Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

40 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Πεπραγμένα 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "40 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Πεπραγμένα 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 40 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Πεπραγμένα 2014

2 Με την ευγενική υποστήριξη των: Κάντε κλικ στα λογότυπα για να μεταβείτε στο site τους…

3 Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος το 2015 κλείνει 40 χρόνια από την ίδρυσή του! Επετειακό Λογότυπο ΣΕΒΕ:

4 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 1.Αναπτυξιακά Θέματα Μείωση επιβαρύνσεων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στην παραγωγή/μεταποίηση Απλοποίηση προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις – Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Διεθνούς Εμπορίου Μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα Μείωση ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις Επαναστόχευση και διαφοροποίηση εξαγωγικών στόχων – Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης Συνεργασία και συντονισμός Enterprise Greece με ιδιωτικό τομέα – Αναβάθμιση Γραφείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΣΕΒΕ Προγράμματα στοχευμένης στήριξης της προσβασιμότητας ελληνικών προϊόντων σε αγορές στόχους και διασφάλιση προϋποθέσεων εισόδου των προϊόντων στις αγορές αυτές

5 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 2. Ρευστότητα Εξόφληση υποχρεώσεων Δημοσίου στις επιχειρήσεις - Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές Ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης υφιστάμενων υγιών επιχειρήσεων μέσα από το ΣΕΣ 2014-2020 Προχρηματοδότηση Εξαγωγικών επιχειρήσεων με Εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας με Εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου Ταμείο Υποστήριξης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (Export Fund) Δημιουργία Λευκού ΤΕΙΡΕΣΙΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Κατάργηση εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Αύξηση ορίων σώρευσης ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων Εξαίρεση των εισηγμένων (στο Χ.Α.Α) εταιριών για αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Αξιοποίηση του εργαλείου των Μικροπιστώσεων (microfinance) Θεσμική μετεξέλιξη του υφιστάμενου προγράμματος ΟΑΕΠ-Εξωστρέφεια, παρέχοντας προς τις τράπεζες εγγυήσεις για χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων Επενδυτικός Νόμος, καθυστερήσεις, εγγυητικές επιστολές, παρατάσεις και αύξηση προϋπολογισμού προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

6 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 3. Προτάσεις ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ Χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων - Προτάσεις ΣΕΒΕ με τη συνεργασία της ΕΤΕ: A. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου B. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου - Ταμείο Υποστήριξης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (Export Fund) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για στήριξη εξαγωγών - Παροχή πληροφοριών για κλάδους & αγορές - Προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων - Εκπαίδευση Export Coaches - Συναντήσεις συμβουλευτικής εξαγωγών - Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Εξαγωγών - Μετατροπή του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» σε ανοιχτό πρόγραμμα - Πρόγραμμα τύπου «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» για τα αγροτικά προϊόντα Α’ μεταποίησης ΙΤΜ WOLDWIDE CONCEPT: Πιστοποιημένη Κατάρτιση στις Εξαγωγές - Σήμα Κατατεθέν στην ΕΕ

7 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 4. Λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων Μείωση των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε επιχειρήσεις που δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο και προωθούν την απασχόληση Περαιτέρω μείωση μη μισθολογικού κόστους επιχειρήσεων - Άμεση εφαρμογή των προγραμμάτων ενίσχυσης απασχόλησης, με έμφαση στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και με περιφερειακή κατανομή Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε επιχειρήσεις που δείχνουν κοινωνικό πρόσωπο και προωθούν την απασχόληση Υιοθέτηση ενεργειακής πολιτικής ιδίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας Περαιτέρω μείωση και διαπραγμάτευση της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Μείωση συνολικής επιβάρυνσης (φορολογικής και μη) στην ηλεκτρική ενέργεια Σταθεροποίηση των χρεώσεων του κόστους ενέργειας

8 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 5. Βελτίωση υποδομών – Ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης Ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και μείωσης του κόστους σε όλους τους κλάδους μεταφορών (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές) Ταχύτερος ρυθμός των διαρθρωτικών αλλαγών - Αναδιάρθρωση των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και κέντρων logistics Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης Να καταστεί το λιμάνι Θεσσαλονίκης διαμετακομιστικός σταθμός για τις αγορές της Νοτιοανατολικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης Μακροχρόνια στόχευση για προσέλκυση φορτίων διαμετακόμισης της τάξης των 600-800 χιλ. TEUs ετησίως μετά την αναβάθμιση των υποδομών του Λιμένα Η όποια αναπτυξιακή προσπάθεια για το λιμάνι Θεσσαλονίκης να προχωρήσει άμεσα για να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος Ο ΣΕΒΕ με την υποστήριξη της Deloitte προχώρησε σε προμέτρηση των προσδοκώμενων θετικών συνεπειών της ανάπτυξης του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Από την προμέτρηση προκύπτουν οι εξής στόχοι:

9 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 6. Θέματα Ποιότητας-Πιστοποίησης-Ελέγχου & Εποπτείας της αγοράς Η απόκτηση-διατήρηση σημάτων συμμόρφωσης απαραίτητο «διαβατήριο» για τις εξαγωγές Πιστοποιήσεις και Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Κίνητρα σε υφιστάμενα εργαστήρια δοκιμών για κοινοποίηση στην ΕΕ Συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων στη σύνταξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων μέσω Τεχνικών Επιτροπών Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και αποδοχή των σημάτων των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων από αγορές όπου τα σήματα συμμόρφωσης αποτελούν βασική προϋπόθεση εισόδου Αθέμιτος ανταγωνισμός – Βελτίωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της Αγοράς Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας φορέων τυποποίησης-πιστοποίησης και επιχειρήσεων Απονομή Ελληνικού Σήματος

10 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Παρεμβάσεις ΣΕBΕ - Στήριξη Μελών 7. Έρευνα-Καινοτομία Ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία Στόχευση στην εφαρμοσμένη έρευνα και ενίσχυση της αξιοποίησης ερευνητικών κονδυλίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις Βέλτιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων Horizon 2020 και Cosme από τις επιχειρήσεις Στόχος για 2020: Το 1,5% του ΑΕΠ να κατευθύνεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη Τα 2/3 των κονδυλίων για την έρευνα θα πρέπει να δίδεται στην εφαρμοσμένη έρευνα, είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα είτε σε ανάπτυξη εσωτερικά από την επιχείρηση. Χρηματοδότηση clusters με τη συνεργασία επιχειρήσεων και δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών φορέων Χρηματοδότηση της έρευνας εσωτερικά στις επιχειρήσεις Βελτίωση φορολογικών κινήτρων για Ε & Α

11 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α1. Ειδικότερες Παρεμβάσεις ΣΕBΕ (Ενδεικτικά) 8. Φορολογία Άρθρο 21.1 Ν. 4321/15 για την έκπτωση δαπανών που αφορούν συναλλαγές με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και με μη συνεργάσιμα κράτη Καθυστερήσεις επιστροφών ΦΠΑ και λοιπών φόρων λόγω της νέας διαδικασίας (από 11.09.14) αυτόματων συμψηφισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ ασφαλιστικών Ταμείων και εφορίας (Ν. 4254/14) Βελτίωση φορολογικών κινήτρων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 9. Τελωνειακά Θέματα Καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας – Προβλήματα στις επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες από τον τρόπο εφαρμογής τους 10. Αγροτικός Κλάδος Προβλήματα εξαγωγών στη Ρωσία Εγγυητική επιστολή για εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

12 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α2. Ενημέρωση- Εξυπηρέτηση Μελών Το τμήμα μελών απέστειλε: 46 ηλεκτρονικά newsletters ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ 376 κλαδικά ή/και αυτοτελή ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑριθμός αιτημάτων % ΔΑΣΜΟΙ71,33 ΔΙΑΦΟΡΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ10720,34 B2B ΜΕΛΩΝ305,70 ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ295,51 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ30,57 ΜΕΛΕΤΕΣ132,47 ΝΟΜΙΚΑ14142,66 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ10720,34 ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΞΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ18334,79 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ28285,32 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΕΣ50,950,95 Σύνολο526100,00 Εξυπηρέτησε επίσης συνολικά 526 αιτήματα επιχειρήσεων, μελών και μη:

13 Α. ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α2. Ενημέρωση- Εξυπηρέτηση Μελών

14 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Β.1 Έρευνες-Μελέτες 1. Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis – BPA) εξαγωγής των 1) κομπόστα ροδάκινο, στις ΗΠΑ, με πλοίο, 2) προφίλ αλουμινίου, στην Αυστραλία, με πλοίο Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2013-Ιούνιος 2014 Το ΙΕΕΣ υλοποίησε δύο μελέτες για την αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση των επιχειρησιακών διαδικασιών εξαγωγής της κομπόστας ροδάκινου στις ΗΠΑ με μεταφορικό μέσο το πλοίο και του προφίλ αλουμινίου στην Αυστραλία με μεταφορικό μέσο το πλοίο – Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (για την Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου) 2. Τριμηνιαία έκθεση πορείας ελληνικών εξαγωγών, για το διάστημα Ιαν-Μάρτιος 2009-14 Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2014 Στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου του ΣΕΒΕ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το ΙΕΕΣ για τις επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών με στόχο την ανάδειξη του κρίσιμου προβλήματος της ρευστότητας και την παρουσίαση των προτεινόμενων λύσεων του ΣΕΒΕ

15 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Β.1 Έρευνες-Μελέτες 3. Κατάθεση προτάσεων και τεκμηρίωσης για αγορές – στόχους προς το Enterprise Greece, για το πρόγραμμα δράσεων 2015 Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2014 Στο πλαίσιο κατάρτισης του προγράμματος δράσης 2015 του Enterprise Greece, το ΙΕΕΣ έκανε μια έρευνα για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σε νέες και ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές αγορές, για τα ανταγωνιστικούς ελληνικούς κλάδους. Συγκριμένα οι προτάσεις για αγορές αφορούν στους κλάδους: νωποί καρποί και φρούτα, γαλακτοκομικά, φαρμακευτικά, αλουμίνιο, πλαστικές ύλες. Η πρόταση του ΣΕΒΕ εστάλη και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

16 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ 4. Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές Χρηματοδότησης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015 Το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ εκπόνησε για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» - ΕΥΣΣΑΑΠ (Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μελέτη με θέμα: «Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές Χρηματοδότησης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων». Στη σχετική μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν επιλεγεί από χώρες που, είτε καταγράφουν υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, είτε διαθέτουν ανεπτυγμένα συστήματα ενίσχυσης εξαγωγών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται χρηματοδοτικά προγράμματα/μηχανισμοί, οι οποίοι παρέχονται από οργανισμούς των εξής χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Τσεχία, Πολωνία, Ολλανδία, Βραζιλία και Ν. Ζηλανδία.

17 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Β.1 Έρευνες-Μελέτες 5. Επισκόπηση Οικονομιών Δυτικών Βαλκανίων – Ανάλυση διμερούς εμπορίου με Ελλάδα Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2015 Το ΙΕΕΣ υλοποίησε μελέτη επισκόπησης των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων και συγκεκριμένα των χωρών: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, πΓΔΜ, Κόσοβο καθώς και ανάλυσης του διμερούς εξωτερικού εμπορίου εμπορευματικών συναλλαγών της κάθε χώρας με την Ελλάδα σε βάθος δεκαετίας 6. Ετήσια έκθεση πορείας ελληνικών εξαγωγών για το 2014 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2015 Το ΙΕΕΣ ανέλυσε την πορεία του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας, αναδεικνύοντας τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους και εταίρους της χώρας μας για το 2014 7. Ετήσια έκθεση για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου ανά περιφέρεια & νομό, ανά χώρα και ανά κλάδο, για την περίοδο 2010-2014 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2015 – Μάιος 2015 Για 8 η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια έρευνα του ΙΕΕΣ για την χαρτογράφηση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια και ανά νομό, με στόχο την πληρέστερη και ουσιαστικότερη αποτύπωση και καταγραφή των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών περιφερειών και νομών

18 Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ Δημιουργία και καθιέρωση του «ΙΕΕΣ Monthly Export Report» Θεματολογία: -Ανάλυση της πορείας των ελληνικών εξαγωγών -Παρουσίαση εξέλιξης διμερών σχέσεων με αγορές στόχους -Παρουσίαση εξαγωγικής δυναμικής κλάδων -Εξελίξεις για τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις -Αποτύπωσης της πορείας του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων -Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών του ΙΕΕΣ και άλλων έγκυρων οργανισμών/ ινστιτούτων Β.2 ΙΕΕΣ Monthly Export Report

19 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 1. Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας Mε το έργο αυτό ο ΣΕΒΕ παρέχει σε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, εξαγωγικών και μη και επαγγελματιών ολοκληρωμένες και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά στην εξωστρέφεια και στην εξαγωγική διαδικασία. 2. Παροχή Υποστήριξης στην Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για την Εξωστρέφεια του ΣΕΒ/ ΣΤΕΓΗ στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΔΒΜ Ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ υλοποιεί μια δράση εξωστρέφειας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξαγωγικής ικανότητας των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων και εστιάζει στην ολοκληρωμένη υποστήριξή τους.

20 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 3. TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP - TRIGGER Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης 4. Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area - SKILLS BALANCING Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των υφιστάμενων δομών της εκπαίδευσης και κατάρτισης της ευρύτερης περιοχής και των φορέων που τις λειτουργούν ή/και υποστηρίζουν καθώς και η διασύνδεση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν οι φορείς αυτοί.

21 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ1. Έργα σε εξέλιξη 5. Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης Η υλοποίηση ενός Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) στόχο έχει αρχικά την επιμόρφωση (επιδοτούμενη) ανέργων ανδρών και γυναικών με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις μεταποιητικές ή παροχής υπηρεσιών και ακολούθως την υποβοήθησή τους ούτως ώστε είτε να βρουν δουλειά, είτε να δημιουργήσουν μια δική τους μικρή επιχείρηση.

22 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ2. Ολοκληρωμένα έργα Στο πλαίσιο του έργου ο ΣΕΒΕ ανέπτυξε το Πληροφοριακό Σύστημα διερεύνησης στοιχείων χαρτογράφησης και δεικτών εξαγωγιμότητας για τη διάγνωση του επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό εξαγωγικών ευκαιριών προκειμένου να αναδειχθούν οι ελκυστικότερες αγορές – στόχοι. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν υποστηρικτικές ψηφιακές εφαρμογές εξαγωγικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν τα εργαλεία eExhibition, ePartenariat, eInterpreter, eCongress, e-NewBusinessForum και e-Self Assessment. 1. Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την προώθηση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ 2. Vocational International Trade Training Implementation - VITTI Το πρόγραμμα VITTI που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo da Vinci, έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός διεθνούς προγράμματος συνεχούς κατάρτισης πάνω στο εξαγωγικό εμπόριο.

23 3. TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE – The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA - TRAWBOR Τον Ιούλιο 2014 κυκλοφόρησε η έκδοση του Εγχειριδίου Εξαγωγών του ΣΕΒΕ o Αποτελεί έναν περιεκτικό Οδηγό για τις επιχειρήσεις που είτε σκοπεύουν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα, είτε βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής τους o Το εγχειρίδιο αναφέρεται σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές και εστιάζει κυρίως στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών o Περιλαμβάνει τρόπους και μορφές συνεργασίας για επέκταση σε νέες αγορές, διαδικασίες εκτέλεσης παραγγελιών εξωτερικού, τιμολόγησης, αποστολής μεταφοράς και ασφάλισης εμπορευμάτων, όρους παράδοσης και πληρωμής, καθώς και τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ2. Ολοκληρωμένα έργα Ο ΣΕΒΕ υλοποίησε ως επικεφαλής εταίρος το έργο TRAWBOR, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για τη συλλογή και αυτοματοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για εξαγωγές και συγκέντρωση αυτών σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο αποτελεί χρήσιμο πρακτικό εργαλείο εξαγωγών.

24 1. Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή σε νέους ανέργους συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στο αντικείμενο του εξαγωγικού εμπορίου με σκοπό να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην αγορά εργασίας απασχολούμενοι στον εν λόγω δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Γ3. Έργα που έχουν εγκριθεί Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013 Γ4. Προτάσεις που υποβλήθηκαν και αναμένεται η αξιολόγησή τους 1. Η Κοινωνική Οικονομία Μοντέλο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Συμμετοχή του ΣΕΒΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Συνεργασία για την Κοινωνική Οικονομία» Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Περιφερειακού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) στο τοπικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

25 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Την περίοδο Ιούνιος 2014-Μάιος 2015, υλοποιήθηκαν συνολικά από τον ΣΕΒΕ 22 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ Υλοποιήθηκαν σε: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ξάνθη, Σέρρες, Ορεστιάδα, Νάουσα, Σάμο Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών το καθένα Έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα πάνω από 500 στελέχη επιχειρήσεων Το πρόγραμμα των 40 ωρών περιλαμβάνει: 8 Βήματα για να Εξάγω & Εκπόνηση Export Business Plan, Όροι παράδοσης (INCOTERMS), Όροι πληρωμής, Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα, Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας αγοράς, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές, Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών πελατών, Υγιεινή & Ασφάλεια Επίσης έχουν υλοποιηθεί πέντε κύκλοι Συμβουλευτικής 10 ατόμων έκαστος, στην Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη και την Ξάνθη.

26 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ O ΣΕΒΕ ενεργό και θεσμικό μέλος του ΙΑΤΤΟ (International Association of Trade Training Organisations) Κατά τη διάρκεια του IATTO FORUM που οργάνωσε το UK Institute of Exports στο Λονδίνο, στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2014, απονεμήθηκε στο ΣΕΒΕ το πιστοποιητικό μέλους του ΙΑΤΤΟ. To πιστοποιητικό εντάσσει τον ΣΕΒΕ σε ένα διεθνές δίκτυο πιστοποιημένων φορέων που παρέχουν κατάρτιση στο Διεθνές Εμπόριο, μαζί με το UK Institute of Exports-Ηνωμένο Βασίλειο, το NASBITE-ΗΠΑ, το Australian Institute of Export-Αυστραλία, το International Trade Institute-Νότιος Αφρική και άλλους οργανισμούς.

27 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τον Ιούνιο 2014 διοργανώθηκε πρακτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη συμπλήρωση διασάφησης εξαγωγής και γενικότερα το υποσύστημα εξαγωγών του ICISnet. Υλοποίηση: Θεσσαλονίκη, 02.06.2014

28 Ε. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΒΕ το διάστημα Μάιος 2014-Μάιος 2015… Διοργάνωσε ο ίδιος συνολικά 14 εκδηλώσεις-ημερίδες, με σημαντικότερη το Διεθνές Συνέδριο Export Summit III: Financing Exporting Firms στην Αθήνα Συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς/οργανισμούς/υπουργεία ακόμα 8 εκδηλώσεις-ημερίδες Μέλη της Διοίκησης και στελέχη του ΣΕΒΕ συμμετείχαν σε πάνω από 60 εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους φορέων/οργανισμών, υπουργείων και της ΕΕ Συμμετείχε ενεργά στην Επιχειρησιακή Επιτροπή (ΕΣΕ) για τη Διευκόλυνση του Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

29 ΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Export Summit III: Financing Exporting Firms Ο ΣΕΒΕ τον Δεκέμβριο 2014 υλοποίησε στην Αθήνα το 3 ο διεθνές συνέδριο Export Summit III: Financing Exporting Firms Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων του εξωτερικού, όπως: o Το International Chamber of Commerce o Το UK Institute of Export o Το IFC-International Finance Corporation του World Bank Group o Η Oliver Wyman o Η Northstar Europe Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 200 άτομα. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως: o Εκπρόσωποι εξαγωγικών επιχειρήσεων o Στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων o Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορέων o Στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών o Στελέχη ΟΑΕΠ και εταιριών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων o Κυβερνητικά στελέχη Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών και το φωτογραφικό υλικόπαρουσιάσεις φωτογραφικό υλικό βρίσκονται στο site του συνεδρίου www.exportsummit.grwww.exportsummit.gr

30 ΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Export Summit III: Financing Exporting Firms

31 ΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Export Summit III: Financing Exporting Firms

32 ΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

33 Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΜΕ Δημοσιεύθηκαν συνολικά 60 Δελτία Τύπου Πραγματοποιήθηκαν 2 Συνεντεύξεις Τύπου Δημοσιεύθηκαν 29 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΒΕ, διατυπώνοντας και προβάλλοντας τις θέσεις του Συνδέσμου Από τα δημοσιεύματα αυτά προέκυψαν πάνω από 3.000 δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ Ακόμα, τόσο ο Πρόεδρος, Δρ Κυριάκος Λουφάκης όσο και μέλη του Δ.Σ του ΣΕΒΕ έδωσαν πλήθος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων Κατά το διάστημα Μάιος 2014 – Μάιος 2015…

34 Η. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ Κάντε κλικ στα λογότυπα για να μεταβείτε στον αντίστοιχο απολογισμό 2014

35 Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕΒΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (SOCIAL MEDIA) Παράλληλη επικοινωνία σε 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης… (κλικ στα εικονίδια) Σε λιγότερο από 3 χρόνια λειτουργίας ο ΣΕΒΕ έχει αποκτήσει πάνω από: -4.600 ‘Likes’ στη σελίδα στο Facebook -1.900 ‘Follow’ στη σελίδα στο LinkedIn Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πάνω από 680 δημοσιεύσεις με κύριο αντικείμενο: - Εξαγωγικά νέα - Εκδηλώσεις/ημερίδες - Ανακοινώσεις για διακρίσεις επιχειρήσεων - Δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και εγκυκλίων

36 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη Τ: +30 2310 535333 F: +30 2310 543232 Μ: info@seve.grinfo@seve.gr www.seve.gr


Κατέβασμα ppt "40 η Γενική Συνέλευση Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Πεπραγμένα 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google