Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB 3.1 (Μέρος 3) Διδάσκοντες : Ανδρέας Μπουντουβής – Άγγελος Παπαϊωάννου Επιμέλεια : Βενετία Ρήγου – Ανδρέας Στεφαδούρος

2 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Παράδειγμα 2 Ροή μεταξύ παραλλήλων πλακών, ενδιάμεσα των οποίων υπάρχει θερμαινόμενο εμπόδιο

3 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Διατύπωση του προβλήματος Ρευστό κινείται μεταξύ παραλλήλων πλακών απείρου μήκους και συναντά θερμαινόμενο κυλινδρι- κό εμπόδιο, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο σε ίση απόσταση από την επιφάνεια κάθε πλάκας και εκτείνεται στο άπειρο. Η παρουσία του κυλινδρικού εμποδίου προκαλεί αποκόλληση του οριακού στρώματος και αναστροφή της ροής πίσω από αυτό, ενώ η υψηλή του θερμοκρασία προκαλεί μεταφορά θερμότητας προς το ρευστό. Με χρήση του FEMLAB προσομοιώνεται η διεργασία, όταν η ταχύτητα του ρευστού στην είσοδο είναι 0.001 m/s, η θερμοκρασία του 25 o C και η θερμοκρασία του κυλίνδρου 100 o C. Το ρευστό έχει πυκνότητα 1000 kg/m 3 και κινηματικό ιξώδες 0.001 Pa∙s. O συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας έχει τιμή 10 W/m K και η θερμοχωρητικότητα 4500 J/kg K. Η επίδραση της βαρύτητας θεωρείται αμελητέα. Η σχηματική απεικόνιση του προβλήματος, σε δύο διαστάσεις, είναι η ακόλουθη : 0.8 m Είσοδος Έξοδος 2.4 m 1.4 m 0.6 m

4 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 1 : Ρυθμίσεις στον οδηγό πλοήγησης Επιλογή επίλυσης του προβλήματος σε δύο διαστάσεις Θα χρησιμοποιηθούν : i) το μοντέλο ασυμπίεστης ροής Navier-Stokes. Επιλέγονται διαδοχικά : Fluid Dynamics > Incompressible Navier-Stokes > Steady-state analysis, ώστε να μελετηθεί το φαινόμενο σε μόνιμη κατάσταση Θα χρησιμοποιηθούν : i) το μοντέλο ασυμπίεστης ροής Navier-Stokes. Επιλέγονται διαδοχικά : Fluid Dynamics > Incompressible Navier-Stokes > Steady-state analysis, ώστε να μελετηθεί το φαινόμενο σε μόνιμη κατάσταση

5 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 1 : Ρυθμίσεις στον οδηγό πλοήγησης Εξαρτημένες μεταβλητές είναι το πεδίο ταχύτητας (u,v) και η πίεση p ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρόκειται για συζευγμένο πρόβλημα, αφού εκτός της ροής του υγρού, το εμπόδιο στο εσωτερικό του αγωγού αποτελεί πηγή θέρμανσης. Γι’ αυτό επιλέγεται Multiphysics > Add ώστε να εισάγουμε και τις εξισώσεις που περιγράφουν τη μεταφορά θερμότηταςΠΡΟΣΟΧΗ!

6 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 1 : Ρυθμίσεις στον οδηγό πλοήγησης ii) Επιλέγεται : Heat Transfer > Convection and Conduction > Steady-state analysis

7 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 1 : Ρυθμίσεις στον οδηγό πλοήγησης Εξαρτημένη μεταβλητή είναι η θερμοκρασία Τ Επιλέγοντας Add > OK ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις στον οδηγό πλοήγησης

8 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Αρχικά ρυθμίζεται η κλίμακα στους άξονες, επιλέγοντας Options > Axes/Grid Settings

9 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Καθορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής των αξόνων x και y

10 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Για το σχεδιασμό του ορθογωνίου επιλέγεται Draw > Specify objects > Rectangle

11 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Εισαγωγή των διαστάσεων του ορθογωνίου Εισαγωγή των συντεταγμένων του γωνιακού σημείου αναφοράς

12 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Εισαγωγή της ακτίνας του κύκλου Για το σχεδιασμό της οπής που αντιπροσωπεύει το κυλινδρικό εμπόδιο, σχεδιάζεται κύκλος επιλέγοντας Draw > Specify objects > Circle και εισάγοντας τις κατάλληλες τιμές στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή των συντεταγμένων του κέντρου του κύκλου

13 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Επιλέγονται τα R1 και C1 πατώντας Ctrl + A, και χρησιμοποιείται το εικονίδιο συντόμευσης που δηλώνει τη διαφορά στερεών χωρίων

14 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 2 : Σχεδιασμός γεωμετρίας Η γεωμετρία είναι έτοιμη!

15 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 3 : Ορισμός των παραμέτρων - 1 Αρχικά ορίζονται τα φυσικά μεγέθη της εξίσωσης μεταφοράς θερμότητας. Επιλέγεται Physics > Subdomain Settings, και στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται εισάγονται οι τιμές των αντίστοιχων μεγεθών ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή πρόκειται για συζευγμένο πρόβλημα ο ορισμός των φυσικών παραμέτρων και των συνοριακών συνθηκών θα γίνει διαδοχικά για κάθε μοντέλο.ΠΡΟΣΟΧΗ!

16 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 3 : Ορισμός των παραμέτρων - 1 Επιλέγεται το χωρίο στο οποίο θα ισχύουν οι τιμές των παραμέτρων ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι x- και y- συνιστώσα της ταχύτητας αποτελούν εξαρτημένες μεταβλητές της εξίσωσης Navier-Stokes, επομένως στα αντίστοιχα πεδία τις εισάγουμε χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς που ορίσαμε αρχικά : u και vΠΡΟΣΟΧΗ! Εισάγονται οι αριθμητικές τιμές της θερμικής αγωγιμότητας, της πυκνότητας και της θερμο- χωρητικότητας

17 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 3 : Ορισμός των παραμέτρων - 2 Για να ορισθούν τα φυσικά μεγέθη της εξίσωσης Navier-Stokes, επιλέγεται Multiphysics > 1 Incompressible Navier-Stokes (ns)...

18 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 3 : Ορισμός των παραμέτρων - 2...και Physics > Subdomain Settings

19 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 3 : Ορισμός των παραμέτρων - 2 Εισάγεται η τιμή της πυκνό- τητας και του ιξώδους του ρευστού

20 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 1 Οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος θα ορισθούν επιλέγοντας Physics > Boundary Settings

21 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 1 Στο σύνορο 1 ορίζεται η ταχύτητα εισόδου, εισάγοντας την τιμή της στο αντίστοιχο πεδίο (Inflow velocity : u 0 =0.01)

22 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 1 Στο σύνορο 4 ορίζεται η πίεση εξόδου ίση με την ατμοσφαιρική (Pressure : P 0 =0)

23 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 1 Στα υπόλοιπα σύνορα επιβάλλεται η συνθήκη μη ολίσθησης (No slip)

24 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Τώρα θα ορισθούν οι συνοριακές συνθήκες για την εξίσωση μεταφοράς θερμότητας Επιλέγεται Multiphysics > 2 Convection and Conduction (cc) ώστε να αλλάξει το φυσικό μοντέλο

25 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος θα ορισθούν επιλέγοντας Physics > Boundary Settings

26 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Στο σύνορο 1 (είσοδος) ορίζεται σταθερή θερμοκρασία (Temperature : T 0 =298)

27 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Στο σύνορο 4 (έξοδος) επιλέγεται Convective flux γιατί εκεί η μεταφορά μάζας με διάχυση είναι μηδενική

28 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Στα σύνορα 5, 6, 7, 8, που αντιπροσωπεύουν το θερμαινόμενο εμπόδιο, ορίζουμε σταθερή θερμοκρασία (Temperature : T 0 =373)

29 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 4 : Επιβολή συνοριακών συνθηκών - 2 Στα σύνορα 2, 3 έχουμε μόνωση (Thermal insulation)

30 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 5 : Κατασκευή πλέγματος διακριτοποίησης Κατασκευάζεται και πυκνώνεται το πλέγμα διακριτοποίησης, επιλέγοντας διαδοχικά τα αντίστοιχα εικονίδια συντόμευσης

31 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 5 : Κατασκευή πλέγματος διακριτοποίησης Θέλουμε να παρατηρήσουμε τη ροή ακριβώς πίσω από το εμπόδιο, γι’ αυτό και πυκνώνουμε περαιτέρω την περιοχή αυτή χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο συντόμευσης και επιλέγοντας το τμήμα του χωρίου όπου θα αυξήσουμε τον αριθμό των στοιχείων. Με τον ίδιο τρόπο πυκνώνουμε και το πλέγμα στις περιοχές κοντά στις πλάκες.

32 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Επιλέγεται Solve > Solve Parameters και, για να δούμε τη μορφή της λύσης σε μόνιμη κατάσταση, επιλέγεται ο Stationary nonlinear solver… Βήμα 6 : Επιλογή επιλύτη

33 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική …και χρησιμοποιώντας το εικονίδιο συντόμευσης για τον υπολογισμό της λύσης, προκύπτει... Βήμα 6 : Επιλογή επιλύτη

34 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική...η κατανομή της ταχύτητας στο χωρίο Βήμα 7 : Επίλυση προβλήματος

35 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο συντόμευσης της επιφάνειας εργασίας, μπορούν να αναπαρασταθούν οι ροϊκές γραμμές

36 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων Πίσω από το εμπόδιο έχουμε αναστροφή της ροής

37 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων Επιλέγοντας Plot Parameters, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου απ’ όπου επιλέγεται το είδος της απεικόνισης που θέλουμε για τη μορφή της λύσης Για λεπτομερέστερη γραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το μενού Postprocessing

38 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων Στο μενού για την μορφή της επιφάνειας που θα απεικονισθεί (Surface) επιλέγουμε Temperature στο πεδίο Predefined quantities

39 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων Στο μενού Streamline απενεργοποιούμε την αντίστοιχη επιλογή

40 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Αυτή είναι η κατανομή της θερμοκρασίας στο χωρίο Βήμα 8 : Γραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων

41 Μηχανική των Ρευστών Μηχανική Προτάσεις Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να εξετασθούν : 1. επίδραση της θέσης του κυλίνδρου στη μορφή της λύσης 2. επίδραση της θερμοκρασίας του κυλίνδρου στην κατανομή της θερμοκρασίας του ρευστού 3. επίδραση του αριθμού Re στην κατανομή της ταχύτητας 4. επίδραση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του ρευστού στη μορφή της λύσης 


Κατέβασμα ppt "Μηχανική των Ρευστών Μηχανική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς με το FEMLAB."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google