Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα μάθησης  Τι είναι: - Δίκτυα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (computer- mediated communication networks) με σκοπό την δημιουργία εικονικών χώρων εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα μάθησης  Τι είναι: - Δίκτυα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (computer- mediated communication networks) με σκοπό την δημιουργία εικονικών χώρων εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα μάθησης  Τι είναι: - Δίκτυα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (computer- mediated communication networks) με σκοπό την δημιουργία εικονικών χώρων εκπαίδευσης. Υποστηρίζονται από συστήματα που είναι text-based. - Δίκτυα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (computer- mediated communication networks) με σκοπό την δημιουργία εικονικών χώρων εκπαίδευσης. Υποστηρίζονται από συστήματα που είναι text-based.  Που χρησιμοποιούνται: -Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για ενίσχυση των μαθημάτων, για παραδόσεις μαθημάτων αλλά και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων φορέων. -Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για ενίσχυση των μαθημάτων, για παραδόσεις μαθημάτων αλλά και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων φορέων.

2 Ιστορική αναδρομή των δικτύων εκμάθησης Ιστορική αναδρομή των δικτύων εκμάθησης  Ιστορική αναδρομή δικτύων -1960:Εμφάνιση δικτυακής επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε timesharing υπολογιστές. -1960:Εμφάνιση δικτυακής επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε timesharing υπολογιστές. -Αρχές 1970: Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε packet-switched δίκτυα. -Αρχές 1970: Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε packet-switched δίκτυα. -1970: Το EMISARI το πρώτο συνδιασκεπτικό σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. -1970: Το EMISARI το πρώτο συνδιασκεπτικό σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. -1978: Δημιουργείται το πρώτο σύστημα πίνακα ανακοινώσεων (BBS). -1978: Δημιουργείται το πρώτο σύστημα πίνακα ανακοινώσεων (BBS).  Δίκτυα εκμάθησης -Τέλη 1960: Χρήση computer-assisted instruction συστημάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. -Τέλη 1960: Χρήση computer-assisted instruction συστημάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. -Δεκαετία ’70: Η δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε packet- switched δίκτυα ισχυροποιεί τη χρήση των δικτύων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. -Δεκαετία ’70: Η δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε packet- switched δίκτυα ισχυροποιεί τη χρήση των δικτύων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. -Αρχές 1980: Τα συστήματα πίνακα ανακοινώσεων και τα συνδιασκεπτικά συστήματα χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. -Αρχές 1980: Τα συστήματα πίνακα ανακοινώσεων και τα συνδιασκεπτικά συστήματα χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης.

3 1. Τάξεις σε δίκτυο για την ενίσχυση μαθημάτων  Διασύνδεση σχολείων σε διαφορετικά μέρη του κόσμου για ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία. - 1969 πρώτη εφαρμογή σε time-sharing υπολογιστή, 1983 ICLN σύνδεση με email, 1982 RAPPI με συνδιασκεπτικό σύστημα. - 1969 πρώτη εφαρμογή σε time-sharing υπολογιστή, 1983 ICLN σύνδεση με email, 1982 RAPPI με συνδιασκεπτικό σύστημα. 2. Μαθήματα online 2. Μαθήματα online  Μαθήματα που διδάσκονται εξ’ολοκλήρου στο δίκτυο. - Πρώτη εφαρμογή το 1985 με συνδιασκεπτικό σύστημα από το Ontario Institute for Studies in Education και το Connected Education - Πρώτη εφαρμογή το 1985 με συνδιασκεπτικό σύστημα από το Ontario Institute for Studies in Education και το Connected Education

4 3. Εκπαίδευση από απόσταση και ελεύθερες σπουδές  Διδασκαλία για μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές και για ανοιχτά πανεπιστήμια. -Πρώτη εφαρμογή από το Αμερικανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το 1983 και από το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το 1989. -Πρώτη εφαρμογή από το Αμερικανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το 1983 και από το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το 1989. 4. Knowledge networking : Internet  Χρήση των δικτύων που συνδέουν εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την αυτόνομη απόκτηση γνώσεων. Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για όλα τα θέματα και χρήστες με διαφορετικές ιδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Internet.

5 Κέρδη από την εφαρμογή των συστημάτων Κέρδη από την εφαρμογή των συστημάτων  Πλεονεκτήματα -Εύκολη πρόσβαση -Εύκολη πρόσβαση -Ποικιλία ιδεών και πληροφοριών -Ποικιλία ιδεών και πληροφοριών -Περισσότερα κίνητρα και καλύτερη ποιότητα αλληλεπίδρασης -Περισσότερα κίνητρα και καλύτερη ποιότητα αλληλεπίδρασης -Αποτελεσματικά για ανθρώπους με αναπηρίες -Αποτελεσματικά για ανθρώπους με αναπηρίες -Προώθηση της συνεργασίας, ενίσχυση της επικοινωνίας, πρόσβαση σε πηγές και δεδομένα. -Προώθηση της συνεργασίας, ενίσχυση της επικοινωνίας, πρόσβαση σε πηγές και δεδομένα. -Μικρό κόστος, ευκολία χρήσης, επιπλέον υπηρεσίες -Μικρό κόστος, ευκολία χρήσης, επιπλέον υπηρεσίες -Ενεργή και ισάξια συμμετοχή των μαθητών, μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερος χρόνος για επεξεργασία. -Ενεργή και ισάξια συμμετοχή των μαθητών, μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερος χρόνος για επεξεργασία.  Μειονεκτήματα -Περισσότερη προετοιμασία, πιο σκληρή δουλειά, εγρήγορση για ενεργό συμμετοχή, αυξημένη υπευθυνότητα, δυσκολία παρακολούθησης και επικοινωνίας λογω της ασύγχρονης φύσης των δικτύων. -Περισσότερη προετοιμασία, πιο σκληρή δουλειά, εγρήγορση για ενεργό συμμετοχή, αυξημένη υπευθυνότητα, δυσκολία παρακολούθησης και επικοινωνίας λογω της ασύγχρονης φύσης των δικτύων.

6 Τεχνολογίες δικτύων Τεχνολογίες δικτύων  Βασικά συστατικά δικτύων: - υλικό: υπολογιστής, μόντεμ. - υλικό: υπολογιστής, μόντεμ. -λογισμικό: συνδιασκεπτικά συστήματα, συστήματα πίνακα ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. -λογισμικό: συνδιασκεπτικά συστήματα, συστήματα πίνακα ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. -το δίκτυο που συνδέει τους υπολογιστές. -το δίκτυο που συνδέει τους υπολογιστές.  Τα δίκτυα εκμάθησης εξελίσσονται πλέον σε πολυμεσικό περιβάλλον.

7 1. Συστήματα πίνακα ανακοινώσεων  Διαμοιραζόμενος χώρος επικοινωνίας για μικρές ομάδες όπου κάθε χρήστης μπορεί να δει τί έχουν εισάγει οι άλλοι και υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας. - Μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες μορφές εκαπιδευτικής δραστηριότητας. - Μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες μορφές εκαπιδευτικής δραστηριότητας. 2. Συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Συστήματα για την αποστολή και την παραλαβή μηνυμάτων με ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων.  Πολλά πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα με συστήματα που έχουν λογισμικό για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας στην έκταση του δικτύου.

8 3. Υπηρεσίες ειδήσεων και ενημέρωσης  Υπηρεσία για ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα όπου μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες οι χρήστες. 4. Συνδιάσκεψη μέσω υπολογιστών  Δυνατότητα μέσω του λογισμικού για οργάνωση του υλικού ώστε να εξυπηρετείται η επικοινωνία σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε ομάδας.  Χρησιμοποιείται για παράδοση μαθημάτων online ή για παράλληλη εκπαιδευτική λειτουργία. 5. Κατάλογοι 6. Προσαρμοσμένα παριβάλλοντα εκμάθησης  Ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα εκπαίδευσης με επιπλέον εργαλεία για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών όπως π.χ. η Εικονική Αίθουσα.

9 Δίκτυα Υπολογιστών Συνδεδεμένοι Η/Υ σε γραμμές που υποστηρίζουν μετάδοση με ταχύτητα φωτός Συνδεδεμένοι Η/Υ σε γραμμές που υποστηρίζουν μετάδοση με ταχύτητα φωτός Η πληροφορία χωρίζεται σε πακέτα Η πληροφορία χωρίζεται σε πακέτα Internet Internet

10 Internet Βασικές υπηρεσίες FTP FTP TELNET TELNET EMAIL EMAIL

11 Δίκτυα μάθησης Βασικό στοιχείο ενός δικτύου εκμάθησης είναι το CMC σύστημα Βασικό στοιχείο ενός δικτύου εκμάθησης είναι το CMC σύστημα Η ανάπτυξή τους βασίζεται στις υπηρεσίες του CMC και τα εργαλεία του Η/Υ Η ανάπτυξή τους βασίζεται στις υπηρεσίες του CMC και τα εργαλεία του Η/Υ

12 Πλεονεκτήματα I Δίνεται έμφαση στο μαθητή Δίνεται έμφαση στο μαθητή Τα μαθήματα γίνονται με συζήτηση του υλικού Τα μαθήματα γίνονται με συζήτηση του υλικού Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες Τα μαθήματα ξένων γλωσσών γίνονται με πραγματικούς διαλόγους Τα μαθήματα ξένων γλωσσών γίνονται με πραγματικούς διαλόγους Ευκολίες για μαθητές με ειδικές ανάγκες Ευκολίες για μαθητές με ειδικές ανάγκες

13 Πλεονεκτήματα II Η ‘παρουσία’ σε online μάθημα απαιτεί: ενεργή συμμετοχή ενεργή συμμετοχή Πνευματική εργασία για την αποτύπωση των ιδεών σε γραπτό λόγο Πνευματική εργασία για την αποτύπωση των ιδεών σε γραπτό λόγο

14 Σχόλια μαθητών Συνεχής υποστήριξη και έλλειψη ανταγωνισμού Συνεχής υποστήριξη και έλλειψη ανταγωνισμού Η γνώση είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας Η γνώση είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας Δημοκρατικό περιβάλλον Δημοκρατικό περιβάλλον

15 Κοινότητες Χρηστών Το περιβάλλον του δικτύου ενισχύει την ομαδικότητα και τη φιλία Το περιβάλλον του δικτύου ενισχύει την ομαδικότητα και τη φιλία Το δίκτυο είναι πάντα ανοιχτό και δημιουργούνται στενές σχέσεις Το δίκτυο είναι πάντα ανοιχτό και δημιουργούνται στενές σχέσεις Έρχονται σε επαφή χρήστες απο διαφορετικά μέρη Έρχονται σε επαφή χρήστες απο διαφορετικά μέρη

16 Mixed mode To δίκτυο χρησιμοποιείται πλήρως για διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων από απόσταση και πρόσωπο με πρόσωπο, όπως: To δίκτυο χρησιμοποιείται πλήρως για διάφορες δραστηριότητες των μαθημάτων από απόσταση και πρόσωπο με πρόσωπο, όπως: - προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων - προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων -συζητήσεις ή σεμινάρια μικρών ομάδων -συζητήσεις ή σεμινάρια μικρών ομάδων -έρευνα με συνεργασία -έρευνα με συνεργασία -ομαδική συγγραφή εργασιών -ομαδική συγγραφή εργασιών

17 Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα -μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των μαθητών -μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των μαθητών ομοιόμορφα κατανεμημένη ομοιόμορφα κατανεμημένη -δυνατότητα για κατάθεση απόψεων από όλους -δυνατότητα για κατάθεση απόψεων από όλους -δυνατότητα για καλύτερη αξιολόγηση των απόψεων -δυνατότητα για καλύτερη αξιολόγηση των απόψεων -πιο ισχυρό κίνητρο για εργασία -πιο ισχυρό κίνητρο για εργασία

18 Online mode Xρήση του δικτύου για όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος. Xρήση του δικτύου για όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος. -To CMC είναι το κύριο περιβάλλον αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα για τη διαδασκαλία, όπως βιβλία, βιντεοκασέτες, συνεδριάσεις μέσω ήχου ή εικόνας. -To CMC είναι το κύριο περιβάλλον αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα για τη διαδασκαλία, όπως βιβλία, βιντεοκασέτες, συνεδριάσεις μέσω ήχου ή εικόνας. -Βασίζεται κυρίως στη συνεργατική εκμάθηση. -Βασίζεται κυρίως στη συνεργατική εκμάθηση.

19 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός μαθημάτων για φοιτητές στο Ontario Institute for Studies in Education. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός μαθημάτων για φοιτητές στο Ontario Institute for Studies in Education. -το βασικό πρόγραμμα ήταν σεμινάρια, εργασίες μικρών ομάδων, δυάδων ή για όλους τους μαθητές και συζητήσεις, όλα με τη χρήση τριανταπέντε ως εξήντα συνεδριαστικών συστημάτων. -το βασικό πρόγραμμα ήταν σεμινάρια, εργασίες μικρών ομάδων, δυάδων ή για όλους τους μαθητές και συζητήσεις, όλα με τη χρήση τριανταπέντε ως εξήντα συνεδριαστικών συστημάτων. -υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των μαθητών με μηνύματα, υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και δυνατότητα για έκθεση των απόψεων από το σύνολο. -υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των μαθητών με μηνύματα, υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και δυνατότητα για έκθεση των απόψεων από το σύνολο.

20 Η Εικονική Αίθουσα (Virtual Classroom) Το όνομα του συνεδριαστικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στο NJIT. Διέθετε εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη συνεργατικής εκμάθησης και διδασκαλίας. Το όνομα του συνεδριαστικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στο NJIT. Διέθετε εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη συνεργατικής εκμάθησης και διδασκαλίας. Είχε δύο σκοπούς: Είχε δύο σκοπούς: -την ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την υποστήριξη μαθημάτων online. -την ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την υποστήριξη μαθημάτων online. -αξιολόγηση των διαφορών που προκύπτουν στα αποτελέσματα και στη διαδικασία σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.. -αξιολόγηση των διαφορών που προκύπτουν στα αποτελέσματα και στη διαδικασία σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία..

21 Χαρακτηριστικά της ΕΑ Συνεδριάσεις Συνεδριάσεις Δραστηριότητες (προγράμματα που αυτοματοποιούν κάποιες λειτουργίες, όπως η δραστηριότητα επιλογής εργασιών) Δραστηριότητες (προγράμματα που αυτοματοποιούν κάποιες λειτουργίες, όπως η δραστηριότητα επιλογής εργασιών) -ευρέως χρησιμοποιούμενη δραστηριότητα αυτή των ερωτήσεων/απαντήσεων. -ευρέως χρησιμοποιούμενη δραστηριότητα αυτή των ερωτήσεων/απαντήσεων. Έπισυναπτόμενα δυαδικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση αποτελεσμάτων από την χρήση κοινών προγραμμάτων. Έπισυναπτόμενα δυαδικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση αποτελεσμάτων από την χρήση κοινών προγραμμάτων.

22 Μultimedia modes H ΕΑ με βίντεο στο NJIT H ΕΑ με βίντεο στο NJIT -μαθήματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών όπως το ‘Discovering Psychology’ παραγωγή του PBS σε συνδυασμό με την ΕΑ. -μαθήματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών όπως το ‘Discovering Psychology’ παραγωγή του PBS σε συνδυασμό με την ΕΑ. -μαθήματα βιντεοσκοπημένα στην παράδοσή τους που είτε προβάλλονται στην τηλεόραση είτε διανείμονται σε κασέτες. -μαθήματα βιντεοσκοπημένα στην παράδοσή τους που είτε προβάλλονται στην τηλεόραση είτε διανείμονται σε κασέτες. -μαθήματα που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου από το NTU (National Technological University) ή μέσω ειδικών γραμμών. -μαθήματα που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου από το NTU (National Technological University) ή μέσω ειδικών γραμμών. -η ΕΑ χρησιμοποιείται και στις τρεις περιπτώσεις για επιπρόσθετες εργασίες -η ΕΑ χρησιμοποιείται και στις τρεις περιπτώσεις για επιπρόσθετες εργασίες

23 Αποτελέσματα Αποτελέσματα -έλεγχος πάνω στο ρυθμό παρακολούθησης και άνεση -έλεγχος πάνω στο ρυθμό παρακολούθησης και άνεση -συνεργασία μεταξύ μαθητών από απόσταση και μαθητών στην πανεπιστημιούπολη -συνεργασία μεταξύ μαθητών από απόσταση και μαθητών στην πανεπιστημιούπολη -η παρακολούθηση από βίντεο είναι ισοδύναμη της παρακολούθησης σε αίθουσα -η παρακολούθηση από βίντεο είναι ισοδύναμη της παρακολούθησης σε αίθουσα -μπορεί το περιεχόμενο των κασετών να μην συμβαδίζει με το τρέχων περιεχόμενο του μαθήματος. -μπορεί το περιεχόμενο των κασετών να μην συμβαδίζει με το τρέχων περιεχόμενο του μαθήματος.

24 The Virtual University Multimedia περιβάλλον εκμάθησης που έχει δυνατότητες προσαρμογής και μεταποίησης. Αναπτύχθηκε στο Simon Fraser University για πανεπιστήμια, εταιρική εκπαίδευση,εκπαίδευση πάνω στη δουλειά. Multimedia περιβάλλον εκμάθησης που έχει δυνατότητες προσαρμογής και μεταποίησης. Αναπτύχθηκε στο Simon Fraser University για πανεπιστήμια, εταιρική εκπαίδευση,εκπαίδευση πάνω στη δουλειά. -δίνεται πρόσβαση σε τρεις πλατφόρμες: δάσκαλος/διαμορφωτής, μαθητής/χρήστης, κουτί ανάπτυξης. -δίνεται πρόσβαση σε τρεις πλατφόρμες: δάσκαλος/διαμορφωτής, μαθητής/χρήστης, κουτί ανάπτυξης. -προωθείται η ενεργός συμμετοχή στην ομαδική εκμάθηση και στο χτίσιμο της γνώσης. -προωθείται η ενεργός συμμετοχή στην ομαδική εκμάθηση και στο χτίσιμο της γνώσης.

25 Φροντιστήριο και διδασκαλία μέσω δικτύου στη Νέα Ζηλανδία 1989:Σύνδεσμοι για συνεδριάσεις με ήχο και εικόνα μεταξύ του Victoria University στη Νέα Ζηλανδία και στο Ohio State University για σεμινάρια στις διεθνείς επικοινωνίες. 1989:Σύνδεσμοι για συνεδριάσεις με ήχο και εικόνα μεταξύ του Victoria University στη Νέα Ζηλανδία και στο Ohio State University για σεμινάρια στις διεθνείς επικοινωνίες. 1991: Το Tri-Center Project στη Νέα Ζηλανδία σύνδεσε κέντρα εκμάθησης σε ένα σχολείο, σε μια απομακρυσμένη πολυτεχνική σχολή και στο Communication Department του Victoria University. 1991: Το Tri-Center Project στη Νέα Ζηλανδία σύνδεσε κέντρα εκμάθησης σε ένα σχολείο, σε μια απομακρυσμένη πολυτεχνική σχολή και στο Communication Department του Victoria University. 1992: Σύνδεση του δικτύου της Νέας Ζηλανδίας με το πανεπιστήμιο της Χαβάης για σεμινάρια οχτώ εβδομάδων. 1992: Σύνδεση του δικτύου της Νέας Ζηλανδίας με το πανεπιστήμιο της Χαβάης για σεμινάρια οχτώ εβδομάδων.

26 BESTNET Δίκτυο για συνεργατική διδασκαλία και έρευνα μεταξύ των πανεπιστημίων που είναι κόμβοι Δίκτυο για συνεργατική διδασκαλία και έρευνα μεταξύ των πανεπιστημίων που είναι κόμβοι Κάθε μάθημα έχει ιδιωτικό χώρο για τις δραστηριότητές του. Κάθε μάθημα έχει ιδιωτικό χώρο για τις δραστηριότητές του. Ομαδική διδασκαλία Ομαδική διδασκαλία

27 Online μαθήματα για απόκτηση πτυχίου Ορισμένα πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν πτυχία με παρακολούθηση online μαθημάτων. Ορισμένα πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν πτυχία με παρακολούθηση online μαθημάτων. -Connected Education -University of Phoenix Online

28 Connected Education Τμήμα του New School of Social Research με online πρόγραμμα για master σε σπουδές που αφορούν τεχνολογία και κοινωνία. Τμήμα του New School of Social Research με online πρόγραμμα για master σε σπουδές που αφορούν τεχνολογία και κοινωνία. Ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο(βιβλιοθήκη, καφετέρια,συμβουλευτικές υπηρεσίες.) Ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο(βιβλιοθήκη, καφετέρια,συμβουλευτικές υπηρεσίες.) Όμοια δίδακτρα με παραδοσιακά προγράμματα. Όμοια δίδακτρα με παραδοσιακά προγράμματα.

29 University of Phoenix Online Online πανεπιστημιακός χώρος του πανεπιστημίου του Phoenix(1988). Online πανεπιστημιακός χώρος του πανεπιστημίου του Phoenix(1988). Προσφέρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και master στο management. Προσφέρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και master στο management. Απευθύνεται σε εργαζόμενους με κατάλληλα προσαρμοσμένα περιβάλλοντα υλοποίησης. Απευθύνεται σε εργαζόμενους με κατάλληλα προσαρμοσμένα περιβάλλοντα υλοποίησης. Ισάξιο πτυχίο. Ισάξιο πτυχίο.

30 Μοντέλα ινστιτούτων για εκπαίδευση απο απόσταση-1 Το ηλεκτρονικό κολλέγιο:the Norwegian EKKO System  Προέκταση του Κολλεγίου Επιστήμης Υπολογιστών  ΕΚΚΟ με δωρεάν πρόσβαση και 4 κύρια στοιχεία:κατάλογος χρήστη, email, πίνακες ανακοινώσεων, διασκέψεις.  Χρήστες:εγγεγραμμένοι,παλιοι και μελλοντικοί μαθητές, διοικητικό προσωπικό,καθηγητές.  Μαθήματα με ατομικές και ομαδικές εργασίες και διασκέψεις.

31 Μοντέλα ινστιτούτων για εκπαίδευση απο απόσταση-2 Ανοιχτό Αγγλικό Πανεπιστήμιο(OU)  Το διασκεπτικό σύστημα αρχικά χρησιμοποίηθηκε ως τμήμα του μαθήματος πολυμέσων.  Πολλοί μαθητές με βασικό εξοπλισμό.  Στόχοι:εξοικείωση με τεχνολογία, συνεργασία με μαθητές και καθηγητές.  Διασκέψεις για μαθήματα και Forum.

32 Εκπαίδευση επαγγελματιών-1 Σεμινάρια για ανώτερους υπαλλήλους  Πρόγραμμα σεμιναρίων στρατηγικού management του Western Behavioral Sciences Institude-1982  Μηνιαία online σεμινάρια και συναντήσεις 2 φορές το χρόνο.  Διασκέψεις στο Electronic Information Exchange System(EIES) και αργότερα δικό του υλικό και λογισμικό διασκέψεων.

33 Εκπαίδευση επαγγελματιών-2 Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας  Δανέζικη κοινοπραξία πανεπιστημίων χρησιμοποίησε το διασκεπτικό σύστημα COM για εκπαίδευση εργαζομένων στο χώρο της υγείας  Δομή προγράμματος:  Διήμερο σεμινάριο  Διασκέψεις με θέματα απο τους συμμετέχοντες, ομαδικές εργασίες  Διήμερο σεμνάριο για παρουσίαση εργασιών

34 Εκπαίδευση επαγγελματιών-3 Εκπαίδευση μηχανικών του αμερικάνικου στρατού με το διασκεπτικό σύστημα SMART(System for Managing Asynchronous Remote Training )  Δομή προγράμματος:  40 ώρες εκπαίδευση στο SMART  Ατομική εργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση στο Break Room  Ένταξη σε μικρές ομάδες για εργασίες  Λύση προβλήματος με ομαδική εργασία

35 Εκπαίδευση επαγγελματιών-3 Μικρότερο κόστος για ανάπτυξη SMART απο λειτουργία προγράμματος σε σχολή. Μικρότερο κόστος για ανάπτυξη SMART απο λειτουργία προγράμματος σε σχολή. Ικανοποιητική εμπειρία Ικανοποιητική εμπειρία

36 Άτυπα δίκτυα μάθησης-1 Μάθηση χωρίς δομημένο πρόγραμμα και αναγνώριση Μάθηση χωρίς δομημένο πρόγραμμα και αναγνώριση Internet-ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα Internet-ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα Δραστηριότητες μάθησης σε εμπορικές υπηρεσίες Δραστηριότητες μάθησης σε εμπορικές υπηρεσίες Η CompuServe προσφέρει: α. Διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης β. Διασκέψεις με συντονιστή γ. Διαλέξεις

37 Άτυπα δίκτυα εκμάθησης-2 Online περιοδικά όπως το DevelopNet που εκδίδεται απο εθελοντές σε τεχνική βοήθεια. Online περιοδικά όπως το DevelopNet που εκδίδεται απο εθελοντές σε τεχνική βοήθεια.

38 Network Classrooms (Δικτυακές τάξεις)

39 ΑΤ&Τ Learning Network Περιβάλλον εύκολο στη χρήση Περιβάλλον εύκολο στη χρήση Βασίζεται στο «Μαθησιακό Κύκλο», όπου 6-8 τάξεις ασχολούνται με ένα θέμα Βασίζεται στο «Μαθησιακό Κύκλο», όπου 6-8 τάξεις ασχολούνται με ένα θέμα Γίνεται ανταλλαγή εργασιών μέσω δικτύου Γίνεται ανταλλαγή εργασιών μέσω δικτύου Θετικό είναι ότι μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι χώρες και τα παιδιά να μιλούν και να συνεργάζονται ταυτοχρονα. Θετικό είναι ότι μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι χώρες και τα παιδιά να μιλούν και να συνεργάζονται ταυτοχρονα.

40 Southern Interior Telecommunication Project (SITP) Σκοπός του είναι να παρέχει σε μαθητές και δασκάλους πληροφορίες και βοήθεια Σκοπός του είναι να παρέχει σε μαθητές και δασκάλους πληροφορίες και βοήθεια Προσφέρονται πολλές λειτουργίες, όπως e- mail, online databases κ.α. Προσφέρονται πολλές λειτουργίες, όπως e- mail, online databases κ.α. Επαφή με ειδικούς, role playing Επαφή με ειδικούς, role playing Δίνεται εκπαίδευση στους δασκάλους, χρήση υπολογιστών από όλους. Δίνεται εκπαίδευση στους δασκάλους, χρήση υπολογιστών από όλους.

41 The National Geographic Kids Network (KIDSNet) Σκοπός είναι να μπουν οι μαθητές στο πνέυμα της ανακάλυψης ιδεών σε θέματα όπως επιστήμες, γεωγραφία κ.α. Σκοπός είναι να μπουν οι μαθητές στο πνέυμα της ανακάλυψης ιδεών σε θέματα όπως επιστήμες, γεωγραφία κ.α. Ομαδικές εργασίες και ανταλλαγή αποτελεσμάτων Ομαδικές εργασίες και ανταλλαγή αποτελεσμάτων Θετικά:Ομαδικότητα, βάθος σκέψης, επεξεργασία επιστημονικών θεμάτων. Θετικά:Ομαδικότητα, βάθος σκέψης, επεξεργασία επιστημονικών θεμάτων.

42 Writers in Electronic Residence (WIER) Συνδέει μαθητές με συγγραφείς, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών Συνδέει μαθητές με συγγραφείς, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών Οι μαθητές δημοσιεύουν τα κείμενά τους και διορθώνονται από τους ειδικούς Οι μαθητές δημοσιεύουν τα κείμενά τους και διορθώνονται από τους ειδικούς Σκοπός είναι η παροχή εμπειρίας, η επανάληψη στη συγγραφή και η δημιουργία απόψεων Σκοπός είναι η παροχή εμπειρίας, η επανάληψη στη συγγραφή και η δημιουργία απόψεων Online forums: οι μαθητές συζητουν γενικώς, και επεμβαίνει ο δάσκαλος. Online forums: οι μαθητές συζητουν γενικώς, και επεμβαίνει ο δάσκαλος.

43 SchoolNet: Learning Network Nation στο Καναδά Σκοπός είναι να συνδεθούν όλα τα σχολεία του Καναδά μεταξύ τους Σκοπός είναι να συνδεθούν όλα τα σχολεία του Καναδά μεταξύ τους Παρέχει: οδηγό σε πολλές πηγές, πολλούς επιστήμονες για βοήθεια και συζήτηση, online εκπαίδευση, βοήθεια στην επιλογή καριέρας Παρέχει: οδηγό σε πολλές πηγές, πολλούς επιστήμονες για βοήθεια και συζήτηση, online εκπαίδευση, βοήθεια στην επιλογή καριέρας Νews groups για μαθητές και καθηγητές, πρόσβαση σε online βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, online τεχνική υποστήριξη. Νews groups για μαθητές και καθηγητές, πρόσβαση σε online βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, online τεχνική υποστήριξη.

44 Computer Supported Intentional Learning Environment (CSILE) «Τρέχει» σε δικτυωμένους υπολογιστές, συνήθως 8, παρέχοντας κοινή βάση δεδομένων για σχόλια και σημειώσεις «Τρέχει» σε δικτυωμένους υπολογιστές, συνήθως 8, παρέχοντας κοινή βάση δεδομένων για σχόλια και σημειώσεις Ο δάσκαλος βάζει το θέμα και οι μαθητές στέλνουν τις απόψεις στη βάση Ο δάσκαλος βάζει το θέμα και οι μαθητές στέλνουν τις απόψεις στη βάση Προσφέρει βάθος στη γνώση, επίγνωση του τι ξέρουν και τι πρέπει να μάθουν, μεγάλη κατανόηση των θεμάτων, ευρύ λεξιλόγιο. Προσφέρει βάθος στη γνώση, επίγνωση του τι ξέρουν και τι πρέπει να μάθουν, μεγάλη κατανόηση των θεμάτων, ευρύ λεξιλόγιο.

45 The MicroMuse at MIT Σκοπός: συνεργασία των μαθητών και η αναπαράσταση σκηνικών και παιχνίδιων Σκοπός: συνεργασία των μαθητών και η αναπαράσταση σκηνικών και παιχνίδιων Παιδιά από διαφορετικά σχολεία λειτουργούν μαζί Παιδιά από διαφορετικά σχολεία λειτουργούν μαζί Συνδυάζει γνώσεις και ιδέες με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δεδομένα Συνδυάζει γνώσεις και ιδέες με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δεδομένα Για μικρά παιδιά υπάρχουν VR κειμένων, για έφηβους δίνεται βάση στην κοινωνικότητα και την προσωπικότητα. Για μικρά παιδιά υπάρχουν VR κειμένων, για έφηβους δίνεται βάση στην κοινωνικότητα και την προσωπικότητα.

46 Virginia’s Public Education Network (Virginia’s Pen) Σκοπός είναι η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείων, δημόσιων και εκπαιδευτικών φορέων Σκοπός είναι η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείων, δημόσιων και εκπαιδευτικών φορέων Κατά βάση ενδιαφέρει το προσωπικό των σχολείων. Κατά βάση ενδιαφέρει το προσωπικό των σχολείων.

47 Texas Education Network (TENET) Παρέχει διευθύνσεις e-mail και ενημερωτικούς πίνακες σε περίπου 650 σχολεία στο Texas Παρέχει διευθύνσεις e-mail και ενημερωτικούς πίνακες σε περίπου 650 σχολεία στο Texas Γίνεται χρήση PC για να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και για τη βελτίωση της εκπαίδευσης μικρών ηλικιών. Γίνεται χρήση PC για να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και για τη βελτίωση της εκπαίδευσης μικρών ηλικιών.

48 People Sharing Information Network (PSInet) Είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών και παρέχεται από την IBM Είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών και παρέχεται από την IBM Μια λειτουργία του είναι το CSSS Network (Council of State Science Supervisors), η οποία συνδέει όλες τις πολιτείες. Μια λειτουργία του είναι το CSSS Network (Council of State Science Supervisors), η οποία συνδέει όλες τις πολιτείες.

49 AppleLink Είναι η επίσημη πηγή πληροφοριών της εταιρίας Apple Computers Είναι η επίσημη πηγή πληροφοριών της εταιρίας Apple Computers Παρέχει πληροφορίες προϊόντων, δελτία ειδήσεων, θέματα εκπαίδευσης κ.α. Παρέχει πληροφορίες προϊόντων, δελτία ειδήσεων, θέματα εκπαίδευσης κ.α. Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά με μαθήματα οργανωμένα από δασκάλους. Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά με μαθήματα οργανωμένα από δασκάλους.

50 Free Educational Mail Network (FrEdMail) Χρησιμοποιείται για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών μεταξύ καθηγητών και μαθητών Χρησιμοποιείται για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών μεταξύ καθηγητών και μαθητών Οι δάσκαλοι μπορούν να προωθήσουν εργασίες, να δώσουν πληροφορίες και να προσφέρουν εργασιακές ευκαιρίες. Οι δάσκαλοι μπορούν να προωθήσουν εργασίες, να δώσουν πληροφορίες και να προσφέρουν εργασιακές ευκαιρίες.

51 Florida Information Resource Network (FIRN) Συνδέει πανεπιστήμια, κολλέγια και δημόσια σχολεία στη Florida Συνδέει πανεπιστήμια, κολλέγια και δημόσια σχολεία στη Florida Παρέχει δωρεάν λογαριασμούς e-mail και πρόσβαση στις βάσεις δέδομένων και στις βιβλιοθήκες Παρέχει δωρεάν λογαριασμούς e-mail και πρόσβαση στις βάσεις δέδομένων και στις βιβλιοθήκες

52 Community-based Learning Networks (Δίκτυα βασισμένα στη συνεργασία και στη κοινωνικότητα)

53 Buddy System Project Χρησιμοποιεί δίκτυα για να ενώσει το σχολείο με το σπίτι, οπότε δόθηκε ένας υπολογιστής με modem σε κάθε μαθητή Χρησιμοποιεί δίκτυα για να ενώσει το σχολείο με το σπίτι, οπότε δόθηκε ένας υπολογιστής με modem σε κάθε μαθητή Αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές έμαθαν χρήση υπολογιστή και βελτίωσαν τις εργασίες τους Αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές έμαθαν χρήση υπολογιστή και βελτίωσαν τις εργασίες τους Η επιτυχία βασίζεται στη χρηματοδότηση, στην εκπαίδευση των καθηγητών. Η επιτυχία βασίζεται στη χρηματοδότηση, στην εκπαίδευση των καθηγητών.

54 Big Sky Telegraph (BST) Είναι ένα επαρχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στήριξης με ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών Είναι ένα επαρχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στήριξης με ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών Παρέχεται υλικό στα σχολεία και οι δάσκαλοι παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες Παρέχεται υλικό στα σχολεία και οι δάσκαλοι παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες Εργασίες σε ομάδες με απονομές βραβείων Εργασίες σε ομάδες με απονομές βραβείων Υπάρχει επαφή μεταξύ ειδικών και μαθητών Υπάρχει επαφή μεταξύ ειδικών και μαθητών

55 National Public Telecomputing Network, Cleveland Free-Net Ξεκίνησε ως παροχή υπηρεσιών σε θέματα, όπως υγεία, τέχνες, τεχνολογία κ.α. και είναι εθελοντικό Ξεκίνησε ως παροχή υπηρεσιών σε θέματα, όπως υγεία, τέχνες, τεχνολογία κ.α. και είναι εθελοντικό Σκοπός είναι η δωρεάν κοινωνία υπολογιστών, η παροχή e-mail και δικτυακή πρόσβαση σε όλους και η ενημέρωση με αυτοτελές δελτίο ειδήσεων Σκοπός είναι η δωρεάν κοινωνία υπολογιστών, η παροχή e-mail και δικτυακή πρόσβαση σε όλους και η ενημέρωση με αυτοτελές δελτίο ειδήσεων Διαγωνισμός Teleolympics Διαγωνισμός Teleolympics Υπάρχει άμεση επαφή δασκάλου-μαθητή. Υπάρχει άμεση επαφή δασκάλου-μαθητή.

56 Audiographic Networks Λειτουργούν με την ανταλλαγή ηχητικών και πολυμεσικών σημάτων, π.χ. τηλεδιάσκεψη. Λειτουργούν με την ανταλλαγή ηχητικών και πολυμεσικών σημάτων, π.χ. τηλεδιάσκεψη. Χρησιμοποείται το περιβάλλον σαν ένας «ψηφιακός πίνακας», όπου δουλεύουν οι μαθητές. Χρησιμοποείται το περιβάλλον σαν ένας «ψηφιακός πίνακας», όπου δουλεύουν οι μαθητές.

57 Παραδείγματα Audiographic δικτύων Electronic Site Tours: περιέχει στοιχεία από γνωστά μουσεία και αξιοθέατα, και οι μαθητές κάνουν περιήγηση σε διάφορα μέρη. Electronic Site Tours: περιέχει στοιχεία από γνωστά μουσεία και αξιοθέατα, και οι μαθητές κάνουν περιήγηση σε διάφορα μέρη. Music and Computers: γίνεται παράδοση μαθήματος, ώστε οι μαθητές να συνθέσουν τελικά μουσική, μέσω midi συσκευών. Music and Computers: γίνεται παράδοση μαθήματος, ώστε οι μαθητές να συνθέσουν τελικά μουσική, μέσω midi συσκευών.

58 CANARIE Network Είναι δίκτυο ενώνει τα σχολεία του Καναδά με το αμερικάνικο δίκτυο πληροφοριών, Είναι δίκτυο ενώνει τα σχολεία του Καναδά με το αμερικάνικο δίκτυο πληροφοριών, VIEW: περιβάλλον για εξάσκηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εφαρμογών, δυνατότητα πολυμέσων, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεδιάσκεψη και ομαδική εργασία, VIEW: περιβάλλον για εξάσκηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εφαρμογών, δυνατότητα πολυμέσων, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεδιάσκεψη και ομαδική εργασία, Virtual University: ένας τρόπος παράδοσης μαθημάτων σε πολυμεσικό περιβάλλον (Open- VIEW, Science-VIEW, Resource-VIEW) Virtual University: ένας τρόπος παράδοσης μαθημάτων σε πολυμεσικό περιβάλλον (Open- VIEW, Science-VIEW, Resource-VIEW)

59 Teacher Networks Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος πληροφοριών, Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος πληροφοριών, Ανταλλαγή εκπαιδευτικών ιδεών, Ανταλλαγή εκπαιδευτικών ιδεών, Μείωση της απομόνωσης της τάξης, Μείωση της απομόνωσης της τάξης, Νέες τεχνολογίες, άρα και προοπτικές, Νέες τεχνολογίες, άρα και προοπτικές, Αλλαγή του ρόλου του δασκάλου σε οργανωτή συζήτησης των μαθητών. Αλλαγή του ρόλου του δασκάλου σε οργανωτή συζήτησης των μαθητών.

60 Adjunct Mode Επιτρέπει την επικοινωνία μέσω δικτύου (e- mail) μαθητών-καθηγητών εκτός τάξης, Επιτρέπει την επικοινωνία μέσω δικτύου (e- mail) μαθητών-καθηγητών εκτός τάξης, Αν και είναι προαιρετική λειτουργία, τα περισσότερα δίκτυα το χρησιμοποιούν, Αν και είναι προαιρετική λειτουργία, τα περισσότερα δίκτυα το χρησιμοποιούν, Ο καθηγητής μπορεί να δίνει πρόσθετο υλικό στους μαθητές του, Ο καθηγητής μπορεί να δίνει πρόσθετο υλικό στους μαθητές του,


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα μάθησης  Τι είναι: - Δίκτυα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (computer- mediated communication networks) με σκοπό την δημιουργία εικονικών χώρων εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google