Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

結構學 ( 一 ) 第二次作業. 剪力圖及彎矩圖之作法 先判別結構是否穩定 若為穩定,且為靜定結構,則可直接由 平衡方程式及外載重,求得支承反力 剪力圖由結構左邊開始繪製,依據力的 方向同上同下,未施力處以水平表示, 均佈力則以斜線表示 彎矩為剪力之積分,由剪力圖所圍之面 積即可求得各點之彎矩.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "結構學 ( 一 ) 第二次作業. 剪力圖及彎矩圖之作法 先判別結構是否穩定 若為穩定,且為靜定結構,則可直接由 平衡方程式及外載重,求得支承反力 剪力圖由結構左邊開始繪製,依據力的 方向同上同下,未施力處以水平表示, 均佈力則以斜線表示 彎矩為剪力之積分,由剪力圖所圍之面 積即可求得各點之彎矩."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 結構學 ( 一 ) 第二次作業

2 剪力圖及彎矩圖之作法 先判別結構是否穩定 若為穩定,且為靜定結構,則可直接由 平衡方程式及外載重,求得支承反力 剪力圖由結構左邊開始繪製,依據力的 方向同上同下,未施力處以水平表示, 均佈力則以斜線表示 彎矩為剪力之積分,由剪力圖所圍之面 積即可求得各點之彎矩

3 題目一 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 12*9=R B *22  R B =4.9k 取 ΣF Y =0 R A =12-R B  R A =7.1k 剪力圖如右

4 題目一 ( 續 ) 彎矩圖由剪力圖積分求得 剪力圖為水平線,則彎矩圖為斜線 剪力圖為斜線,則彎矩圖為二次曲線 前段正值剪力的總彎矩為 7.1x9=63.9

5 題目二 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 1.5*22*11=R B *22  R B =16.5k 取 ΣF Y =0 R A =1.5*22-R B  R A =16.5k 剪力圖如右

6 題目二 ( 續 ) 剪力圖前段正值剪力的總彎矩為 16.5x11/2=90.75

7 題目三 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 12*9+1.5*22*11=R B *22  R B =21.4k 取 ΣF Y =0 R A =12+1.5*22-R B  R A =23.6k 剪力圖如右

8 題目三 ( 續 ) 剪力圖到集中載重處的總彎矩為 (23.6+10.1)*9/2=152

9 題目四 取左邊鉸支承 A 之 ΣM A =0 3.0*4.5*2.25=R B *3  R B =10.125kN 取 ΣF Y =0 R A =3.0*4.5-R B  R A =3.375kN 剪力圖如右

10 題目四 ( 續 ) 剪力圖前段正值剪力的距離為 3.375/q , 等於 1.125m ,總彎矩為 3.375*1.125/2 =1.898 ,而在 1.125m 至 3.0m 之間減少的 彎矩為 5.625*1.875/2=5.273


Κατέβασμα ppt "結構學 ( 一 ) 第二次作業. 剪力圖及彎矩圖之作法 先判別結構是否穩定 若為穩定,且為靜定結構,則可直接由 平衡方程式及外載重,求得支承反力 剪力圖由結構左邊開始繪製,依據力的 方向同上同下,未施力處以水平表示, 均佈力則以斜線表示 彎矩為剪力之積分,由剪力圖所圍之面 積即可求得各點之彎矩."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google