Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κίνητρα, Αξίες, & Ανάμιξη του Καταναλωτή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κίνητρα, Αξίες, & Ανάμιξη του Καταναλωτή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κίνητρα, Αξίες, & Ανάμιξη του Καταναλωτή
Motivation, Values and Involvement

2 Βασικά Σημεία της Διάλεξης
Τι είναι τα κίνητρα; Τα κίνητρα συνδέονται με τις ανθρώπινες ανάγκες Η Ανάμιξη του Καταναλωτή Αξίες του Καταναλωτή και Συμπεριφορά Καταναλωτή

3 Contextualizing the ‘why’ of consumption
Figure 4.6 Source: Adapted from S. Ratneshwar, D. G. Mick and C. Huffman, ‘Introduction’, in S. Ratneshwar, D. G. Mick and C. Huffman, eds, The Why of Consumption (London: Routledge, 2000): 1–8.

4 Κίνητρα Παρακίνησης Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τον καταναλωτή σε δράση; Η θεωρία παρακίνησης προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής συμπεριφέρεται αγοραστικά. Παρακίνηση ενεργοποιεί τον σκοπό και την κατεύθυνση της συμπεριφοράς του. Η διαδικασία παρακίνησης ξεκινάει όταν ο καταναλωτής νιώσει το αίσθημα της έλλειψης – θέλει να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. Ο καταναλωτής πρέπει να ενεργοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δηλ. πρέπει να εκφράσει κάποια συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά ο μάρκετερ προσπαθεί να προσφέρει τη λύση στο πρόβλημα του καταναλωτή

5 Για να κατανοήσουμε τη διαδικασία
Παρακίνησης πρέπει να μελετήσουμε της ανθρώπινες ανάγκες Maslow Henry Murray Freud

6 Maslow’s hierarchy of needs (1 of 2)
Figure 4.2

7 Maslow’s hierarchy of needs (2 of 2)
The hierarchical approach implies that the order of development is fixed. Approach often adapted by marketers because it indirectly specifies certain product benefits that people might be looking for depending on their stage of development and/or environmental conditions. Approach does have problems.

8 Maslow’s hierarchy of needs - the problems
The ultimate state in the hierarchy is difficult to achieve. Certain needs can be placed in different areas of the hierarchy, e.g. eating is necessary for survival but it is also a social act and so can be placed further up the hierarchy. It is culture bound.

9 Classifying consumer needs
Henry Murray- delineated a set of 20 psychogenic needs that result in specific behaviours. Need for achievement. Need for affiliation. Need for power. Need for uniqueness.

10 H Θεωρία του Freud Η ανθρώπινη συμπεριφορά πηγάζει από σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των επιθυμιών του ανθρώπου για την ικανοποίηση βιολογικών/φυσιολογικών αναγκών του και της αναγκαιότητας να είναι υπεύθυνος μέλος της κοινωνίας. Η διαμάχη στο μυαλό του ανθρώπου είναι μεταξύ 3 συστημάτων: id (άμεση, ενστικτώσης ικανοποίηση των αναγκών – σημασία έχει η ηδονή και όχι οι επιπτώσεις των πράξεων μας) superego (συνείδηση του ανθρώπου, κοινωνικοί κανόνες, αντίποδας του id) ego (διαιτητής μεταξύ του id & superego).

11 Οι αποφάσεις του καταναλωτή ενέχουν σύγκρουση κινήτρων …
Positively valued goals – consumers are motivated to approach the goal and will seek out products that will be instrumental in attaining it. Avoiding negative goals – consumers are motivated to avoid a negative outcome structuring their purchases or consumption activities.

12 Types of motivational conflict

13 Consumer involvement/ Ανάμιξη Καταναλωτή
Η θεωρία ανάμιξης υποστηρίζει ότι ο καταναλωτής ακολουθεί περιορισμένη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων μικρής ανάμιξης ή σχετικότητας γι’αυτόν. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν εκτεταμένη λήψη αποφάσεων σε ένα προϊόν μεγάλης σχετικότητας ή σε προϊόντα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Involvement refers to a person’s ‘perceived relevance of the object based on their inherent needs, values and interests.’ (Zaichkowsky, 1985)

14 Υψηλή Ανάμιξη προϋποθέτει
Το προϊόν είναι σημαντικό για την αυτό-αναγνώριση του καταναλωτή – έχει συμβολική σημασία Το προϊόν είναι σημαντικό λόγω της λειτουργικής σημασίας του Το προϊόν εκφράζει στάσεις, προτιμήσεις ή αξίες των καταναλωτών Το προϊόν είναι ακριβό – ενέχει οικονομικό ρίσκο

15 Types of consumer involvement/ Διαστάσεις της Ανάμιξης
Cognitive involvement – where a person is motivated to learn all she/he can about the product. Product involvement – the consumer’s level of interest in making a particular purchase, which can range from inertia to very high involvement. Message response involvement (advertising involvement) – the consumer’s interest in processing marketing communications. Ego involvement (enduring involvement) – the importance of a product to a consumer’s self-concept.

16 Κατά τους Kapferer & Laurent η ανάμιξη προϋποθέτει
το προσωπικό ενδιαφέρον για την κατηγορία προϊόντος, το νόημα ή τη σημασία που έχει γι’αυτόν προσωπικά. Η αξία ηδονής του προϊόντος – το προϊόν προσφέρει ευχαρίστηση και απόλαυση στον καταναλωτή. Ο κίνδυνος λανθασμένης επιλογής είναι μεγάλος Ο βαθμός που το προϊόν εκφράζει τον καταναλωτή

17 Ιεραρχία Χαμηλής Ανάμιξης
Ιεραρχία Υψηλής Ανάμιξης Γνώση Γνώση (Cognition) Συμπεριφορά Στάση(Attitude) Στάση Συμπεριφορά (Behaviour)

18 Techniques to increase involvement
Appeal to the consumer’s hedonic needs. Use novel stimuli. Use prominent stimuli. Include celebrity endorsers. Build a bond with consumers by maintaining an ongoing relationships with them. Create a cult product that will command fierce consumer loyalty, devotion and high involvement with the brand. The internet has provided companies with new opportunities for creating loyal bonds with customers and the possibility to personalise products and services.

19 Values - Αξίες Αξία είναι η διαρκή πεποίθηση ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή αποτέλεσμα είναι επιθυμητό ή όχι A value can be defined as a belief about some desirable end-state that transcends specific situations and guides selection of behaviour. (Schwartz and Blisky, 1987) People’s values play an important role in their consumption activities, since many products and services are purchased because it is believed that they will help attain a certain goal.

20 Value characteristics
In many cases values can be universal – desire for health, wisdom, etc. Values can change over time. Values can be challenged.

21 Προσεγγίσεις για την Μέτρηση Αξιών: Rokeach
Τρόποι Συμπεριφορας Ambitious Broadminded Capable Cheerful …. Επιθυμητες Καταστάσεις A comfortable life An exciting life A sense of accomplishment A world of peace

22 The Schwartz value survey
Figure 4.4


Κατέβασμα ppt "Κίνητρα, Αξίες, & Ανάμιξη του Καταναλωτή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google