Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με τον Henssen: Κτηματολόγιο είναι μια συστηματική δημόσια απογραφή των στοιχείων, τα οποία αφορούν τις ιδιοκτησίες μέσα σε κάποια χώρα ή περιοχή, βασισμένη σε αποτύπωση των ορίων τους. Οι εξωτερικές γραμμές των ιδιοκτησιών και οι κτηματολογικοί αριθμοί εμφανίζονται σε χάρτες μεγάλης κλίμακας, οι οποίοι σε συνδυασμό με περιγραφικές καταγραφές, αποδίδουν για κάθε διακριτή ιδιοκτησία τη μορφή, το μέγεθος, την αξία και τα νομικά δικαιώματα, τα οποία ασκούνται σε κάθε γεωτεμάχιο. Το Κτηματολόγιο απαντά στα ερωτήματα πού βρίσκεται ένα γεωτεμάχιο και πόσο είναι. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με τον McLaughlin: Κτηματολόγιο είναι μια καταγραφή δικαιωμάτων που ασκούνται στη γη, που περιλαμβάνει τόσο τη φύση όσο και την έκταση αυτών των δικαιωμάτων. Έτσι το Κτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: τον αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό κάθε γεωτεμαχίου και την αντίστοιχη καταγραφή των πληροφοριών για κάθε ένα γεωτεμάχιο ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. Συνήθως περιλαμβάνει: μια γεωμετρική περιγραφή των γεωτεμαχίων, συνδεδεμένη με άλλες καταγραφές, οι οποίες περιγράφουν τη φύση, τον έλεγχο των δικαιωμάτων και συχνά την αξία του γεωτεμαχίου και τις κατασκευές του. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Μια καταγραφή θεωρείται Κτηματολόγιο τότε και μόνο τότε όταν ισχύουν οι εξής συνθήκες : έχει δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή διοικείται από ένα δημόσιο φορέα περιέχει χωρίς εξαίρεση όλα τα νομικά αναγνωρισμένα δικαιώματα στη γη, που υπάρχουν σε μια περιοχή, βασίζεται σε νομικά αναγνωρισμένα γεωτεμάχια, τα οποία είναι μοναδιαίες εκφράσεις της γης σαφώς καθορισμένες, τηρεί διαρκώς τις εγγραφές για κάθε γεωτεμάχιο, έχει δηλαδή την ικανότητα να παρακολουθεί όλες τις μεταβολές, οι οποίες πραγματοποιούνται στα γεωτεμάχια ή στα δικαιώματα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΙΔΡΥΣΗΣ 1. Φορολογικά (Δημοσιονομικά) Κτηματολόγια 2. Νομικά Κτηματολόγια 3. Πολυδιάστατα Κτηματολόγια ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

6 Βασικές διαδικασίες σύνταξης ενός Φορολογικού Κτηματολογίου
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Είναι η καταγραφή των κτημάτων η οποία πραγματοποιείται για φορολογικούς σκοπούς. Το Κτηματολόγιο χρησιμοποιείται από το Κράτος για να στηρίξει μια όσον το δυνατόν αντικειμενική φορολόγηση των πολιτών. Βασικές διαδικασίες σύνταξης ενός Φορολογικού Κτηματολογίου Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών. Ταξινόμηση των ιδιοκτησιών ανάλογα με τη χρήση τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Υπολογισμός της αξίας κάθε ακινήτου. Καθορισμός των ιδιοκτητών και των υπόχρεων φόρου. Προετοιμασία των καταλόγων εκτίμησης. Αποστολή λογαριασμών και είσπραξη φόρων. Αντιμετώπιση των ενστάσεων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

7 Διαδικασίες σύνταξης Νομικού Κτηματολογίου
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Είναι εκείνο το σύστημα που κυρίως υποστηρίζει τη νομική ισχύ των κάθε μορφής δικαιωμάτων πάνω στη γη. Διαδικασίες σύνταξης Νομικού Κτηματολογίου Προσδιορισμός των ακινήτων. Αναγνώριση των δικαιούχων και των δικαιωμάτων. Αποτύπωση των ακινήτων. Υπολογισμός των στοιχείων των κορυφών των ορίων και πιθανή υλοποίησή τους στο έδαφος (οριοθέτηση ακινήτων). Σύνδεση των στοιχείων της αποτύπωσης με τα στοιχεία της αναγνώρισης δικαιούχων – δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση των ενστάσεων. Σύνταξη τελικών κτηματολογικών πινάκων και χαρτών. Εγγραφή των τελικών στοιχείων σε βιβλία ή/και καταχώρισή τους σε Βάσεις Δεδομένων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

8 3 ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή τα στοιχεία του Κτηματολογίου έχουν εκείνο το περιεχόμενο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές διαφορετικές ανάγκες μιας κοινωνίας και όχι μόνο την κατοχύρωση της νομικής και τεχνικής διάστασης του θεσμού. Βασικές Διαδικασίες Σύνταξης Πολυδιάστατου Κτηματολογίου Επιλογή των περιεχομένων στοιχείων στο Σύστημα (βασικά στοιχεία ενός Πολυδιάστατου Κτηματολογίου μπορεί είναι η γεωμετρική απόδοση των ακινήτων, η καταγραφή των δικαιωμάτων, η καταγραφή της αξίας, η καταγραφή της χρήσης των ακινήτων). Προσδιορισμός των ακινήτων. Αναγνώριση Δικαιούχων – Δικαιωμάτων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

9 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Βασικές Διαδικασίες Σύνταξης Πολυδιάστατου Κτηματολογίου (2) Ταξινόμηση των ιδιοκτησιών ανάλογα με τη χρήση τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Υπολογισμός της αξίας κάθε ακινήτου. Ολοκληρωμένη αποτύπωση των ακινήτων. Υπολογισμός των στοιχείων των κορυφών των ορίων και πιθανή υλοποίησή τους στο έδαφος (οριοθέτηση ακινήτων). Σύνδεση των στοιχείων της αποτύπωσης με τα στοιχεία της αναγνώρισης δικαιούχων – δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση των ενστάσεων. Σύνταξη τελικών κτηματολογικών πινάκων και χαρτών. Εγγραφή των τελικών στοιχείων σε βιβλία ή/και καταχώρισή τους σε Βάσεις Δεδομένων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 1. Γραφικά Κτηματολόγια 2. Αριθμητικά Κτηματολόγια. 3. Αναλυτικά Κτηματολόγια. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

11 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τοπογράφοι Μηχανικοί Συμβολαιογράφοι Νομικοί Ειδικοί της πληροφορικής και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Διοικητικά στελέχη (Managers) ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

12 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το Κτηματολόγιο για να καταγράψει τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την απόδοση της διάρθρωσης της γης, της χρήση της, του ιδιοκτησιακού της καθεστώς και των άλλων της χαρακτηριστικών χρειάζεται μια μονάδα αναφοράς, με βάση την οποία θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα αποδίδονται αυτές οι πληροφορίες. Μονάδα αναφοράς του Κτηματολογίου είναι γενικά το γεωτεμάχιο. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

13 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γεωτεμάχια Αποτελούνται από μία ή περισσότερες μοναδιαίες χρήσεις ΜοναδιαίαΧρήση Μοναδιαία Χρήση Γεωτεμάχιο Βασική Μονάδα Ιδιοκτησίας Αποτελείται από ένα ή περισσότερα γεωτεμάχια Μονάδα Εκμετάλλευσης Αποτελείται από μία ή περισσότερες βασικές μονάδες ιδιοκτησίας Βασική μονάδα Ιδιοκτησίας Χαρτοφυλάκιο Ιδιοκτησίας Αποτελείται από μία ή περισσότερες βασικές μονάδες ιδιοκτησίας (Β.Μ.Ι) ή μονάδες εκμετάλλευσης (Μ.Ε) Μονάδα Εκμετάλλευσης ή Βασική Μονάδα Ιδιοκτησίας Μ.Ε ή Β.Μ.Ι.

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Το γεωτεμάχιο είναι το ελάχιστο διακριτό τμήμα της γήινης επιφάνειας, το οποίο διαχωρίζεται από τα ομοειδή του με κάποιο φυσικό ή τεχνητό όριο (de facto ορισμός) . Το γεωτεμάχιο είναι το ελάχιστο διακριτό τμήμα της επιφάνειας της γης, πάνω στο οποίο ασκούνται αυτοτελώς εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία καταγράφονται σε ένα κτηματολογικό σύστημα (de jure ορισμός). Το γεωτεμάχιο είναι το ελάχιστο διακριτό τμήμα της γήινης επιφάνειας, το οποίο αποδίδεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο ενός κτηματολογικού συστήματος. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

15 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Ο τρόπος δημιουργίας του γεωτεμαχίου ποικίλει και σχετίζεται άμεσα με το είδος του. Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής: Φυσική δημιουργία γεωτεμαχίων Τεχνητή δημιουργία γεωτεμαχίων Δημιουργία γεωτεμαχίων μέσω παραχώρησής τους από το κράτος Δημιουργία γεωτεμαχίων μέσω συμφωνιών μεταξύ ιδιωτών Παράνομη ή αυθαίρετη δημιουργία γεωτεμαχίου ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το Γεωτεμάχιο στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Σύμφωνα με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: Το γεωτεμάχιο ορίζεται ως συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Το γεωτεμάχιο αποτελεί τη μοναδιαία επιφάνεια αναφοράς όλων  των πληροφοριών του κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr). Όλα τα γεωτεμάχια θα πρέπει να είναι κλειστά πολύγωνα. Αυτό ισχύει και για τις κάθε μορφής ειδικές εκτάσεις, την παραλία, τον αιγιαλό, τα ρέματα, τα ποτάμια και τις λίμνες. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στην κτηματογραφηθείσα περιοχή επιφάνεια η οποία δεν θεωρείται γεωτεμάχιο Κάθε γεωτεμάχιο ανήκει σε έναν και μόνο τομέα και σε μία και μόνο ενότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν σε έναν και μόνο τομέα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα Ως ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα θεωρούνται οι εξ’ εθιμικού δικαίου δημιουργούμενες ιδιότυπες σχέσεις χωριστής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις οποίες ο κύριος επί του εδάφους δεν είναι αναγκαία και κύριος των επ’ αυτών κτισμάτων, τα οποία συνιστούν αυτοτελή ιδιοκτησιακά αντικείμενα. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η έκταση του ειδικού ιδιοκτησιακού αντικειμένου δεν ακολουθεί τα όρια του γεωτεμαχίου που είναι υλοποιημένα στην επιφάνεια της γης. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα είναι τα εξής: Πηγαδότοπος, Ανώγειο, Υπόσκαφο – Σύρματα Μήλου, Καμάρα, Πηγάδι / Φρέαρ, Δεξαμενή, Αντλιοστάσιο, Υδραγωγείο, Ερημονησίδα, Μύλος, Γεώτρηση, Κατώγειο ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

18 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μεταλλεία Ειδικές Εκτάσεις: Δρόμος Ποτάμι – Ρέμα Αιγιαλός Παραλία Λίμνη Παρόχθια ζώνη ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

19 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σύνταξη του κτηματολογίου αναγνώριση δικαιούχων οριοθέτηση – προσδιορισμός γεωτεμαχίων κτηματολογική αποτύπωση - ολοκληρωμένη κτηματολογική αποτύπωση εγγραφή των κτηματολογικών στοιχείων Λειτουργία του κτηματολογίου, διοίκηση - οργάνωση τήρηση ενημέρωση παροχή πληροφοριών και διάθεση κτηματολογικών προϊόντων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google