Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Network Layer4-1 Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Επίπεδο δικτύου ΗΥ335.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Network Layer4-1 Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Επίπεδο δικτύου ΗΥ335."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Network Layer4-1 Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Επίπεδο δικτύου ΗΥ335

2 Network Layer4-2 Θέματα προς συζήτηση... Ερωτήσεις από τα προηγούμενα lectures... r Επίπεδο Δικτύου r Δρομολογητής (διάφορες τεχνολογίες) r IP r Διευθύνσεις, πακέτα Βασισμένο κυρίως στο Κεφ. 4 του βιβλίου των Kurose/Ross

3 Network Layer4-3 Μοντέλο επιπέδων Διαδικτύου (Στοίβα TCP/IP) φυσικό εφαρμογής μεταφοράς δικτύου ζεύξης Υλοποιεί τις κατανεμημένες εφαρμογές Yπεύθυνο για τη μεταφορά δεδομένων απο τον ένα κόμβο στον άλλο Καθορίζει τη διαδρομή που θα πάρει ένα πακέτο μέσω των δρομολογητών για να φτάσει τον προορισμό του Χειρίζεται μεταφορές δεδομένων μεταξύ γειτονικών στοιχείων του δικτύου

4 Network Layer4-4 Today’s Lecture Network (IP) Application Transport Link Physical Σήμερα αρχίζομε αυτό ! Εχομε καλύψει τα 2 επίπεδα Και λίγο Απο αυτό Αρχείο (Επίπεδο εφαρμογής)  Segments (Transport layer, TCP/UDP)  Datagrams (Επίπεδο δικτύου, IP)  Frames (Επίπεδο MAC, Ethernet)

5 Network Layer4-5 Επίπεδο δικτύου r Πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου σε κάθε host, δρομολογητή r Ο δρομολογητής εξετάζει τα πεδία επικεφαλίδας σε όλα τα IP datagrams που περνάνε από αυτόν network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical application transport network data link physical application transport network data link physical Αρχείο (Επίπεδο εφαρμογής)  Τμήματα (επίπεδο μεταφοράς, TCP/UDP)  Datagrams (Επίπεδο δικτύου, IP)  Frames (Επίπεδο MAC, Ethernet)

6 Network Layer4-6 1 2 3 0111 Η τιμή στην επικεφαλίδα του πακέτου που φτάνει Αλγόριθμος δρομολόγησης Τοπικός πίνακας προώθ. Τιμή επικεφαλίδας Εξερχόμενη ζεύξη 0100 0101 0111 1001 32213221 Αλληλεπίδραση μεταξύ δρομολόγησης & προώθησης

7 Network Layer4-7 Επίπεδο Δικτύου (βασικά θέματα) Στόχοι: r Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού του : m network layer service μοντέλο m Δρομολόγηση (routing) & προώθηση (forwarding) m Πως δουλεύει ένας δρομολογητής (router) m Δρομολόγηση (επιλογή μονοπατιού) m Επίδραση των μεγάλων μεγεθών στην απόδοση των αλγορίθμων δρομολόγησης

8 Network Layer4-8 IP Routers 6 7 8 5 4 3 1 2 12 10 13 11 Router r Aποτελούνται από Διεπαφές εισόδου interfaces οπου τα πακέτα φτάνουν Διεπαφές εξόδου από όπου τα πακέτα προωθούνται στο δίκτυο τρόπος σύνδεσης των διεπαφών εισόδου και εξόδου Υλοποιεί: Προώθηση πακέτων στο κατάλληλο output interface Χειρισμό των πόρων εύρους ζώνης & πινάκων χώρου Θα το ακούσετε κι ως level-3 switch

9 Network Layer4-9 Λειτουργίες θύρας εισόδου Aποκεντρικοποιημένo switching: r Με βάση τον προορισμό του datagram, ψάχνει για την θύρα εξόδου χρησιμοποιώντας τον πίνακα προώθησης στην μνήμη της θύρας εισόδου r στόχος: να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της θύρας εισόδου στην ταχύτητα της γραμμής r queuing: αν τα datagrams φτάνουν γρηγορότερα από το ρυθμό προώθησης στο switch φυσικό επίπεδο: Ληψη σε επίπεδο bit επίπεδο ζεύξης δεδομένων: π.χ., Ethernet (βλ. Κεφ. 5)

10 Network Layer4-10 Γενική αρχιτεκτονική ενός δρομολογητή r Οι διεπαφές εισόδου & εξόδου συνδέονται μέσω μιας διασύνδεσης r Η διασύνδεση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω m κοινής μνήμης δρομολογητές χαμηλής χωριτηκότητας, π.χ., PC-based δρομολογητές m Διαμοιραζόμενος δίαυλος (shared bus) Δρομολογητές μεσαίας χωρητικότητας m Σημείο-προς-σημείο (switched) δίαυλος Δρομολογητές υψηλής χωρητικότητας input interfaceoutput interface Inter- connect

11 Network Layer4-11 Επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του δρομολογητή Δύο λειτουργίες κλειδία του δρομολογητή: Τρέχει αλγορίθμους/πρωτόκολλα δρομολόγησης (πχ RIP, OSPF, BGP) Προωθεί τα datagrams από την εισερχόμενη στην εξερχόμενη σύνδεση

12 Network Layer4-12 Βασικοί τύποι τεχνολογίας δρομολογητών Καλώδιο Διακόπτης (transistor) Τρείς ταυτόχρονες ροές δεδομένων Μεγαλύτερος παραλληλισμός

13 Network Layer4-13 Switching Memory  Δρομολογητές πρώτης γενιάς Παραδοσιακοί υπολογιστές με το switching κάτω από τον άμεσο έλεγχο της CPU  Το πακέτο αντιγράφεται στη στη μνήμη του συστήματος η ταχύτητα μειώνεται από το bandwidth της μνήμης (2 περάσματα από το δίαυλο ανά datagram) Input Port Output Port Memory System Bus Κάθε χρονική στιγμή μία input port μπορεί να γράψει στη μνήμη & την επόμενη στιγμή μία άλλη input port μπορεί να γράψει ή μια output port να διαβάσει

14 Network Layer4-14 Διαμοιραζόμενη μνήμη (1η γενιά) Route Table CPU Buffer Memory Line Interface MAC Line Interface MAC Line Interface MAC Τυπικά < 0.5Gbps συνολική χωρητικότητα  Περιορίζεται από τον ρυθμό της διαμοιραζόμενης μνήμης Shared Backplane Line Interface CPU Memory (* Slide by Nick McKeown)

15 Network Layer4-15 Switching μέσω ενός bus r To datagram από την θύρα εισόδου της μνήμης  θύρα εξόδου της μνήμης μέσω ενός διαμοιραζόμενου διαύλου  bus contention: Η ταχύτητα του switching περιορίζεται από το bandwidth του διαύλου r 1 Gbps bus, Cisco 1900: επαρκής ταχύτητα για access & enterprise routers (όχι τοπικούς ή backbone) Κάθε χρονική στιγμή μία θύρα εισόδου μπορεί να γράψει στο bus & την επόμενη στιγμή μία άλλη θύρα εισόδου μπορεί να γράψει ή μια θύρα εξόδου να διαβάσει

16 Network Layer4-16 Διαμοιραζόμενος δίαυλος (shared bus) (2η γενιά) Route Table CPU Line Card Buffer Memory Line Card MAC Buffer Memory Line Card MAC Buffer Memory Fwding Cache Fwding Cache Fwding Cache MAC Buffer Memory Τυπικά < 5Gb/s συνολική χωρητικότητα  Περιορίζεται από τον διαμοιραζόμενο δίαυλο (* Slide by Nick McKeown)

17 Network Layer4-17 Σημείο-προς-σημείο Switch (3η γενιά) Line Card MAC Local Buffer Memory CPU Card Line Card MAC Local Buffer Memory Switched Backplane Line Interface CPU Memory Fwding Table Routing Table Fwding Table Tυπικά < 50Gbps συνολική χωρητικότητα (*Slide by Nick McKeown)

18 Network Layer4-18 Διασύνδεση (Interconnect) Point-to-point switch επιτρέπει παράλληλες μεταφορές πακέτων μεταξύ οποιοδήποτε δύο ζευγών input-output interfaces αρκεί να μην περιλαμβάνουν κοινό interface τα δύο αυτά ζεύγη  Στόχος: σχεδιασμός ενός προγράμματος μετάδοσης των πακέτων που να Παρέχει ποιότητα υπηρεσιών (quality of service) Βελτιστοποιεί το throughput του δρομολογητή r Προκλήσεις: Αντιμετώπιση του προβλήματος μπλοκαρίσματος στην αρχή της ουράς (head-of-line blocking) στις εισόδους Επίλυση input/output speedups contention Αποφυγή του «πετάματος» των πακέτων στην έξοδο (εαν ειναι δυνατό)  Σημείωση: τα πακέτα είναι κατακερματισμένα σε κελιά (cells) σταθερού μεγλεθους στις εισόδους & επανασυναρμολογούνται στις εξόδους

19 Network Layer4-19 Μπλοκάρισμα της αρχής της ουράς (Head-of-line Blocking) r Το κελί στην κεφαλή μίας ουράς εισόδου δεν μπορεί να μεταφερθεί, και έτσι μπλοκάρει τα επόμενα κελιά Δεν μπορεί να μεταφερθεί επειδεί ο buffer εξόδου υπερχειλίζει Δεν μπορεί να μεταφερθεί επειδή μπλοκάρεται από το 1 ο κελί Output 1 Output 2 Output 3 Input 1 Input 2 Input 3

20 Network Layer4-20 Θύρα εξόδου r Αποθήκευση (buffering ) χρειάζεται όταν τα datagrams φτάνουν από το fabric γρηγορότερα από τον ρυθμό μετάδοσης r Η προγραμματιστική μέθοδος επιλέγει ανάμεσα στα datagrams της ουράς για μετάδοση

21 Network Layer4-21 Αναμονή στην ουρά της θύρας εξόδου r Αποθήκευση όταν ο ρυθμός άφιξης μέσω του switch ξεπερνάει την ταχύτητα της γραμμής εξόδου r Αναμονλη στην ουρά (καθυστέρηση) και απώλειες λόγω υπερχείλησης του buffer εξόδου!

22 Network Layer4-22 Switching μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης r Ξεπερνάει τους περιουρισμούς στο bandwidth του διάυλου r Άλλα δίκτυα διασύνδεσης σχεδιάστηκαν αρχικά για να συνδέουν επεξεργαστές μέσα σε πολυεπεξεργαστές r Aνεπτυγμένος σχεδιασμός: με τη διάσπαση του datagram σε κελιά σταθερού μεγέθους, τα κελιά γίνονται switch μέσω του fabric r Cisco 12000: switches Gbps μέσω του δικτύου διασύνδεσης

23 Network Layer4-23 Πως μοιάζει ένας δρομολογητής Cisco GSR 12416Juniper M160 6ft 19” 2ft Capacity: 160Gb/s Power: 4.2kW 3ft 2.5ft 19” Capacity: 80Gb/s Power: 2.6kW Slide by Nick McKeown 1ft = 0.3 meters

24 Network Layer4-24 Βασικές Λειτουργίες του Επιπέδου Δικτύου Προώθηση (forwarding): προωθεί τα πακέτα από το input του δρομολογητή στο κατάλληλο output Δρομολόγηση (routing): καθορίζει το μονοπάτι που θα πάρουν τα πακέτα από τον αποστολέα στον παραλήπτη m Αλγόριθμοι δρομολόγησης  δρομολόγηση: διαδικασία σχεδιασμού/οργάνωσης του ταξιδιού απο τον αποστολέα στον παραλήπτη  Προώθηση: διαδικασία μίας μετάβασης από τον ένα σταθμό στον άλλο

25 Network Layer4-25 Εγκαθίδρυση σύνδεσης r Η 3 η πιο σημαντική λειτουργία σε κάποιες αρχιτεκτονικές δικτύου: m ATM, frame relay, X.25 r Πριν σταλούν τα datagrams, οι δύο hosts & οι παρεμβαλλόμενοι δρομολογητές εγκαθιδρύουν μία εικονική σύνδεση m Συμμετοχή των δρομολογητών r Υπηρεσία σύνδεσης σε επίπεδο δικτύου και μεταφοράς: m Δίκτυο: μεταξύ των δύο hosts m Μεταφορά: μεταξύ των δύο διεργασιών

26 Network Layer4-26 Μοντέλο υπηρεσίας δικτύου Q: Τι μοντέλο υπηρεσίας για το “κανάλι” που μεταφέρει datagrams από τον αποστολέα στον παραλήπτη? Παράδειγμα υπηρεσιών για κάθε datagram: Εγγυημένη παράδοση Εγγυημένη παράδοση με καθυστέρηση <40 msec Παράδειγμα υπηρεσιών για μία ροή από datagrams: Πράδοση των datagrams σε σειρά Εγγυημένο ελάχιστο bandwidth για τη ροή Περιορισμοί σε αλλαγές και κενά μεταξύ των πακέτων

27 Network Layer4-27 Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου δικτύου: Αρχιτεκτονική δικτύου Διαδίκτυο ATM Μοντέλο υπηρεσίας Βέλτιστης προσπάθειας CBR VBR ABR UBR Bandwidth κανένα Σταθερός ρυθμός Εγγυημένος ρυθμός Εγγυημένο ελάχιστο κανένα Απώλεια όχι ναι όχι Σειρά όχι ναι Χρονισμός όχι ναι όχι Ένδειξη συμφόρησης Όχι (υποννοείται από απώλεια) καμία συμφόρηση καμία συμφόρηση ναι όχι Εγγυάται ?

28 Network Layer4-28 Υπηρεσία σύνδεσης και ασυνδεσιστρεφής υπηρεσία επιπέδου δικτύου r Δίκτυο από αυτοδύναμα πακέτα (datagram) παρέχει ασυνδεσιστρεφή υπηρεσία επιπέδου δικτύου r Δίκτυο ιδεατών κυκλωμάτων (VC) παρέχει υπηρεσία σύνδεσης επιπέδου δικτύου r Ανάλογο με την υπηρεσία επιπέδου μεταφοράς, αλλά: m Υπηρεσία: από host-σε-host m Καμία επιλογή: το δίκτυο παρέχει ή το ένα ή το άλλο m Υλοποίηση: στον πυρήνα

29 Network Layer4-29 Ιδεατά κυκλώματα (virtual circuits) Εγκαθίδρυση κλήσης πριν τη μεταφορά δεδομένων και τερματισμός της μετά τη μεταφορά Κάθε πακέτο έχει έναν VC identifier (όχι διεύθυνση host προορισμού) Κάθε δρομολογητής στο μονοπάτι πηγής-προορισμού διατηρεί κατάσταση για κάθε σύνδεση που περνάει από αυτόν ζεύξεις, πόροι δρομολογητών (bandwidth, buffers) μπορούν να απονεμηθούν στο VC “source-to-dest μονοπάτι συμπεριφέρεται όπως μια τηλεφωνική σύνδεση (circuit)” m ως αναφορά την απόδοση m ενέργειες του δικτύου στο μονοπάτι από τον αποστολέα στον παραλήπτη (network actions along source-to-dest path)

30 Network Layer4-30 VC υλοποίηση Ένα VC αποτελείται από: 1. Μονοπάτι από την πηγή στον προορισμό 2. VC αριθμούς, ένας αριθμός για κάθε ζεύξη κατά μήκος του μονοπατιού 3. Εγραφές στους πίνακες προώθησης των δρομολογητών κατά μήκος του μονοπατιού r Το πακέτο που ανήκει στο VC μεταφέρει έναν VC αριθμό r Ο VC αριθμός πρέπει μα αλλάζει σε κάθε ζεύξη m Ο νέος VC αριθμός προέρχεται από τον πίνακα προώθησης

31 Network Layer4-31 Πίνακας προώθησης 12 22 32 1 2 3 VC number interface number εισερχόμενο interface εισερχόμενος VC # εξερχόμενο interface εξερχόμενος VC # 1 12 3 22 2 63 1 18 3 7 2 17 1 97 3 87 … … Πίνακας προώθησης για τον βορειοδυτικό δρομολογητή: Οι δρομολογητές διατηρούν πληροφορία για την κατάσταση της σύνδεσης!

32 Network Layer4-32 Ιδεατά κυκλώματα: πρωτόκολλα σηματοδοσίας χρησιμοποιούνται για εγκαθίδρυση, διατήρηση και τερματισμό των VC Χρησιμοποιούνται στο ATM, frame-relay, X.25  Δεν χρησιμοποιούνται στο σημερινό διαδίκτυο application transport network data link physical application transport network data link physical 1. Έναρξη κλήσης 2. Εισερχόμενη κλήση 3. Αποδοχή κλήσης 4. Σύνδεση κλήσης 5. Έναρξη ροής δεδομένων 6. Παραλαβή δεδομένων

33 Network Layer4-33 Δίκτυα αυτοδύναμων πακέτων (datagram networks) Καμία εγκαθίδρυση κλήσης στο επίπεδο δικτύου δρομολογητές: καμία κατάσταση για τις συνδέσεις από άκρη σε άκρη Δεν υπάρχει η έννοια της σύνδεσης στο επίπεδο δικτύου Τα πακέτα προωθούνται με βάση τη διεύθυνση του host προορισμού  Τα πακέτα μεταξύ του ίδιου ζευγαριού πηγής-προορισμού μπορεί να πάρουν διαφορετικά μονοπάτια application transport network data link physical application transport network data link physical 1. Send data 2. Receive data

34 Network Layer4-34 Πίνακας προώθησης Δ ιευθύνσεις προορισμού Διεπαφή ζεύξης 11001000 00010111 00010000 00000000 ως 0 11001000 00010111 00010111 11111111 11001000 00010111 00011000 00000000 ως 1 11001000 00010111 00011000 11111111 11001000 00010111 00011001 00000000 ως 2 11001000 00010111 00011111 11111111 αλλιώς 3 4 δις δυνατές καταχωρήσεις

35 Network Layer4-35 Longest prefix matching Prefix Match Διεπαφή ζεύξης 11001000 00010111 00010 0 11001000 00010111 00011000 1 11001000 00010111 00011 2 otherwise 3 DA: 11001000 00010111 00011000 10101010 Παραδείγματα DA: 11001000 00010111 00010110 10100001 Ποιά δειπαφή? Ποια διεπαφή?

36 Network Layer4-36 Δίκτυο ιδεατών κυκλωμάτων ή αυτοδύναμων πακέτων: γιατί? Διαδίκτυο Ανταλλάγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών  «ελαστική» υπηρεσία, χωρίς αυστηρές απαιτήσεις χρονισμού “ευφυή” τερματικά συστήματα (computers) Μπορούν να προσαρμόζονται, να ελέγχουν, να επανέρχονται από λάθη Απλότητα στο εσωτερικό του δικτύου πολυπλοκότητα “άκρα” Πολλοί τύποι ζεύξεων Διαφορετικά χαρακτηριστικά Δύσκολα έχουμε ομοιόμορφη υπηρεσία ATM Εξελίχθηκε από το τηλεφωνικό δίκτυο Ανθρώπινη συνομιλία:  Αυστηρές απαιτήσεις χρονισμού και αξιοπιστίας Ανάγκη για εγγυημένη υπηρεσία “χαζά” τερματικά συστήματα Τηλεφωνα Πολυπλοκότητα μέσα στο δίκτυο Προσέξετε τους όρους: “τερματικά συστήματα”, “άκρη”, ελαστική υπηρεσία

37 Network Layer4-37 Complexity at the end-hosts Network (IP) Application Transport Link Physical Απλό & minimalistic service model Υψηλότερα επίπεδα υλοποιούν πιο πολύπλοκες λειτουργίες oπως προώθηση πακέτων με σωστή σειρά, έλεγχος συμφόρησης, αξιόπιστη μεταφορά πακέτων Διατηρεί ελάχιστη πληροφορία της κατάστασης (state) των μεταδόσεων/πακέτων (πχ πακέτα που χάθηκαν ή με λάθη) Oι sender & receiver κρατούν τέτοια πληροφορία

38 Network Layer4-38 Ενθυλάκωση

39 Network Layer4-39 Το επίπεδο δικτύου στο Διαδίκτυο Πίνακας προώθησης Λειτουργίες του επιπέδου δικτυόυ host και δρομολογητές: Πρωτόκολλα δρομολόγησης Επιλογή διαδρομής RIP, OSPF, BGP IP πρωτόκολλο Συμβάσεις διευθυνσιοδότησης Μορφή datagram Συμβάσεις χειρισμού πακέτων ICMP πρωτόκολλο Ανταλλαγή μηνυμάτων λάθους “σηματοδοσία” δρομολογητών Επίπεδο μεταφοράς: TCP, UDP Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο Επίπεδο Δικτύου πχ έλλειψη κάποιας υπηρεσίας από έναν server, απουσία ενός υπολογιστή από το δίκτυο

40 Network Layer4-40 Διάταξη IP δεδομενογράμματος ver μέγεθος 32 bits δεδομένα (μεταβλητό μέγεθος, τυπικά ένα τμήμα TCP ή UDP) 16-bit identifier Internet checksum time to live 32 bit IP διέυθυνση πηγής αριθμός έκδοσης IP πρωτοκόλλου μέγεθος επικεφαλίδας (bytes) Μέγιστος αριθμός εναπομείνοντων hops (μειώνετε σε κάθε δρομολογητή) για Τεμαχισμός/ συναρμολόγηση συνολικό μέγεθος δεδομενογράμματος (bytes) Υψηλότερο επίπεδο πρωτόκολλο που θα παραδοθεί το payload head. len type of service Τύπος δεδομένων flgs fragment offset upper layer 32 bit IP διεύθυνση προορισμού Επιλογές (αν υπάρχουν) πχ timestamp, καταγραφή διαδρομής που πάρθηκε, προσδιορισμός λίστας από δρομολογητές να επισκεφθεί Πόση επιβάρυνση με TCP? 20 bytes TCP 20 bytes IP = 40 bytes + επιβάρυνση ανώτερου επιπέδου

41 Network Layer4-41 IP Τεμαχισμός & Συναρμολόγηση r Οι ζεύξεις δικτύου έχουν MTU (μέγιστο μέγεθος μεταφοράς): μεγαλύτερο πιθανό πλαίσιο επιπέδου ζεύξης m διαφορετικοί τύποι ζεύξης, διαφορετικά MTUs r μεγάλα IP δεδομενογράμματα χωρίζονται (“τεμαχίζονται”) μέσα στο δίκτυο Ένα δεδομενόγραμμα σπάει σε μικρότερα “συναρμολογούνται” μόνο στον τελικό προορισμό Τα bits της IP επικεφαλίδας χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν, κομμάτια σε σειρά συναρμολόγηση τεμαχισμός: in: ένα μεγάλο δεδομενόγραμμα out: 3 μικρότερα δεδομενογράμματα

42 Network Layer4-42 IP Τεμαχισμός & Συναρμολόγηση ID =x offset =0 fragflag =0 length =4000 ID =x offset =0 fragflag =1 length =1500 ID =x offset =185 fragflag =1 length =1500 ID =x offset =370 fragflag =0 length =1040 Ένα μεγάλο δεδομενόγραμμα γίνεται μερικά μικρότερα δεδομενογράμματα Παράδειγμα r 4000 byte δεδομενόγραμμα r MTU = 1500 bytes 1480 bytes στο πεδίο δεδομένων offset = 1480/8

43 Network Layer4-43 IP διευθυνσιοδότηση: εισαγωγή r IP διεύθυνση: 32-bit ταυτότητα για το host, διεπαφή δρομολογητή r διεπαφή: σύνδεση μεταξύ host/δρομολογητή & φυσικής ζεύξης m Οι δρομολογητές γενικά έχουν πολλές διεπαφές m Το host γενικά έχει μία διεπαφή m IP διευθύνσεις σχετίζονται με κάθε διεπαφή 223.1.1.1 223.1.1.2 223.1.1.3 223.1.1.4 223.1.2.9 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.3.2 223.1.3.1 223.1.3.27 223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001 223 111

44 Network Layer4-44 Υποδίκτυα (subnets) r IP διεύθυνση: m τμήμα υποδικτύου: bits υψηλότερης σειράς m τμήμα host: bits χαμηλότερης σειράς  Τι είναι υποδίκτυο ? m διεπαφές συσκευών με ίδιο τμήμα υποδικτύου της IP διεύθυνσης m μπορούν να φτάσουν φυσικά η μία την άλλη χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος δρομολογητής 223.1.1.1 223.1.1.2 223.1.1.3 223.1.1.4 223.1.2.9 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.3.2 223.1.3.1 223.1.3.27 δίκτυο που αποτελείται από 3 υποδίκτυα subnet

45 Network Layer4-45 Υποδίκτυα 223.1.1.0/24 223.1.2.0/24 223.1.3.0/24 Συνταγή  Για να καθορίσεις τα υποδίκτυα, αποσύνδεσε κάθε διεπαφή από το host του ή τον δρομολογητή, δημιουργώντας νησιά από απομονωμένα δίκτυα Κάθε απομονωμένο δίκτυο ονομάζεται υποδίκτυο Subnet mask: /24

46 Network Layer4-46 Υποδίκτυα Πόσα είναι? 223.1.1.1 223.1.1.3 223.1.1.4 223.1.2.2 223.1.2.1 223.1.2.6 223.1.3.2 223.1.3.1 223.1.3.27 223.1.1.2 223.1.7.0 223.1.7.1 223.1.8.0223.1.8.1 223.1.9.1 223.1.9.2

47 Network Layer4-47 IP διευθυνσιοδότηση: CIDR CIDR: Classless InterDomain Routing m Τμήμα υποδικτύου διεύθυνσης αυθαίρετου μεγέθους m διάταξη διεύθυνσης: a.b.c.d/x, οπου x έιναι ο αριθμός των bits στο τμήμα υποδικτύου της διεύθυνσης 11001000 00010111 00010000 00000000 τμημα υποδικτύου τμήμα host 200.23.16.0/23

48 Network Layer4-48 IP διευθύνσεις: πώς να πάρετε μία?  Πως το host παίρνει IP διεύθυνση? hard-coded(δεν αλλάζει) από τον admin συστήματος σε αρχείο m Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip- >properties m UNIX: /etc/rc.config Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): δυναμικά παίρνει διεύθυνση από τον εξυπηρετητή  “plug-and-play” (το βάζεις και παίζει)

49 Network Layer4-49 IP διευθύνσεις: πώς να πάρετε μία? Q: πώς το δίκτυο παίρνει το τμήμα υποδικτύου μιας IP διεύθυνσης? A: παίρνει το δεσμευμένο τμήμα από τον χώρο διευθύνσεων του παροχέα του (ISP) ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20 Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23 Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23 Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23... ….. …. …. Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23

50 Network Layer4-50 Ιεραρχική διευθυνσιοδότηση: συνάθροιση διαδρομής (route aggregation) “Στείλε μου οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινούν από 200.23.16.0/20” 200.23.16.0/23200.23.18.0/23200.23.30.0/23 Fly-By-Night-ISP Organization 0 Organization 7 Internet Organization 1 ISPs-R-Us “Στείλε μου οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινούν από 199.31.0.0/16” 200.23.20.0/23 Organization 2...... Η ιεραρχική δοευθυνσιοδότηση επιτρέπει την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών δρομολόγησης:

51 Network Layer4-51 Ιεραρχική διευθυνσιοδότηση: περισσότερες συγκεκριμένες διαδρομές ISPs-R-Us έχει μία πιο συγκεκριμένη διαδρομη προς Organization 1 “Στείλε μου οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινούν από 200.23.16.0/20” 200.23.16.0/23200.23.18.0/23200.23.30.0/23 Fly-By-Night-ISP Organization 0 Organization 7 Internet Organization 1 ISPs-R-Us “Στείλε μου οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινούν από 199.31.0.0/16 ή 200.23.18.0/23” 200.23.20.0/23 Organization 2......

52 Network Layer4-52 IP διευθυνσιοδότηση: τελευταία λόγια… Q: Πώς ένας παροχέας παίρνει ένα block από διευθύνσεις? A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names & Numbers δεσμεύει διευθύνσεις ελέγχει το DNS αναθέτει ονόματα σε περιοχές (domains), επιλύει συγκρούσεις

53 Network Layer4-53 u y x wv z 2 2 1 3 1 1 2 5 3 5 Graph: G = (N,E) N = σύνολο δρομολογητών = {u, v, w, x, y, z } E = σύνολο ζεύξεων ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) } Αφηρημένη έννοια του γράφου Παρατήρηση: Η αφηρημένη έννοια του γράφου είναι χρήσιμη σε άλλα ευρύτερα πλαίσια δικτύων Παράδειγμα: P2P, όπου N είναι το σύνολο των peers και E σύνολο των TCP συνδέσεων

54 Network Layer4-54 Αφηρημένη έννοια του γράφου: κόστος u y x wv z 2 2 1 3 1 1 2 5 3 5 c(x,x’) = κόστος ζεύξης (x,x’) - πχ, c(w,z) = 5 το κόστος θα μπορούσε να είναι πάντα 1, η αντιστρόφως ανάλογο του bandwidth, ή αντιστρόφως ανάλογο της συμφόρησης Κόστος μονοπατιού (x 1, x 2, x 3,…, x p ) = c(x 1,x 2 ) + c(x 2,x 3 ) + … + c(x p-1,x p ) Ερώτηση: Ποιο είναι το μονοπάτι ελάχιστου κόστους μεταξύ u και z ? Αλγόριθμος δρομολόγησης: αλγόριθμος που βρίσκει το μονοπάτι ελάχιστου κόστους

55 Network Layer4-55 Ταξινόμηση Αλγορίθμων Δρομολόγησης GlobalDecentralized Static Παραδείγματα πρωτοκόλλων Dynamic Updates Information

56 Network Layer4-56 Αλγόριθμοι δρομολόγησης Dynamic αλγόριθμοι: άλλαξε τα μονοπάτια δρομολόγησης καθώς ο φόρτος κίνησης του δικτύου ή η τοπολογία αλλάζει Μπορεί να τρέξει είτε περιοδικά είτε σε άμεση απάντηση στις αλλαγές τοπολογίας & κόστος ζεύξης  Ευάλωτοι σε προβλήματα όπως βρόχοι δρομολόγησης & μεταπτώσεις στις διαδρομές Ευαίσθητοι στον φόρτο : το κόστος ζεύξης ποικίλει δυναμκά για να αντικατοπτρίσει το τρέχον επίπεδο συμφόρησης στην υποκείμενη ζεύξη  Οι σημερινοί αλγόριθμοι δρομολόγησηςτου Διαδικτύου (πχ, RIP, OSPF, BGP) είναι ευαίσθητοι στον φόρτο

57 Network Layer4-57 Ταξινόμηση Αλγορίθμων Δρομολόγησης Information Φόρτος Updates Όχι ευαίσθητοι Ευαισθητοι Global Decentralized Static Dynamic

58 Network Layer4-58 Ταξινόμηση Αλγορίθμων Δρομολόγησης  Global εναντίον decentralized πληροφορίας? Global: Όλοι οι δρομολογητές γνωρίζουν πλήρως την τοπολογία και πληροφορίες για το κόστος των ζεύξεων “κατάστασης ζεύξης(link state)” αλγόριθμοι Decentralized: Ο δρομολογητής ξέρει τους φυσικά συνεδεμένους γείτονες, και το κόστος ζεύξης προς τους γείτονες Επαναληπτική διεργασία υπολογισμών, ανταλλαγή πληροφοριών με τους γείτονες “Διανύσματος απόστασης(distance vector)” αλγόριθμοι

59 Network Layer4-59 Ταξινόμηση Αλγορίθμων Δρομολόγησης  Static εναντίον dynamic? Static: οι διαδρομές αλλάζουν αργά με τον χρόνο Dynamic: οι διαδρομές αλλάζουν πιο γρήγορα Περιοδική ενημέρωση σε απάντηση στις αλλαγές κόστους ζεύξης


Κατέβασμα ppt "Network Layer4-1 Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Επίπεδο δικτύου ΗΥ335."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google