Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

156. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΙΟ Α. Ρώμη, Forum, τάφος C. Β

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "156. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΙΟ Α. Ρώμη, Forum, τάφος C. Β"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 156. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΙΟ Α. Ρώμη, Forum, τάφος C. Β
156. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΙΟ Α. Ρώμη, Forum, τάφος C. Β. Ρώμη, Εθνικό Μουσείο. Colli Albani. 10ος αι. Γ. Castiglione, τάφος 47.

2 157. Α. Ελβετία, ιδιωτ. Συλλογή. Τεφροδόχος σε σχήμα καλύβας
157. Α. Ελβετία, ιδιωτ. Συλλογή. Τεφροδόχος σε σχήμα καλύβας. Colli Albani. 9ος. Β. Ρώμη, Museo Pigorini. Τεφροδόχος – καλύβες του 10ου αι. Λάτιο.Γ-Δ. Βέρνη. Δύο τεφροδόχοι από το Λάτιο που συνδυάζουν τον τύπο της αμφικωνικής με αυτόν σε σχήμα καλύβας. 8ος αι.

3 158. Α. Ρώμη, via sacra. B. -Γ. Ρώμη, Forum, Τάφοι Α και Υ. Δ
158. Α. Ρώμη, via sacra. B.-Γ. Ρώμη, Forum, Τάφοι Α και Υ. Δ. Ρώμη, Παλατίνο. Καύση. Ε. Ρώμη, Forum του Καίσαρα (2000): ανασκαφή τάφου σε dolium.

4 159. Α-Β. Velletri, καύση. Γ. Grotta Ferrata, via Cavaletti, τάφος 8.

5 160. Α-Γ. San Lorenzo Vecchio, rocca di Papa
160. Α-Γ. San Lorenzo Vecchio, rocca di Papa. Τάφος σε dolium με ειδώλιο και τεφροδόχο σε σχήμα καλύβας. 11ος αι. Δ. Osteria dell’Ossa, τάφος 142.

6 161. Α. Castelgandolfo, τάφος 5. Β-Γ. Montecucco (Castelgandolfo)
161. Α. Castelgandolfo, τάφος 5. Β-Γ. Montecucco (Castelgandolfo). Ειδώλιο γυναικός και ανδρός. Δ. Osteria dell’Ossa, τάφος 142.

7 162. Ρώμη, οι ανασκαφές του Giacomo Boni στο Forum (1902).

8 163. Τάφος σε όρυγμα. Ρώμη, Forum. Περίοδος Λάτιο ΙΑ.

9 164. Α-Β. Ρώμη, Forum. Περίοδος Λάτιο Ι-ΙΙΑ. Γ
164. Α-Β. Ρώμη, Forum. Περίοδος Λάτιο Ι-ΙΙΑ . Γ.Via Tuscolana (Ρώμη), Quadrato. Τάφος I Δ. Ρώμημ Forum. Ανασκαφές του Ιωβηλαίου ( ). Τάφος σε όρυγμα.

10 165. Α-Β. Ρώμη, Forum. Ενταφιασμoί. Γ. Ρώμη, Κυρινάλιο

11 166. Castiglione. Α. Τάφος 84. Β. Τάφος 49. Γ. Τάφος 32. Δ. Τάφος 44.

12 167. Α-Β. Lavinium, tombe a fosse. Κτερίσματα. Γ
167. Α-Β. Lavinium, tombe a fosse. Κτερίσματα. Γ. Crustumerium, τάφος 55. Καύση. Ύστερος 8ος αι. Δ. Lavinium, τάφος 16. Ε. Crustumerium, τάφος 5. Πυρά σε αγγείο. ΣΤ. Crustumerium. Καύση σε αγγείο.

13 168. Α. Satricum, τάφος σε όρυγμα. Β. Crustumerium, αμφορέας τέλη 8ου
168. Α. Satricum, τάφος σε όρυγμα. Β. Crustumerium, αμφορέας τέλη 8ου. Γ. Lavinium. Αμφορέας του πρώιμου 7ου αι. Δ. Crustumerium.

14 169. Osteria dell’Ossa, Α. Τάφος. 784. Γυναικεία ταφή: ενταφιασμός. Β

15 170. Osteria dell’Ossa, τάφοι 131, 135, 185 και 117.

16 171. Osteria dell’Ossa. Τάφοι 246, 365, 267 και 122.

17 172. Osteria dell’Ossa. Τάφοι 197, 230, 239 και 238.

18 173. Osteria dell’Ossa. Τάφοι 508, 416, 418. Περίοδος Λάτιο ΙΙ.

19 174. Α-Δ. Osteria dell’Ossa, τάφος 482
174. Α-Δ. Osteria dell’Ossa, τάφος 482. Επιχώριο αγγείο και επιγραφή: EYOIN ή EYLIN

20 175. Osteria dell’Ossa. Γράφημα αναφορικά με τις ηλικίες των νεκρών του νεκροταφείου.

21 176. Καλύβα του Παλατίνου

22 177. Satricum. Καλύβα του 8ου αι. και εστία

23 178. Fidenae (Latio): Καλύβα.

24 179. Fidenae (Latio): η κατασκευή μιας καλύβας σε τέσσερα στάδια

25 180. Fidenae (Latio): η κατασκευή μιας καλύβας σε τέσσερα στάδια

26 181. Este: οι ανασκαφές του 19ου αι.

27 182. Este. Α. Κάνθαρος. Τάφος 112. Β. Αμφικωνική τεφροδόχος. Τάφος 54

28 183. Verrucchio. Τάφοι 85 και 89.

29 184. Verrucchio. Α. Τάφος 4. Τεφροδόχος. Β. Τάφος 121. Γ. Τάφος 3.

30 185. Verrucchio. Α. Τάφος 112. Κύπελλο. Β. Τάφος 22. Κάνθαρος. Γ-Δ

31 186. Verrucchio. Α-Β. Τάφος 1. Ειδώλιο. Γ. Τάφος 3. Ειδώλιο. Δ-ΣΤ

32 187. Α. Trento. Βιλλανόβεια περικνημίδα. Β. Verona, Desmonda

33 188. Καμπανία και Πιθηκούσσες.

34 189. Σκύφοι από τους Βήιους. Α-B. Μέση γεωμετρική περίοδος. Γ-Δ

35 190. Α. Κρατήρας Πιθηκουσσών. Β. Κοτύλη του Νέστορα.

36 191. Σφραγιδόλιθοι από την Συρία. Ομάδα του Λυράρη. Α
191. Σφραγιδόλιθοι από την Συρία. Ομάδα του Λυράρη. Α. Falerii, τάφος 17. 8ος αι. Β-Γ. Πιθηκούσσες και Vetulonia.

37 192. Ομάδα της Κύμης. A. Ταρκυνία. B. Νάπολη. Γ. Λονδίνο. Δ. Νάπολη. Ε
192. Ομάδα της Κύμης. A. Ταρκυνία. B. Νάπολη. Γ. Λονδίνο. Δ. Νάπολη. Ε. Φλωρεντία. Ροδιακή κοτύλη. ΣΤ-Z. Πρώομοι πρωτοκορινθιακοί αρύβαλλοι από την Κύμη. Νάπολη.

38 193. Εισαγωγές ευβοϊκών αγγείων: Ταρκυνία (Α-Β) και Καπύη (Γ-Δ). E
193. Εισαγωγές ευβοϊκών αγγείων: Ταρκυνία (Α-Β) και Καπύη (Γ-Δ). E. Ταρκυνία. ΣΤ. Pescia Romana.

39 193. Α. Τεφροδόχος με γραπτή διακόσμηση. Βήιοι. Τέλη του 10ου αι. Β
193. Α. Τεφροδόχος με γραπτή διακόσμηση. Βήιοι. Τέλη του 10ου αι. Β. Βουδαπέστη. Υποκρητήριο από τους Βήιους. Β΄ μισό του 8ου αι. Γ. Οινοχόη από τους Βήιους.

40 194. Α. Λούβρο. Κύλικα με ψηλό πόδι. Β-Γ. Όλμοι από το Vulci
194. Α. Λούβρο. Κύλικα με ψηλό πόδι. Β-Γ. Όλμοι από το Vulci. Ρώμη, Villa Giulia και Ελβετία, ιδιωτ. Συλλ.

41 195. Α-Β. Αμφικωνικές τεφροδόχοι. Γ. Κρατήρας με πώμα. Vulci

42 196. Ζυρίχη. Κρατήρας από το Vulci. 750-725 π.Χ.

43 197. Α-Γ. Ασκοί της σχολής του Bisenzio. Δ-Ε. Olla από το Bisenzio.

44 198. A. Αγγεία από το Bisenzio. Viterbo. Β. Ασκός από το Vulci. Γ
198. A. Αγγεία από το Bisenzio. Viterbo. Β. Ασκός από το Vulci. Γ. Τριπλό αγγείο από το Vulci.

45 199. Αγγεία από την Ταρκυνία. Λονδίνο. Αρχές του 7ου αι.

46 200. Υπογεωμετρικά αγγεία από το εργαστήριο της Tarquinia
200. Υπογεωμετρικά αγγεία από το εργαστήριο της Tarquinia. Α-B, E: oινοχόες με πλοία και ψάρια. Γ-Δ. Οινοχόες του Ζωγράφου των Φοινικόδενδρων. Ζ-Η. Ομάδα της Κύμης. Θ. Οινοχόη από την Ταρκυνία, τάφος του άγγείου του Bocchoris π.Χ.

47 201. Ιταλογεωμετρικά αγγεία του πρώιμου 7ου αι. Α. Olla από το Bisenzio. 7ος. Β. Olla από το Pontecagnano. Γ. Olla από την Νότια Ετρουρία.


Κατέβασμα ppt "156. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΙΟ Α. Ρώμη, Forum, τάφος C. Β"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google