Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

第三章习题解答 基本放大电路 模拟电子习题 3 P 140 3.1.1 解题要点 : 先确定发射结 ( 三极管放大,则正向 电压 0.2——0.3V 或 0.6——0.7V) 及集电极, 就可以 知道管子的材料及类型。 在本题中: A :为集电极且电位最低,所以管 子是 PNP 型, B—— 发射极,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "第三章习题解答 基本放大电路 模拟电子习题 3 P 140 3.1.1 解题要点 : 先确定发射结 ( 三极管放大,则正向 电压 0.2——0.3V 或 0.6——0.7V) 及集电极, 就可以 知道管子的材料及类型。 在本题中: A :为集电极且电位最低,所以管 子是 PNP 型, B—— 发射极,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 第三章习题解答 基本放大电路

3 模拟电子习题 3 P 140 3.1.1 解题要点 : 先确定发射结 ( 三极管放大,则正向 电压 0.2——0.3V 或 0.6——0.7V) 及集电极, 就可以 知道管子的材料及类型。 在本题中: A :为集电极且电位最低,所以管 子是 PNP 型, B—— 发射极, C—— 基极,三极管 是锗材料。

4 习题 3.1.2 三极管各极电流关系: I E =I C +I B 所以, A 为集电极, B 为基极, C 为发射极。管子为 NPN 型,

5 习题 3.1.4 1.I C =P CM / V CE =15mA 2. 若 I C =1mA ,则 V CE 不得超过 30V 。

6 习题 3.2.1 1. 不能放大,电源接反、发射结短路。 2. 能。 3. 不能, R b 接错。 4. 不能, V CC 接反

7 习题 3.2.2 1.A 位置: I B =(12-0.6)/40K=0.285mA, I C =22.8mA, V CE <0V ,因此管子饱和, 实际 I C =3mA 2.B 位置: I B =(12-0.6)/500K=0.0228mA, I C =1.824mA, V CE =4.7V ,管子工作在放 大区。 3.C 位置:发射结反偏,截止, I C =0 。

8 习题 3.3.2 (a) :放大。 (b) :放大。 (c) :饱和。 (d) :截止。 (e) :饱和。

9 习题 3.3.6 1.V CC =6V, I BQ =20µA, I CQ =1mA, V CE =3V; 2.R b =(V CC -0.7)/I BQ =265K(≈300K) , R C =(V CC -V CE )/I CQ =3K; 3.V om =1.5V, 4.i bMAX =20µA

10 习题 3.4.2 1.I BQ =0.04mA, I CQ =2mA, V CEQ =4V 2.H 参数等效电路 3. r be =300+26×β/I CQ =950 4. A V =-50×R L ’/r be =-105 5. A VS =-A V R i /(R i +R S )=-68.8

11 习题 3.4.3 I B =I C /β = 1mA/20=0.05mA , R b =12V/0.05mA=240K , r be =300+26β/I CQ =820 , |A V |=βR C /r be >=100 ,得 R C >=4.1K 。 V CE =12V-1mA×4.1K = 7.9V

12 习题 3.4.4 1. 计算 Q 点: I BQ =-(12V-0.7)/0.3M= - 0.038mA I CQ =-0.038β = -3.8mA , V CEQ =-4.4V 2. H 参数等效电路,图中 r be =984 3.A V =-100×R L ’/r be , R i =R b //r be ≈r be , R o =2K 4. 截止失真,减小 R B

13 习题 3.4.5 1.I BQ =(V CC -V BE )/R 1, I CQ =βI BQ , V CEQ =VCC - I CQ (R 2 +R 3 ) 2.A V =-βR L ’/r be ,式中 R L ’=R 2 //R L R i =R 1 //r be R o =R 2 3. C 3 开路, A V, R o 都增大

14 习题 3.5.1 1.I BQ =(12-0.7)/750K=15µA, I CQ =0.015×60=0.9mA, V CEQ =12-0.9×6.8=5.88V; 2. 75 度时, β = 75, V BE =0.6V , I BQ =(12-0.6)/750K=15.2µA, I CQ =0.0152×75=1.14mA, V CEQ =12-1.14×6.8=4.25V; 3. β=115, I BQ =15,I CQ =1.725mA, V CEQ =0.27V, 饱和

15 习题 3.5.4 1.V BE =10×R b2 /(R b1 +R b2 )=4.28V, I EQ ≈I CQ =(4.28- 0.7)/2K=1.79mA, V CEQ =10- 1.79×(2K+2K)=2.84V, 2.r be =1.75KΩ, A V1 =-[r i /(r i +R S )]×βR L ’/[r be +(1+β)R e ] =-0.98× [r i /(r i +R S )], A V2 ≈r i /(r i +R S ) 3. r i =R b1 //R b2 //(r be +101×2K)≈8.5KΩ, 4. R o1 =2K, R o2 =[(R S //R b1 //R b2 +r be )/(1+β)]//R e

16 习题 3.6.2 1.I BQ =(12-0.7)/(R b +51×R e )=21.7µA, I CQ =βI BQ =1.086mA , V CEQ =-6.5V, r be =1.5K 2.A V ≈1, R i =R b //(r be +51R e //R L )≈90K, R o =R e //[(R S //R b +r be )/(1+β)]=39Ω 3.V o =[R i /(R i +R o )]×A v × V s ≈200mV

17 习题 3.7.1 1.|A VM |=60db=1000 ( 倍 ), f L =100Hz, f H =100MHz 2.f=f H =f L 时, |A VM |=57db


Κατέβασμα ppt "第三章习题解答 基本放大电路 模拟电子习题 3 P 140 3.1.1 解题要点 : 先确定发射结 ( 三极管放大,则正向 电压 0.2——0.3V 或 0.6——0.7V) 及集电极, 就可以 知道管子的材料及类型。 在本题中: A :为集电极且电位最低,所以管 子是 PNP 型, B—— 发射极,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google