Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεματική Ενότητα 15 «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου» Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Κατάγματα Διάφυσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεματική Ενότητα 15 «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου» Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Κατάγματα Διάφυσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Κλινική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Κακώσεων και Παθήσεων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Κλινική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Κακώσεων και Παθήσεων Ενότητα 15: Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου Σοφία Στάση, ΦΘ, MSc Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήμα Φυσικοθεραπείας – ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Γεώργιος Παπαθανασίου, ΦΘ, MSc, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φυσικοθεραπείας – ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Θεματική Ενότητα 15 «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου» Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας-Ωλένης Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας (Κατάγματα Colles’, Smith's και Barton's)

2 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου

3 Κατηγοριοποίηση [1/3] Τα κατάγματα του εγγύς αντιβραχίου κατηγοριοποιούνται με βάση την ανατομική περιοχή του κατάγματος σε: Κατάγματα Ωλεκράνου, Κατάγματα Κορωνοειδούς Απόφυσης, Κατάγματα Κεφαλής Κερκίδας, Σύνθετα Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου.

4 Κατηγοριοποίηση [2/3] Περαιτέρω, τα κατάγματα του εγγύς αντιβραχίου κατηγοριοποιούνται με βάση τον τύπο του κατάγματος του εμπλεκόμενου οστού σε: Απλό εγκάρσιο κάταγμα, Εγκάρσιο ενσφηνωμένο κάταγμα, Λοξό κάταγμα, Συντριπτικό κάταγμα, Κάταγμα – εξάρθρημα. Παρατήρηση: Επίσης, ανάλογα με την εντόπιση της καταγματικής περιοχής του οστού (εντός ή εκτός του αρθρικού θυλάκου της άρθρωσης του αγκώνα), τα κατάγματα αυτά χαρακτηρίζονται ως ενδοαρθρικά ή εξωαρθρικά.

5 Κατηγοριοποίηση [3/3] Κατάγματα Ωλεκράνου
Κατάγματα Κορωνοειδούς Απόφυσης  ahlibedahorthopedic.com Κατάγματα Κεφαλής Κερκίδας Σύνθετα Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου  surgery_c21, surgery_c22 Copyright by AO Foundation, Switzerland

6 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [1/2]
Οι κυριότερες μέθοδοι χειρουργικής σταθεροποίησης των καταγμάτων του εγγύς αντιβραχίου, πάντα κατά την κρίση του Ορθοπαιδικού Χειρουργού, είναι: Η οστεοσυρραφή με ταινίες ελκυσμού (tension band), Η τοποθέτηση διακαταγματικών κοχλίων, Η τοποθέτηση ταινιών ελκυσμού και ενδομυελικών κοχλίων, Η τοποθέτηση ταινιών ελκυσμού και βελόνων (K-wires), Η εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκες και κοχλίες.

7 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [2/2]
Οστεοσυρραφή Εσωτερική Οστεοσύνθεση με: (α) μία πλάκα-κοχλίες ή (β) δύο πλάκες-κοχλίες  Reinsertion  aofoundation  Coronoid Διακαταγματικός κοχλίας Συνδυασμός ταινίας ελκυσμού και βελόνων  LagScrew  TensBand All, Copyright by AO Foundation, Switzerland

8 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Ιδιαιτερότητες [1/3]
Συχνά, σε συντριπτικά κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας πραγματοποιείται αφαίρεση των καταγματικών οστικών τεμαχίων.  Arthroplasty, Copyright by AO Foundation, Switzerland  Excision, Copyright by AO Foundation, Switzerland  Arthroplasty, Copyright by AO Foundation, Switzerland Αναλόγως του μηχανισμού της κάκωσης, συχνά τα κατάγματα του εγγύς αντιβραχίου συνυπάρχουν με κατάγματα του άπω βραχιονίου οστού.  Προσωπικό αρχείο

9 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Ιδιαιτερότητες [2/3]
Λόγω της σύνθετης ανατομίας της περιοχής του αγκώνα, η λειτουργική αποκατάσταση των καταγμάτων του εγγύς αντιβραχίου δεν είναι πάντα άριστη. Συνήθως, στους ασθενείς υπολείπονται 10ο έως 15ο από την τροχιά της έκτασης και περίπου 10ο από το εύρος της κάμψης του αγκώνα. [Karlsson et al, 2002]

10 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Ιδιαιτερότητες [3/3]
Συχνά, μετεγχειρητικά, παρατηρείται παραισθησία του ωλενίου νεύρου, λόγω της διάτασής του κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.  surgery, Copyright by AO Foundation, Switzerland Επίσης, μεταγενέστερα στην περιοχή της άρθρωσης του αγκώνα μπορεί να εμφανιστεί έκτοπη οστεοποίηση, η οποία συνδέεται με την σοβαρότητα του τραυματισμού των μαλακών ιστών ή με ιστορικό πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων. [Karlsson et al, 2002]  Heterotopic Ossification Elbow1 από Tdvorak διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

11 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [1/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [1/6] Προσοχή στο σχεδιασμό του προγράμματος με βάση τα κριτήρια ολοκλήρωσης των διακριτών σταδίων της Φ/Θ αποκατάστασης: «Μέγιστη Προστασία – Μερική Προστασία – Στάδιο Ελεύθερων Δραστηριοτήτων». [Παπαθανασίου Γ, 2003 & 2004] Τα κύρια κριτήρια σταδιοποίησης του προγράμματος αφορούν στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς και της διαδικασία πώρωσης του κατάγματος από τον θεράποντα χειρουργό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργική αξιολόγηση του ασθενούς από τον Φυσικοθεραπευτή (π.χ ικανότητα βάδισης χωρίς χωλότητα και πόνο).

12 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [2/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [2/6] Συνήθως, την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα τοποθετείται οπίσθιος βραχιονιο-πηχεοκαρπικός νάρθηκας (γύψινος ή πολυμερούς), με την άρθρωση του αγκώνα σε θέση 90ο κάμψης και το αντιβράχιο σε πρηνισμό (ή σε μέση θέση). Στην συνέχεια, ο νάρθηκας αντικαθίσταται από αφαιρούμενο λειτουργικό νάρθηκα (σταθερό ή αρθρωτό).  surgery, Copyright by AO Foundation, Switzerland Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κατάγματος, τη χειρουργική σταθεροποίηση και την κρίση του χειρουργού, ο νάρθηκας μπορεί να εφαρμοστεί από 2 έως 8 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, ο νάρθηκας αφαιρείται και στο τέλος επανατοποθετείται από τον Φυσικοθεραπευτή.

13 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [3/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [3/6] Κατά την περίοδο της μέγιστης προστασίας, στο αρχικό στάδιο της κινησιοθεραπείας, επιτρέπονται: Οι ισομετρικές και οι ήπιες ενεργητικές ασκήσεις της ωμικής ζώνης, της άρθρωσης του ώμου, της πηχεοκαρπικής και της άκρας χειρός. Σύμφωνα με τις περιοριστικές οδηγίες του χειρουργού, οι ασκήσεις της άρθρωσης του αγκώνα εκτελούνται σε ορισμένο εύρος τροχιάς, ανάλογα με το εμπλεκόμενο οστό και τη μέθοδο της χειρουργικής σταθεροποίησης. Παρατήρηση: Ο έλεγχος της αισθητικότητας του αντιβραχίου και της άκρας χειρός θεωρείται απαραίτητος, τουλάχιστον μέχρι να υποχωρήσουν η μετεγχειρητική φλεγμονή και το οίδημα.

14 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [4/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [4/6] Κατά την περίοδο της μέγιστης προστασίας, στο αρχικό στάδιο της κινησιοθεραπείας, συνιστάται να αποφεύγονται και να δίνεται προσοχή: Σε κατάγματα ωλεκράνου: Η κάμψη του αντιβραχίου σε τροχιά μεγαλύτερη των 90ο. Οι ασκήσεις που ενεργοποιούν έντονα τον τρικέφαλο μυ. Ο πρηνισμός-υπτιασμός της άρθρωσης του αγκώνα πραγματοποιείται με προσοχή και εφόσον επιτραπεί από τον χειρουργό.

15 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [5/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [5/6] Κατά την περίοδο της μέγιστης προστασίας, στο αρχικό στάδιο της κινησιοθεραπείας, συνιστάται να αποφεύγεται: Σε κατάγματα της κορωνοειδούς απόφυσης: Ο πρηνισμός-υπτιασμός της άρθρωσης του αγκώνα, ο οποίος, εφόσον επιτραπεί από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας: Η παθητική κινητοποίηση της άρθρωσης του αγκώνα, Ο πρηνισμός-υπτιασμός της άρθρωσης του αγκώνα.

16 Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [6/6]
Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Επισημάνσεις [6/6] Κατά την περίοδο της μερικής προστασίας, συνιστάται να αποφεύγονται: Η παθητική κινητοποίηση της άρθρωσης του αγκώνα, Οι ασκήσεις αντίστασης, γιατί η μηχανική αντοχή του οστού είναι µειωµένη λόγω της πρόσφατης πώρωσης, Η εφαρμογή δύναμης με φορά βλαισότητας, προκειμένου να αποτραπεί η καταπόνηση της κεφαλής της κερκίδας. Κατά την πρόοδο της κινησιοθεραπείας, συνιστάται οι ασκήσεις να εκτελούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνεται η αύξηση του εύρους της τροχιάς κάμψης- έκτασης του αγκώνα. Για παράδειγμα, συνιστούνται αλλαγές θέσης, ώστε να αξιοποιείται η επίδραση της βαρύτητας.

17 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης

18 Ταξινόμηση κατά ΑΟ*/ΟΤΑ
Η ταξινόμηση κατά ΑΟ/ΟΤΑ των καταγμάτων της διάφυσης της κερκίδας και της ωλένης, έχει ως εξής: Τύπος Α: Απλό κάταγμα ωλένης (Α1), απλό κάταγμα κερκίδας (Α2), ή απλό κάταγμα και των δύο οστών (Α3). Τύπος Β: Σφηνοειδές κάταγμα ωλένης (Β1), σφηνοειδές κάταγμα κερκίδας (Β2), ή σφηνοειδές κάταγμα και των δύο οστών (Β3). Τύπος C: Σύνθετα κατάγματα. ΑΟ*: Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen

19 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Ιδιαιτερότητες
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Ιδιαιτερότητες Το κάταγμα-εξάρθρημα Monteggia είναι μία μικτή κάκωση, όπου το κάταγμα της διάφυσης της ωλένης συνοδεύεται από εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας είναι πρόσθιο ή προσθιοπλάγιο και σπανιότερα οπίσθιο. Επίσης, μπορεί να εμπλέκεται στην κάκωση και η εγγύς κερκιδωλενική διάρθρωση.  Monteggia Fracture από StMH διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

20 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης Ιδιαιτερότητες
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης Ιδιαιτερότητες Άλλη μία συχνή μικτή κάκωση της περιοχής του αντιβραχίου είναι το κάταγμα-εξάρθρημα Galeazzi, όπου το κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας συνοδεύεται από εξάρθρημα της ωλένης στην άπω κερκιδωλενική διάρθρωση. Η κάκωση στην άπω κερκιδωλενική διάρθρωση μπορεί να είναι καθαρά συνδεσμική (ρήξη του συμπλέγματος του τρίγωνου χόνδρου), ή μπορεί το συνδεσμικό σύμπλεγμα να παραμείνει άθικτο κατά την εξάρθρωση. Σε παιδιά μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός της άπω ωλένιας επίφυσης.        Galeazzifraktur 1 THWZ από THWZ διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0 DE

21 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [1/2]
Οι κυριότερες μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων των διαφύσεων των οστών του αντιβραχίου, πάντα κατά την κρίση του Ορθοπαιδικού Χειρουργού, είναι: Η εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκες και κοχλίες, Συνδυασμός οστεοσύνθεσης πλάκας – κοχλίες με τοποθέτηση βελόνων Kirschner, ή με συρραφή τυχόν ρηχθέντων θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων (π.χ. δακτυλιοειδής ή τετράγωνος σύνδεσμος) Τοποθέτηση ενδομυελικών ράβδων (συνήθως σε παιδιά ή νεαρά άτομα).

22 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδας - Ωλένης Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [2/2]
Εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα-κοχλίες Εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα-κοχλίες και βελόνες Kirschner σε κάταγμα Galeazzi Εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα-κοχλίες και συρραφή των συνδέσμων σε κάταγμα Monteggia  X-ray3 από Nizil Shah διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Ενδομυελική Ράβδος  surgery, Copyright by AO Foundation, Switzerland  Galeazzifraktur 2 THWZ από THWZ διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0 DE  wheelessonline.com

23 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Ιδιαιτερότητες
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Ιδιαιτερότητες Ανάλογα με τον μηχανισμό κάκωσης και της έκτασης της βλάβης των μαλακών μορίων, τα κατάγματα των οστών του αντιβραχίου εμφανίζουν τις εξής επιπλοκές: Σύνδρομο διαμερίσματος, Ψευδάρθρωση, Συνοστέωση μεταξύ της κερκίδας και της ωλένης (βέλος).  eorthopod.com

24 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [1/3]
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [1/3] Προσοχή στο σχεδιασμό του προγράμματος με βάση τα κριτήρια ολοκλήρωσης των διακριτών σταδίων της Φ/Θ αποκατάστασης: «Μέγιστη Προστασία – Μερική Προστασία – Στάδιο Ελεύθερων Δραστηριοτήτων». [Παπαθανασίου Γ, 2003 & 2004] Τα κύρια κριτήρια σταδιοποίησης του προγράμματος αφορούν στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς και της διαδικασία πώρωσης του κατάγματος από τον θεράποντα χειρουργό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργική αξιολόγηση του ασθενούς από τον Φυσικοθεραπευτή (π.χ ικανότητα βάδισης χωρίς χωλότητα και πόνο).

25 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [2/3]
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [2/3] Κατά την περίοδο της μέγιστης προστασίας συνιστάται να αποφεύγονται: Η εφαρμογή τεχνικών παθητικής κινητοποίησης των οστών του αντιβραχίου, Οι παθητικές κινήσεις πρηνισμού-υπτιασμού, Οι παθητικές κινήσεις κερκιδικής και ωλένιας απόκλισης, Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης μυών που προσφύονται στην περιοχή. Παρατήρηση: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποβοηθούμενη ή/και στην ενεργητική κινητοποίηση της πηχεοκαρπικής και των δακτύλων.

26 Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [3/3]
Κατάγματα Διάφυσης Κερκίδος - Ωλένης Επισημάνσεις [3/3] Κατά την περίοδο της μερικής προστασίας επιτρέπονται: Οι ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις πρηνισμού-υπτιασμού, κερκιδικής και ωλένιας απόκλισης, Η συμμετοχή του άκρου στην εκτέλεση ελαφρών καθημερινών δραστηριοτήτων, Από όρθια θέση, οι ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας. Κατά την περίοδο της μερικής προστασίας αποφεύγονται: Η απώθηση με δύναμη (π.χ. push-up), Η άρση μεγάλου βάρους.

27 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας

28 Κατηγοριοποίηση [1/3] Ειδικοί τύποι καταγμάτων της κάτω επίφυσης της κερκίδας είναι: Τα κατάγματα τύπου Colles’, Τα κατάγματα τύπου Smith's, Τα κατάγματα τύπου Barton's.

29 Κατηγοριοποίηση [2/3] Τα κατάγματα τύπου Colles είναι συνήθως εξωαρθρικά και χαρακτηρίζονται από ραχιαία και κερκιδική παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος, με ραχιαία απόκλιση της αρθρικής επιφάνειας. Τα κατάγματα τύπου Smith είναι εξωαρθρικά και χαρακτηρίζονται από παλαμιαία παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος του κατάγματος. Τα κατάγματα τύπου Barton είναι ενδοαρθρικά και διαχωρίζονται σε ραχιαία ή παλαμιαία κατάγματα. Στο ραχιαίο κάταγμα τύπου Barton, το καταγματικό τεμάχιο της κερκίδας με την αντίστοιχη αρθρική επιφάνεια παρεκτοπίζεται ραχιαία, ενώ στο παλαμιαίο κάταγμα Barton, το καταγματικό τεμάχιο της κερκίδας με την αντίστοιχη αρθρική επιφάνεια παρεκτοπίζεται παλαμιαία. Παρατήρηση: Ως ενδοαρθρικά κατάγματα χαρακτηρίζονται και τα συντριπτικά κατάγματα τύπου Colles.

30  Colles fracture από Ashish j29 διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0
Κατηγοριοποίηση [3/3] Κάταγμα τύπου Colles Κάταγμα τύπου Smith  Colles fracture από Ashish j29 διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0  sfghed.ucsf.edu Κάταγμα τύπου Barton  emed.ie

31 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Ιδιαιτερότητες
Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Ιδιαιτερότητες Ανάλογα με τον μηχανισμό κάκωσης και της έκτασης της βλάβης των μαλακών μορίων, τα κατάγματα της κάτω επίφυσης της κερκίδας εμφανίζουν τις εξής επιπλοκές: Σύνδρομο Διαμερίσματος, Σύμπλοκο Σύνδρομο Περιοχικού Πόνου (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS)(εικόνα).  CRPS 002ms5 από Patientenvereniging CRPS  διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

32 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδος Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [1/2]
Οι κυριότερες μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων της κάτω επίφυσης της κερκίδας, πάντα κατά την κρίση του Ορθοπαιδικού Χειρουργού, είναι: Η σταθεροποίηση με διαδερμικές ή «intrafocal» βελόνες (K- wires), Η εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα- κοχλίες. Σε επιπλεγμένα κατάγματα, η εξωτερική οστεοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή σταθεροποίηση ή ως οριστική αντιμετώπιση μέχρι την πλήρη πώρωση.

33 Εσωτερική οστεοσύνθεση Εξωτερική οστεοσύνθεση
Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Μέθοδοι Χειρουργικής Σταθεροποίησης [2/2] Σταθεροποίηση με K-wires Εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα-κοχλίες  surgery, Copyright by AO Foundation, Switzerland Εξωτερική οστεοσύνθεση Reproduced with permission from OrthoInfo. © American Academy of Orthopaedic Surgeons. Rosemont, IL.  surgery, Copyright by AO Foundation, Switzerland

34 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [1/3]
Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [1/3] Προσοχή στο σχεδιασμό του προγράμματος με βάση τα κριτήρια ολοκλήρωσης των διακριτών σταδίων της Φ/Θ αποκατάστασης: «Μέγιστη Προστασία – Μερική Προστασία – Στάδιο Ελεύθερων Δραστηριοτήτων». [Παπαθανασίου Γ, 2003 & 2004] Τα κύρια κριτήρια σταδιοποίησης του προγράμματος αφορούν στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς και της διαδικασία πώρωσης του κατάγματος από τον θεράποντα χειρουργό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργική αξιολόγηση του ασθενούς από τον Φυσικοθεραπευτή (π.χ ικανότητα βάδισης χωρίς χωλότητα και πόνο).

35 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [2/3]
Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [2/3] Κατά την περίοδο της μέγιστης προστασίας συνιστάται να αποφεύγονται: Οι έντονες παθητικές κινήσεις κάμψης-έκτασης, πρηνισμού- υπτιασμού, κερκιδικής και ωλένιας απόκλισης, Οι παθητικές κινήσεις του αντίχειρα, Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης μυών που προσφύονται στην περιοχή. Παρατήρηση: Έμφαση δίνεται στην ενεργητική κινητοποίηση των δακτύλων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργητική κινητοποίηση του αντίχειρα.

36 Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [3/3]
Κατάγματα Κάτω Επίφυσης Κερκίδας Επισημάνσεις [3/3] Κατά την περίοδο της μερικής προστασίας επιτρέπονται: Οι ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις της άρθρωσης της πηχεοκαρπικής, των μετακαρποφαλαγγικών και των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων. Κατά την περίοδο της μερικής προστασίας αποφεύγονται: Η απώθηση με δύναμη (π.χ. push-up), Η άρση μεγάλου βάρους.

37 Κατάγματα Βραχιονίου Οστού και Αντιβραχίου Επισημάνσεις

38 Niraj Ranjeet, Emmanuel P. Estrella
Επισημάνσεις Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης, ευλυγισίας και ιδιοδεκτικότητας της άκρας χειρός, καθώς και η προοδευτική αύξηση του επιπέδου δυσκολίας τους, θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση της λειτουργικής αποκατάστασης των ασθενών με κατάγματα στην περιοχή .  Distal Radius Fractures: Does a Radiologically Acceptable Reduction Really Change The Result? Niraj Ranjeet, Emmanuel P. Estrella [ Ranjeet & Estrella, 2012]

39 Τέλος Ενότητας

40 Σημειώματα

41 Αναφορά Γεώργιος Παπαθανασίου, Σοφία Στάση. «Κλινική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Κακώσεων και Παθήσεων. Ενότητα 15: Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr. Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Παπαθανασίου, Σοφία Στάση 2014.

42 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

43 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

44 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

45 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες με άδεια από AO Foundation. Εικόνες με άδεια από OrthoInfo. © American Academy of Orthopaedic Surgeons. Rosemont, IL.

46 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Θεματική Ενότητα 15 «Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Χειρουργική Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αντιβραχίου» Κατάγματα Εγγύς Αντιβραχίου Κατάγματα Διάφυσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google