Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Σταύρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Σταύρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Σταύρος 2013-2014
CELL TO CELL FUSION Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Σταύρος

2 ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ -> ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ -> ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΜΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΕΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

3 ΟΜΟΤΥΠΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΕΤΕΡΟΤΥΠΗ SYNKARYON ΠΑΡΑΓΩΓΑ HETEROKARYON

4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΣΥΝΑΨΕΙΣ) ΣΥΝΤΗΞΗ (ΚΥΣΤΙΔΙΑ)* ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ

5 ΣΥΝΤΗΞΗ (ΚΥΣΤΙΔΙΑ)* ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΟΡΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

6 ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ-ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ
ΜΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ-ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ 1 ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΜΥΪΚΗ ΙΝΑ

7 ΣΥΝΤΗΞΗ ΣΕ 2 ΦΑΣΕΙΣ (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ)
MYOBLASTS -> MYOTUBES (ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ) MYOBLASTS + MYOTUBES -> ΜΥΪΚΕΣ ΙΝΕΣ

8 DROSOPHILA MELANOGASTER
MUSCLE FOUNDER CELLS (MFCs) + MYOBLASTS -> ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΜΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (2-3 ΠΥΡΗΝΕΣ) ΣΥΝΤΗΞΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ -> ΩΡΙΜΑ ΜΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ)

9 DROSOPHILA MELANOGASTER
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ: Duf ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ: Duf, Sns ΣΥΝΤΗΞΗ: Duf ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ: Rac, Wave complex

10 ΣΥΝΤΗΞΗ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ -> GIANT CELLS [GC] (ΚΟΚΚΙΩΜΑ)
ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΕΣ ( ΠΥΡΗΝΕΣ)

11 ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗ -> ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ -> ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΣΤΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΩΝ -> ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ)

12 ΕΠΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ: GC -> IL-4
ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΕΣ -> RANKL

13 ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΟΥ: CD47-MFR
CD44:1) ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2) ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ NF-kB

14 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟ
Α) ΑΚΤΙΝΗ: ΠΟΔΟΣΩΜΑΤΑ Β)ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: ΕΓΚΛΕΙΟΥΝ ΠΥΡΗΝΕΣ Γ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ: ΕΓΚΛΕΙΟΥΝ ΠΥΡΗΝΕΣ + ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

15 ΣΥΝΤΗΞΗ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ IN VITRO

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ELECTRICAL CELL FUSION -> HETEROKARYON POLYETHYLENE GLYCOL CELL FUSION-> SYNKARYON (ΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ)

17 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΥΝΤΗΞΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ T- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

18 REFERENCES tem_300web.jpg A105/43/270,1244/images/img1_10.jpg 69F549B9D9B151E.jpg pg “Cell–cell fusion” Elizabeth H. Chena, Eric Groteb, William Mohlerc, Agne`s Vignery FEBS Letters 581: (2007) “Cytoskeletal and Adhesive Structural Polarizations Accompany IL-13-induced Human Macrophage Fusion” Kristin M. DeFife, Chris R. Jenney, Erica Colton and James M. Anderson J Histochem Cytochem 47: 65 (1999)


Κατέβασμα ppt "Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Σταύρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google