Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Αυτά είναι: Συστήματα καταγραφής Δικαιωμάτων και Υποστήριξης Μεταβιβάσεων (Land Registration Systems) Καταγραφή ή εγγραφή της γης είναι: Διαδικασία Επίσημης Καταχώρισης των δικαιωμάτων που ασκούνται στη γη. Απαντά στα ερωτήματα: Ποιος και πώς; Σύστημα Καταγραφής της γης είναι: Ένα σύνολο διευκολύνσεων και διευθετήσεων, μέσω των οποίων οι νομικά καθορισμένες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της γης εισάγονται σε κάποια μορφή δημόσιας καταγραφής (McLaughlin 1976). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 Βασικές Αρχές Συστημάτων Καταγραφής Γης
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Βασικές Αρχές Συστημάτων Καταγραφής Γης Αρχή της εγγραφής Αρχή της συγκατάθεσης Αρχή της δημοσιότητας Αρχή της ειδικότητας. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

3 Ταξινόμηση Συστημάτων Καταγραφής Γης
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Ταξινόμηση Συστημάτων Καταγραφής Γης α. Ιδιωτικά συστήματα υποστήριξης μεταβιβάσεων β. Καταγραφή πράξεων (συμβολαίων) 1. Στοιχειώδης καταγραφή 2. Αποδεικτική καταγραφή γ. Καταγραφή τίτλων 1. Σύστημα Κτηματικών Βιβλίων 2. Σύστημα Torrens 3. Αγγλικό Σύστημα ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 Ιδιωτικά Συστήματα Υποστήριξης Μεταβιβάσεων
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Ιδιωτικά Συστήματα Υποστήριξης Μεταβιβάσεων Με τη διαδικασία της ιδιωτικής μεταβίβασης ο πωλητής συμφωνεί ιδιωτικά με τον αγοραστή και υπογράφουν κάποια έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την μεταβίβαση ενός ακινήτου, χωρίς ή με την παρουσία κάποιου νομικού και χωρίς την εγγραφή αυτής της δικαιοπραξίας σε κάποιο Δημόσιο Σύστημα καταγραφής. Ειδικές ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν την υποστήριξη των μεταβιβάσεων μέσω της ανάπτυξης από μέρους τους κατάλληλων μηχανισμών. Σ΄αυτή την περίπτωση συνήθως η ιδιωτική μεταβίβαση ασφαλίζεται για την εξασφάλιση των αγοραστών από κακόπιστες ενέργειες. Αυτό το σύστημα είναι διαδεδομένο σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ιδιωτική μεταβίβαση όμως γενικά θεωρείται επισφαλής και επικίνδυνη. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

5 Συστήματα Καταγραφής Πράξεων (Deed Registration)
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Συστήματα Καταγραφής Πράξεων (Deed Registration) Μια πράξη η οποία υλοποιείται με ένα συμβόλαιο είναι μια καταγραφή μιας συγκεκριμένης μεταβολής και λειτουργεί ως απόδειξη αυτής της ειδικής συμφωνίας, αλλά δεν αποτελεί μια απόδειξη του νομικού δικαιώματος των συμβαλλομένων. Γι αυτό χρειάζεται ένας έλεγχος της αλυσίδας των πράξεων που προηγήθηκαν. Το σύστημα καταγραφής πράξεων καλείται και αρνητικό ή παθητικό σύστημα. Εξαιρείται η μορφή του συστήματος που αναφέρεται ως αποδεικτική καταγραφή πράξεων π.χ. Νότια Αφρική. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

6 Σύστημα Καταγραφής Πράξεων - Στοιχειώδης Καταγραφή
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Σύστημα Καταγραφής Πράξεων - Στοιχειώδης Καταγραφή Η γη που συμμετέχει στη συναλλαγή παρουσιάζεται στο συμβόλαιο με μια περιγραφική μορφή, που συνήθως αντιγράφεται από ένα προηγούμενο συμβόλαιο ή από ένα πρόχειρο σκαρίφημα. Οι εγγραφές είναι ταξινομημένες μόνο με τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών και όχι με την μονάδα της γης (προσωποκεντρικό σύστημα). Η εγγραφή είναι αρνητική (παθητική) και δεν γίνεται συνήθως εξέταση των περιεχομένων των συμβολαίων με άλλα προηγούμενα συμβόλαια. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

7 Σύστημα Καταγραφής Πράξεων - Αποδεικτική Καταγραφή
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Σύστημα Καταγραφής Πράξεων - Αποδεικτική Καταγραφή Η μονάδα της γης που αναφέρεται στο συμβόλαιο αποδίδεται με ένα τοπογραφικό διάγραμμα με βάση καθορισμένες προδιαγραφές και παίρνει ένα μοναδικό αριθμό αναφοράς. Οι εγγραφές είναι ταξινομημένες με βάση τον κωδικό αριθμό κάθε μονάδας γης (γεωτεμάχιο) καθώς επίσης και με βάση τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών. Όλα τα συμβόλαια που παρουσιάζονται για εγγραφή ελέγχονται από τον υπεύθυνο καταγραφέα για να εξασφαλισθεί η συμφωνία τους με προηγούμενα καταγεγραμμένα συμβόλαια. Κάθε τρίτος που θέλει να συμβουλευθεί τις εγγραφές προστατεύεται. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

8 Βασικές Αρχές Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Βασικές Αρχές Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών Κάθε μεταβολή του νομικού καθεστώτος κάποιου ακινήτου με δικαιοπραξία (σύσταση, μεταβίβαση, αλλοίωση και κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος) μεταγράφεται στα βιβλία Μεταγραφών. (Αρχή της Μεταγραφής). Κάθε υποθήκη για δανειοδότηση (και σχετικές δικαιοπραξίες όπως κατάσχεση, διεκδίκηση κ. ά.) εγγράφεται στο Βιβλίο Εγγραφών. (Αρχή της Εγγραφής). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου, μόνο για τα στοιχεία που υπάρχουν στα Βιβλία Μεταγραφών και Υποθηκών και μόνο για τα ακίνητα, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία καταχώρισης στα Βιβλία. (Αρχή της Δημοσιότητας). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

9 Συστήματα Καταγραφής Τίτλων
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Συστήματα Καταγραφής Τίτλων Ένα σύστημα καταγραφής τίτλων σημαίνει ότι δεν είναι η πράξη εκείνο που καταγράφεται αλλά η νομική συνέπεια αυτής της μεταβολής (δηλαδή το δικαίωμα αυτό καθ' αυτό). Έτσι καταγράφεται το δικαίωμα (ο τίτλος) με το όνομα του δικαιούχου και το αντικείμενο του δικαιώματος (με τους περιορισμούς και τα βάρη). Μέσω αυτής της καταγραφής δημιουργείται ο τίτλος ή το δικαίωμα. Το σύστημα καταγραφής τίτλων συνήθως περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία: α. την περιγραφή της ιδιοκτησίας, β. τον ιδιοκτήτη και γ. τα βάρη. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

10 Συστήματα Καταγραφής Τίτλων
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Συστήματα Καταγραφής Τίτλων Στο σύστημα καταγραφής των τίτλων, η διαδικασία της εξιχνίασης της αλυσίδας των συμβολαίων δεν είναι απαραίτητη. Η καταγραφή των τίτλων αποτελεί από μόνη της απόδειξη της κυριότητας και η ορθότητά της συνήθως είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη από το Κράτος. Δεν υπάρχει ανάγκη για παραπέρα έρευνα. Το σύστημα καταγραφής τίτλων καλείται και θετικό σύστημα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

11 Βασικές Αρχές Συστήματος Κτηματικών Βιβλίων
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Βασικές Αρχές Συστήματος Κτηματικών Βιβλίων Κανένα εμπράγματο δικαίωμα σε ένα ακίνητο δεν μπορεί να συσταθεί, μεταβιβασθεί, αλλοιωθεί ή καταργηθεί χωρίς την αντίστοιχη εγγραφή στο ιδιαίτερο φύλλο του Κτηματικού Βιβλίου (Αρχή της Εγγραφής). Κάθε εγγραφή θεωρείται αμάχητο κριτήριο έναντι κάθε τρίτου καλής πίστης (Αρχή της Δημοσιότητας ή της Αποδεικτικής Ισχύος). Ο δημόσιος λειτουργός, που τηρεί τα κτηματικά βιβλία είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη νομιμότητα των εγγραφών, εξακριβώνοντας γι αυτό το σκοπό την ταυτότητα του ακινήτου, την δικανική ικανότητα των δικαιοπρακτούντων και την τήρηση των νομίμων τύπων και έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει κάποια αίτηση εγγραφής εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια (Αρχή της Νομιμότητας). Τα συνιστάμενα σε ακίνητα δικαιώματα αφορούν ένα και μόνο συγκεκριμένο ακίνητο ή περισσότερα αλλά κατονομαζόμενα (Αρχή της Ειδικότητας). ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

12 Βασικές Αρχές Συστήματος Torrens
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Βασικές Αρχές Συστήματος Torrens H αρχή του καθρέπτη, που σημαίνει ότι οι εγγραφές αντανακλούν την σωστή νομική κατάσταση. H αρχή της κουρτίνας, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη καμιά παραπέρα ιστορική διερεύνηση εκτός εάν υπάρχουν επικαλυπτόμενα δικαιώματα. H αρχή της ασφάλειας ή της εγγύησης, που σημαίνει ότι αυτό που είναι καταγραμμένο είναι και το αληθινό και ότι κάθε καλόπιστος απαιτητής που συναλλάσσεται με το σύστημα καταγραφής ενισχύεται από ασφάλεια εγγυημένη από το κράτος, δηλαδή αποζημιώνεται για κάθε λάθος στις εγγραφές. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

13 Διαδικασίες Συστήματος Torrens (Εγγραφή)
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Διαδικασίες Συστήματος Torrens (Εγγραφή) Δημιουργία διπλού τίτλου για κάθε γεωτεμάχιο, κατά την πρώτη εγγραφή του στο σύστημα. Ο πρωτότυπος τίτλος παραμένει στο Γραφείο Τίτλων και το αντίγραφο δίνεται στον δικαιούχο. Το Κτηματικό Βιβλίο (Register Book) είναι στη διάθεση του κοινού. Ο τίτλος περιγράφει το ακίνητο μέσω ενός διαγράμματος. Κάθε τίτλος αρχειοθετείται με αριθμό τόμου και φύλλου και περιέχει πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, την τιμή που πληρώθηκε για τη γη, τους περιορισμούς κυριότητας, τις ειδικές συνθήκες, το εμβαδό και την περιγραφή του ακινήτου. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

14 Διαδικασίες Συστήματος Torrens (Ενημέρωση)
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ Διαδικασίες Συστήματος Torrens (Ενημέρωση) Όταν ο αρχικός δικαιούχος μεταβιβάζει τη γη, το όνομα του νέου ιδιοκτήτη αναγράφεται στο πίσω μέρος τόσο στον πρωτότυπο τίτλο όσο και στο αντίγραφο. Σε περίπτωση κατάτμησης προετοιμάζεται ένα σκαρίφημα από το Γραφείο Τίτλων, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τα όρια και τις διαστάσεις του τμήματος το οποίο μεταβιβάζεται. Αυτό το σκαρίφημα επισυνάπτεται στον τίτλο. Όλες οι μεταβολές στα στοιχεία ενός ακινήτου είναι υποχρεωτικό να εξετασθούν και να καταγραφούν από το σύστημα. Η εγγύηση που παρέχεται στην καταγραμμένη γη, ενισχύεται και από ένα ταμείο ασφάλισης. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google