Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αρχιτεκτονικών Υποδομών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κίτσιου Σπύρος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αρχιτεκτονικών Υποδομών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κίτσιου Σπύρος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αρχιτεκτονικών Υποδομών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κίτσιου Σπύρος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 1.Παρουσίαση των σημαντικότερων βημάτων ανάπτυξης εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2.Περιγραφή των σημαντικότερων εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των λειτουργιών τους 3. Παρουσίαση εφαρμογών Content Management για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πυλών (portals) – Παραδείγματα 4. Web Services Διάρθρωση Διάλεξης

3 Οι διαφορετικότητα/ποικιλία των e-business models και των εφαρμογών τους διαφέρει σε μέγεθος και πολυπλοκότητα Διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάπτυξης –Μικρά Μετωπικά Καταστήματα Αγορών (Small store-fronts) μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρήση HTML, Java, ή και άλλων γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. JavaScript, PHP, Active Server Pages (ASP)) – Content Management Software. Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν σύντομα είτε με τη χρήση έτοιμων εταιρικών πακέτων λογισμικού είτε με τη χρήση πακέτων λογισμικού ανοικτού κώδικα, είτε με τη χρήση ενός application service provider (ASP) –Μεγάλα και Ειδικευμένα Μετωπικά Καταστήματα και Εφαρμογές ΗΕ (Large or Special EC applications) επιλογή ανάπτυξης in-house ή outsourced. Η ανάπτυξη μεσαίων – μεγάλων εφαρμογών ΗΕ απαιτεί την ενοποίηση (integration) διαφορετικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων όπως π.χ. corporate databases, intranets, enterprise resource planning (ERP), CRM. Το Πεδίο της Ανάπτυξης Εφαρμογών ΗΕ

4 Διαδικασία Ανάπτυξης εφαρμογών ΗΕ

5 Η εφαρμογές ΗΕ, όπως και τα ΠΣ αναπτύσσονται με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρηματικών διαδικασιών Ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με το συνολικό επιχειρηματικό πλάνο/σχέδιο και τις συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες θα καλύψουν Ανασχεδιασμός διαδικασιών. Κάθε εφαρμογή θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά each application must be carefully analyzed to ώστε να διασφαλίζονται η λειτουργίες και οι απαιτήσεις των χρηστών, με γνώμονα τις υποστηριζόμενες διαδικασίες που θα υποστηριχθούν, καθώς και η επένδυση αγοράς – ανάπτυξης της εφαρμογής Το Βήμα 1 συνήθως υλοποιείται μέσα από την επιχείρηση in house ή με τη βοήθεια συμβούλων Βήμα 1 ο : Προσδιορισμός, Ευθυγράμμιση, Σχεδιασμός Συστημάτων ΗΕ

6 Η αρχιτεκτονική ΗΕ είναι το σχέδιο n EC της οργάνωσης και της υποδομής που θα υποστηρίξει τις εφαρμογές ΗΕ της επιχείρησης το οποίο περιλαμβάνει: –Τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν –Τα συστατικά του λογισμικού (application modules/components), –To υλικό/hardware και τα λειτουργικά συστήματα στα οποία θα τρέξουν οι εφαρμογές, –Παράμετροι Ασφάλειας, –Σχέδια αναβάθμισης (scalability) και αξιοπιστίας (reliability), –Διαδικασίες υλοποίησης της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής υποδομής Βήμα 2 ο : Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής ΗΕ

7 Η εφαρμογές ΗΕ μπορεί να υλοποιηθούν με διαφορετικούς εναλλακτικούς ◗ Ανάπτυξη συστημάτων in-house. ◗ Ανάπτυξη και παραμετροποίηση από εξειδικευμένη εταιρία πληροφορικής (vendor) ◗ Αγορά έτοιμων πακέτων λογισμικού ΗΕ με ή χωρίς παραμετροποιήσεις και εγκατάσταση από την ίδια την εταιρία ή από εταιρία πληροφορικής εξειδικευμένη. ◗ Ενοικίαση (Lease) εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω ενός application service provider (ASP). ◗ Συνεταιρισμός ή συμμαχία με άλλη εταιρία με στόχο τη χρήση εφαρμογών ΗΕ ◗ Σύναψη σχέσης με third-party e-marketplace, όπως για παράδειγμα με μια εταιρία ηλεκτρονικών δημοπρασιών (π.χ. Yahoo! Store, e-Bay) για την παροχή λειτουργιών ΗΕ με χαμηλό κόστος ◗ Χρήση συνδυαστικού μοντέλου των παραπάνω Βήμα 3ο: Επιλογή Μεθόδων Ανάπτυξης

8 Εγκατάσταση και ενοποίηση εφαρμογών ΗΕ με νωτιαία (back-end) συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Συστήματα Διανομής, Συστήματα Αποθηκών) Δοκιμές - testing –Δοκιμές μονάδων (Unit testing) –Δοκιμές ενοποίησης (Integration testing) –Δοκιμές Χρηστικότητας (Usability testing) –Δοκιμές Αποδοχής (Acceptance testing) Βήμα 4 ο : Ανάπτυξη Δοκιμές, Εγκατάσταση και Ενοποίηση Εφαρμογών ΗΕ

9 Αναγκαιότητα Ενημέρωσης Παράδειγμα B2C –Πρόσθεση νέων προϊόντων στον ηλεκτρονικό κατάλογο –Αλλαγές Τιμών –Νέες προσφορές και διαφημίσεις Εργαλεία Ανάλυσης για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών και την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του συστήματος. Βήμα 5ο: Λειτουργίες, Συντήρηση, Ενημέρωση, Αναβάθμιση

10 Πύλες (Portals) –Μοναδικό Web interface το οποίο παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτές, εφαρμογές, επιχειρηματικές διαδικασίες κτλ. ◗ Line-of-business portals provide easy access to applications that serve a specific area, such as procurement or human resources. ◗ A corporate intranet portal often acts as a gateway to other portals and Web sites operated by an organization. ◗ Extranet portals act as an interface between companies, customers, and suppliers, revealing subsets of information to specific audiences. ◗ Customer service and self-service portals are often seen as subsets of a corporate extranet. ◗ Team or divisional portals are used by groups or communities that want to share specific content or business functions. ◗ A personal portal is geared to assist individuals who access information and resources. ◗ An enterprise portal is the central portal for an entire organization. It comprises all other portals deployed. Οι κυριότερες Εφαρμογές ΗΕ και οι λειτουργίες τους

11 Όλες οι ηλεκτρονικές πύλες έχουν ένα κοινό προβληματισμό «Πώς να διαχειριστούν και να ενημερώνουν εύκολα και γρήγορα το περιεχόμενό τους» Τι είναι τα συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου; “Τα CMS είναι πακέτα λογισμικού τα οποία επιτρέπουν μέσα από την παροχή διαφόρων ηλ. Εργαλείων σε μια πληθώρα ατόμων με ή χωρίς ειδικές τεχνολογικές γνώσεις να δημιουργούν, να προσαρμόζουν, να αλλάζουν, να διαχειρίζονται, και να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως π.χ. κείμενο, γραφικά, βίντεο, κτλ., σε μια ηλεκτρονική πύλη ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες, μεθοδολογίες, διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και απεικόνιση του περιεχομένου ενός web site. Ανάπτυξη Portal Development με τη χρήση ειδικών εργαλείων Content Management Software Tools

12 Content Management Systems Εφαρμογές Εταιρικές & Ανοικτού Κώδικα ΕταιρίεςΕφαρμογέςΠεριγραφή IBM DB2 Content Manager DB2 Content Manager On Demand for Multiplatforms DB2 Document Manager is the core of IBM enterprise content management software. provides enterprise report management. manages the complete lifecycle of business documents MicrosoftMicrosoft Content Management Server Share Point Portal Server Web Author Publishing Application, Publishing Tasks, Publishing Workflow, Content Scheduling, Dynamic Page Assembly, etc Develop intelligent portals that seamlessly connects users, teams and knowledge, so that people can take advantage of relevant information and work more efficiently Open Source Plone Content Management System Etomite Content Management Built on top of the open source application server Zope and its accompanying architectural Framework

13 Content Management System Παράδειγμα 1 ο : Plone CMS (www.plone.org)

14 Plone CMS - (1) Εύκολο Log in για τους χρήστες της πύλης

15 Plone CMS Short Illustration (2) Εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση σελίδας χωρίς προγραμματισμό

16 Plone CMS (3)

17 Plone CMS (4)

18 Plone CMS – Business – Corporate – Educational - Web Sites Πύλες που χρησιμοποιούν το Plone (www.plone.net/sites) –Amnesty Professional –Rice University USA –UNC healthcare –Penn State University USA

19 Αρχιτεκτονική Zope για τη χρήση του Plone

20 Etomite CMS – Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

21 Etomite - Content Management Software (Open Source)

22

23

24 B2C Storefronts –Product Presentation Functions –Order Entry Functions –Electronic Payment Functions –Secure Electronic Transactions –Order fulfillment function –Customer Service function –Product Support Function The Major EC Applications and their Functionalities

25 Capabilities Needed by Users of e-Store Fronts

26 Similar to a B2C storefront, however, a B2B site also has additional features ◗ Personalized catalogs and Web pages for all major buyers ◗ A B2B payment gate ◗ Electronic contract negotiation features ◗ Product configuration by customers (e.g., Cisco or Dell) ◗ Affiliate program capabilities ◗ Business alerts (e.g., to special sales, to news) Supplier Sell Side B2B Sites

27 Aggregating Catalogs In large organizations,multiple buyers are involved in making purchases from a large number of suppliers. One way to reduce costs and other inefficiencies in the purchase process is to aggregate the items from approved suppliers into a single online catalog Some of the specialized requirements for this type of site include: ◗ Search engine for locating items with particular characteristics ◗ Comparison engine for alternative vendors ◗ Ordering mechanism ◗ Budget and authorization feature ◗ Usage comparison (among various departments) ◗ Payment mechanism (e.g., use of a purchasing card) Aggregated catalogs are used by many large companies and government agencies. E-Procurement

28 In a reverse auction, buyers list the items they wish to purchase and sellers bid to provide thoseitems at the lowest price Sites of this sort provide the following capabilities: ◗ Catalog of items to be tendered and their content management ◗ Search engine (if the site has many items) ◗ Personalized pages for potential large bidders ◗ Reverse auction mechanisms, sometimes in real time ◗ Facility to help prepare, issue, manage, and respond to a buyer’s request for quotes (RFQs) ◗ Ability to bid dynamically ◗ Automatic vendor approval and workflow (e.g., SmartMatch’s supplier identification technology) ◗ Electronic collaboration with trading partners ◗ Standardization of RFQ writing ◗ Site map ◗ Mechanism for selecting suppliers ◗ Automatic matching of suppliers with RFQs ◗ Automatic business process workflow ◗ Ability for bidders to use m-commerce for bidding ◗ Automated language translation Reverse Auctions and Tendering Systems


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αρχιτεκτονικών Υποδομών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κίτσιου Σπύρος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google