Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.rcr.gr Εισαγωγή στην Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας Introduction to Responsible Conduct of Scientific Research Ευφροσύνη Καλκάνη Ομότιμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.rcr.gr Εισαγωγή στην Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας Introduction to Responsible Conduct of Scientific Research Ευφροσύνη Καλκάνη Ομότιμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.rcr.gr Εισαγωγή στην Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας Introduction to Responsible Conduct of Scientific Research Ευφροσύνη Καλκάνη Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ ekalkani@hotmail.com ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 04 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Αρχές ακεραιότητας της επιστημονικής έρευνας Ειλικρίνεια, Διαφάνεια, Υπευθυνότητα 2.Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας Σχεδιασμός έρευνας, Διαχείριση δεδομένων, Δημοσίευση αποτελεσμάτων, Συγγραφή δημοσίευσης, Συνεργατική έρευνα, Συγκρούσεις συμφερόντων 3.Διδασκαλία και εποπτεία, Διδασκαλία και εποπτεία της ακεραιότητας έρευνας, υπεύθυνης διεξαγωγής έρευνας 4.Αντιμετώπιση παραβάσεων, Διερεύνηση παράβασης, Κυρώσεις 5. Υπεύθυνη Διεξαγωγή Έρευνας στην Ελλάδα, www.rcr.gr, Στόχοι, Δραστηριότητες www.rcr.gr 6. Βιβλιογραφία

3 1. Αρχές ακεραιότητας της επιστημονικής έρευνας 1.1. Ειλικρίνεια Πραγματοποίηση έρευνας (στόχοι, μέθοδοι, δεδομένα, αναλύσεις, αποτελέσματα, δημοσιεύσεις, αναφορές) Αξιολόγηση έρευνας άλλων (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, αιτήσεις για χρηματοδότηση) 1.2. Διαφάνεια Σχεδιασμός έρευνας (ερευνητικές μέθοδοι, επεξεργασία δεδομένων, αξιολόγηση δεδομένων) Αποτελέσματα έρευνας (δημοσίευση, επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων) 1.3. Υπευθυνότητα Αποτελέσματα-συμπεράσματα (ακρίβεια και αξιοπιστία) Κανονισμοί-ακαδημαϊκές αρχές (τήρηση και εφαρμογή)

4 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.1. Σχεδιασμός έρευνας Δραστηριότητες Σχεδιασμός έρευνας (στρατηγικές, διαδικασίες, απόκτηση δεδομένων, χρονοδιαγράμματα, πρωτόκολλα, κτλ) Τεκμηρίωση έρευνας (αρχεία, ημερολόγια, περιγραφές, καταχωρήσεις, έλεγχος και αναπαραγωγή,) Αρμοδιότητες Ερευνητές για σχεδιασμό και τεκμηρίωση (αποφεύγονται περιορισμοί από χορηγούς) Ιδρύματα ασχολούνται με τη διαχείριση οικονομικών, εγκρίσεις, άδειες

5 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.2. Διαχείριση δεδομένων Δραστηριότητες Δεδομένα (πρωτογενές ή επεξεργασμένο υλικό, βιολογικό υλικό, μετρήσεις, καταγραφές, σημειώσεις, συνεντεύξεις) Διαφύλαξη (διατηρούνται για αναπαραγωγή της έρευνας, ταυτίζονται με τον ερευνητή, αναφέρεται η πηγή) Αρμοδιότητες Ερευνητές αποθηκεύουν τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθορίζουν την αξία και διάρκεια αποθήκευσης Ιδρύματα αποθηκεύουν ή απορρίπτουν, αποφασίζουν την προσβασιμότητα και την ιδιοκτησία (προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)

6 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.3. Δημοσίευση αποτελεσμάτων Δραστηριότητες Δημοσίευση άρθρων, εκθέσεων (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, ακαδημαϊκές εκδόσεις, επικοινωνία με το κοινό) Σύνταξη κειμένου (ειλικρίνεια, διαφάνεια, ακρίβεια, αιτιολόγηση επανάληψης) Αρμοδιότητες Ερευνητές δημοσιεύουν τα αποτελέσματα τους, αναφέρονται σε άλλους ερευνητές με έντιμο τρόπο Ιδρύματα προωθούν την ειλικρίνεια, διαφάνεια, ακρίβεια μέσα από πολιτικές και εκπαίδευση ερευνητών

7 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.4. Συγγραφή δημοσίευσης Δραστηριότητες Συμβολή στην έρευνα (σύλληψη, σχεδιασμό, απόκτηση στοιχείων, ανάλυση, σύνταξη δημοσίευσης, αναθεώρηση) Αποχώρηση διαφωνούντων, όχι πρόσκληση σε συγγραφείς, αναφορά σε χορηγούς, πηγή δεδομένων, εποπτεία ομάδας Αρμοδιότητες Συγγραφείς είναι εφόσον συμβάλλουν στην έρευνα, είναι συνυπεύθυνοι, αλλαγές εγκρίνονται από όλους Ιδρύματα αποδίδουν στους συγγραφείς την πατρότητα της έρευνας, χειρίζονται διαφορές στην πατρότητα

8 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.5. Συνεργατική έρευνα Δραστηριότητες Συνεργασίες μεταξύ σχολών, ιδρυμάτων διαφόρων χωρών, συμμετοχή ερευνητών, φοιτητών, τεχνικών, διοικητικών Συμφωνίες σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αντικρουόμενους νόμους, κανονισμούς και πρακτικές Αρμοδιότητες Ερευνητές υποδεικνύουν τομείς που απαιτούν συμφωνίες (χρήση δεδομένων, παραβάσεις, δημοσιεύσεις) Ιδρύματα είναι υπεύθυνα για την παροχή στήριξης και εργαλείων για τη σύναψη συμφωνιών

9 2. Υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας 2.6. Συγκρούσεις συμφερόντων Δραστηριότητες Σύγκρουση για οικονομικά ή άλλα συμφέροντα (παραδοχές, δεδομένα, μεθοδολογίες, τήρηση κανόνων) Έλεγχος του ερευνητή από άτομα με τα ίδια συμφέροντα (συντάκτες, σχολιαστές περιοδικών, συμβούλια εγκρίσεων) Αρμοδιότητες Ερευνητές γνωστοποιούν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην ιεραρχία για αντιμετώπιση Ιδρύματα αναπτύσσουν πολιτικές για χειρισμό των συγκρούσεων συμφερόντων, εξετάζουν περιπτώσεις

10 3. Διδασκαλία και εποπτεία Μαθήματα ακεραιότητας της έρευνας, και υπεύθυνης διεξαγωγής της έρευνας για ερευνητές και φοιτητές Δραστηριότητες Μαθήματα δεοντολογίας της έρευνας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Εποπτεία κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για την τήρηση των κανόνων Αρμοδιότητες Ερευνητές και φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα υποχρεωτικά, να εποπτεύονται διαρκώς Ιδρύματα διασφαλίζουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα εκπαιδεύονται και εποπτεύονται επαρκώς

11 4. Αντιμετώπιση παραβάσεων Παράβαση αποτελεί η παραποίηση, κατασκευή στοιχείων, και η λογοκλοπή, από πρόθεση ή βαριά αμέλεια Δραστηριότητες Διερεύνηση παραβάσεων με αμεροληψία, με καλή πίστη, υποβολή παρατηρήσεων από εμπλεκόμενους Αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων με τον ίδιο τρόπο, κλείσιμο περιπτώσεων σε ελάχιστο δυνατό χρόνο Αρμοδιότητες Εκπρόσωποι του ιδρύματος συγκροτούν την επιτροπή διερεύνησης, υποβάλλουν εισήγηση στο ίδρυμα Ίδρυμα επιβάλει κυρώσεις σε όσους παραπέμπονται από την επιτροπή διερεύνησης

12 5. Υπεύθυνη Διεξαγωγή Έρευνας στην Ελλάδα Μη-κερδοσκοπική οργάνωση για την υπεύθυνη διεξαγωγή της έρευνας www.rcr.grwww.rcr.gr Στόχοι Ενημέρωση των ερευνητών στην Ελλάδα για την υπεύθυνη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας Δραστηριότητες Σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για την Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας και την Ακεραιότητα της Έρευνας

13 6. Βιβλιογραφία Integrity Research and Consultancy, www.integrityresearch.com/Integrity Research and Consultancy The Office of Research Integrity, www.ori.hhs.gov/ Research Integrity | grants.nih.gov Integrity Research, www.integrity-research.com/Integrity Researchwww.integrity-research.com/ Research integrity and ethics, www.admin.ox.ac.uk/researchsupport/integResearch integrity and ethics, www.admin.ox.ac.uk/researchsupport/integ UKRIO Home, www.ukrio.org/UKRIO Homewww.ukrio.org/ Research integrity - The University of Sydney, sydney.edu.au/research_support/integrity/Research integrity - The University of Sydney Research Integrity - Research Councils UK,Research Integrity - Research Councils UK www.rcuk.ac.uk/funding/researchintegrity/ Research Integrity - University of Queensland www.uq.edu.au/research/integrity.../researc.. Office of Research Integrity and Compliance - Carnegie Melon Univ., www.cmu.edu/research-compliance/Office of Research Integrity and Compliance - Carnegie Melon Univ.

14 Επίλογος Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευφροσύνη Καλκάνη Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ ekalkani@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "Www.rcr.gr Εισαγωγή στην Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας Introduction to Responsible Conduct of Scientific Research Ευφροσύνη Καλκάνη Ομότιμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google