Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πετανίδης Θεόδωρος 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πετανίδης Θεόδωρος 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πετανίδης Θεόδωρος 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής

2  Επιλογή εξετάσεων με βάση το ιστορικό και τα κλινικά ευρήματα  Βασική εργαστηριακή διερεύνηση  Γενική αιματολογική εξέταση (PCV, WBC, PLT, λευκοκυτταρικός τύπος)  Βιοχημικές εξετάσεις  Βασικό προφίλ (screening tests)  Ειδικές για το πεπτικό παράμετροι (χολικά οξέα)  Εξέταση ούρου  Εξέταση κοπράνων (παρασιτολογική, μικροβιολογική) ΓΕΝΙΚΑ

3  Ένζυμα που σχετίζονται ηπατοκυτταρική βλάβη  ALT (αλανινοαμινοτρανσφεράση)  AST (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση)  Ένζυμα που σχετίζονται με χολόσταση  ALP (αλκαλική φωσφατάση)  γGT (γ-γλουταμινική τρανσφεράση)  Παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους  Συγκέντρωση στο ηπατικό κύτταρο  Ρυθμός σύνθεσης ενζύμου  Αριθμός κυττάρων που υπόκεινται σε βλάβη / νέκρωση  Μοριακό βάρος  Ενδοκυτταρική εντόπιση ενζύμων  Ρυθμός απομάκρυνσης από τον ορό / πλάσμα  Ρυθμός απενεργοποίησης  Ισοένζυμα (διαφορετικές προελεύσεις) ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4  ALT = Ειδικός δείκτης ηπατοκυτταρικής βλάβης.  AST = Μη ειδικός δείκτης ιστικής βλάβης ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ALT μπορεί να παραμείνει αυξημένη για 1 – 3 εβδομάδες μετά από την αρχική ηπατοκυτταρική βλάβη Γενικά η ένταση της αύξησης εκφράζει τον αριθμό των ηπατοκυττάρων που προσβάλλονται / νεκρώνονται Μπορεί να αυξηθεί μετά από χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων ή στεροειδών Μπορεί να εμφανίζεται αυξημένη σε αιμολυμένα δείγματα

5  ALP = Μη ειδικός δείκτης χολόστασης / ηπατικής βλάβης  ALP υπάρχει σε πλακούντα, οστά, νεφρό, έντερο ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η δραστηριότητα της ALP είναι σαφώς υψηλότερη σε νεαρά ζώα (αναπτυσσόμενα οστά) Μπορεί να αυξηθεί μετά από χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων (μέχρι 6 φορές). Μερικές ημέρες μετά την έκθεση σε κορτικοστεροειδή αυξάνει έντονα (ειδικό ισοένζυμο) και μπορεί να παραμείνει αυξημένη για εβδομάδες ή μήνες μετά τη διακοπή της. Μπορεί να είναι αυξημένη στον υπερθυρεοειδισμό της γάτας

6  γ-GT υπάρχει και στα νεφρικά σωληνάρια αλλά η κύρια πηγή της στον ορό είναι το ήπαρ.  Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ALP στο ήπαρ του σκύλου και μεγαλύτερη ημιζωή σε σχέση με τη γάτα  Η γ-GT είναι ειδικότερη της ALP στη γάτα για την ανίχνευση χολοστατικής νόσου  Στο σκύλο η ευαισθησία τους για χολόσταση είναι παρεμεφερής  Γενικά τα παραπάνω ένζυμα υποδηλώνουν ενεργό ηπατοκυτταρική βλάβη (ALP / ALT) ή χολόσταση (ALP / γ-GT) και δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιση εικόνα για τη λειτουργική κατάσταση του ήπατος ή την αντιστρεψιμότητα της βλάβης ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7  Χολερυθρίνη  Τελικό προϊόν του μεταβολισμού της αιμοσφαιρίνης  Κίτρινος χρωματισμός ορού / πλάσματος  Κίτρινος χρωματισμός βλεννογόνων  Ίκτερος  Προηπατικός (αιμόλυση)  Ηπατικός (ηπατική δυσλειτουργία)  Μεταηπατικός (χολόσταση, οίδημα ηπατικού παρεγχύματος)  Λιγότερο ευαίσθητη παράμετρος εκτίμησης ηπατικής λειτουργίας  Λευκωματίνες  Υπολευκωματιναιμία στα προχωρημένα περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8 Πρωτεΐνες τροφής Αμμωνία Καταβολισμός πρωτεϊνών Μεταβολισμός μυϊκών ινών Ουρία ΗΠΑΡ Μικροβιακή χλωρίδα

9  Αμμωνία  Συγκέντρωση αμμωνίας στενά συνδεδεμένη με ηπατική λειτουργία  Μεγάλα λειτουργικά αποθέματα μεταβολισμού της αμμωνίας στο ήπαρ άρα αυξημένες συγκεντρώσεις σε:  Εκτεταμένη καταστροφή του παρεγχύματος  Πυλαίες αναστομώσεις  Εντονότερη αύξηση μετά από γεύμα  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια  Νηστεία 6 ώρες πριν τη μέτρηση (?)  Ειδικές συνθήκες χειρισμού δείγματος ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10  Άλλα εργαστηριακά ευρήματα ηπατικής δυσλειτουργίας  Αναιμία  Αιμορραγία λόγω διαταραχής πήξης (αναγεννητική ή μη)  Της χρόνιας νόσου (μη αναγεννητική, μικροκυτταρική, υπόχρωμη)  Διαταραχή πήξης  Δυσαπορρόφηση βιταμίνης Κ λόγω χολόστασης  Μειωμένη σύνθεση παραγόντων πήξης  Υποαλβουμιναιμία  Μειωμένη παραγωγή  Υπογλυκαιμία  Μειωμένη γλυκονεογένεση (>80% απώλεια λειτουργικού αποθέματος)  Ηπατικά νεοπλάσματα που παράγουν ινσουλίνη  Υποχολεστερολαιμία - Υπερχολοστερολαιμία  Μειωμένη σύνθεση - Χολόσταση που προκαλεί αύξηση παραγωγής ή μείωση της απομάκρυνσης των λιποπρωτεϊνών  Υπερσφαιριναιμία  Φλεγμονή  Μειωμένο άζωτο ουρία  Μειωμένη παραγωγή από το ήπαρ  Χαμηλό ΕΒ ούρου  Αυξημένη απέκκριση αμμωνίας (περιορισμός δυνατότητας συμπύκνωσης)  Μειωμένη παραγωγή ουρίας (νεφρική έκπλυση – μείωση υπεροσμωτικού περιβάλλοντος μυελώδους ουσίας νεφρού) ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

11

12  Μέτρηση χολικών οξέων στον ορό του αίματος  Η πλέον ειδική βιοχημική εξέταση για την εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας  Μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι και 40-50% μείωσή της  Άλλες εξετάσεις (χολερυθρίνη, λευκωματίνες) προϋποθέτουν μέχρι και 90% μείωση της ηπατικής λειτουργίας για να βγουν εκτός τιμών αναφοράς  Ζεύγος μετρήσεων  Πρώτη μέτρηση μετά από νηστεία (8-12 ώρες)  Δεύτερη μέτρηση, 2 ώρες μετά από φαγητό.  Αναμένεται ήπια αύξηση φυσιολογικά λόγω έκκρισης χολής και ενεργοποίησης της εντεροηπατικής κυκλοφορίας των χολικών οξέων ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

13  Παρακέντηση ήπατος με λεπτή βελόνα  Με χρήση υπερήχου  Κυτταρολογική εξέταση vs βιοψία ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

14  Ηπατική βιοψία – ιστοπαθολογική εξέταση  Διαδερμική – υπερηχοτομογραφικά καθοδηγούμενη  Εστιακές – Πολύεστιακές αλλοιώσεις  Διάχυτες αλλοιώσεις  Έλεγχος για διαταραχές πήξης πριν τη βιοψία! ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

15  Εξέταση κοπράνων  Απλή κοπρανολογική  Μέθοδοι εμπλουτισμού και επίπλευσης για ανίχνευση παρασίτων  Νηματώδη – Κοκκίδια  Ανίχνευση μη εμφανούς αίματος στα κόπρανα  Ανίχνευση αιμοσφαιρίνη, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που περιέχεται στο κρέας  Προηγούμενη νηστεία  Ανθρώπινα kit έχουν ανοσολογική βάση και δεν είναι αξιόπιστα  Καλλιέργεια κοπράνων  Αφορά ειδικούς μικροοργανισμούς (Salmonella, Campylobacter, Yersinia)  Ανίχνευση αντιγόνων του CPV (παρβοεντερίτιδα)  Ψευδώς αρνητικά όταν σταματάει η αποβολή του ιού από το έντερο (10-15 ημέρες μετά τη μόλυνση)  Ψευδώς θετικά μετά από εμβολιασμό (?)  Μέτρηση ελαστάσης 1 (?)  Εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια  Βιοψίες ΕΝΤΕΡΟ

16  Μέτρηση Β12 και φολικού οξέος στον ορό του αίματος  Απορρόφηση φολικού από τη νήστιδα  Απορρόφηση B12 από τον ειλεό  Μείωση συγκεντρώσεων όταν υπάρχει δυσλειτουργία του αντίστοιχου τμήματος του λεπτού εντέρου  Δεν αποκλείει την ύπαρξη εντερικής νόσου  Βακτηριδιακή υπερανάπτυξη: υπερπαραγωγή φολικού και δέσμευση B12  Διαταραγμένες συγκεντρώσεις και σε ΕΠΑ ΕΝΤΕΡΟ

17  Εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια  TLI (Trypsin-like immunoreactivity)  Η περισσότερο ειδική και ευαίσθητη μέθοδος  Απαιτεί αποστολή δειγμάτων σε κτηνιατρικό εργαστήριο  Μετρά την συγκέντρωση θρυψινογόνου (μόνο παγκρεατική προέλευση)  Πιθανή «γκρίζα ζώνη» τιμών αναφοράς για την ΕΠΑ  Ελαστάση 1 κοπράνων  Μόνο για το σκύλο  Δεν δίνει διασταυρούμενη αντίδραση με χορηγούμενα παγκρεατικά ένζυμα  Δεν απαιτεί προηγούμενη νηστεία  Ευαισθησία υπό έρευνα ΠΑΓΚΡΕΑΣ

18 Μικρός χρόνος ημίσεις ζωής Επαναφορά στα φυσιολογικά την 3 η – 5 η μέρα Εξωπαγκρεατική παραγωγή: λεπτό έντερο και ήπαρ Αμυλάση: Ευαισθησία 62%, Ειδικότητα 57% Επαναφορά στα φυσιολογικά τουλάχιστον 8 ημέρες μετά Εξωπαγκρεατική παραγωγή: λεπτό έντερο και στομάχι Τριπλή αύξηση συγκέντρωσης: Οξεία παγκρεατίτιδα(?) Λιπάση: Ευαισθησία 73%, Ειδικότητα 55% Πρώιμος δείκτης αλλά ταχεία επαναφορά στα φυσιολογικά Θρυψίνη(ογόνο) [cTLI] : Ειδικότητα 90%, Ευαισθησία 35% Η πιο αξιόπιση εργατηριακή παράμετρος για την οξεία παγκρεατίτιδα Παγκρεατική λιπάση (cPLI): Ευαισθησία 81.8%, Ειδικότητα 96,8% Σύγκριση λιπάσης σε περιτοναϊκή συλλογή σε σχέση με τον ορό του αίματος ΠΑΓΚΡΕΑΣ - ΣΚΥΛΟΣ

19  Αμυλάση χωρίς διαγνωστική αξία  Λιπάση με πολύ περιορισμένη διαγνωστική αξία  Μικρή αύξηση στη δραστηριότητά της  fTLI  Υψηλή ειδικότητα αλλά ευαισθησία που κινείται στο 35-50%  fPLI  Υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία (~90%) ΠΑΓΚΡΕΑΣ - ΓΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "Πετανίδης Θεόδωρος 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google