Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

結構學(一) 第二次作業.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "結構學(一) 第二次作業."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 結構學(一) 第二次作業

2 剪力圖及彎矩圖之作法 先判別結構是否穩定 若為穩定,且為靜定結構,則可直接由平衡方程式及外載重,求得支承反力
剪力圖由結構左邊開始繪製,依據力的方向同上同下,未施力處以水平表示,均佈力則以斜線表示 彎矩為剪力之積分,由剪力圖所圍之面積即可求得各點之彎矩

3 題目一 取左邊鉸支承A之ΣMA=0 12*9=RB*22  RB=4.9k 取ΣFY=0 RA=12-RB  RA=7.1k 剪力圖如右

4 題目一(續) 彎矩圖由剪力圖積分求得 剪力圖為水平線,則彎矩圖為斜線 剪力圖為斜線,則彎矩圖為二次曲線
前段正值剪力的總彎矩為7.1x9=63.9

5 題目二 取左邊鉸支承A之ΣMA=0 取ΣFY=0 剪力圖如右 1.5*22*11=RB*22  RB=16.5k
RA=1.5*22-RB  RA=16.5k 剪力圖如右

6 題目二(續) 剪力圖前段正值剪力的總彎矩為16.5x11/2=90.75

7 題目三 取左邊鉸支承A之ΣMA=0 取ΣFY=0 剪力圖如右 12*9+1.5*22*11=RB*22  RB=21.4k
RA=12+1.5*22-RB  RA=23.6k 剪力圖如右

8 題目三(續) 剪力圖到集中載重處的總彎矩為( )*9/2=152

9 題目四 取左邊鉸支承A之ΣMA=0 取ΣFY=0 剪力圖如右 3.0*4.5*2.25=RB*3  RB=10.125kN
RA=3.0*4.5-RB  RA=3.375kN 剪力圖如右

10 題目四(續) 剪力圖前段正值剪力的距離為3.375/q,等於1.125m,總彎矩為3.375*1.125/2 =1.898,而在1.125m至3.0m之間減少的彎矩為5.625*1.875/2=5.273


Κατέβασμα ppt "結構學(一) 第二次作業."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google