Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθησιακό Περιβάλλον και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Τυφλών Παιδιών Β. Αργυρόπουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθησιακό Περιβάλλον και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Τυφλών Παιδιών Β. Αργυρόπουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθησιακό Περιβάλλον και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Τυφλών Παιδιών Β. Αργυρόπουλος vassargi@uth.gr

2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3 Στρατηγικές Διδασκαλίας Μικρο-θεώρηση Α) Συνδέονται περισσότερο με την πρόσβαση του παιδιού στη γνώση Β) Εξυπηρετούν συγκεκριμένα πεδία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών Μακρο-θεώρηση Α) Συνδέονται με την παιδαγωγική που υποστηρίζει τις στρατηγικές του μικρο- επιπέδου Β) Συνδέονται με μοντέλα που επιχειρούν να πλαισιώσουν και να εξηγήσουν τη λειτουργία της διδασκαλίας και την πορεία της μάθησης Επίπεδα Ανάλυσης

4 Απτικές Στρατηγικές Μικρο-θεώρηση Παθητική απτική αναγνώριση (hand-over-hand) Ενεργητική Απτική Αναγνώριση (hand-under- hand) Συνεργατική Απτική Αναγνώριση (hand-next-to- hand) Χρήση ολόκληρου του σώματος για απόσπαση πληροφοριών

5 Απτικές Στρατηγικές Μακρο-θεώρηση Αποτελούν εκφράσεις στο «δια ταύτα» μιας γενικότερης θεώρησης, μιας μακρο-θεώρησης, που αφορά στην έννοια της απτικής αντίληψης Η έννοια της απτικής αντίληψης εξαρτάται όχι μόνο από την έννοια της αφής αλλά και από άλλες πηγές πληροφοριών όπως είναι η κίνηση και η στάση του σώματος. Κιναίσθηση (αφή+ κίνηση+ στάση σώματος+ περιβάλλον)

6 Στρατηγικές Διδασκαλίας που αφορούν στην Κινητικότητα & Προσανατολισμό Μικρο-θεώρηση Σωματογνωσία Απτικές στρατηγικές Συνειδητοποίηση από μέρους του τυφλού παιδιού της οντότητάς του ως σημείο αναφοράς μέσα στο χώρο που κινείται και δρα Ασφαλή μετακίνηση μέσα σε κλειστούς χώρους χωρίς μπαστούνι Χρήση μπαστουνιού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

7 Στρατηγικές Διδασκαλίας που αφορούν στην Κινητικότητα & Προσανατολισμό Μακρο-θεώρηση Σχηματισμός χωρικών αντιληπτικών χαρτών (spatial & concept maps) Η μακρο-θεώρηση των στρατηγικών διδασκαλίας βοηθά το τυφλό άτομο να αυτοκαθοριστεί μέσα στο χωροχρόνο που ζει και κινείται

8 Στρατηγικές Διδασκαλίας που αφορούν στην Καλλιέργεια Ακουστικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων Μικρο-θεώρηση Διάκριση ακουστικών ερεθισμάτων και στη γνωστική επεξεργασία τους Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω ενεργητικής ακρόασης και τεχνικών διαλόγου 1.ομαδο-συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας 2.ομάδες δυαδικού τύπου (1-1) 3.peer tutoring Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

9 Μακρο-θεώρηση Πολύ ουσιαστικές για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων Καλλιεργείται διαλεκτική σχέση με πρόσωπα και πράγματα Αφορά τόσο στην ασφάλεια των παιδιών, όσο και στο χωροχρονικό αυτοκαθορισμό τους μέσα στα δρώμενα της καθημερινότητάς τους Στρατηγικές Διδασκαλίας που αφορούν στην Καλλιέργεια Ακουστικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

10 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χώρος και Οργάνωση του Σχολείου Πρόσβαση στο χώρο  συμμετοχή Το εσωτερικό του σχολείου διαμορφωμένο με μία καθαρή λογική οικονομίας κινήσεων Ο χώρος του σχολείου να είναι καλά εξοπλισμένος  να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στο τυφλό παιδί Πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα (multi-sensory environments) Εξοπλισμένο µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

11 Χώρος και Οργάνωση της Τάξης Προσαρμογές (braille, οικονομική αναπαράσταση χαρτών, ολόγλυφα και ανάγλυφα σχήματα κλπ) Φωτισμός και ταξινόμηση θέσεων μέσα στους χώρους εργασίας Ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με απτικούς και ηχητικούς δείκτες Εντοιχισμένοι πάγκοι εργασίας ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

12 Συνολικά … Το σύνολο των στρατηγικών διδασκαλίας στο μικρο-επίπεδο, αποτελούν διαφορετικές έδρες ενός ενιαίου πρίσματος που είναι η μακρο- θεώρηση του παιδαγωγικού ενεργήματος για την εκπαίδευση των παιδιών με ΣΠΟ


Κατέβασμα ppt "Μαθησιακό Περιβάλλον και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Τυφλών Παιδιών Β. Αργυρόπουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google