Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HTML-CGI SCRPTS-PHP Γεωργούλας Βασίλειος Α.Μ. 632 Τάσσης Σωτήριος Α.Μ. 699.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HTML-CGI SCRPTS-PHP Γεωργούλας Βασίλειος Α.Μ. 632 Τάσσης Σωτήριος Α.Μ. 699."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HTML-CGI SCRPTS-PHP Γεωργούλας Βασίλειος Α.Μ. 632 Τάσσης Σωτήριος Α.Μ. 699

2 HTML HyperText Markup Language HyperText Markup Language (Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερκειμένου) (Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερκειμένου) Σύστημα επεξεργασίας εγγράφων Σύστημα επεξεργασίας εγγράφων

3 Tags (Tag-Ετικέτα):Είναι το βασικό δομικό στοιχείο της γλώσσας (Tag-Ετικέτα):Είναι το βασικό δομικό στοιχείο της γλώσσας Χαρακτηριστικά του είναι το όνομα μέσα στα σύμβολα <> π.χ. …. Χαρακτηριστικά του είναι το όνομα μέσα στα σύμβολα <> π.χ. …. Με τα διάφορα tags μορφοποιούμε την σελίδα με τα στοιχεία που θέλουμε, όπως γραμμές, στήλες, κείμενο, χρώματα, πλαίσια, σύνδεσμοι υπερκειμένου, πολυμέσα κ.ά. Με τα διάφορα tags μορφοποιούμε την σελίδα με τα στοιχεία που θέλουμε, όπως γραμμές, στήλες, κείμενο, χρώματα, πλαίσια, σύνδεσμοι υπερκειμένου, πολυμέσα κ.ά. Δεν είναι case sensitive στο name του tag Δεν είναι case sensitive στο name του tag

4 Διάφορα Tags Υπάρχουν 3 tags που περιγράφουν την δομή της σελίδας γενικότερα (προαιρετικά) όπως Υπάρχουν 3 tags που περιγράφουν την δομή της σελίδας γενικότερα (προαιρετικά) όπως Δηλώνει ότι το αρχείο είναι τύπου html Δηλώνει ότι το αρχείο είναι τύπου html To ενδιάμεσο text είναι ο τίτλος για το υπόλοιπο αρχείο To ενδιάμεσο text είναι ο τίτλος για το υπόλοιπο αρχείο Το σώμα της html σελίδας μας Το σώμα της html σελίδας μας

5 Δηλώνουμε το περιεχόμενο της web σελίδας μας. Τοποθετείται ανάμεσα από το Δηλώνουμε το περιεχόμενο της web σελίδας μας. Τοποθετείται ανάμεσα από το Επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουμε τα κεφάλαια που μπορεί να έχουμε στην σελίδα μας Επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουμε τα κεφάλαια που μπορεί να έχουμε στην σελίδα μας Υπάρχουν 6 τύποι επικεφαλίδας Υπάρχουν 6 τύποι επικεφαλίδας ……… το 1 δείχνει τον τύπο της επικεφαλίδας (από 1-6) ……… το 1 δείχνει τον τύπο της επικεφαλίδας (από 1-6)

6 Παράγραφος … αρχή και τέλος μιας παραγράφου Παράγραφος … αρχή και τέλος μιας παραγράφου Για σχόλια υπάρχει το tag Για σχόλια υπάρχει το tag

7 ΛΙΣΤΕΣ Αριθμημένες Λίστες: Δημιουργούνται με το …. Κάθε στοιχείο της λίστας ξεκινά με το Αριθμημένες Λίστες: Δημιουργούνται με το …. Κάθε στοιχείο της λίστας ξεκινά με το Λίστες με κουκίδες: … Λίστες με κουκίδες: … Και τα δύο με την ιδιότητα TYPE καθορίζουν το είδος αρίθμησης ή κουκίδας που επιθυμείται

8 Παράδειγμα: Παράδειγμα: HTML FILE HTML FILE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE Monday Tuesday Monday Tuesday

9 Σύνδεσμοι Διασύνδεση της σελίδας μας με άλλες σελίδες του WEB ή του τοπικού δικτύου μας Διασύνδεση της σελίδας μας με άλλες σελίδες του WEB ή του τοπικού δικτύου μας Σύνδεση με συγκεκριμένα μέρη μέσα στην δική μας σελίδα για εύκολη μετάβαση σε αυτά Σύνδεση με συγκεκριμένα μέρη μέσα στην δική μας σελίδα για εύκολη μετάβαση σε αυτά

10 Το tag είναι … Το tag είναι … To συγκεκριμένο tag έχει attributes NAME, HREF. To συγκεκριμένο tag έχει attributes NAME, HREF. NAME: Ονοματίζει το σύνδεσμο NAME: Ονοματίζει το σύνδεσμο HREF: Επιλέγει το URL που θα φορτωθεί HREF: Επιλέγει το URL που θα φορτωθεί

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ … … Τονισμένο κείμενο … Italics … Italics …, … Αυξομείωση της γραμματοσειράς …, … Αυξομείωση της γραμματοσειράς … με όρισμα ALIGN. Στοίχιση του κειμένου ανάλογα με το όρισμα (left,right…) … με όρισμα ALIGN. Στοίχιση του κειμένου ανάλογα με το όρισμα (left,right…)

12 ΠΙΝΑΚΕΣ … : Δημιουργεί ένα πίνακα. Ανάμεσα στο ζεύγος περιλαμβάνονται και άλλα tags για την δημιουργία γραμμών, στηλών, λεζάντας … : Δημιουργεί ένα πίνακα. Ανάμεσα στο ζεύγος περιλαμβάνονται και άλλα tags για την δημιουργία γραμμών, στηλών, λεζάντας Ακόμη ένας πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους. Ακόμη ένας πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους.

13 : Καθορίζει γραμμές στον πίνακα : Καθορίζει γραμμές στον πίνακα : Δημιουργεί ένα κελί στο πίνακα : Δημιουργεί ένα κελί στο πίνακα : Ορίζει όνομα σε μία στήλη : Ορίζει όνομα σε μία στήλη : Ορίζει το όνομα-λεζάντα του πίνακα : Ορίζει το όνομα-λεζάντα του πίνακα

14 ΠΛΑΙΣΙΑ : Δημιουργεί πλαίσια που χωρίζουν μέρη της οθόνης για διάφορα ξεχωριστά έγγραφα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν χρησιμοποιείται μαζί με το. : Δημιουργεί πλαίσια που χωρίζουν μέρη της οθόνης για διάφορα ξεχωριστά έγγραφα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν χρησιμοποιείται μαζί με το. Με τα γνωρίσματα cols και rows δημιουργούμε στήλες και γραμμές για κάθε frameset. Με τα γνωρίσματα cols και rows δημιουργούμε στήλες και γραμμές για κάθε frameset.

15 : Το column width είναι αριθμός για pixel. Αν στη θέση του βάλουμε * χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος διαθέσιμος χώρος : Το column width είναι αριθμός για pixel. Αν στη θέση του βάλουμε * χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος διαθέσιμος χώρος : Αντίστοιχα για το attribute row. : Αντίστοιχα για το attribute row.

16 : Συσχετίζει κάθε πλαίσιο με ένα html έγγραφο : Συσχετίζει κάθε πλαίσιο με ένα html έγγραφο Υποχρεωτικά χρησιμοποιείται για κάθε πλαίσιο που έχει οριστεί από το. Υποχρεωτικά χρησιμοποιείται για κάθε πλαίσιο που έχει οριστεί από το.

17 SCROLLING: Attribute του. Αν YES έχει σίγουρα μπάρες. Αν AUTO εμφανίζονται όταν είναι απαραίτητες. SCROLLING: Attribute του. Αν YES έχει σίγουρα μπάρες. Αν AUTO εμφανίζονται όταν είναι απαραίτητες. BORDERCOLOR: Attribute του. Χρώμα για το περίγραμμα του πλαισίου. Παίρνει τιμές δίνοντας ή όνομα ή δεκαεξαδικό αριθμό BORDERCOLOR: Attribute του. Χρώμα για το περίγραμμα του πλαισίου. Παίρνει τιμές δίνοντας ή όνομα ή δεκαεξαδικό αριθμό

18 ΦΟΡΜΕΣ : Ορίζει μία φόρμα για εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Μπορεί να περιέχει πεδία, κουμπιά, drop-down menus κ.ά. : Ορίζει μία φόρμα για εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Μπορεί να περιέχει πεδία, κουμπιά, drop-down menus κ.ά. Έχει δύο attributes: Έχει δύο attributes: METHOD: Ορίζει τον τρόπο αποστολής των δεδομένωνMETHOD: Ορίζει τον τρόπο αποστολής των δεδομένων ACTION: Ορίζει το script το οποίο θα επεξεργαστεί τα δεδομένα.ACTION: Ορίζει το script το οποίο θα επεξεργαστεί τα δεδομένα.

19 Tag : Καθορίζει την περιοχή στην οποία ο χρήστης εισάγει δεδομένα. Έχει attributes Tag : Καθορίζει την περιοχή στην οποία ο χρήστης εισάγει δεδομένα. Έχει attributes Type: Ορίζει το είδος της περιοχής που αναφέρεται το input. Μπορεί να είναι text για πεδία κειμένου, radiobutton για στρογγυλά κουμπιά, submit για κουμπιά υποβολής φόρμας, reset για κουμπιά καθαρισμού της φόρμας, password για εισαγωγή συνθηματικούType: Ορίζει το είδος της περιοχής που αναφέρεται το input. Μπορεί να είναι text για πεδία κειμένου, radiobutton για στρογγυλά κουμπιά, submit για κουμπιά υποβολής φόρμας, reset για κουμπιά καθαρισμού της φόρμας, password για εισαγωγή συνθηματικού

20 Name: Δίνει όνομα στο πεδίο εισόδου των δεδομένων ώστε να αναγνωρίζεται από το script που θα κάνει την επεξεργασίαName: Δίνει όνομα στο πεδίο εισόδου των δεδομένων ώστε να αναγνωρίζεται από το script που θα κάνει την επεξεργασία Value: Ορίζει την τιμή του πεδίου π.χ. όνομα του κουμπιού, επιλεγμένο by default(checked) ένα radiobutton κ.τ.λ.Value: Ορίζει την τιμή του πεδίου π.χ. όνομα του κουμπιού, επιλεγμένο by default(checked) ένα radiobutton κ.τ.λ.

21 SELECT TAG Μας δίνει την δυνατότητα δυναμικών και στατικών drop down menu. Μας δίνει την δυνατότητα δυναμικών και στατικών drop down menu. Ανάμεσα στο ζεύγος των tags χρησιμοποιείται το tag για να ορίσει τις επιλογές του drop down menu. Ανάμεσα στο ζεύγος των tags χρησιμοποιείται το tag για να ορίσει τις επιλογές του drop down menu.

22 CGI Scripts Εξυπηρετούν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη κ εξυπηρετητή (μοντέλο client – server). Εξυπηρετούν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη κ εξυπηρετητή (μοντέλο client – server). Επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφορίας από μια βάση δεδομένων, κάνουν επιλογές σε μια σελίδα (π.χ. επιλογές από drop-down menus, μαύρισμα bullet points κ.λ.π.), επιτρέπουν την επεξεργασία των επιλογών του χρήστη κ την κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις επιλογές. Επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφορίας από μια βάση δεδομένων, κάνουν επιλογές σε μια σελίδα (π.χ. επιλογές από drop-down menus, μαύρισμα bullet points κ.λ.π.), επιτρέπουν την επεξεργασία των επιλογών του χρήστη κ την κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις επιλογές.

23 Ένα script τρέχει πάνω στον server. Ένα script τρέχει πάνω στον server. Το script καλείται από τον browser του χρήστη που αλληλεπιδρά με την εφαρμογή. Το script καλείται από τον browser του χρήστη που αλληλεπιδρά με την εφαρμογή. Μπορεί να κληθεί είτε μέσω ενός form (πεδίο Action), είτε σαν κανονικός σύνδεσμος μεταξύ δυο σελίδων. Μπορεί να κληθεί είτε μέσω ενός form (πεδίο Action), είτε σαν κανονικός σύνδεσμος μεταξύ δυο σελίδων. Έχοντας είσοδο από τον browser κάνει κάποια ενέργεια (π.χ. ερώτηση σε μια βάση δεδομένων, μετάβαση σε μια επιθυμητή σελίδα ανάλογα με την επιλογή) και το αποτέλεσμα επιστρέφεται στον browser ο οποίος το εμφανίζει. Έχοντας είσοδο από τον browser κάνει κάποια ενέργεια (π.χ. ερώτηση σε μια βάση δεδομένων, μετάβαση σε μια επιθυμητή σελίδα ανάλογα με την επιλογή) και το αποτέλεσμα επιστρέφεται στον browser ο οποίος το εμφανίζει.

24 PHP PHP Hypertext preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου Hypertext – Personal Home Page αρχικά) PHP Hypertext preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου Hypertext – Personal Home Page αρχικά) Προϊόν ανοιχτού κώδικα σύμφωνο με την σύμβαση GNU Προϊόν ανοιχτού κώδικα σύμφωνο με την σύμβαση GNU Πρώτη έκδοση το 1994 (Rasmus Lerdorf) Πρώτη έκδοση το 1994 (Rasmus Lerdorf) Τρέχουσα έκδοση η 5.2.* Τρέχουσα έκδοση η 5.2.* Γλώσσα αλληλεπίδρασης μεταξύ browser και server. Γλώσσα αλληλεπίδρασης μεταξύ browser και server.

25 ΡΗΡ – Βασική Χρήση PHP tags: PHP tags: 1. XML Style : 1. XML Style : 2. Short Style : 2. Short Style : 3. Script Style :...... Προτάσεις: Προτάσεις: echo ‘... ’ echo ‘... ’ Σχόλια: Σχόλια: 1. C Style : /* … */ 2. C++ Style : // 3. Shell Style : #

26 Τύποι Δεδομένων Integer – δηλώνει ακέραιους αριθμούς Integer – δηλώνει ακέραιους αριθμούς Float – δηλώνει πραγματικούς αριθμούς Float – δηλώνει πραγματικούς αριθμούς String – δηλώνει συμβολοσειρές χαρακτήρων String – δηλώνει συμβολοσειρές χαρακτήρων Boolean – δηλώνει μεταβλητές true false Boolean – δηλώνει μεταβλητές true false Array – χρησιμοποιείται για αποθήκευση πολλαπλών στοιχείων του ίδιου τύπου Array – χρησιμοποιείται για αποθήκευση πολλαπλών στοιχείων του ίδιου τύπου Objects – χρησιμοποιείται για αποθήκευση στιγμιότυπων κλάσεων Objects – χρησιμοποιείται για αποθήκευση στιγμιότυπων κλάσεων

27 Τύποι Δεδομένων NULL- μεταβλητές στις οποίες δεν έχει δοθεί ή έχει δοθεί η τιμή NULL NULL- μεταβλητές στις οποίες δεν έχει δοθεί ή έχει δοθεί η τιμή NULL Resource- μεταβλητές που δημιουργούνται από ειδικές συναρτήσεις, κ κρατούν πληροφορίες για ανοιχτά αρχεία, συνδέσεις με βάσεις δεδομένων, καμβάδες εικόνων κ.λ.π. Resource- μεταβλητές που δημιουργούνται από ειδικές συναρτήσεις, κ κρατούν πληροφορίες για ανοιχτά αρχεία, συνδέσεις με βάσεις δεδομένων, καμβάδες εικόνων κ.λ.π. Οι μεταβλητές δηλώνονται με το σύμβολο $ Οι μεταβλητές δηλώνονται με το σύμβολο $ Χωρίζονται σε υπερκαθολικές, σταθερές, καθολικές, τοπικές Χωρίζονται σε υπερκαθολικές, σταθερές, καθολικές, τοπικές

28 Υπερ-καθολικές Μεταβλητές 1/2 $GLOBALS- Πίνακας καθολικών μεταβλητών $GLOBALS- Πίνακας καθολικών μεταβλητών $_Server- Πίνακας μεταβλητών περιβάλλοντος διακομιστή $_Server- Πίνακας μεταβλητών περιβάλλοντος διακομιστή $_GET- Πίνακας που περνάει στο script μέσω της μεθόδου GET $_GET- Πίνακας που περνάει στο script μέσω της μεθόδου GET $_POST- Πίνακας που περνάει στο script μέσω της μεθόδου POST $_POST- Πίνακας που περνάει στο script μέσω της μεθόδου POST $_COOKIE- Πίνακας από μεταβλητές cookie $_COOKIE- Πίνακας από μεταβλητές cookie $_ENV- Πίνακας μεταβλητών περιβάλλοντος $_ENV- Πίνακας μεταβλητών περιβάλλοντος $_FILES- Πίνακας μεταβλητών που σχετίζονται με αποστολές αρχείων $_FILES- Πίνακας μεταβλητών που σχετίζονται με αποστολές αρχείων

29 Υπερ-καθολικές Μεταβλητές 2/2 $_REQUEST- Πίνακας όλης της εισόδου του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων εισόδου που περιλαμβάνουν τα $_GET, $_POST και $_COOKIE $_REQUEST- Πίνακας όλης της εισόδου του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων εισόδου που περιλαμβάνουν τα $_GET, $_POST και $_COOKIE $_SESSION- Πίνακας μεταβλητών συνόδου $_SESSION- Πίνακας μεταβλητών συνόδου

30 Δομές Ελέγχου στην ΡΗΡ Η ΡΗΡ χρησιμοποιεί τις ίδιες δομές ελέγχου με την C Η ΡΗΡ χρησιμοποιεί τις ίδιες δομές ελέγχου με την C if (condition) expression1; if (condition) expression1; else expression2; If (condition) expression1; If (condition) expression1; elseif (condition) expression2; else expression3; Switch ($var) Switch ($var) case 1 : expression; break; case 2 : expression; break; default : expression; break;

31 Επαναληπτικές Δομές στην ΡΗΡ Η ΡΗΡ χρησιμοποιεί τις ίδιες δομές επανάληψης με την C Η ΡΗΡ χρησιμοποιεί τις ίδιες δομές επανάληψης με την C While (condition) expression; While (condition) expression; For (expression1; condition; expression2; For (expression1; condition; expression2;expression; Do Doexpression; while (condition);

32 PHP και Βάσεις Δεδομένων Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να δει ή να αλλάξει τις εγγραφές μιας βάσης δεδομένων που βρίσκεται αποθηκευμένη στον server. Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να δει ή να αλλάξει τις εγγραφές μιας βάσης δεδομένων που βρίσκεται αποθηκευμένη στον server. Ο χρήστης δίνει τα στοιχεία τα οποία θέλει να δει ή να επεξεργαστεί με κάποιον τρόπο Ο χρήστης δίνει τα στοιχεία τα οποία θέλει να δει ή να επεξεργαστεί με κάποιον τρόπο Ένα script αναλαμβάνει να κάνει την ερώτηση με βάση την είσοδο του χρήστη Ένα script αναλαμβάνει να κάνει την ερώτηση με βάση την είσοδο του χρήστη Πίσω στον browser εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης. Πίσω στον browser εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης.

33 ΡΗΡ και Βάσεις Δεδομένων Η βάση δεδομένων με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης δεν είναι αποθηκευμένη τοπικά ώστε να μπορεί να κάνει ο ίδιος την ερώτηση του. Η βάση δεδομένων με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης δεν είναι αποθηκευμένη τοπικά ώστε να μπορεί να κάνει ο ίδιος την ερώτηση του. Ο χρήστης δίνει τα απαιτούμενα δεδομένα ώστε ένα php script να μπορεί να κάνει μια σωστή ερώτηση στην βάση. Ο χρήστης δίνει τα απαιτούμενα δεδομένα ώστε ένα php script να μπορεί να κάνει μια σωστή ερώτηση στην βάση. Οι επηρεαζόμενες εγγραφές επιστρέφουν σαν output στο script το οποίο με την σειρά του τα επιστρέφει στον browser είτε με κατάλληλα μηνύματα που εμφανίζει το ίδιο το script είτε δίνοντας τα ως είσοδο σε άλλη σελίδα της εφαρμογής. Οι επηρεαζόμενες εγγραφές επιστρέφουν σαν output στο script το οποίο με την σειρά του τα επιστρέφει στον browser είτε με κατάλληλα μηνύματα που εμφανίζει το ίδιο το script είτε δίνοντας τα ως είσοδο σε άλλη σελίδα της εφαρμογής.

34 ΡΗΡ και Βάσεις Δεδομένων Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση, που επιτυγχάνεται μέσω της PHP είναι πολύ σημαντική. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση, που επιτυγχάνεται μέσω της PHP είναι πολύ σημαντική. Επιλογές : Επιλογές : Login registered usersLogin registered users Δυναμικά μενούΔυναμικά μενού Επιλογή από μια πλειάδα καταχωρήσεων (π.χ. βιβλία από βιβλιοθήκες, τηλεφωνικοί κατάλογοι…)Επιλογή από μια πλειάδα καταχωρήσεων (π.χ. βιβλία από βιβλιοθήκες, τηλεφωνικοί κατάλογοι…)

35 Είσοδος σε ένα ΡΗΡ script Ένας browser έχει την δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε ένα script μέσω κάποιων μεθόδων. Ένας browser έχει την δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε ένα script μέσω κάποιων μεθόδων. Μέθοδοι Μέθοδοι GET : τα δεδομένα πακετάρονται και στέλνονται στο τέλος του URL για το οποίο προορίζονταιGET : τα δεδομένα πακετάρονται και στέλνονται στο τέλος του URL για το οποίο προορίζονται POST: τα δεδομένα στέλνονται σαν μια ανεξάρτητη ροή δεδομένωνPOST: τα δεδομένα στέλνονται σαν μια ανεξάρτητη ροή δεδομένων

36 Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων Το script που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της ερώτησης λαμβάνει είσοδο.Το script που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της ερώτησης λαμβάνει είσοδο. Πρέπει να γίνει έλεγχος για το αν έχει δοθεί ότι είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της ερώτησης.Πρέπει να γίνει έλεγχος για το αν έχει δοθεί ότι είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της ερώτησης. Γίνεται σύνδεση με τον διακομηστή της βάσης (π.χ. SQL server) και επιλέγεται η βάσηΓίνεται σύνδεση με τον διακομηστή της βάσης (π.χ. SQL server) και επιλέγεται η βάση Γίνεται η ερώτηση και η κατάλληλη επεξεργασία στις επηρεαζόμενες εγγραφές.Γίνεται η ερώτηση και η κατάλληλη επεξεργασία στις επηρεαζόμενες εγγραφές. Με βάση τα αποτελέσματα που έδωσε η επεξεργασία γίνεται κάποια ενέργεια.Με βάση τα αποτελέσματα που έδωσε η επεξεργασία γίνεται κάποια ενέργεια.

37 Επιλογή Βάσης Δεδομένων Η ΡΗΡ έχει δικές της συνδέσεις με πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων (MySQL, mSQL, Oracle, filePRO, Hyperware, InterBase...) Η ΡΗΡ έχει δικές της συνδέσεις με πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων (MySQL, mSQL, Oracle, filePRO, Hyperware, InterBase...) Δεδομένου των πλεονεκτημάτων της MySQL (open source, ευκολία χρήσης, υψηλή απόδοση, μεταφερσιμότητα) χρησιμοποιείται για την επίδειξη της επικοινωνίας με την ΡΗΡ. Δεδομένου των πλεονεκτημάτων της MySQL (open source, ευκολία χρήσης, υψηλή απόδοση, μεταφερσιμότητα) χρησιμοποιείται για την επίδειξη της επικοινωνίας με την ΡΗΡ.

38 Συναρτήσεις ΡΗΡ για επικοινωνία με την MySQL mysql_connect(server, user,password); mysql_connect(server, user,password); Συνδέει τον user με το συγκεκριμένο password στον συγκεκριμένο MySQL server. mysql_select_db(name); mysql_select_db(name); Ο χρήστης συνδέεται στην βάση με όνομα name. $query=mysql_query(...); $query=mysql_query(...); Εκτελείται μια ερώτηση πάνω στην βάση. Το αποτέλεσμα που έχει η ερώτηση πάνω στην βάση αποθηκεύεται στην μεταβλητή $query τύπου resource.

39 Συναρτήσεις ΡΗΡ για επικοινωνία με την MySQL $row=mysql_fetch_array($query); $row=mysql_fetch_array($query); Αποθηκεύει τις επηρεαζόμενες από την ερώτηση γραμμές της βάσης σε μια μεταβλητή $row. mysql_affected_rows(); mysql_affected_rows(); Δίνει τον αριθμό των επηρεαζόμενων γραμμών. mysql_error(); mysql_error(); Χρησιμεύει για την αποσφαλμάτωση καθώς εμφανίζει στο standard output (browser) τα λάθη που έχουν προκύψει στην προσπάθειά μας να συνδεθούμε με τον server, να επιλέξουμε βάση, ή να εκτελέσουμε κάποιο ερώτημα.

40 Έλεγχος εισόδου σε ένα ΡΗΡ script Όταν ένα script εκτελεί μια ερώτηση σε μια βάση δεδομένων, είναι απαραίτητο από την μεριά του χρήστη να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Όταν ένα script εκτελεί μια ερώτηση σε μια βάση δεδομένων, είναι απαραίτητο από την μεριά του χρήστη να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο έλεγχος για το σύνολο των πληροφοριών γίνεται με την εντολή isset Ο έλεγχος για το σύνολο των πληροφοριών γίνεται με την εντολή isset

41 Παράδειγμα If (!(isset($_POST[“username"]) && isset($_POST["password"]))) If (!(isset($_POST[“username"]) && isset($_POST["password"]))) die(“ Insufficient authentication credentials. go back "); Το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα στέλνει έναν χρήστη που δεν έχει δώσει username και password σε μια σελίδα login.html

42 Αναγνώριση ενός χρήστη από το σύστημα Το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον χρήστη χωρίς να χρειάζεται να δίνει όνομα και συνθηματικό για κάθε μετάβαση από σελίδα σε σελίδα. Το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον χρήστη χωρίς να χρειάζεται να δίνει όνομα και συνθηματικό για κάθε μετάβαση από σελίδα σε σελίδα. Ο χρήστης θα αναγνωρίζεται έως ότου αποχωρίσει από το σύστημα Ο χρήστης θα αναγνωρίζεται έως ότου αποχωρίσει από το σύστημα Αυτό επιτυγχάνεται με τα sessions Αυτό επιτυγχάνεται με τα sessions

43 Sessions session_start(): η εντολή αυτή ξεκινά ένα καινούριο session κατά το οποίο αποδίδεται στον χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό (session id) session_start(): η εντολή αυτή ξεκινά ένα καινούριο session κατά το οποίο αποδίδεται στον χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό (session id) Το id αυτό μαζί με άλλες πληροφορίες (π.χ. μέγιστος χρόνος που μένει ανοιχτό ένα session, αν επιτρέπονται cookies…) αποθηκεύεται στην υπερ-καθολική μεταβλητή $_SESSION. Το id αυτό μαζί με άλλες πληροφορίες (π.χ. μέγιστος χρόνος που μένει ανοιχτό ένα session, αν επιτρέπονται cookies…) αποθηκεύεται στην υπερ-καθολική μεταβλητή $_SESSION.

44 Πηγές L. Welling, L. Thomson Ανάπτυξη Web Εφαρμογών Σε ΡΗΡ και MySQL L. Welling, L. Thomson Ανάπτυξη Web Εφαρμογών Σε ΡΗΡ και MySQL http://www.php.net/manual/en/index.php http://www.php.net/manual/en/index.php http://www.php.net/manual/en/index.php http://www.phpbuilder.com/ http://www.phpbuilder.com/ http://www.phpbuilder.com/ http://htmlplayground.com/ http://htmlplayground.com/ http://htmlplayground.com/ http://www.htmlhelp.com/ http://www.htmlhelp.com/ http://www.htmlhelp.com/


Κατέβασμα ppt "HTML-CGI SCRPTS-PHP Γεωργούλας Βασίλειος Α.Μ. 632 Τάσσης Σωτήριος Α.Μ. 699."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google