Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜ: 03001608 ΑΘΗΝΑ, 12/10/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜ: 03001608 ΑΘΗΝΑ, 12/10/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜ: 03001608 ΑΘΗΝΑ, 12/10/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δίκτυα Προστιθέµενης Αξίας EDI και Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου

2 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή PeerTrust Decentralized Public Key Infrastructure Bayesian Network-Based Trust Model

3 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 3 Εισαγωγή (1/3) P2P Κοινότητες Ηλεκτρονικού Εμπορίου  Διανεμημένες εφαρμογές στις οποίες τα μέλη επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους για ανταλλαγή πληροφοριών ή διεκπεραίωση συναλλαγών Μπορούν να υλοποιηθούν είτε: – Πάνω από ένα δίκτυο P2P (όπως το Gnutella) – Χρησιμοποιώντας την κλασσική client-server αρχιτεκτονική (όπως το eBay) Συνήθως οι κοινότητες σχηματίζονται δυναμικά με μέλη άγνωστα μεταξύ τους – Αυξημένο ρίσκο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής τους (δε γνωρίζει ο ένας τη φήμη του άλλου)

4 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 4 Εισαγωγή (2/3) Αντιμετώπιση του προβλήματος  Ανάπτυξη στρατηγικών και συστημάτων που αξιολογούν το βαθμό εμπιστοσύνης κάθε μέλους της κοινότητας Μεγάλη έρευνα στην ανάπτυξη συστημάτων με χρήση βαθμών εμπιστοσύνης – για ηλεκτρονικές αγορές μέσω trusted third parties Αυτά τα συστήματα δεν είναι κατάλληλα όμως για τις P2P Κοινότητες Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και δεν υπάρχει κάποια οντότητα που μπορεί να παίξει το ρόλο του trusted third party

5 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 5 Εισαγωγή (3/3) Τα συστήματα βασισμένα στη φήμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών χωρίς trusted third party Τα περισσότερα χρησιμοποιούν feedbacks από την κοινότητα από το ιστορικό των μελών της – Συνήθως το σύνολο των θετικών και αρνητικών feedbacks Αυτή η προσέγγιση δεν είναι πάντα ακριβής στην εκτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης – Επιπλέον κάποια μέλη μπορεί να δώσουν λανθασμένο feedback για κάποια άλλα μέλη Επιπρόσθετα, το περιβάλλον και το είδος της συναλλαγής παίζει σημαντικό ρόλο – Ανάγκη δημιουργίας συστημάτων βασισμένων στη φήμη τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με το περιβάλλον και το είδος των συναλλαγών

6 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 6 Περιεχόμενα Εισαγωγή PeerTrust Decentralized Public Key Infrastructure Bayesian Network-Based Trust Model

7 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 7 PeerTrust (1/4) Στόχος του PeerTrust  Δημιουργία γενικού δείκτη εμπιστοσύνης αποτελώντας ένα πραγματικό μέτρο αξιολόγησης της αξιοπιστίας των μελών μιας κοινότητας – Αντιμετωπίζει το πρόβλημα των λανθασμένων feedbacks – Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και το είδος των συναλλαγών Για τη δημιουργία του δείκτη λαμβάνει υπόψη του 5 παράγοντες: 1. Το feedback ως μέγεθος ικανοποίησης των μελών από ένα συγκεκριμένο μέλος μέσω των συναλλαγών τους 2. Το συνολικό αριθμό των συναλλαγών ενός μέλους με άλλα μέλη της κοινότητας 3. Την αξιοπιστία του μέλους που δίνει το feedback 4. Το είδος της συναλλαγής (διάκριση μεταξύ κρίσιμων και μη συναλλαγών) 5. Το περιβάλλον της κοινότητας (είδος της κοινότητας)

8 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 8 PeerTrust (2/4) Έστω το μέλος της κοινότητας x I(x): το σύνολο των συναλλαγών του μέλους x p(x,i): η συμμετοχή του άλλου μέλους στην iοστή συναλλαγή με τον x S(x,i): το κανονικοποιημένο μέγεθος ικανοποίησης που ο x λαμβάνει από το p(x,i) στην iοστή συναλλαγή Cr(p(x,i)): η αξιοπιστία του feedback που δίνει το p(x,i) TF(x,i): ο προσαρμόσιμος παράγοντας του είδους της συναλλαγής για την την iοστή συναλλαγή του x CF(x): ο προσαρμόσιμος παράγοντας του είδους της κοινότητας (περιβάλλον) του x

9 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 9 PeerTrust (3/4) Γενικός δείκτης εμπιστοσύνης Βασικός δείκτης εμπιστοσύνης – Αν δε λάβουμε υπόψη το είδος της κοινότητας και της συναλλαγής (TF(x,i)=1 και α=1, β=0) τότε ο δείκτης παίρνει τη βασική του μορφή

10 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 10 PeerTrust (4/4) Συνήθεις χρήσεις του T(x) – Διεκπεραίωση μιας συναλλαγής όταν το T(x) είναι μεγαλύτερο από κάποιο κατώφλι Το κατώφλι καθορίζεται από το πόσο πρόθυμο είναι ένα μέλος να εμπιστεύεται άλλα μέλη (τα πιο ανεκτικά μέλη έχουν μικρότερο κατώφλι) Επίσης, εξαρτάται και από το είδος της συναλλαγής (π.χ. μια οικονομική συναλλαγή απαιτεί πιο μεγάλο κατώφλι) – Σύγκριση δείκτη εμπιστοσύνης πολλών μελών για την επιλογή του πιο αξιόπιστου για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής – Συνάθροιση δεικτών όταν απαιτείται συναλλαγή με μια ομάδα μελών

11 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή PeerTrust Decentralized Public Key Infrastructure Bayesian Network-Based Trust Model

12 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 12 Decentralized Public Key Infrastructure (1/3) Η διαχείριση της υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) στα δίκτυα P2P απαιτεί αξιόπιστη διανεμημένη δομή πρόσβασης των πληροφοριών Μια τέτοια δομή είναι το P-Grid – P2P σύστημα βασισμένο σε ένα εικονικό διανεμημένο δέντρο αναζήτησης – Κάθε μέλος καταλαμβάνει ένα μέρος του συνολικού δέντρου (το συνολικό δέντρο σχηματίζεται από τις συναλλαγές όλων των ξεχωριστών μελών) – Τελείως αποκεντροποιημένο – Δεν απαιτείται κεντρική διαχείριση

13 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 13 Decentralized Public Key Infrastructure (2/3)

14 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 14 Decentralized Public Key Infrastructure (3/3) Αποκεντροποιημένο PKI βασισμένο στο P-Grid – Φάσεις δημιουργίας PKI Bootstrap – Όταν ένα νέο μέλος μπαίνει στο P-Grid Εκκίνηση μέλους – Όταν ένα μέλος ξανασυνδέεται στο P-Grid Φάση λειτουργίας Λειτουργικότητα του PKI στο P2P eCommerce – Πιστοποίηση ταυτότητας μελών με ψηφιακή υπογραφή – Εκτίμησης αξιοπιστίας μελών με βάση το ιστορικό τους  Διαχείριση φήμης των μελών βασισμένο στο μοντέλο «K. Aberer and Z. Despotovic. Managing Trust in a Peer-2-Peer Information System» – Εξουσιοδότηση μελών για χρήση πόρων μετά την πιστοποίηση ταυτότητας και την εκτίμηση της αξιοπιστίας – Εμπιστευτικότητα δεδομένων

15 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 15 Περιεχόμενα Εισαγωγή PeerTrust Decentralized Public Key Infrastructure Bayesian Network-Based Trust Model

16 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 16 Bayesian Network-Based Trust Model (1/2) Διάκριση μεταξύ δύο ειδών εμπιστοσύνης – Εμπιστοσύνη στο ότι ένα μέλος μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. διαμοίραση ταινιών, μουσικής κτλ.) – Εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία ενός μέλους για παροχή προτάσεων για την εμπιστοσύνη άλλων μελών Ο κανόνας του Bayes: Κάθε μέλος χτίζει ένα δίκτυο Bayes για όλα τα μέλη με τα οποία έχει επικοινωνήσει

17 TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE 17 Bayesian Network-Based Trust Model (2/2) Όλες οι συναλλαγές από ένα μέλος γίνονται χρησιμοποιώντας το δίκτυο Bayes και υπολογίζοντας τις πιθανότητες η συναλλαγή να ολοκληρωθεί επιτυχώς Είναι δυνατή η σύγκριση δικτύων Bayes δύο μελών για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός άλλου μέλους


Κατέβασμα ppt "TRUST MODELS FOR P2P E-COMMERCE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜ: 03001608 ΑΘΗΝΑ, 12/10/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google