Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας (από το βιβλίο του Date)  Σχήμα Suppliers-Parts-Projects (Προμηθευτές-Είδη-Έργα)  Παραδείγματα εντολών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας (από το βιβλίο του Date)  Σχήμα Suppliers-Parts-Projects (Προμηθευτές-Είδη-Έργα)  Παραδείγματα εντολών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας (από το βιβλίο του Date)  Σχήμα Suppliers-Parts-Projects (Προμηθευτές-Είδη-Έργα)  Παραδείγματα εντολών

2 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας SuppliersS(S#,SNAME,STATUS,CITY) Parts P(P#,PNAME,COLOR,WEIGHT,CITY ) ProjectsJ(J#, JNAME,CITY) SPJSPJ(S#,P#,J#,QTY)

3 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας S1 Smith 20 London S2 Jones 10 Paris S3 Blake 30 Paris S4 Clark 20 London S5 Adams 30 Athens P1 Nut Red 12.0 London P2 Bolt Green 17.0 Paris P3 Screw Blue 17.0 Oslo P4 Screw Red 14.0 London P5 Cam Blue 12.0 Paris P6 Cog Red 19.0 London J1 Sorter Paris J2 Display Rome J3 OCR Athens J4 Console Athens J5 RAID London J6 EDS Oslo J7 Tape London S1 P1 J1 200 S1 P1 J4 700 S2 P3 J1 400 S2 P3 J2 200 S2 P3 J3 200 S2 P3 J4 500 S2 P3 J5 600 S2 P3 J6 400 S2 P3 J7 800 S2 P5 J2 100 S3 P3 J1 200 S3 P4 J2 500 S4 P6 J3 300 S4 P6 J7 300 S5 P2 J2 200 S5 P2 J4 100 S5 P5 J5 500 S5 P5 J7 100 S5 P6 J2 200 S5 P1 J4 100 S5 P3 J4 200 S5 P4 J4 800 S5 P5 J4 400 S5 P6 J4 500

4 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.14 “Βρες τα έργα στο Λονδίνο” σ CITY = `London` (J) 6.15 “Βρες τους κωδικούς των προμηθευτών που προμηθεύουν το έργο J1” π S# ( σ J# = `J1` (SPJ) ) 6.16 “Βρες τις αποστολές όπου η ποσότητα των ειδών είναι μεταξύ 300 και 750” σ QTY≥300 and QTY≤750 (SPJ) 6.17 “Βρες τα ζεύγη part-color/part-city” π COLOR,CITY (P)

5 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.18 “Βρες τις τριάδες supplier-number/ part- number/project-number ώστε να βρίσκονται όλα τα στοιχεία της τριάδας στην ίδια πόλη” π S#,P#,J# ( S ⋈ P ⋈ J ) 6.19 “Βρες τις τριάδες supplier-number/part- number/project-number ώστε να μην βρίσκονται όλα τα στοιχεία της τριάδας στην ίδια πόλη” π S#,P#,J# (σ S.CITY≠P.CITY OR P.CITY≠J.CITY OR J.CITY≠S.CITY ( S x P x J) )

6 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.20 “Βρες τις τριάδες supplier-number/ part- number/project-number ώστε να βρίσκονται όλα τα στοιχεία της τριάδας σε διαφορετική πόλη” π S#,P#,J# (σ S.CITY≠P.CITY AND P.CITY≠J.CITY AND J.CITY≠S.CITY ( S x P x J ) )

7 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.21 “Βρες τα είδη που τα προμηθεύει προμηθευτής από το Λονδίνο” π P# ( (σ CITY=`London` (S)) ⋈ SPJ ) 6.22 “Βρες τα είδη που προμηθεύει προμη- θευτής από το Λονδίνο για έργο στο Λονδίνο” π P# ((π P#,J# (σ CITY=`London` (S) ) ⋈ SPJ ) ⋈ (σ CITY=`London` (J)) )

8 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.23 “Βρες τα ζεύγη πόλεων, όπου ένας προμηθευτής από την πρώτη πόλη προμηθεύει ένα έργο στη δεύτερη πόλη” π S.CITY,J.CITY ( S ⋈ SPJ ⋈ J ) 6.24 “Βρες τα είδη που προμηθεύει κάποιος προμηθευτής από κάποια πόλη σε έργο της ίδιας πόλης” π P# ( J ⋈ SPJ ⋈ S )

9 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.25 “Βρες τα έργα που τα προμηθεύει τουλάχι- στον ένας προμηθευτής από διαφορετική πόλη” π J# ( σ J.CITY ≠ S.CITY ( J ⋈ SPJ ⋈ S) ) 6.26 “Βρες τα ζεύγη ειδών που τα προμηθεύει ο ίδιος προμηθευτής” π XP#,YP# (σ X.S# = Y.S# AND X.P# { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/16/5018934/slides/slide_9.jpg", "name": "Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.25 Βρες τα έργα που τα προμηθεύει τουλάχι- στον ένας προμηθευτής από διαφορετική πόλη π J# ( σ J.CITY ≠ S.CITY ( J ⋈ SPJ ⋈ S) ) 6.26 Βρες τα ζεύγη ειδών που τα προμηθεύει ο ίδιος προμηθευτής π XP#,YP# (σ X.S# = Y.S# AND X.P#

10 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.31 “Βρες τα ονόματα των έργων που προμηθεύει ο προμηθευτής S1” π JNAME ( (σ S# = `S1` (SPJ)) ⋈ J ) 6.32 “Βρες τα χρώματα των ειδών που προμηθεύει ο προμηθευτής S1” π COLOR ( (σ S# = `S1` (SPJ)) ⋈ P )

11 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.33 “Βρες τους κωδικούς των ειδών που προμηθεύεται οποιοδήποτε έργο στο Λονδίνο” π P# ( (σ CITY = `London` (J)) ⋈ SPJ ) 6.34 “Βρες τους κωδικούς των έργων που χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα είδος που προμηθεύει ο προμηθευτής S1” π J# (π P# (σ S# = `S1` (SPJ)) ⋈ SPJ )

12 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.36 “Βρες τους κωδικούς των προμηθευτών με στάτους χαμηλότερο από αυτό του S1” π YS.S# ( σ XS.S#=`S1` AND XS.STATUS>YS.STATUS ( (ρ XS (S)) x ρ YS (S) ) ) 6.37 “Βρες τους κωδικούς των έργων των οποίων η πόλη είναι πρώτη αλφαβητικά” π J# (J) – π J# (σ XJ.CITY>J.CITY ( π XJ.J#,XJ.CITY (ρ XJ (J)) x π CITY (J) ) )

13 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.40 “Βρες τους κωδικούς των έργων τα οποία δεν προμηθεύονται κάποιο κόκκινο είδος από κάποιον προμηθευτή από το Λονδίνο” π J# (J) – π J# ( π S# (σ CITY=`London` (S)) ⋈ SPJ ⋈ (σ COLOR=`Red` (P)) ) 6.41 “Βρες τους κωδικούς των έργων τα οποία προμηθεύει αποκλειστικά ο προμηθευτής S1” π J# (J) – π J# (σ S# <>`S1` (SPJ))

14 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.43 “Βρες τους κωδικούς των προμηθευτών που προμηθεύουν το ίδιο είδος σε όλα τα έργα” π S# ( π S#,P#,J# (SPJ) ÷ π J# (J) ) 6.45 “Βρες τις πόλεις όπου βρίσκεται τουλά- χιστον ένας προμηθευτής, ένα έργο ή ένα είδος” π CITY (S) U π CITY (P) U π CITY (J)

15 Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας 6.46 “Βρες τους κωδικούς των ειδών που τα προμηθεύει κάποιος προμηθευτής από το Λονδίνο ή προμηθεύονται τα έργα στο Λονδίνο” π P# ( SPJ ⋈ (σ CITY=`London` (S)) U π P# ( SPJ ⋈ (σ CITY=`London` (J)) 6.47 “Βρες τα ζεύγη supplier-number/part- number ώστε ο προμηθευτής να μην προμηθεύει το αντίστοιχο είδος” π S#,P# (SxP) – π S#,P# (SPJ)


Κατέβασμα ppt "Φροντιστήριο Σχεσιακής Άλγεβρας (από το βιβλίο του Date)  Σχήμα Suppliers-Parts-Projects (Προμηθευτές-Είδη-Έργα)  Παραδείγματα εντολών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google