Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

实验五 简单正弦交流电路的研究 一、实验目的 1. 研究正弦交流电路中电压、电流的大小与 相位的关系。 2. 了解阻抗随频率变化的关系。 3. 学会三压法测量及计算相位差角。 4. 学习取样电阻法测量交流电流的方法。 二、实验原理说明 ( 略 )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "实验五 简单正弦交流电路的研究 一、实验目的 1. 研究正弦交流电路中电压、电流的大小与 相位的关系。 2. 了解阻抗随频率变化的关系。 3. 学会三压法测量及计算相位差角。 4. 学习取样电阻法测量交流电流的方法。 二、实验原理说明 ( 略 )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 实验五 简单正弦交流电路的研究 一、实验目的 1. 研究正弦交流电路中电压、电流的大小与 相位的关系。 2. 了解阻抗随频率变化的关系。 3. 学会三压法测量及计算相位差角。 4. 学习取样电阻法测量交流电流的方法。 二、实验原理说明 ( 略 )

2 3 、三压法测 φ 原理 3 、三压法测 φ 原理 任意阻抗 Z 和 R 串联(图 5-1 ( a ))所示, 则其相量如图 (b) 、利用余弦定律可以计算 串联后总阻抗角为 任意阻抗 Z 和 R 串联(图 5-1 ( a ))所示, 则其相量如图 (b) 、利用余弦定律可以计算 串联后总阻抗角为

3 三、实验内容 三、实验内容 1 、研究阻抗串联电路中,在正弦信号作用 下,电压、电流大小与相位的关系,阻抗 随频率变化的关系。按图 5-3 接线,元件参 数如下: 1 、研究阻抗串联电路中,在正弦信号作用 下,电压、电流大小与相位的关系,阻抗 随频率变化的关系。按图 5-3 接线,元件参 数如下: L=200mH , C=0.2μF , R=1kΩ 。测量 R 、 L 、 C 上的电压,并进行计算,其中 I=UR/R 。 注意,当改变频率时,必须重新标定 Us=1v 。 L=200mH , C=0.2μF , R=1kΩ 。测量 R 、 L 、 C 上的电压,并进行计算,其中 I=UR/R 。 注意,当改变频率时,必须重新标定 Us=1v 。

4

5

6 2 、研究 R.L.C 并联电路中,在正弦信号作 用下,流过各元件的电流之间的关系,测 定谐振频率及谐振电流 I0 。 2 、研究 R.L.C 并联电路中,在正弦信号作 用下,流过各元件的电流之间的关系,测 定谐振频率及谐振电流 I0 。 按图 5-4 接线,元件参数 C=0.2μF , L=200mH , R=1KΩ , R0=10Ω ( 取样电阻 ) , F=800Hz , Us=IV 。 按图 5-4 接线,元件参数 C=0.2μF , L=200mH , R=1KΩ , R0=10Ω ( 取样电阻 ) , F=800Hz , Us=IV 。 测量流过各元件的电流(采用取样电阻法) 数据记录在表 5-2 中,改变元件时重调 US=IV 。 测量流过各元件的电流(采用取样电阻法) 数据记录在表 5-2 中,改变元件时重调 US=IV 。

7

8 四、实验仪器 四、实验仪器 电工实验箱 TPE — DG 电工实验箱 TPE — DG 示波器 DC4322B 示波器 DC4322B 信号源 YB1638 信号源 YB1638 交流毫伏表 YB2172 交流毫伏表 YB2172 五、报告要求 五、报告要求 1 、实验目的 1 、实验目的 2 、原理简述 2 、原理简述 3 、实验内容:含实验步骤、实验电路、表格、数据等 3 、实验内容:含实验步骤、实验电路、表格、数据等 4 、整理并计算实验数据,检查数据是否与理论值相符,并加以解释 分析。 4 、整理并计算实验数据,检查数据是否与理论值相符,并加以解释 分析。 5 、画出 RC 串联, RL 串联, LC 并联电路的相量图。 ( 共 5 个 ) 5 、画出 RC 串联, RL 串联, LC 并联电路的相量图。 ( 共 5 个 ) 6 、当频率升高时,的变化趋势, cosφ 的变化趋势,画出相量图加以 说明。 6 、当频率升高时,的变化趋势, cosφ 的变化趋势,画出相量图加以 说明。 六、思考题 六、思考题 1 、当 XL=XC=R 时 1 、当 XL=XC=R 时 ①流过 R 、 L 、 C 元件的电流相同吗? ①流过 R 、 L 、 C 元件的电流相同吗? ②仅是 R 、 L 并联时其电流大小是否小于 LRC 并连时的电流? ②仅是 R 、 L 并联时其电流大小是否小于 LRC 并连时的电流? ③ LC 并联时的电流一定大于仅接 C 时的电流吗?以上三点根据测量数 据画山相量加以说明。 ③ LC 并联时的电流一定大于仅接 C 时的电流吗?以上三点根据测量数 据画山相量加以说明。


Κατέβασμα ppt "实验五 简单正弦交流电路的研究 一、实验目的 1. 研究正弦交流电路中电压、电流的大小与 相位的关系。 2. 了解阻抗随频率变化的关系。 3. 学会三压法测量及计算相位差角。 4. 学习取样电阻法测量交流电流的方法。 二、实验原理说明 ( 略 )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google