Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαρένα Μαρία ΑΕΜ 1640 Σαρπότα Μαρία ΑΕΜ 1772.  Μελέτη για την εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων για τις απόψεις των φοιτητών και των καθηγητών που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαρένα Μαρία ΑΕΜ 1640 Σαρπότα Μαρία ΑΕΜ 1772.  Μελέτη για την εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων για τις απόψεις των φοιτητών και των καθηγητών που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαρένα Μαρία ΑΕΜ 1640 Σαρπότα Μαρία ΑΕΜ 1772

2  Μελέτη για την εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων για τις απόψεις των φοιτητών και των καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα, μέσω του λογισμικού προγράμματος SPSS17.0, καθώς να παρουσιαστούν προτάσεις βελτίωσης της θέσης και του ρόλου των εξετάσεων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών, βάσει εθνικών και διεθνών τάσεων. 2

3  Αν η μέθοδος εξέτασης των τελικών εξετάσεων εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων (ανοιχτές ή κλειστές σημειώσεις) εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης της θεωρίας και η σχέση του με τον τελικό βαθμό εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν η ύπαρξη ή όχι της αρνητικής βαθμολόγησης εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες, κατά την τελική εξέταση, εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν η εκπόνηση ή όχι της πτυχιακής εργασίας εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης. 3

4  Διερευνήθηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων και οι μέθοδοι που ακολουθούνται στην ελληνική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στον πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα καθώς και στην παγκόσμια τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συγκεκριμένες σχολές πληροφορικής. 4

5  Τ.Ε.Ι Σερρών ◦ ΣΤΕΦ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ◦ ΣΔΟ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ◦ ΣΓΤΚΣ  ΕΑΣΔΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ◦ ΑΓΓΛΙΑ ◦ ΓΑΛΛΙΑ ◦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ◦ ΙΑΠΩΝΙΑ ◦ ΙΝΔΙΑ ◦ ΡΩΣΙΑ Σύνολο ερωτηθέντων φοιτητών : 535 5

6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό απαντήσεων είναι σχεδόν ίσο διότι στις σχολές ΣΤΕΦ υπάρχει ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες στις τελικές εξετάσεις ενώ σε σχολές της ΣΔΟ και της ΣΓΤΚΣ δεν υπάρχει. Ωστόσο οι φοιτητές δεν προτιμούν την μέθοδο διαχωρισμού των θεμάτων στις τελικές εξετάσεις, καθώς δηλώνουν ότι δεν αποφεύγεται η αντιγραφή αναγκαία ή συνεργασία μεταξύ τους, ενώ η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα θέματα να μην είναι ισάξια μεταξύ των ομάδων που διαχωρίζονται. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20  Αν η μέθοδος ελέγχου των γνώσεων των φοιτητών (εξέταση) εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η διεξαγωγή των εξετάσεων (ανοιχτές ή κλειστές σημειώσεις) εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η τελική εξέταση και συγκεκριμένα το αν είναι απαραίτητη όταν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργούνται εργασίες και πρόοδοι, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες, κατά την τελική τους εξέταση, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ασύγχρονη εκπαίδευση) ως αρωγός των τελικών εξετάσεων, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η χρήση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα το αν πρέπει να είναι εμφανής κατά την εξέταση εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή. 20

21  Διερευνήθηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων και οι μέθοδοι που ακολουθούνται, συγκεκριμένα από τους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Σερρών, και η χρήση ΤΠΕ στις εξετάσεις και στα μάθημα τους. 21

22  Το δείγμα συλλέχθηκε από τους καθηγητές των σχολών ΣΤΕΦ, ΣΔΟ, ΣΓΤΚΣ και τα αντίστοιχα τμήματά τους. Ο τρόπος συλλογής ήταν είτε χειρόγραφα ερωτηματολόγια είτε μέσω email. Το σύνολο των ερωτηματολογίων είναι 49. 22

23 23

24 24

25 25

26 Ποια μέθοδο ακολουθείτε για τον έλεγχο των φοιτητών στις εξετάσεις σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών 26

27 Τι χρησιμοποιείτε στις τελικές εξετάσεις 27

28 28

29 Στην περίπτωση ανοιχτών σημειώσεων επιτρέπεται η χρήση 29

30 Θεωρείτε απαραίτητη την τελική εξέταση όταν διεξάγονται ασκήσεις, εργασίες-project, πρόοδοι 30

31 31

32 32

33 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ΛΙΓΟ 2 ΜΕΤΡΙΑ 3 ΠΟΛΥ 4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 33

34 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ΛΙΓΟ 2 ΜΕΤΡΙΑ 3 ΠΟΛΥ 4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 34

35 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ΛΙΓΟ 2 ΜΕΤΡΙΑ 3 ΠΟΛΥ 4 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 35

36 36

37 37

38 38 Συμπεράσματα φοιτητών  Ο έλεγχος των γνώσεων των φοιτητών γίνεται με την μέθοδο που επιλέγει ο καθηγητής.  Ο βαθμός προόδου ή τεστ πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία.  Δεν υπάρχουν απαλλακτικές πρόοδοι ή εργασίες όπως σε άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Γίνεται διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες χωρίς να είναι ισάξια τα θέματα.  Το 73,6% των φοιτητών είναι κατά της αρνητικής βαθμολογίας.

39 39  Η ανακοίνωση της διδακτέας ύλης και του προγράμματος της εξεταστικής να γίνεται έγκαιρα και όχι 1 ή 2 βδομάδες πριν.  Για την λήψη πτυχίου να μειωθούν οι ΔΜ στις 180 όπως ισχύει και στο εξωτερικό.  Το ΤΕΙ να διαθέτει επαρκής θέσεις πρακτικής άσκησης.  Το τμήμα πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει παρέχει ΔΜ στην πρακτική άσκηση.  Να υπάρχει εξεταστική επί πτυχίο. (Aρχισε να εφαρμόζεται)

40 40 Συμπεράσματα καθηγητών  Η ελάχιστη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από πλευράς της σχολής ΣΓΤΚΣ. Αντίθετα το τμήμα Γεωπληροφορικής και Λογιστικής είναι οι σχολές οι οποίες κάνουν το 4% των καθηγητών χρήση του e- learning.  Η χρήση ΤΠΕ γίνεται μόνο από καθηγητές του τμήματος πληροφορικής και επικοινωνιών με προϋπηρεσία άνω των 12 ετών.  Οι περισσότεροι καθηγητές θεωρούν απαραίτητη την τελική εξέταση, όταν διεξάγονται ασκήσεις, εργασίες - project, πρόοδοι.

41 41  Όσον αφορά την μέθοδο εξέτασης των φοιτητών σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών των καθηγητών παρατηρήθηκε ότι στην σχολή ΣΤΕΦ υπάρχουν και τις τρεις βαθμίδες να αντιστοιχούν στους τέσσερις τρόπους εξέτασης αλλά να υπερισχύει η μέθοδος της ανάπτυξης – ασκήσεων από καθηγητές με διδακτορικό, που ανέρχονται στους 13, οι καθηγητές με μεταπτυχιακό προτιμούν περισσότερο τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης στην ΣΔΟ οι οποίοι είναι στο σύνολο τους 8, η ΣΓΤΚΣ έχει κυρίως καθηγητές με Bachelor οι οποίοι προτιμούν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία και αυτοί ήταν μόνο 2.  Στις τελικές εξετάσεις οι περισσότεροι καθηγητές προτιμούν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ως τρόπο εξέτασης, επόμενη προτίμηση που παρατηρήθηκε είναι ανάπτυξης-ασκήσεις.  Οι περισσότεροι καθηγητές επιλέγουν τις κλειστές σημειώσεις για τις τελικές εξετάσεις. Επίσης σε περίπτωση χρήσης βοηθητικού υλικού επιτρέπουν κατά το πλείστον χρήση αριθμομηχανής.

42 Σας Ευχαριστούμε! 42


Κατέβασμα ppt "Βαρένα Μαρία ΑΕΜ 1640 Σαρπότα Μαρία ΑΕΜ 1772.  Μελέτη για την εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων για τις απόψεις των φοιτητών και των καθηγητών που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google