Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευσέβιος και Κωνσταντίνος: η ίδρυση των χριστιανικών ναών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευσέβιος και Κωνσταντίνος: η ίδρυση των χριστιανικών ναών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευσέβιος και Κωνσταντίνος: η ίδρυση των χριστιανικών ναών

2 Ιερουσαλήμ: η Αιλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου
Ιορδανία, Μήδαβα (Madaba): ναός Αγίου Γεωργίου, χάρτης Συροπαλαιστίνης (6ος αι.)

3 Βασιλική και Ροτόντα του Παναγίου Τάφου

4

5

6

7 Πανάγιος Τάφος

8 Πανάγιος Τάφος και Baalbek, ναός της Αφροδίτης

9 Baalbek, ναός της Αφροδίτης

10 Narbonne (Γαλλία), ομοίωμα του Παναγίου Τάφου

11 Ευλογίες της Monza και του Bobbio

12 Ιερουσαλήμ: η βασιλική της Επί του Όρους των Ελαιών ομιλίας

13 Βηθλεέμ: η βασιλική της Γεννήσεως

14 Αντιόχεια: οι χριστιανικοί ναοί
Αντιόχεια, νησί. Χρυσό Οκτάγωνο (Κωνσταντίνεια περίοδος, ) Αντιόχεια, Δυτικό νεκροταφείο. Ναός Αγίου Βαβύλα (καθιέρωση επί επισκόπου Μελετίου, 381 μ.Χ.)

15 Αντιόχεια: οι χριστιανικοί ναοί
Ευσέβιος, Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, Λόγος Γ’ κεφ. 50 «καὶ τῶν λοιπῶν δ’ ἐθνῶν τὰς μάλιστα κρατιστευούσας πόλεις ταῖς τῶν εὐκτηρίων φιλοκαλίαις ἐκπρέπειν ἐποίει, ὥσπερ οὖν καὶ {τὴν} ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς μητροπόλεως, ἣ τὴν ἐπώνυμον εἴληχεν Ἀντιόχου προσηγορίαν· ἐφ’ ἧς ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν τῇδε ἐθνῶν μονογενές τι χρῆμα ἐκκλησίας μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους ἀφιέρου, μακροῖς μὲν ἔξωθεν περιβόλοις τὸν πάντα νεὼν περιλαβών, εἴσω δὲ τὸν εὐκτήριον οἶκον εἰς ἀμήχανον ἐπάρας ὕψος, ἐν ὀκταέδρου {μὲν} συνεστῶτα σχήματι, ἐν κύκλῳ ὑπερῴων τε καὶ καταγείων χωρημάτων ἁπανταχόθεν περιεστοιχισμένον, ὃν καὶ χρυσοῦ πλείονος ἀφθονίᾳ χαλκοῦ τε καὶ τῆς λοιπῆς πολυτελοῦς ὕλης ἐστεφάνου κάλλεσιν.» Ευάγριος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία VI 8, PG 86.2, στ. 2857

16

17 Αγία Σοφία Υποθετική κάτοψη της Αγίας Σοφίας κατά την α’ και β’ φάση (επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και Θεοδοσίου Β’)

18 Άγιοι Απόστολοι Υποθετική κάτοψη των Αγίων Αποστόλων κατά την φάση ανακατασκευής του ναού επί Ιουστινιανού

19 Άγιοι Απόστολοι

20 Άγιοι Απόστολοι

21 Έφεσος, Άγιος Ιωάννης και Βενετία, Άγιος Μάρκος

22 Χεβρώνα: η βασιλική στη δρυ Μαμβρή

23 Ρώμη, χριστιανικοί ναοί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου

24 Βασιλική Χριστού Σωτήρος στο Λατερανό (312-318)

25 Βασιλική Χριστού Σωτήρος στο Λατερανό (312-318)
Το Βαπτιστήριο

26 Τίμιος Σταυρός της Ιερουσαλήμ (320-330)
Βάση αγάλματος αγίας Ελένης ( )

27 Τίμιος Σταυρός της Ιερουσαλήμ (320-330)

28 Μαυσωλείο Κωνσταντίας (†354)

29 Βασιλική Αγίου Παύλου εκτός των τειχών
(Κωνσταντίνεια περίοδος και 384)

30 Βασιλική αγίου Πέτρου στο Βατικανό (νεκροταφείο)

31 Βασιλική αγίου Πέτρου στο Βατικανό (νεκροταφείο)

32 Βασιλική αγίου Πέτρου στο Βατικανό (νεκροταφείο)

33 Βασιλική αγίου Πέτρου στο Βατικανό (318/9-329)

34 Βασιλική αγίου Πέτρου στο Βατικανό (318/9-329)
Εγκάρσιο κλίτος Fastigium

35 Ρώμη, βασιλικές εκτός των τειχών (νεκροταφεία)

36 Κωνσταντίνειες βασιλικές: η θέση τους εντός και εκτός τειχών
Ρώμη Κωνσταντινούπολη Ιεροσόλυμα

37 Κωνσταντίνειες βασιλικές : το πρόβλημα του «μαρτυρίου»
Ρώμη, Βατικανό, Άγιος Πέτρος Ιεροσόλυμα, Βασιλική και Πανάγιος Τάφος, Βηθλεέμ, βασιλική της Γέννησης


Κατέβασμα ppt "Ευσέβιος και Κωνσταντίνος: η ίδρυση των χριστιανικών ναών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google