Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα B1: Η έλικα και η γεωμετρία της Α. Θεοδουλίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα B1: Η έλικα και η γεωμετρία της Α. Θεοδουλίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα B1: Η έλικα και η γεωμετρία της Α. Θεοδουλίδης
Θεωρία Πλοίου ΙΙ Ενότητα B1: Η έλικα και η γεωμετρία της Α. Θεοδουλίδης

2 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

3 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

4 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

5 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

6 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

7 Πρόδρομοι της σύγχρονης έλικας

8 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης - Ελικα

9 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης - Ελικα

10 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης - Ελικα

11 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης - Ελικα

12 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης - Ελικα

13 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης – Άλλα μέσα

14 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης – Άλλα μέσα

15 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης – Άλλα μέσα

16 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης – Άλλα μέσα

17 Συγχρονα Συστήματα Πρόωσης – Άλλα μέσα

18 Γεωμετρία έλικας Γραμμή αναφοράς πτερυγίου Γραμμή αναφοράς έλικας
γενέτειρα Γραμμή αναφοράς έλικας Γραμμή αναφοράς πτερυγίου

19 Γεωμετρία έλικας 1) Trailing edge 2) Face 3) Fillet area 4) Hub or Boss 5) Hub or Boss Cap 6) Leading edge 7) Back 8) Propeller shaft 9) Stern tube bearing 10) Stern tube

20 Γεωμετρία έλικας –ελικοειδής επιφάνεια

21 Γεωμετρία έλικας

22 Γεωμετρία έλικας Πτερύγιο έλικας Χείλος πρόσπτωσης πρόσωπο
Χείλος εκφυγής πλύμνη Πτερύγιο έλικας

23 Γεωμετρία έλικας -Βήμα
Βήμα της ελικοειδούς επιφάνειας ονομάζεται η απόσταση που διανύει η γενέτειρα κατά την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής , όταν πραγματοποιηθεί μια πλήρης περιστροφή

24 Γεωμετρία έλικας - Βήμα
(πιο σύνηθες)

25 Γεωμετρία έλικας – πλευρική απόκλιση
The skew angle θs(x) of a particular section, is the angle between the directrix and a line drawn through the shaft centre line and the midchord point of a section at its non-dimensional radius (x) in the projected propeller outline The propeller skew angle (θsp) is defined as the greatest angle, measured at the shaft centre line, in the projected plane, which can be drawn between lines passing from the shaft centre line through the mid-chord position of any two sections.

26 Γεωμετρία έλικας –διαμήκης απόκλιση

27 Γεωμετρία έλικας

28 Γεωμετρία έλικας – προβαλόμενη και ανεπτυγμένη επιφάνεια

29 Γεωμετρία έλικας -Ορισμοί

30 Γεωμετρία έλικας – Τομή πτερυγίου

31 Γεωμετρία έλικας

32 Γεωμετρία έλικας Ορίζονται οι ακόλουθες επιφάνειες:
Επιφάνεια κυκλικού δίσκου Ao Προβεβλημένη επιφάνεια έλικας (Projected area) AP Ανεπτυγμένη επιφάνεια έλικας (Developed area) AD Εκτεταμένη επιφάνεια έλικας (Expanded area) AE Buril’s Formula C(r) το μήκος χορδής συναρτήσει της ακτίνας

33 Γεωμετρία έλικας

34 Γεωμετρία έλικας - ολίσθηση

35 Κατασκευαστικό σχέδιο έλικας

36 Τυπολόγιο ελίκων

37 Βιβλιογραφία J S Carlton, «Marine Propellers and Propulsion», Butterworth-Heinemann, 2007. K.J. Rawson, E.C. Tupper, “Basic Ship Theory”, Addison Welsey Longman Limited, Bertram, “Practical ship hydrodynamics”,


Κατέβασμα ppt "Ενότητα B1: Η έλικα και η γεωμετρία της Α. Θεοδουλίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google