Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα «Αγρο-οικοσυστήματα στα νησιά του Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρωτοβουλίες Νέων ΣΠΑΤΠΕ Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα «Αγρο-οικοσυστήματα στα νησιά του Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρωτοβουλίες Νέων ΣΠΑΤΠΕ Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα «Αγρο-οικοσυστήματα στα νησιά του Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρωτοβουλίες Νέων ΣΠΑΤΠΕ Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης Κίζος Θανάσης

2 Ενότητες της Παρουσίασης 1. Ερωτηματολόγια Μαθητών 2. Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών 3. Ερωτηματολόγια Συμμετεχόντων

3 Ερωτηματολόγια Μαθητών Η κατασκευή των ερωτηματολογίων έγινε έτσι ώστε να πληρούν 2 στόχους: 1.Να παρέχουν έγκυρη επιστημονική ενημέρωση, 2.Να είναι απλά και «φιλικά» προς τους χρήστες – μαθητές Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν γύρω από τα βασικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν και στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος: Τι είναι αγρο-οικοσύστημα, Ποια αγρο-οικοσυστήματα υπάρχουν στα νησιά του Αιγαίου, Ποια τα προβλήματα των αγρο-οικοσυστημάτων στα νησιά του Αιγαίου (ιδιαίτερη αναφορά σε ελαιώνες και βοσκότοπους) Ορθή και λανθασμένη διαχείριση αγρο-οικοσυστημάτων στα νησιά του Αιγαίου

4 Ερωτηματολόγια Μαθητών ΙΙ

5 Ερωτηματολόγια Μαθητών ΙΙΙ

6 Ερωτηματολόγια Μαθητών ΙV

7 Ερωτηματολόγια Μαθητών V Τελικές Παρατηρήσεις: Έλλειμμα γνώσεων για το είδος των αγρο-οικοσυστημάτων και τις αλληλεπιδράσεις με φυσικά οικοσυστήματα (χλωρίδα, πανίδα) Επάρκεια γνώσεων για ορθές και λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης Κανείς από τους μαθητές δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τη γεωργία επαγγελματικά, αλλά μόνο ερασιτεχνικά (δεύτερη απασχόληση, ποσοστό 35% περίπου)

8 Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών Η κατασκευή των ερωτηματολογίων έγινε έτσι ώστε να πληρούν 3 στόχους: 1.Να παρέχουν έγκυρη επιστημονική ενημέρωση για τα αγρο- οικοσυστήματα του Αιγαίου και την ορθή και λανθασμένη διαχείριση τους 2.Να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για τα νέα μέτρα της ΕΕ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) και τις πρακτικές της Ολοκληρωμένης Γεωργίας 3.Να είναι απλά και «φιλικά» προς τους χρήστες Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν γύρω από τα βασικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος και σε άλλο φυλλάδιο ειδικά για τους Κ.Ο.Γ.Π. και την Ολοκληρωμένη Γεωργία

9 Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών ΙΙ Οι ερωτήσεις ήταν τόσο γνώσεων όσο και στάσεων και χωρίστηκαν σε 6 ενότητες: Τι είναι αγρο-οικοσύστημα, Πως τα αγρο-οικοσυστήματα αλληλεπιδρούν με τα φυσικά οικοσυστήματα (χλωρίδα – πανίδα) Ποια τα προβλήματα των αγρο-οικοσυστημάτων στα νησιά του Αιγαίου (ιδιαίτερη αναφορά σε ελαιώνες και βοσκότοπους) Ορθή και λανθασμένη διαχείριση αγρο-οικοσυστημάτων στα νησιά του Αιγαίου Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής: Περιεχόμενο και επιπτώσεις Ολοκληρωμένη Γεωργία: Γνώση και Προθυμία Εφαρμογής

10 Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών ΙΙΙ

11 Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών ΙV 55% δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι η ολοκληρωμένη γεωργία, αλλά μόνο το 20% γνωρίζει όλες τις παρεμβάσεις που αναφέρονται και 55% γνωρίζει λιγότερες από 5 παρεμβάσεις

12 Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών V 60% δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι οι ΚΟΓΠ, αλλά κανείς δεν γνωρίζει όλες τις παρεμβάσεις (και τις 4 που αναφέρονται στο Ερωτηματολόγιο). Παρόλα αυτά σχεδόν όλοι θα ήθελαν να ενημερωθούν για σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης

13 Τελικές Παρατηρήσεις: Έλλειμμα γνώσεων για το είδος των αγρο-οικοσυστημάτων και τις αλληλεπιδράσεις με φυσικά οικοσυστήματα (χλωρίδα, πανίδα) Επάρκεια γνώσεων για ορθές και λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης (ιδιαίτερα για άρδευση και αναβαθμίδες και λιγότερο για βόσκηση) Έλλειμμα γνώσεων σχετικά με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Ολοκληρωμένης Γεωργίας Ερωτηματολόγια Νέων Αγροτών VΙ

14 Ερωτηματολόγια Συμμετεχόντων Τα ερωτηματολόγια συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του Προγράμματος. Οι απαντήσεις γενικά δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες είναι ευχαριστημένοι ως πολύ ευχαριστημένοι από την συμμετοχή τους και από το περιεχόμενο του Προγράμματος (φυλλάδιο, δραστηριότητες, εκδηλώσεις) και ότι θα συμμετείχαν στο μέλλον σε παρόμοια Προγράμματα.

15 Αξιολόγηση των Νέων Αγροτών

16 Συμπεράσματα Απολογισμός θετικός, τόσο από τους συμμετέχοντες, όσο και από τους μαθητές και νέους αγρότες Ανάγκη για περαιτέρω Προγράμματα εμβάθυνσης της ενημέρωσης, ιδιαίτερα στους Νέους Αγρότες


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα «Αγρο-οικοσυστήματα στα νησιά του Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρωτοβουλίες Νέων ΣΠΑΤΠΕ Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google