωση για την επικαιροποίησή τους.για δημοσιοποίηση αρχείων

14 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 14 Virtual Worlds Οι πιο γνωστοί είναι o «κόσμος» Second Life και ο OpenSim.Second Life OpenSim Οι εκπαιδευτικές χρήσεις τους είναι πολλαπλές και μπορεί κανείς εύκολα να τις εντοπίσει στο Διαδίκτυο.εύκολα να τις εντοπίσει

15 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 15 Διαμοίραση πόρων και ανάδειξη των «καλυτέρων»: folksonomy Συνεργασία και συλλογική νοημοσύνη Πρωτογενείς πηγές: http://books.google.com/ http://www.europeana.eu/portal/ Διαμοίραση άλλων πόρων (παραδείγματα): http://www.flickr.com/ http://picasa.google.gr/ http://www.amazon.com/ http://del.icio.us

16 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 16 Κοινωνική δικτύωση και οι επιπτώσεις της Facebook: www.facebook.comwww.facebook.com Ning www.ning.comwww.ning.com MySpace www.myspace.comwww.myspace.com YouTube www.youtube.comwww.youtube.com Twitter http://twitter.com/http://twitter.com/ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Με ποιο τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν στις διδακτικές πρακτικές;

17 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 17 Mερικά νέα εργαλεία (παραδείγματα) GoogleEarth Google Apps for Education ΕΛ/ΛΑΚ

18 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 18 Κοινωνικές πρακτικές Ποιες νέες κοινωνικές και διδακτικές πρακτικές εισάγονται σήμερα με το web 2.0;κοινωνικές Ποια είναι η κριτική αποτίμησή τους;

19 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 19 Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ελληνική εκπαίδευση; Μια ερώτηση: οι μαθητές σας γνωρίζουν το facebook; Έχουν λογαριασμό και profile στο facebook; Με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα; Το «παραδοσιακό μάθημα» και οι νεότερες αντιλήψεις για το «μάθημα»: ένα παράδειγμα – το Google τι ρόλο μπορεί να παίξει;

20 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 20 Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών: http://digiteen.ning.com/ http://www.flatclassroomproject.org/

21 2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 21 Καμιά ιδέα για το μέλλον; Φαίνεται πως το μέλλον είναι «κινητό» (Mobile learning), περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά και υπερσύγχρονες τεχνολογίες (όχι κατ’ ανάγκη ακριβές…)Mobile learningυπερσύγχρονες τεχνολογίες


Κατέβασμα ppt "2η περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 Τι είναι το web 2.0; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την εκπαίδευση;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google