Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Ιανουάριος 2015 Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Ιανουάριος 2015 Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Ιανουάριος 2015 Η πορεία στο χρόνο και οι διαδικασίες ενσωμάτωσης συνεισφορών

2 2  Ανοικτό - αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων (LMS – Learning Management System)  Υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning)  Σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται ενεργά από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet (Greek Universities Network)  Ελληνικό ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό πλατφόρμα Open eClass Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

3 3 τι προσφέρει Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

4 4 σε ποιους απευθύνεται Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης * ενδεικτική λίστα

5 5  22 εκδόσεις Open eClass – 3 κύκλοι, 12 χρόνια παρουσίας  200+ επίσημες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα … και στο εξωτερικό ( 40+ ΑΕΙ, 23+ ΤΕΙ, 4 GUnet, 3 ΟΤΑ, 1 SCH, 3 ΥΠΘΠΑ, 40+ Ιδ. Εκπ.,100+ Ανεξ. Εγκατ.)  11.000 διαθέσεις (downloads) συνολικά  15.243 διεκπεραιωμένες αιτήσεις τεχνικής υποστήριξης  Συνολικά : ~350.000 εγγ. χρήστες, και ~11.000 ηλ. μαθήματα η ταυτότητα σε αριθμούς Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

6 6 η πορεία στο χρόνο Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

7 7  Ιούνιος 2001  Διαπιστώθηκε ότι όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα διέθεταν: α) Άρτιες Δικτυακές Υποδομές, β) Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του, γ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Λειτουργικές, Οργανωτικές), δ) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ε) Εξειδικευμένο Προσωπικό …δεν τις αξιοποιούσαν στην εκπαιδευτική διαδικασία  Σεπτέμβριος 2001  Ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη από το GUnet μιας ανοικτής πλατφόρμας για την οργάνωση, παρουσίαση και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού  Μάρτιος 2003  Διάθεση της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας GUnet eClass 1.0  Στο διάστημα 2003 -2007 αναπτύχθηκαν 9 ενδιάμεσες εκδόσεις  Ιούνιος 2007  Διάθεση της πρώτης έκδοσης του 2ου κύκλου της πλατφόρμας Open eClass 2.0  Στο διάστημα 2007 -2014 αναπτύχθηκαν 11 ενδιάμεσες εκδόσεις η πορεία στο χρόνο ( αναλυτικά ) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

8 8  σήμερα  Τρέχουσα έκδοση Open eClass 3.0 (b2,rc1) ( Δεκέμβριος 2014 )  Αναμένεται η έκδοση Open eClass 3.1 ( Μάρτιος 2015)  Mobile έκδοση της πλατφόρμας Open eClass (Android, iOS - Μαρ. 2014)  προετοιμάζεται  Έκδοση Open eClass 4.0 - ( αναμένεται 2016)  Πλατφόρμα « συνεργάζομαι – συμμετέχω », υποστηρίζει ηλεκτρονικές συνεργασίες και αποτελεί ένα Open eClass Branch (αναμένεται Απρ. 2015 )  βελτίωση εργαλείων υποστήριξης  Νέος Ιστότοπος ( http://www.openeclass.org ) ( Ιουλ. 2014) http://www.openeclass.org  Νέο Facebook site, Youtube Channel, Vimeo Channel, Twitter ( Ιουλ. 2014)  Αποθετήριο πηγαίου κώδικα (Mercurial + ReviewBoard) ( Ιουν. 2013)  Νέα εργαλεία ανάπτυξης & υποστήριξης (dev wiki, manuals wiki, issue tracker, project roadmap, babel, συνεργασία, κλπ ) ( Μαρτ. 2013) που βρισκόμαστε σήμερα … Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

9 9  Open eClass 2 (2007 – 2014)  Ιούνιος 2007, ξεκίνησε η διάθεση της πρώτης έκδοσης του δεύτερου κύκλου (2.x) της πλατφόρμας Open eClass. Στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν 11 ενδιάμεσες εκδόσεις. ένας κύκλος ολοκληρώθηκε … ταυτότητα ευρεία αποδοχή εκτεταμένη χρήση ανταγωνιστικήεξωστρέφεια ωριμότητα αξιοπιστία, συνεχή υποστήριξη Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

10 10 Open eClass 3 εκ π αιδευτική διαδικασία σενάρια, εξατομίκευση, υ π οστήριξη, διαχείριση, αξιολόγηση σύγχρονη διε π αφή χρήστη γρήγορη, φιλική, π ροσβάσιμη συμμετοχικά εργαλεία collaboration & social επεκτασιμότητα, διαλειτουργικότητα ψηφιακά αποθετήρια καθετοποιημένες λύσεις όλα σε ένα εφαρμογή εφαρμογές για φορητές συσκευές iOS, Android περιεχόμενο templates & standards σύγχρονο μοντέλο ανά π τυξης ανοικτό, κατανεμημένο ένας νέος κύκλος άνοιξε …  Open eClass 3 (2014 -2015)  Ιούνιος 2012, ξεκίνησε η προετοιμασία για το σχεδιασμό του τρίτου κύκλου (3.x) της πλατφόρμας Open eClass. Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

11 11 Open eClass 3  Ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών  Προσθήκη νέων υποσυστημάτων ( βαθμολόγιο, παρουσιολόγιο, πρόσθετες εφαρμογές, πιστοποίηση μέσω τρίτων διαδικτυακών παρόχων, εσωτερικό ταχυδρομείο, portfolio, certifications, badges, κλπ )  Βελτιώσεις ( ασκήσεις, εργασίες, συζητήσεις, ερωτηματολόγια, eBook, κλπ )  Πρότυπα τεχνολογιών μάθησης ( πιστοποίηση σε SCORM, IMS CP, AICC, Tin Can, κλπ )  Σύνδεση με εξωτερικές πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (BBB, WebConf)  Προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων Web 2.0 (tags, rating, comments, blogs, wiki, κλπ ) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

12 12  Υποστήριξη, οργάνωση και παρουσίαση των Ανοικτών Μαθημάτων  Open Courses ready (Open Courses API, Metadata, δομή ανοικτού μαθήματος, μηχανισμός πιστοποίησης ανοικτών μαθημάτων Α-, Α, Α+, κλπ)  Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής (single db, db refactoring, PDO, mainlib, template engine, UI, security lib, κλπ)  Υποστήριξη προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA)  Ανασχεδιασμός των διεπαφών χρήστη Open eClass 3 συνέχεια … Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

13 13 διεπαφή χρήστη (1/4) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

14 14 διεπαφή χρήστη (2/4) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

15 15 διεπαφή χρήστη (3/4) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

16 16 διεπαφή χρήστη (4/4) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

17 17  Διάθεση 2 native mobile εφαρμογών για συσκευές :  iOS ( Δεκέμβριος 2013) και Android ( Απρίλιος 2014) mobile Open eClass Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

18 18 εργαλεία υποστήριξης  Open eClass Portal, Open eClass Dev Mercurial Repository και Redmine, και Open eClass Wiki τεκμηρίωσης ( αναβαθμίζονται - ανανεώνονται ) Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

19 19 μεταφράσεις - Open eClass Babel Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

20 20 αλλαγή μετάφρασης Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

21 21 εικονογραφημένοι οδηγοί χρήσης Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

22 22 online εγχειρίδια χρήσης Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης http://docs.openeclass.org

23 23 openeclass.org Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

24 24  Κεντρική Εγκατάσταση GUnet  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( ΑΕΙ, ΤΕΙ )  Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  Τοπική Αυτοδιοίκηση  Ερευνητικά, Ευρωπαϊκά Έργα  Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Ιδιωτικά Σχολεία, ΙΙΕΚ, Φροντιστήρια  Φορείς Δημόσιας Διοίκησης Εκπαιδευτικές δράσεις Δράσεις συνεργασίας σημεία παρουσίας Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

25 25  Η κεντρική εγκατάσταση της πλατφόρμας Open eClass (http://eclass.gunet.gr) υποστηρίζει ηλεκτρονικά μαθήματα στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ( ΑΕΙ και ΤΕΙ ) της χώρας, με στόχο την ανοικτή και δια βίου εκπαίδευση Ταυτότητα : υποστηρίζει 1.031 ηλεκτρονικά μαθήματα διαθέσιμα σε 25.315 εγγεγραμμένους χρήστεςhttp://eclass.gunet.gr κεντρική εγκατάσταση Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

26 26  Φιλοξενείται και υποστηρίζεται από το GUnet  Παρέχει ελεύθερη χρήση σε όλους όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να διδάξουν ή να μάθουν ( εκπαιδευτές - μαθητές )  Στοχεύει :  στην ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας στην εκπαίδευση,  στην προώθηση της φιλοσοφίας του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού,  στην προώθηση της φιλοσοφίας των ανοικτών μαθημάτων.  φιλοξενεί 287 ηλ. Μαθήματα και 1957 εκπαιδευόμενους free open eclass http://free.openeclass.org Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

27 27  Η πλατφόρμα Open eClass χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας, υποστηρίζοντας το μοντέλο της « Ενισχυτικής Τηλεκπαίδευσης » * Ταυτότητα : υποστηρίζει ~10.000 ηλεκτρονικά μαθήματα διαθέσιμα σε ~200.000 φοιτητές τριτοβάθμια εκπαίδευση (*) Με τον όρο «Ενισχυτική Τηλεκπαίδευση» εννοείται η χρήση των τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όχι ως αυτόνομης δράσης αλλά ως ενισχυτικό εργαλείο της συμβατικής (πρόσωπο με πρόσωπο) εκπαίδευσης Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

28 28  Το Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr) αποτελεί κεντρική δράση του Υπουργείου Παιδείας, για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση των νέων υποδομών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.http://digitalschool.minedu.gov.gr Ταυτότητα: 14,8 εκατ. μοναδικές επισκέψεις – ~12 εκατ. hits/day – 14 εξυπηρετητές ψηφιακό σχολείο Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

29 29  Η ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ (http://eclass.sch.gr) αναβαθμίστηκε μέσα στο 2013, για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση των νέων υποδομών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.http://eclass.sch.gr Ταυτότητα: 9.890 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί – 3.077 συμμετέχοντα σχολεία σε όλη τη χώρα ηλεκτρονική τάξη sch Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

30 30  Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε πολλά ιδιωτικά σχολεία και ιιεκ σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά : « Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη », « Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Μαλτέζου » τα οποία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση των δικτυακών υποδομών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

31 31  Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει της υποδομές τηλεκπαίδευσης στο ινστιτούτο παιδαγωγικών ερευνών και μάθησης της διδασκαλικής ομοσπονδίας. Σημειώση : Πρόκειται για νέο έργο της GUnet ( από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό ) που βρίσκεται στη φάση της μελέτης εφαρμογής – fast track διδασκαλική ομοσπονδία Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

32 32  Υποστηρίζει ηλεκτρονικά μαθήματα (ecourses) και τις πλατφόρμες συνεργασίας (partners areas) στα ευρωπαϊκά έργα :  PRISSM – e Τ raining (http://etraining.prissm-eu.com),http://etraining.prissm-eu.com  Social Literacy (http://www.social-literacy.eu),http://www.social-literacy.eu  Resilience (http://www.resilience-project.eu)http://www.resilience-project.eu ευρωπαϊκά έργα Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

33 33 εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων - toolbox Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

34 34  Η πλατφόρμα ΚΕΔΑ ΡΟΜΑ eClass (http://www.keda.gr/eclass/) υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα στο πρόγραμμα « Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ » του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής.http://www.keda.gr/eclass/ διαπολιτισμική εκπαίδευση Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

35 35  Η πλατφόρμα Maredu (http://maredu.gunet.gr) υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε όλες τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού της χώρας.http://maredu.gunet.gr Υποστηρίζονται 304 ηλεκτρονικά – 4326 εκπαιδευόμενοι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

36 36  Η πλατφόρμα ΠΕΤΑ e- γνώση (http://egnosi.info-peta.gr) υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα στο έργο « καθ ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο ».http://egnosi.info-peta.gr  Η πλατφόρμα Συνεργάζομαι Συμμετέχω της ΕΕΤΑΑ (http://synergasia.eetaa.gr/) υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συνεργασίες για την υποστήριξη του έργου « Καποδίστριας ».http://synergasia.eetaa.gr/ τοπική αυτοδιοίκηση Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

37 37 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

38 38 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα  Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα παρέχουν ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο.  Η πλατφόρμα Open eClass έχει βασικό ρόλο στην κεντρική δράση του έργου  Οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σύμφωνα με τον προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχεδιασμό  Υποστήριξη των προδιαγραφών και των διαδικασιών πιστοποίησης των ανοικτών μαθημάτων  Υποστήριξη επικοινωνίας με κεντρικό μητρώου ελληνικών ανοικτών μαθημάτων Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

39 Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Β. Ανάπτυξη, βιωσιμότητα και διαδικασίες ενσωμάτωσης συνεισφορών Ιανουάριος 2015 Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet

40 40  Μικρή, κεντρική ομάδα ανάπτυξης η οποία πλαισιώνεται από συνεργασίες ( κοινότητα GUnet, άτομα ή ομάδες ) ανάπτυξη Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Εξωτερικοί συνεργάτες Κοινότητα GUnet Κεντρική ομάδα Open eClass ΜεταφράσειςΘέματαΛειτουργικότητα συνεισφορές

41 41  Χρήση Mercurial  http://hg.gunet.gr/openeclass/ http://hg.gunet.gr/openeclass/  Σχεδιασμός, παρακολούθηση ανάπτυξης  Redmine - http://dev.openeclass.org/ http://dev.openeclass.org/  Open eClass Developers wiki  Δοκιμές / έλεγχοι λειτουργικότητας, διεπαφών και ασφάλειας  Τεκμηρίωση κώδικα, λειτουργικότητας  Open eClass wiki - http://docs.openeclass.org/http://docs.openeclass.org/  Αναφορά προβλημάτων, βελτιώσεων, προσθήκης νέων χαρακτηριστικών  Redmine, Mailing List (eclass@gunet.gr)eclass@gunet.gr εργαλεία ανάπτυξης Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

42 42 Διοίκηση έργου  Κεντρικός συντονισμός και σχεδιασμός  Ανοικτό μοντέλο ανάπτυξης ( κεντρική ομάδα – συνεισφορές )  Υποστήριξη από την κοινότητα της GUnet ( μηχανισμός διάχυσης )  Συμμετοχικότητα - Συνεργασία ( ερευνητικές ομάδες, προγραμματιστές, παιδαγωγοί, φορείς, ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συνέδρια, κλπ )  Ξεκάθαρη στόχευση στην ελληνική πραγματικότητα  Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς  Συνεχής προετοιμασία ( σχεδιασμός, νέα χαρακτηριστικά, εκπαιδεύσεις, κλπ )  Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων βιωσιμότητα Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Συνέ π ειαΑσφάλειαΣυμβατότηταΥ π οστήριξη

43 43 Τεχνολογικές επιλογές  Χρήση ανοικτών τεχνολογιών και προτύπων  Χαμηλές απαιτήσεις σε υλικό (hardware) – υψηλές επιδόσεις  Φιλική και διαισθητική στη χρήση διεπαφή χρήστη  Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα (SCORM 1.2 & 2004, AICC, IMS CP, etc)  Δυνατότητα υποστήριξης enterprise εγκαταστάσεων  Λειτουργία σε όλα τα περιβάλλοντα ( Unix/Linux, Solaris, Windows, etc )  Επεκτασιμότητα και προς τα πίσω συμβατότητα  Προσβασιμότητα (WCAG)  Υποστήριξη SSO (CAS, Shibboleth, LDAP, etc)  Πολυγλωσσική υποστήριξη βιωσιμότητα Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

44 44 Υποστήριξη συνεισφορών  Προσθήκες λειτουργικότητας  νέα χαρακτηριστικά, βελτιώσεις, επεκτάσεις, κλπ  Βελτιώσεις διορθώσεις προβλημάτων  Συνδέσεις με εξωτερικά εργαλεία και πλατφόρμες  Μελέτες – καλές πρακτικές  Νέα θέματα - templates  Μεταφράσεις (9 γλώσσες)  Πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες βιωσιμότητα Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

45 45 μηχανισμός συνεισφορών Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Συνεργασία σχεδιασμόςΠρόσβαση στο α π οθετήριο (mercurial) Συνεχής ενημέρωση με την κύρια ανά π τυξη (merge) Υ π οβολή για έλεγχο ( λειτουργικότητας, συμβατότητας, ασφάλειας, διορθώσεις ) Ενσωμάτωση στη διανομή  Αναφορά συνεργατών – συνεισφορών σε κάθε διανομή  Μέλη της κοινότητας – ανοικτή συνεργασία

46 46  Open eClass Mobile API και εφαρμογές – ΤΕΙ Αθήνας Συνεισφορές Μ. Α. ΤΕΙ Αθήνας Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιούλιος 2014

47 47 Αυτόματος κριτής προγραμματιστικών εργασιών – ΤΕΙ Αθήνας Συνεισφορές Μ. Α. ΤΕΙ Αθήνας Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιανουάριος 2015

48 48  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα Open eClass μπορείτε να επικοινωνείτε : επικοινωνία - ενημέρωση Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet E-mail: eclass@gunet.gr URL: http://openeclass.org/ Phone: +30 210 7275611 Fax: +30 210 7275601 Τσιμπάνης Κωνσταντίνος k.tsibanis@noc.uoa.gr - +30 210 7275631 Open eClass - Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

49 ευχαριστώ για την προσοχή σας Ιανουάριος 2015 Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης


Κατέβασμα ppt "Open eClass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Ιανουάριος 2015 Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google