Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ "Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Μεθοδολογικού Πλαισίου για τη μέτρηση της Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας Τερματικών Σταθμών Διασυνδεδεμένων Εμπορευματικών Μεταφορών: Εφαρμογή σε εμπορευματικούς σταθμούς σε Αεροδρόμια" Ιωάννα Ε. Μανατάκη Επιβλέπων: Καθ. Κωνσταντίνος Ζωγράφος Αθήνα, Ιούλιος 2003

2 2 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) Κύριος Στόχος: Η πρόταση ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για τον καθορισμό δεικτών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών σε αεροδρόμια Φορτηγό Αεροπλάνο Τρένο Πλοίο Αεροπλάνο διαδικασίες πληροφορίες πόροι ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Παράγοντες που επηρεάζουν

3 3 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2)  Καθορισμός των διαδικασιών/λειτουργιών, των ροών πληροφοριών και των πόρων  Κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ο εμπορευματικός τερματικός σταθμός  Καθορισμός και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα  Ανάπτυξη δεικτών βάσει της αντίληψης των πελατών/χρηστών του συστήματος  Δημιουργία τυπολογίας για εμπορευματικούς τερματικούς σταθμούς σε αεροδρόμια – κριτήρια  Δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ της μέτρησης της αποδοτικότητας & των στρατηγικών της διοίκησης  Δημιουργία, εξέταση και εκτίμηση βελτιωμένων διαδικασιών για τη διοίκηση λειτουργιών, ροών πληροφοριών και πόρων σε τερματ.σταθμούς αεροδρομίων Επιμέρους στόχοι:

4 4 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1)  Οι αεροπορικές μεταφορές είναι εξ’ορισμού διασυνδεδεμένες μεταφορές  Το σύστημα διασυνδεδεμένων μεταφορών περιλαμβάνει τη συντονισμένη χρήση δύο ή περισσότερων μέσων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ ενός σημείου προέλευσης και ενός σημείου τελικού προορισμού και παίζει σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη και αποδοτική ροή των αγαθών  Η απελευθέρωση των αεροπορικών αγορών έχει συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης  Οι παγκόσμιες αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές:  παρουσίασαν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 8% από το 1980 ως το 1990  το 2000 ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές του 1990 (ICAO)  θα αυξάνονται κατά 6.4% ετησίως για τα απόμενα 20 έτη (Boeing World Air Cargo Forecast 2000/01)  Η ύπαρξη έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος επιβάλλει στους τερματικούς σταθμούς σε αεροδρόμια να είναι πιο αποδοτικοί

5 5 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG)  Οι τερματικοί σταθμοί διασυνδεδεμένων μεταφορών είναι εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται αλλαγή του μεταφορικού μέσου –διακοπή στη ροή των αγαθών –αύξηση στο συνολικό χρόνο μεταφοράς των εμπορευμάτων  Οι τερματικοί σταθμοί συχνά γίνονται πηγή υψηλότερου κόστους και μεγαλύτερων καθυστερήσεων: –περιορισμοί από την τοποθεσία (χωροθέτηση) και/ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται –υπερφόρτωση από μη αναμενόμενη αύξηση των εμπορευμάτων –τα εμπορεύματα μπορεί να καθυστερήσουν για μέρες λόγω τελωνειακών ελεγχων ή προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών Τα χαρακτηριστικά της αποδοτικότητας & παραγωγικότητας των τερματικών σταθμών αποτελούν βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της συνολικής αποδοτικότητας της αλυσίδας διασυνδεδεμένων μεταφορών ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2)

6 6 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG)  Η μέτρηση της αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας αναφέρεται στην ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών για έναν τομέα ή μια διαδικασία ενός συνολικού συστήματος και στην εκτέλεση περιοδικών μετρήσεων αυτών των δεικτών –Αποτελεσματικότητα (πόσο καλά επιτυγχάνονται οι στόχοι) –Αποδοτικότητα (πόσο καλά χρησιμοποιούνται οι πόροι)  Μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας σε αεροδρόμια: –Αναλυτικές μέθοδοι (π.χ. παλινδρόμηση) –Indexes of partial and total factor productivity (TFP) –Data envelopment analysis (DEA) –Προσομοίωση –Συνδυασμός: προσομοίωση + αναλυτικές μέθοδοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (3)

7 7 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (1)  Διαδικασίες:  βελτιωμένη πρόσβαση σε και έξοδο από τερματικούς σταθμούς  προγραμματισμός των διαδικασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης  τεχνικές αποδοτικής μεταφοράς και αποθήκευσης, διοίκηση εσωτερικής κίνησης (internal traffic mgt)  βελτιστοποίηση σχεδιασμού τερματικών σταθμών (terminal layouts)  Ροή πληροφοριών:  χρήση νέων τεχνολογιών σε τερματικούς σταθμούς (όπως transfer facilities for palletized goods, rolling stock and telematics equipment)  intelligent transportation systems (ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας, tracking & tracing των εμπορευμάτων)  Πόροι:  κατανομή πόρων

8 8 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG)  Αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων μεταφορών: –Η περισσότερη έρευνα αφορά το συνολικό σύστημα διασυνδεδεμένων μεταφορών, προσδιορίζοντας δείκτες αποδοτικότητας (key performance indicators) της μεταφορικής αλυσίδας συνολικά –Μέτρηση της αποδοτικότητας συγκεκριμένων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε έναν τερματικό σταθμό διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών –Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, οι δείκτες που έχουν αναπτυχθεί αφορούν: συνολική αποδοτικότητα του αεροδρομίου χρηματοοικονομικοί δείκτες (π.χ. ROA) δείκτες μερικής παραγωγικότητας (partial productivity measures), π.χ. παραγωγικότητα κεφαλαίου, παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού τερματικούς σταθμούς επιβατών – όχι εμπορευμάτων αποδοτικότητα αεροπορικών εταιριών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)

9 9 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Υποστήριξη στους decision makers για αποφάσεις που αφορούν τους τερματικούς σταθμούς και τις στρατηγικές διοίκησης ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ Περεταίρω έρευνα θα επαυξήσει τους ήδη υπάρχοντες δείκτες αποδοτικότητας και θα καλύψει όλες τις πλευρές της αποδοτικότητας διαφορετικών τύπων τερματικών σταθμών Λίγη έμφαση αποκλειστικά σε τερματικούς σταθμούς διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών σε αεροδρόμια vs. Αεροδρόμια συνολικά Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από άλλες επιλογές διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών (π.χ. rail/road, sss/road) που πρέπει να ληφθούν υπόψη: - εμπορεύματα ευαίσθητα στο χρόνο (π.χ. express cargo) / ευπάθεια - εμπορεύματα υψηλής αξίας - μακρυνές αποστάσεις Έμφαση σε ξεχωριστές διαδικασίες σε τερμ.σταθμούς σε αεροδρόμια

10 10 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) III.Καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων εμπορευμ. μεταφορών (Zografos, Giannouli, 1998)  περιβάλλον: - ρυθμιστικό (institutional / regulatory) - λειτουργικό (operational) - διοικητικό (managerial / administrative) - τεχνολογικό (υποδομή /τεχνολογίες)  αντιλήψεις των διάφορων εμπλεκόμενων μερών (multiple stakeholders) (shippers, carriers, providers of warehousing services, terminal operators integrated logistics service providers, public agencies) I.Ορισμός του προβλήματος II.Πλήρης και συστηματική ανάλυση των λειτουργιών (διαδικασίες, ροές πληροφοριών & πόροι) που λαμβάνουν χώρα σε ένα τερματικό σταθμό διασυνδεδεμένων μεταφορών σε αεροδρόμια ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (1)

11 11 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) V.Αξιολόγηση της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας  μέτρηση σε απόλυτους όρους (absolute performance measurement )  κατάταξη (ranking)  benchmarking IV.Τυπολογία των τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών – κατηγορίες  χαρακτηριστικά ζήτησης (όγκος, mixture of loading unit types, κατανομή της ζήτησης κατά τη διάρκεια μιας ημέρας/περιόδου)  χαρακτηριστικά πόρων (βαθμός αυτοματοποίησης, εξοπλισμός, εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού)  πληροφοριακά συστήματα  διαδικασίες (warehouse management, terminal layout, etc.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (2)

12 12 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) VI.Μοντέλο προσομοίωσης για την ανάλυση του συστήματος τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων μεταφορών, ως προς τις διαδικασίες και τις ροές πληροφοριών – "test bed" για τη διερεύνηση των επιδράσεων πολλών μεταβλητών:  εξοπλισμός και τύποι πόρων  υποδομή, σχεδιασμός (layouts), και δίκτυα  χαρακτηριστικά ζήτησης (π.χ. κανονικές / peak συνθήκες)  προγράμματα αφίξεων και αναχωρήσεων VII.Σύνδεση μεταξύ της μέτρησης αποδοτικότητας και των στρατηγικών διοίκησης  Η προσομοίωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πολιτικών της διοίκησης– "what-if" scenarios ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (3)

13 13 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (4) VIII.Φάση Implementation and validation του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου  Εφαρμογή σε τερματικούς σταθμούς διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών σε αεροδρόμια -ιδιαίτερα χαρακτηριστικά air cargo: time critical & high value cargo (e.g. express cargo) -χαρακτηριστικά ζήτησης (peak demands) -περιβάλλον -αντιλήψεις των stakeholders

14 14 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

15 15 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1.Βιβλιογραφική έρευνα σε μέτρηση αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας (2 μήνες) 2.Βιβλιογραφική έρευνα σε λειτουργίες τερματικών σταθμών (2 μήνες) 3.Προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των λειτουργιών τερματικών σταθμών σε αεροδρόμια (Βιβλιογραφική έρευνα & Ερωτηματολόγια) (1 + 2 μήνες) 4.Έρευνα για το ποιοι είναι οι πελάτες/χρήστες του συστήματος & των απαιτήσεων 5.Βιβλιογραφική έρευνα σε μοντέλα προσομοίωσης που εφαρμόζονται σε τερματικούς σταθμούς (2 μήνες) & 6.Επιλογή πακέτου/εργαλείου προσομοίωσης 7.Εξοικείωση με το εργαλείο προσομοίωσης (3 μήνες) 8.Δημιουργία μοντέλου για την ανάλυση των λειτουργιών τερματικών σταθμών διασυνδεδεμένων εμπορευματικών μεταφορών σε αεροδρόμια & validation (12 μήνες) 9.Ανάπτυξη και εκτίμηση/αξιολόγηση σεναρίων ("what if " scenarios) (3 μήνες) 10.Στήριξη αποφάσεων για terminal managers – αξιολόγηση των πολιτικών διοίκησης (3 μήνες) 11.Μελέτη Περίπτωσης σε Αεροδρόμια: Εφαρμογή της μεθοδολογίας για μέτρηση της αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας (3 μήνες)

16 16 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

17 17 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google