Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 16 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πολιτική διανομής κερδών Matthew Will McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 16 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πολιτική διανομής κερδών Matthew Will McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 16 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πολιτική διανομής κερδών Matthew Will McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

2 16-2 Θέματα που καλύπτονται  Στοιχεία σχετικά με τη διανομή κερδών  Πώς οι εταιρείες καταβάλλουν μερίσματα και επαναγοράζουν μετοχές  Πώς λαμβάνουν οι εταιρείες τις αποφάσεις διανομής κερδών;  Οι πληροφορίες που αντλούμε από μερίσματα και επαναγορές μετοχών  Η διαμάχη για τη διανομή των κερδών  Οι Δεξιοί  Οι φόροι και η ριζοσπαστική αριστερά  Η κεντρώα άποψη 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

3 16-3 Πολιτική διανομής κερδών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

4 16-4 Μερίσματα και επαναγορές μετοχών Δις $ Στοιχεία για τις ΗΠΑ, 1980 - 2008 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

5 16-5 Καταβολές μερισμάτων Η Exxon Mobil ανακοινώνει τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα 0,42 $ ανά μετοχή. Αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών άνευ μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους που έχουν καταγραφεί σε αυτή την ημερομηνία. Οι επιταγές των μερισμάτων ταχυδρομούνται στους μετόχους. 15 Απριλίου 200911 Μαΐου 200913 Μαΐου 200910 Ιουνίου 2009 Ημερομηνία ανακοίνωσης Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος Καταγραφής Ημερομηνία Καταβολής Ημερομηνία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 16-6 Είδη μερισμάτων  Χρηματικό μέρισμα  Τακτικό χρηματικό μέρισμα  Έκτακτο χρηματικό μέρισμα  Μέρισμα σε μετοχές  Επαναγορά μετοχών (4 μέθοδοι) 1. Αγορά μετοχών στην αγορά 2. Δημόσια προσφορά στους μετόχους 3. Μειοδοτική δημοπρασία 4. Ιδιωτική διαπραγμάτευση 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

7 16-7 Καταβολές μερισμάτων Ημερομηνία καταγραφής - το πρόσωπο που κατείχε τη μετοχή αυτή την ημερομηνία εισέπραξε το μέρισμα. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος - ημερομηνία που καθορίζει αν ένας μέτοχος δικαιούται ή όχι μια καταβολή μερίσματος: όποιος κατέχει μετοχές πριν από αυτή την ημερομηνία δικαιούται μέρισμα. Χρηματικό μέρισμα - καταβολή μετρητών από την εταιρεία στους μετόχους της. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 16-8 Καταβολές μερισμάτων Επαναγορά μετοχών - η εταιρεία επαναγοράζει μετοχές από τους μετόχους της. Μέρισμα σε μετοχές - διανομή επιπλέον μετοχών στους μετόχους μιας εταιρείας. Διάσπαση μετοχής - έκδοση επιπλέον μετοχών προς τους μετόχους μιας εταιρείας. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 16-9 Η απόφαση διανομής κερδών Έρευνα για τις μερισματικές αποφάσεις (2004)

10 16-10 Η απόφαση διανομής κερδών 1. Τα διευθυντικά στελέχη διστάζουν να προβούν σε αλλαγές μερισματικής πολιτικής που ίσως χρειαστεί να αντιστραφούν. Φοβούνται κυρίως μήπως υποχρεωθούν να ακυρώσουν μια αύξηση μερίσματος και, αν είναι απαραίτητο, θα προτιμούσαν να αντλήσουν νέα κεφάλαια για να διατηρήσουν αμετάβλητο το καταβαλλόμενο ποσό. 2. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης του καταβαλλόμενου ποσού τα διευθυντικά στελέχη «εξομαλύνουν» τα μερίσματα. Ως συνέπεια, οι μεταβολές στα μερίσματα ακολουθούν τις μεταβολές στα μακροπρόθεσμα διατηρήσιμα κέρδη. Παροδικές μεταβολές των κερδών είναι μάλλον απίθανο να επηρεάσουν τις καταβολές των μερισμάτων. 3. Τα διευθυντικά στελέχη εστιάζουν πιο πολύ στις μεταβολές των μερισμάτων παρά στα απόλυτα επίπεδα. Άρα η καταβολή μερίσματος 2,00 $ αποτελεί σημαντική χρηματοοικονομική απόφαση αν το περυσινό μέρισμα ανερχόταν σε 1,00 $, αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αν το περυσινό μέρισμα ανερχόταν σε 2,00 $. Τα «τυποποιημένα στοιχεία» του Lintner, όπως επικαιροποιήθηκαν από τους Brav, Graham, Harvey, Michaely (2004) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 16-11 Η πληροφορίες που περιέχουν οι διανομές κερδών  Οι αποφάσεις για διανομή μερισμάτων και επαναγορά μετοχών περιέχουν πληροφορίες  Οι πληροφορίες που περιέχουν οι αποφάσεις ποικίλλουν  Η πληροφόρηση μπορεί να είναι ασύμμετρη  Οι αυξήσεις των μερισμάτων μπορεί να σημαίνουν υπερτίμηση της μετοχής ή αύξηση μελλοντικών κερδών  Το μήνυμα ποικίλλει ανάλογα με τις παλαιότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 16-12 Η πληροφορίες που περιέχουν οι διανομές κερδών  Οι στάσεις αναφορικά με τα μερίσματα- στόχους ποικίλλουν  Μεταβολή μερίσματος 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

13 16-13 Η πληροφορίες που περιέχουν οι διανομές κερδών  Οι μεταβολές των μερισμάτων επιβεβαιώνουν τα εξής 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

14 16-14 Μερισματική πολιτική Πηγή: Healy & Palepu (1988) Μεταβολή EPS/τιμής με t = 0 ως % Έτος Αντίκτυπος της μεταβολής των μερισμάτων στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

15 16-15 Μερισματική πολιτική Πριν από το μέρισμα Μετά το μέρισμα Νέοι μέτοχοι Κάθε μετοχή αξίζει τόσο πριν από... Παλαιοί μέτοχοι... και τόσο μετά από Συνολική αξία εταιρείας Συνολικός αριθμός μετοχών Παράδειγμα όπου το 1/3 της αξίας καταβάλλεται ως μέρισμα και συγκεντρώνονται χρήματα μέσω νέων μετοχών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

16 16-16 Μερισματική πολιτική Εταιρεία Παλαιοί μέτοχοι Νέοι μέτοχοι Παλαιοί μέτοχοι Μετοχές Μετρητά Μετοχές Μέρισμα χρηματοδοτούμενο με έκδοση μετοχών Κανένα μέρισμα, καμία έκδοση μετοχών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

17 16-17 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία  Αφού οι επενδυτές δεν έχουν ανάγκη τα μερίσματα για να μετατρέψουν μετοχές σε μετρητά, δεν θα πληρώσουν περισσότερα για τις μετοχές εταιρειών που διανέμουν υψηλότερα μερίσματα. Με άλλα λόγια, η μερισματική πολιτική δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στην αξία της εταιρείας. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

18 16-18 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - Κάνουμε την παραδοχή ότι η Rational Demiconductor δεν διαθέτει επιπλέον ταμειακά διαθέσιμα, αλλά ανακοινώνει μέρισμα 1.000 $. Χρειάζεται, επίσης, 1.000 $ για τρέχουσες επενδυτικές ανάγκες. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των M&M και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία ισολογισμού, δείξτε πώς η αξία της εταιρείας μένει αμετάβλητη όταν εκδίδονται νέες μετοχές για να καλυφθεί το μέρισμα. Ημερομηνία καταγραφής Ταμείο1.000 Αξία ενεργητικού9.000 Συνολική Αξία10.000+ NPV Νέου έργου 2.000 # μετοχών 1.000 τιμή/μετοχή 12 $ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved+

19 16-19 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - Κάνουμε την παραδοχή ότι η Rational Demiconductor δεν διαθέτει επιπλέον ταμειακά διαθέσιμα, αλλά ανακοινώνει μέρισμα 1.000 $. Χρειάζεται, επίσης, 1.000 $ για τρέχουσες επενδυτικές ανάγκες. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των M&M και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία ισολογισμού, δείξτε πώς η αξία της εταιρείας μένει αμετάβλητη όταν εκδίδονται νέες μετοχές για να καλυφθεί το μέρισμα. Ημ. καταγραφήςΗμ. πληρωμής Ταμείο1.0000 Αξία ενεργητικού9.0009.000 Συνολική Αξία10.000+9.000 NPV Νέου έργου 2.0002.000 # μετοχών 1.0001.000 τιμή/μετοχή 12 $ 11 $ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

20 16-20 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - Κάνουμε την παραδοχή ότι η Rational Demiconductor δεν διαθέτει επιπλέον ταμειακά διαθέσιμα, αλλά ανακοινώνει μέρισμα 1.000 $. Χρειάζεται, επίσης, 1.000 $ για τρέχουσες επενδυτικές ανάγκες. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των M&M και με δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία ισολογισμού, δείξτε πώς η αξία της εταιρείας μένει αμετάβλητη όταν εκδίδονται νέες μετοχές για να καλυφθεί το μέρισμα. Ημ. Καταγρ.Ημ. πληρ.Μετά την πληρωμή Ταμείο 1.00001.000 (91 μτχ προς 11 $ ) Αξία ενεργ. 9.0009.0009.000 Συν. αξία10.000+9.00010.000 NPV Ν. έργου 2.0002.0002.000 # μετοχών 1.0001.0001.091 τιμή/μετοχή 12 $ 11 $11 $ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

21 16-21 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - συνέχεια - αξία εταιρείας Καταγραφή Μετοχές12.000 Ταμείο 0 Συνολική Αξία12.000 Μετοχές = 1.000 μτχ προς 12 $ = 12.000 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

22 16-22 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - συνέχεια - αξία εταιρείας ΚαταγραφήΠληρωμή Μετοχή12.00011.000 Ταμείο 01.000 Συνολική Αξία12.00012.000 Μετοχές = 1.000 μτχ προς 11 $ = 11.000 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

23 16-23 Η μερισματική πολιτική δεν έχει σημασία Παράδειγμα - συνέχεια - αξία εταιρείας ΚαταγραφήΠλρμΜετά την πληρ. Μετοχή12.00011.00012.000 Ταμείο 01.000 0 Συνολική Αξία12.00012.00012.000 Μετοχές = 1.091 μτχ προς 11,5 $ = 12.000  Γίνεται η παραδοχή ότι οι μέτοχοι αγοράζουν τη νέα έκδοση με το προϊόν του χρηματικού μερίσματος. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

24 16-24 Θεωρίες περί μερισμάτων Αριστερή άποψη (M&M) - Το μέρισμα δεν επηρεάζει την αξία Δεξιά άποψη - Τα μερίσματα αυξάνουν την αξία Κεντρώα άποψη - Η αριστερή άποψη με μια δόση από ρεαλισμό. Υπολλειμματική μερισματική πολιτική

25 16-25 Τα μερίσματα αυξάνουν την αξία Ατέλειες της αγοράς και το φαινόμενο της πελατείας Οι μετοχές που πληρώνουν υψηλά μερίσματα έχουν τη δική τους φυσική πελατεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να ωφεληθεί αυξάνοντας τα μερίσματα. Η πελατεία αυτή έχει ήδη να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές μετοχές που πληρώνουν υψηλό μέρισμα. Οι πελάτες αυτοί αυξάνουν την τιμή της μετοχής μέσω της ζήτησής τους για μετοχές που καταβάλλουν μέρισμα.

26 16-26 Τα μερίσματα αυξάνουν την αξία Τα μερίσματα ως μηνύματα Οι αυξήσεις μερισμάτων στέλνουν καλές ειδήσεις σχετικά με τις χρηματοροές και τα κέρδη. Οι περικοπές μερισμάτων στέλνουν κακές ειδήσεις. Επειδή μια πολιτική διανομής υψηλού μερίσματος θα είναι δαπανηρή για εταιρείες που δεν έχουν τις χρηματοροές για να τη στηρίξουν, οι αυξήσεις μερισμάτων αποτελούν ένδειξη της καλής πορείας της εταιρείας και της εμπιστοσύνης των διευθυντών της στις μελλοντικές χρηματοροές.

27 16-27 Τα μερίσματα μειώνουν την αξία Φορολογικές συνέπειες Οι εταιρείες μπορούν να μετατρέπουν μερίσματα σε υπεραξίες μεταβάλλοντας τη μερισματική πολιτική τους. Αν τα μερίσματα φορολογούνται αυστηρότερα απ' ό,τι οι υπεραξίες, οι φορολογούμενοι επενδυτές θα πρέπει να καλοδεχτούν μια τέτοια κίνηση και να αξιολογήσουν καλύτερα την εταιρεία. Σε ένα τέτοιο φορολογικό περιβάλλον, η συνολική χρηματοροή που παρακρατείται από την εταιρεία ή/και βρίσκεται στα χέρια των μετόχων θα είναι μεγαλύτερη αν καταβάλλονται μερίσματα.

28 16-28 Φόροι και μερισματική πολιτική  Επειδή οι υπεραξίες φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή απ' ό,τι το εισόδημα από μερίσματα, οι εταιρείες ια πρέπει να καταβάλλουν το χαμηλότερο δυνατό μέρισμα.  Η μερισματική πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές του φορολογικού κώδικα.

29 16-29 Φόροι και μερισματική πολιτική

30 16-30 Φόροι και μερισματική πολιτική Στις ΗΠΑ οι μέτοχοι φορολογούνται δύο φορές (ποσά σε $).

31 16-31 Φόροι και μερισματική πολιτική Στο πλαίσιο των συστημάτων φορολογικού συμψηφισμού, όπως αυτού της Αυστραλίας, οι μέτοχοι απολαμβάνουν μια έκπτωση φόρου για το ποσό του φόρου εταιρικών κερδών που πληρώνει η εταιρεία (ποσά σε $ Αυστραλίας ανά μετοχή).

32 16-32 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet www.earnings.com www.ex-dividend.com www.dripcentral.com 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 16 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Πολιτική διανομής κερδών Matthew Will McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google