Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η οικολογία είναι μια επιστήμη – υιοθετεί την επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση για τις συστηματικές σχέσεις και εξηγήσεις των φυσικών φαινόμενων, τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η οικολογία είναι μια επιστήμη – υιοθετεί την επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση για τις συστηματικές σχέσεις και εξηγήσεις των φυσικών φαινόμενων, τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η οικολογία είναι μια επιστήμη – υιοθετεί την επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση για τις συστηματικές σχέσεις και εξηγήσεις των φυσικών φαινόμενων, τις οποίες και ενοποιεί σε αρχές. Η οικολογία (Ecology) προέρχεται από: Οίκος (Eco ή Oikos) που σημαίνει το σπίτι/το περιβάλλον και -λόγος (-ology): η μελέτη, ή επιστήμη Τι είναι οικολογία;

3 Απλός ορισμός Τι είναι οικολογία; Η επιστήμη της διανομής και αφθονίας των ειδών Διανομή: Το που βρίσκεται ένα είδος Αφθονία: Πόσα άτομα βρίσκονται «εκεί»

4 Οικολογία: Το σύστημα των θεωριών και των ιδεών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Το σύστημα αυτό εξηγεί τη διανομή, την αφθονία και τη φυσική ιστορία των οργανισμών. Φυσική ιστορία: περιγραφή της ιστορίας ζωής ενός είδους. Τι είναι οικολογία;

5 Ρόλος των οικολόγων Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Ανιχνεύουν τις σχέσεις, εξηγούν τις αιτιώδεις διαδικασίες που κρύβονται κάτω από αυτές, και γενικεύουν τις εξηγήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Τι είναι οικολογία;

6  Environmentalism (Περιβαλλοντισμός): υπεράσπιση της συντήρησης ή της βελτίωσης του περιβάλλοντος  Environmental studies (Περιβαλλοντικές σπουδές): σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνουν ποικιλία «επιστημονικών οπτικών» (π.χ., κοινωνιολογία, οικονομικά, ανθρωπολογία, οικολογία, κ.λ.π.) Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Η οικολογία δεν είναι: Τι είναι οικολογία;

7  Περιγραφική οικολογία: Φυσική ιστορία  Λειτουργική οικολογία: Εγγύτατες αιτίες. Πώς το σύστημα λειτουργεί τώρα;  Εξελικτική οικολογία: Τελικές αιτίες. Γιατί η φυσική επιλογή ευνοεί αυτή τη λύση; Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα έρευνας: Τι είναι οικολογία;

8  Άτομο  Πληθυσμός  Κοινότητα  Τοπίο  Οικοσύστημα Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα ολοκλήρωσης: Αυξανόμενη πολυπλοκότητα Μηχανισμοί Συνέπειες Τι είναι οικολογία;

9 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα ολοκλήρωσης 1. Άτομο/ολόκληρος οργανισμός: Συμπεριφοριστική & φυσιολογική οικολογία Λειτουργική μορφολογία πώς το περιβάλλον επηρεάζει μεμονωμένα γνωρίσματα πώς τα γνωρίσματα καθορίζουν την απάντηση στο περιβάλλον Συχνό ενδιαφέρον για ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη Τι είναι οικολογία;

10 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα ολοκλήρωσης 2. Πληθυσμοί: ομάδες ατόμων διανομή πυκνότητα δυναμική: αλλαγές στην αφθονία εγκαίρως αναλογία φύλων δομή ανά ηλικία/μέγεθος/βαθμό δημογραφία: ποσοστά γέννησης & θανάτου  δυναμική Τι είναι οικολογία;

11 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα ολοκλήρωσης 3. Κοινότητες: συλλογή της αλληλεπιδρώντων πληθυσμών ποικιλότητα ειδών δομή τροφικών Ιστών Ανταγωνισμός και Ιεραρχία διαδοχή Τι είναι οικολογία;

12 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Επίπεδα ολοκλήρωσης 4. Τοπίο/Οικοσυστήματα: άθροισμα κοινοτήτων κίνηση των υλικών (π.χ., ενέργεια, θρεπτικές ουσίες) μεταξύ των κοινοτήτων. Τι είναι οικολογία;

13 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Οικολογία και ‘εφαρμοσμένη’ οικολογία Η οικολογία είναι για την εφαρμοσμένη οικολογία ότι είναι η φυσική για την εφαρμοσμένη μηχανική  Η βιολογία συντήρησης  Η βιολογία αλιείας  Διαχείριση άγριας φύσης  Περιβαλλοντικές επιστήμες Τι είναι οικολογία;

14 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Θεωρητικό εναντίον εμπειρικού Θεωρία: ρητή δήλωση (συχνά μαθηματική ή γραφική) για το πώς οργανώνονται τα συστήματα και λειτουργούν. Παραγωγή υπόθεσης. Εμπειρική εργασία: παρατηρήσεις και πειράματα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο ή το πεδίο. Δοκιμασία Υποθέσεων. Τι είναι οικολογία;

15 Γενικός στόχος: Τι είναι οικολογία; Συσχετιστικό εναντίον πειραματικού Συσχετιστικό: στηρίζεται στη φυσική διακύμανση. «Φυσικά πειράματα", σχέδια στη φύση Πειραματικό: Ο ερευνητής χειρίζεται το σύστημα. Απομονώνει τον παράγοντα που ενδιαφέρει. Τι είναι οικολογία;

16  Σύστημα = αλληλοεξαρτώμενα μέρη τα οποία συνεχώς αλληλεπιδρούν, διαμορφώνοντας ένα ενοποιημένο σύνολο  Οικοσύστημα = ένα οικολογικό σύστημα. Μια κοινότητα και το φυσικό περιβάλλον της που αντιμετωπίζονται μαζί ως λειτουργικό σύστημα Τι είναι το οικοσύστημα

17  Η, πιο απλά, ένα οικοσύστημα αποτελείται από τους οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον μιας συγκεκριμένης περιοχής.  Μέγεθος= από μίκρο στο ΜΑΚΡΟ Τι είναι το οικοσύστημα

18 F. A. BAZZAZ:  1. Όλα συνδέονται με όλα τα άλλα.  2. Όλα πρέπει να πάνε κάπου.  3. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένα δωρεάν γεύμα. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τι είναι το οικοσύστημα

19 H. T. Odum:  Για να καταλάβετε οποιοδήποτε σύστημα πρέπει να καταλάβετε το επόμενο μεγαλύτερο σύστημα. Τι είναι το οικοσύστημα ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

20  Διάταξη  Ανάπτυξη  Μεταβολισμός (ενεργειακή ροή)  Κύκλοι Υλικών  Απόκριση στο περιβάλλον  Πορώδη όρια  Έμφαση στη λειτουργία, όχι στα είδη ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι το οικοσύστημα

21 ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  2 Οργανισμοί που ζουν στη στενή ένωση με τουλάχιστον 1 οργανισμό που ωφελείται από αυτή την εταιρική σχέση Σχέση Οργανισμός 1 Οργανισμός 2 Αλληλοβοήθεια ++ Συνύπαρξη + 0 Παρασιτισμός +- Τι είναι το οικοσύστημα

22 Συνεργασία (+, +) Όφελος και των δύο οργανισμών  –αζωτοδεσμευτικά βακτηρίδια μέσα στους κονδύλους των ψυχανθών  –οι λειχήνες είναι γαλαζοπράσινα φύκη και μύκητες  –οι τερμίτες έχουν την κυτταρίνη Τι είναι το οικοσύστημα ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

23 Συνύπαρξη (+.0) Ο ένας οργανισμός ωφελείται και άλλος είναι απρόσβλητος  –οδηγοί ψάρια στους καρχαρίες Τι είναι το οικοσύστημα ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

24 Παρασιτισμός (+, -) Ωφελείται ο ένας οργανισμός ενώ άλλος επηρεάζεται αρνητικά ή βλάπτεται  -«πόδι αθλητή» στους ανθρώπους  –κεστώδεις σκώληκες στις πεπτικές οδούς των ζώων  - φυτά που αυξάνονται σε βάρος άλλων φυτών (γκι και Indian Pipe) ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Τι είναι το οικοσύστημα

25 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Βιότοπος = μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ένας οργανισμός  Πολλοί οργανισμοί μπορούν να κατοικήσουν στον ίδιο βιότοπο  Ο ανταγωνισμός υπάρχει όταν χρησιμοποιούν οι οργανισμοί τους ίδιους περιορισμένους πόρους (ζωτικός χώρος, τροφή, στέγη, διαθεσιμότητα των συντρόφων, κ.λπ....)  Μπορεί να είναι μεταξύ των ίδιων ή διαφορετικών ειδών Τι είναι το οικοσύστημα

26 Σχέσεις μεταξύ αρπακτικών ζώων και θηραμάτων Τι είναι το οικοσύστημα

27 ΟΙΚΟΘΕΣΗ Ρόλος ενός είδους μέσα σε ένα περιβάλλον  Εάν 2 διαφορετικά είδη απαιτούν την ίδια πηγή τροφής, συνήθως κάποιο αποβάλλεται  «Καθιερώνει» την εγκατάσταση 1 είδους ανά θέση. Τι είναι το οικοσύστημα

28 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα οικοσυστήματα μπορούν να γίνουν κατανοητά ως σειρά επιπέδων, οργανωμένης ύλης, τα οποία διατρέχονται από ενέργεια Τι είναι το οικοσύστημα

29 Επίπεδα οργάνωσης της ύλης Τι είναι το οικοσύστημα

30 Σε όλα τα επίπεδα της ύλης, τα οικοσυστήματα συμπεριφέρονται σύμφωνα με διάφορες φυσικές και χημικές αρχές κοινές και για τα βιοτικά και τα αβιοτικά συστήματα Χημικές/φυσικές αρχές Τι είναι το οικοσύστημα

31  Η ύλη είναι οτιδήποτε που καταλαμβάνει το χώρο και έχει μάζα.  Η ύλη αποτελείται από άτομα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν (δεσμός) και να διαμορφώσουν μόρια.  Υπάρχουν 94 φυσικά εμφανιζόμενα ευδιάκριτα είδη ατόμων. Ύλη, άτομα & μόρια Τι είναι το οικοσύστημα

32 Τα μόρια μπορούν να είναι στοιχεία (αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα άτομα του ίδιου είδους π.χ. υδρογόνο αέριο, H2, οξυγόνο αέριο, Ο2) Ή ενώσεις (αποτελούμενες από δύο ή περισσότερα άτομα διαφορετικών ειδών π.χ., διοξείδιο του άνθρακα, CO2). Στοιχεία και ενώσεις Τι είναι το οικοσύστημα

33 Στοιχεία και ενώσεις Τι είναι το οικοσύστημα

34  Τα στοιχεία και οι ενώσεις είναι ικανά να αντιδρούν μεταξύ τους με πολλαπλούς τρόπους.  Οι χημικές αντιδράσεις είναι η θεμελιώδης δραστηριότητα, η οποία καθοδηγεί τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Χημικές αντιδράσεις Τι είναι το οικοσύστημα

35 Παράδειγμα σχηματισμού – αντίδρασης του ύδατος Τι είναι το οικοσύστημα

36 Φάσεις της ύλης Αέρια Υγρά Στερεά Τι είναι το οικοσύστημα

37 Καταστάσεις (φάσεις) της ύλης (παράδειγμα του ύδατος) Τι είναι το οικοσύστημα

38 Άζωτο (N) Άνθρακας (C) Υδρογόνο (H) Οξυγόνο (O) Φώσφορος (P) Θείο (S) Σημαντικά άτομα ή στοιχεία της ζωής Τι είναι το οικοσύστημα

39  Τα οργανικά μόρια περιέχουν δεσμούς άνθρακας- άνθρακα ή άνθρακας-υδρογόνου Οργανικά και ανόργανα μόρια Παράδειγμα: C 6 H 12 O 6 (γλυκόζη) Διαφορετικά τα μόρια είναι ανόργανα Παράδειγμα: CO2 (διοξείδιο άνθρακα) Παράδειγμα: H 2 O (ύδωρ) Τι είναι το οικοσύστημα

40 Τα οργανικά μόρια δομούνται από τα ανόργανα μόρια μέσω των χημικών αντιδράσεων 6 CO 2 + 6 H 2 O  C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6 H 2 O CO2 = 1 άτομο άνθρακα που δεσμεύεται σε 2 άτομα οξυγόνου (διοξείδιο του άνθρακα) H 2 O = 2 άτομα υδρογόνου που δεσμεύονται σε ένα άτομο οξυγόνου (ύδωρ) C 6 H 12 O 6 = 6 άτομα άνθρακα, 12 άτομα υδρογόνου και 6 άτομα οξυγόνου συνδεδεμένα από κοινού (γλυκόζη)  = αντίδραση Τι είναι το οικοσύστημα

41 Οργανικά μόρια Τι είναι το οικοσύστημα

42 Η δημιουργία των οργανικών μορίων απαιτεί την απορρόφηση ή την απελευθέρωση ενέργειας Οργανικά μόρια και ενέργεια Τι είναι το οικοσύστημα

43  Ενέργεια = η δυνατότητα να κινηθεί η ύλη  Κινητική ενέργεια = ενέργεια στη δράση ή κίνηση (φως, θερμότητα, φυσική κίνηση)  Δυναμική ενέργεια = αποθηκευμένη ενέργεια (νερό πίσω από ένα φράγμα, τεντωμένη λαστιχένια ζώνη) Ενέργεια Τι είναι το οικοσύστημα

44 Μορφές ενέργειας Τι είναι το οικοσύστημα

45 Ενεργειακές μετατροπές Τι είναι το οικοσύστημα

46  Πρώτος νόμος: (ΑΛΛΑΓΗ) η ενέργεια δεν είναι κάτι που δημιουργείται ούτε καταστρέφεται αλλά μπορεί να μετατραπεί από μία μορφή σε άλλη.  Δεύτερος νόμος: (ΑΠΩΛΕΙΑ) σε οποιαδήποτε ενεργειακή μετατροπή, θα καταλήξετε με τη λιγότερη χρησιμοποιήσιμη ενέργεια από αυτή που αρχίσατε. Η ενέργεια υπακούει σε νόμους (νόμοι της θερμοδυναμικής) Τι είναι το οικοσύστημα

47 Πρώτος νόμος: η ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Τι είναι το οικοσύστημα

48  Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής:σε κάθε ενεργειακή μετατροπή, χάνεται πάντα χρήσιμη ενέργεια.  Η εντροπία = αυξάνεται κατά την διατάραξη ενός συστήματος  Σε κάθε ενεργειακή μετατροπή, υπάρχει ένα κέρδος στην εντροπία Δεύτερος νόμος και εντροπία Τι είναι το οικοσύστημα

49 Δεύτερος νόμος και εντροπία C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6 H 2 O  6 CO 2 + 6 H 2 O Μόριο Υψηλής Δυναμικής ενέργειας Μόριο Χαμηλής Δυναμικής ενέργειας Οξείδωση της γλυκόζης Τι είναι το οικοσύστημα

50 Δόμηση οργανικών μορίων και οικοσυστημάτων (α) Για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί και τα οικοσυστήματα, πρέπει να έχουν την διαθέσιμη δυναμική ενέργεια. (β) Η δυναμική ενέργεια (στους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα) αποθηκεύεται στα οργανικά μόρια. (γ) Τα οργανικά μόρια με υψηλή δυναμική ενέργεια πρέπει "να χτιστούν" από χαμηλή δυναμική ανόργανη ενέργεια. (d) Κατά τη δόμηση τους τα οργανικά μόρια απαιτούν την προσθήκη ενέργειας (« ανιούσα διαδικασία"). Τι είναι το οικοσύστημα

51 Η δημιουργία υψηλής δυναμικής ενέργειας από πηγή χαμηλής δυναμικής ενέργειας απαιτεί την προσθήκη νέας κινητικής ενέργειας Τι είναι το οικοσύστημα

52 Οικοδόμηση ενός οργανικού μορίου 6 CO 2 + 6 H 2 O  Χαμηλής δυναμικής ενέργειας μόρια Υψηλής δυναμικής ενέργειας μόριο Προσθήκη κινητικής ενέργειας από τον ήλιο μέσω της φωτοσύνθεσης C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6 H 2 O Τι είναι το οικοσύστημα

53  Τα φυτά και τα φωτοσυνθετικά βακτηρίδια (cyanobacteria) δομούν τα οργανικά μόρια χρησιμοποιώντας την φωτεινή ενέργεια από τον ήλιο  Τα Χημιοσυνθετικά βακτηρίδια δημιουργούν τα οργανικά μόρια από ανόργανες ενώσεις υψηλής δυναμικής ενέργειας Οι πρωτογενείς παραγωγοί χτίζουν τα οργανικά μόρια Τι είναι το οικοσύστημα

54 Φυτικό εργαστήριο δόμησης οργανικών μορίων Τι είναι το οικοσύστημα

55 Οι καταναλωτές διασπούν τα οργανικά μόρια για να εξαγάγουν την ενέργεια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν (αναπνοή κυττάρων) Τι είναι το οικοσύστημα

56  Η οικοδόμηση των οργανικών μορίων απαιτεί προσφορά κινητικής ενέργειας στα μόρια με χαμηλή δυναμική ενέργεια για την δημιουργία μορίων με υψηλή δυναμική ενέργεια (που γίνονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς μέσω της φωτοσύνθεσης ή της χημιοσύνθεσης).  Οι καταναλωτές εξάγουν την απαιτούμενη για να λειτουργήσουν κινητική ενέργεια, με την διάσπαση (οξείδωση) των μορίων με υψηλή δυναμική ενέργεια. Περίληψη Τι είναι το οικοσύστημα

57  Όλοι οι οργανισμοί απαιτούν ενέργεια, για την αύξηση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη μετακίνηση, κ.λπ. Ως εκ τούτου, για όλους τους οργανισμούς πρέπει να υπάρξει: Μια πηγή ενέργειας Μια απώλεια χρησιμοποιήσιμης ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τι είναι το οικοσύστημα

58  Θερμική ενέργεια  Μηχανική ενέργεια (+ ενέργεια βαρύτητας, κ.λπ....)  Χημική ενέργεια = ενέργεια που αποθηκεύεται μέσα σε μοριακούς δεσμούς Τύποι ενέργειας Τι είναι το οικοσύστημα

59  Πώς η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται στη χημική ενέργεια;  Πώς αυτή η διαδικασία επηρεάζει τη ζωή δεδομένου ότι εμείς το βλέπουμε στη γη;  Οι μετασχηματισμοί της ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία σε χημική ενέργεια και σε μηχανική ενέργεια και τελικά πάλι πίσω σε θερμότητα είναι ένα παραδοσιακό θέμα της οικολογίας των οικοσυστημάτων. Ενεργειακοί Μετασχηματισμοί Τι είναι το οικοσύστημα

60  ΑΒΙΟΤΙΚΑ συστατικά:  Η ηλιακή ενέργεια παρέχει σχεδόν όλη την ενέργεια για τα οικοσυστήματα.  Οι ανόργανες ουσίες, π.χ., θείο, βόριο, τείνουν να ανακυκλώνονται μέσω των οικοσυστημάτων.  Οι οργανικές ενώσεις, όπως οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, και άλλα σύνθετα μόρια, διαμορφώνουν την σύνδεση μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών συστατικών του συστήματος. Ένα οικοσύστημα έχει τα αβιοτικά και βιοτικά συστατικά: Τι είναι το οικοσύστημα

61  ΒΙΟΤΙΚΑ συστατικά:  Τα βιοτικά συστατικά ενός οικοσυστήματος μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τρόπο ενεργειακής απόκτησής τους.  Σε αυτόν τον τύπο ταξινόμησης, υπάρχουν: Αυτότροφοι και Ετερότροφοι Οργανισμοί Τι είναι το οικοσύστημα

62  Οι Αυτότροφοι (= μόνο-τρεφόμενοι) καλούνται πρωτογενείς παραγωγοί.  Οι Φωτοαυτότροφοι καθηλώνουν ενέργεια από τον ήλιο και τον αποθηκεύουν στις σύνθετες οργανικές ενώσεις  (= πράσινα φυτά, άλγη, μερικά βακτηρίδια) Αυτότροφοι οργανισμοί φωτοαυτότροφοι απλές ανόργανες ενώσεις σύνθετες οργανικές ενώσεις φως Τι είναι το οικοσύστημα

63  Οι Χημιοαυτότροφοι (chemosynthesizers) είναι βακτηρίδια που οξειδώνουν τις αναγώμενες ανόργανες ουσίες  (χαρακτηριστικά ενώσεις θείου και αμμωνίας)  και σύνθετες οργανικές ενώσεις προϊόντων. χημιοαυτότροφοι αναγόμενες ανόργανες ενώσεις σύνθετες οργανικές ενώσεις οξυγόνο Τι είναι το οικοσύστημα

64  Οι ετερότροφοι (= άλλο-τρεφόμενοι) δεν μπορούν να παραγάγουν την τροφή τους άμεσα από το φως του ήλιου + ανόργανες ενώσεις. Απαιτούν την ενέργεια που αποθηκεύτηκε προηγουμένως στα σύνθετα μόρια. Ετερότροφοι οργανισμοί ετερότροφοι απλές ανόργανες ενώσεις σύνθετες οργανικές ενώσεις (αυτό μπορεί να περιλάβει διάφορα βήματα, με διαφορετικούς διαφορετικούς τύπους οργανισμών) θερμότητα Τι είναι το οικοσύστημα

65 Οι ετερότροφοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε: καταναλωτές & αποικοδομητές Τι είναι το οικοσύστημα  Οι καταναλωτές τρέφονται από άλλους οργανισμούς ή απο οργανική ύλη.  Οι αποικοδομητές χρησιμοποιούν τις σύνθετες ενώσεις στο νεκρό πρωτόπλασμα.  Τα βακτηρίδια και οι μύκητες είναι οι κύριες ομάδες αποικοδομητών.  Τα βακτηρίδια είναι οι κύριοι τροφοδότες ζωικής ύλης.  Οι μύκητες τρέφονται πρωτίστως με φυτά, αν και τα βακτηρίδια είναι επίσης σημαντικά σε μερικές διαδικασίες αποσύνθεσης των φυτών.

66 ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ: Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από μια μορφή σε άλλη, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί.  Η ενεργειακή ροή είναι μια διαδικασία μονής-κατεύθυνσης. ήλιοςθερμότητα (πιο μακρά μήκη κύματος) Οι νόμοι της θερμοδυναμικής Τι είναι το οικοσύστημα

67 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Οι μετασχηματισμοί της ενέργειας οδηγούν πάντα σε κάποια απώλεια ή διασκεδασμό της ενέργειας ή Στις ενεργειακές ανταλλαγές σε ένα κλειστό σύστημα, η δυναμική ενέργεια τής τελικής κατάστασης θα είναι λιγότερη από αυτή της αρχικής κατάστασης ή Η εντροπία τείνει να αυξηθεί (εντροπία = ποσό μη διαθέσιμης ενέργειας σε ένα σύστημα) ή Τα συστήματα θα τείνουν να πάνε από μία διαταγμένη κατάσταση σε μία διαταραγμένα κατάσταση (για να διατηρηθεί η ομαλότητα, πρέπει να προστεθεί ενέργεια στο σύστημα, για να αντισταθμιστεί η απώλεια ενέργειας) Τι είναι το οικοσύστημα

68  Οι μηχανές εσωτερικής καύσεως στα αυτοκίνητα είναι μόνο κατά 25% αποδοτικές στη μετατροπή της χημικής ενέργειας σε κινητική ενέργεια, το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται ή χάνεται ως θερμότητα.  Το σπίτι, ιδιαίτερα τα δωμάτια των παιδιών, πηγαίνει από μια σύνθετη, διατεταγμένη κατάσταση σε μια απλούστερη, διαταραγμένη κατάσταση. Παραδείγματα Τι είναι το οικοσύστημα

69  Απλουστευμένα: Αυτό το σχέδιο της ενεργειακής ροής μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών είναι η ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΟΜΗ ενός οικοσυστήματος. Ενεργειακή ροή θερμότητα Παραγωγοί Καταναλωτές Αποικοδομητές θερμότητα Τι είναι το οικοσύστημα

70  Είναι χρήσιμο να διακριθούν οι διαφορετικοί τύποι οργανισμών μέσα σε αυτές τις κυρίες ομάδες, ιδιαίτερα μέσα στην ομάδα των καταναλωτών. Καταναλωτές Τι είναι το οικοσύστημα

71 Μπορούμε περαιτέρω να χωρίσουμε τα ΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ιδιαίτερα οι καταναλωτές διακρίνονται σε:  Παραγωγούς (φυτά, άλγη, cyanobacteria μερικά chemotrophs) - συλλαμβάνουν την ενέργεια, συνθέτουν οργανικές ενώσεις  Αρχικοί καταναλωτές – τρέφονται από παραγωγούς  Δευτεροβάθμιοι καταναλωτές – τρέφονται από αρχικούς καταναλωτές  Τριτογενείς καταναλωτές – τρέφονται από δευτεροβάθμιους καταναλωτές Ορολογία των τροφικών επιπέδων Τι είναι το οικοσύστημα

72  Detritivores - ασπόνδυλα που τρέφονται με τα οργανικά απόβλητα και τους νεκρούς οργανισμούς (κατάλοιπα) από όλα τα τροφικά επίπεδα  Αποικοδομητές - βακτηρίδια και μύκητες που χωρίζουν το νεκρό υλικό σε ανόργανα υλικά Περισσότερα τροφικά επίπεδα: Τι είναι το οικοσύστημα

73  Παραγωγοί = φυτά κ.λ.π. που συλλαμβάνουν την ενέργεια από τον ήλιο  Φυτοφάγα = τρέφονται από φυτά  Σαρκοφάγα = τρέφονται από άλλα ζώα  Παμφάγα = τρέφονται από τα ζώα και τα φυτά Εξειδικευμένα φυτοφάγα:  Granivores -- τρέφονται από σπόρους  Frugivores -- τρέφονται από φρούτα Εναλλακτική ορολογία Τι είναι το οικοσύστημα

74  Αυτές οι ομάδες μαζί αποτελούν μια ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  Π.χ., χλόη, κουνέλι, αετός ΣαρκοφάγοΧορτοφάγοΠαραγωγός Τι είναι το οικοσύστημα

75  Τα σαρκοφάγα μπορούν να διαιρεθούν σε ομάδες:  Τέταρτου βαθμού σαρκοφάγο (κορυφή)  Τρίτου βαθμού σαρκοφάγο  Δεύτερου βαθμού σαρκοφάγο  Αρχικό σαρκοφάγο  Το τελευταίο σαρκοφάγο σε μια αλυσίδα, που δεν τρώγεται συνήθως από οποιοδήποτε άλλο σαρκοφάγο, αναφέρεται συχνά ως κορυφαίο σαρκοφάγο. Σαρκοφάγα Τι είναι το οικοσύστημα

76 Τροφικές αλυσίδες Τι είναι το οικοσύστημα

77  Πάρα πολύ απλοϊκές  Κανένα detritivores  Μεγαλες αλυσίδες Προβλήματα Τι είναι το οικοσύστημα

78  Σπάνια είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο η χλόη, το κουνέλι, το γεράκι, ή οποιαδήποτε απλή γραμμική ακολουθία οργανισμών.  Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις, έτσι ώστε καταλήγουμε σε έναν ΤΡΟΦΙΚΟ ΙΣΤΟ Η ΔΙΚΤΥΟ. Τι είναι το οικοσύστημα

79  Τροφικό δίκτυο-ιστός Πολλές τροφικές αλυσίδες συνδέονται για να παρουσιαστούν πιο σύνθετες σχέσεις Λιοντάρι βουνών Άλικες Δέντρα Κουνέλι Φίδι Ποντίκι Χλόη Γεράκι Βάτραχος Γρύλος Θάμνοι Τι είναι το οικοσύστημα

80 ΓΕΡΑΚΙ ΕΛΟΥΣ ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ ΥΨΙΠΕΔΩΝ ΦΙΔΙ ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΑΡΑΧΝΗ ΚΟΥΝΑΒΙ ΑΣΒΟΣ ΚΟΓΙΟΤ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΑΣΒΟΣ ΓΕΩΣΚΩΛΗΚΕΣ, ΕΝΤΟΜΑ (Π.Χ., GRASSHOPPPERS, CUTWORMS) ΠΡΩΤΟ Υ ΤΡΟΦΙΚΟ Υ ΕΠΙΠΕΔΟ Υ Αρχικοί παραγωγοί ΔΕΥΤΕΡΟ Υ ΤΡΟΦΙΚ ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ καταναλωτές (π.χ., herbivores) ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ ΓΕΩΜΥΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Σύνθεση σαρκοφάγων, παμφάγων και άλλων καταναλωτών. Πολλοί τρέφονται από πολλά τροφικά επίπεδα και κατά περίπτωση μεταξύ τους Τι είναι το οικοσύστημα

81

82  Πόση ενέργεια περνά από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο;  Πόσο αποδοτικές είναι τέτοιες μεταφορές; Ενεργειακές μεταφορές μεταξύ των τροφικών επιπέδων Τι είναι το οικοσύστημα

83 Ενεργειακή ροή  Τροφική αλυσίδα - περιλαμβάνει τη μεταφορά της ενέργειας μέσα από μια σειρά οργανισμών Παραγωγοί Φυτοφάγα ζώαΣαρκοφάγα ζώα Πράσινα φυτά Αρχικοί Καταναλωτές Δευτεροβάθμιοι Καταναλωτές Χλόη Ποντίκια Φίδι Ενεργειακή ροή ** πολλοί καταναλωτές έχουν ποικιλία στη διατροφή και μπορούν να είναι δευτεροβάθμιοι, τριτογενείς ή καταναλωτές 4 τάξης ανάλογα με το θήραμα Εισαγωγή ενέργειας Τι είναι το οικοσύστημα

84 Αποικοδομητές Σε κάθε επίπεδο σε ένα οικοσύστημα, οι αποικοδομητές:  χρησιμοποιούν τα υπολείμματα και τα απορρίμματα χρησιμοποιούν ενέργεια για το μεταβολισμό τους  σπάνε τις οργανικές ουσίες σε ανόργανες ουσίες για χρήση από άλλους οργανισμούς  Τελικοί καταναλωτές Τι είναι το οικοσύστημα

85 Ενεργειακή ροή στα οικοσυστήματα Τι είναι το οικοσύστημα

86 Ενεργειακή ροή στα οικοσυστήματα Τι είναι το οικοσύστημα

87 (1) Κάποιο μέρος της υφιστάμενης βιομάζας ενός τροφικού επιπέδου παραμένει ως μη καταναλώσιμη (επιτρέποντας έτσι την αναπαραγωγή και την ανανέωση των οργανισμών). (2) Ένα μεγάλο μέρος αυτού που καταναλώνεται χρησιμοποιείται για ενέργεια (αναπνοή κυττάρων). (3) Κάποιο μέρος αυτού που καταναλώνεται δεν αφομοιώνεται και περνά μέσω των οργανισμών. Η βιομάζα υψηλής δυναμικής ενέργειας διαπερνά τα τροφικά επίπεδα Η βιομάζα υψηλής δυναμικής ενέργειας διαπερνά τα τροφικά επίπεδα Τι είναι το οικοσύστημα

88  Βιομάζα = η ξηρά μάζα του οργανικού υλικού των οργανισμών (η μάζα του νερού δεν συμπεριλαμβάνεται συνήθως, δεδομένου ότι η περιεκτικότητα σε νερό είναι μεταβλητή και δεν περιέχει καμία χρησιμοποιήσιμη ενέργεια)  Μόνιμη συγκομιδή (Ιστάμενη βιομάζα) = το ποσό της παρούσας βιομάζας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Τι είναι το οικοσύστημα

89  Οι περιοχές με μαύρο χρώμα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσό παραγωγικότητας Πρωτογενής παραγωγικότητα Τι είναι το οικοσύστημα

90  Η αρχική παραγωγικότητα είναι το ποσοστό ενέργειας συλλαμβάνει από τους παραγωγούς.  Το ποσό νέας βιομάζας των παραγωγών, ανά μονάδα χρόνου και χώρου (διαστάσεις) Αρχική παραγωγικότητα Τι είναι το οικοσύστημα

91  Περίπου το 1% της ηλιακής ακτινοβολίας, χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεση, για τη δημιουργία των υδατανθράκων και του ATP και αυτά χρησιμοποιούνται για την αύξηση και την αναπαραγωγή  Περίπου το 90% της ενέργειας που παράγεται χρησιμοποιείται στην αύξηση, δημιουργία των τοιχωμάτων των κυττάρων, και για την αναπαραγωγή  Περίπου το 10% αφήνεται για το επόμενο επίπεδο Πρωτογενής παραγωγή Τι είναι το οικοσύστημα

92  Μεικτή αρχική παραγωγή (GPP) = το συνολικό ποσό ενέργειας που συλλαμβάνεται  Καθαρή αρχική παραγωγή (ΝΡΡ) = GPP - αναπνοή  Η καθαρή αρχική παραγωγή είναι συνεπώς, το ποσό ενέργειας που αποθηκεύεται από τους παραγωγούς και ενδεχομένως είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές και αποικοδομητές. Τι είναι το οικοσύστημα

93  Η δευτεροβάθμια παραγωγικότητα είναι ο βαθμός παραγωγής της νέας βιομάζας από τους καταναλωτές, δηλ., ο ρυθμός με τον οποίο οι καταναλωτές μετατρέπουν το οργανικό υλικό σε νέα βιομάζα των καταναλωτών.  Σημειώστε ότι η δευτεροβάθμια παραγωγή περιλαμβάνει απλά το ξαναπακετάρισμα της ενέργειας που συλλαμβάνεται προηγουμένως από τους παραγωγούς - καμία πρόσθετη ενέργεια δεν εισάγεται στην τροφική αλυσίδα. Τι είναι το οικοσύστημα

94 Ενεργειακή πυραμίδα Παραγωγοί Αρχικοί καταναλωτές Δευτεροβάθμιοι Καταναλωτές Τι είναι το οικοσύστημα

95  Κάθε επίπεδο χρησιμοποιεί περίπου μόνο το 10% της λήφθήσας τροφής για την ενέργεια  Ο νέος δομικός ιστός που διαμορφώνεται χρησιμοποιείται ως τροφή για το επόμενο τροφικό επίπεδο  Ένα οικοσύστημα δεν μπορεί να αυτόδιατηρείται χωρίς μια σταθερή εισαγωγή ενέργειας (Ήλιο  Η γενική μείωση ενέργειας σε κάθε επίπεδο, σημαίνει ότι η λιγότερη βιομάζα ενισχύει κάθε πιο πάνω επίπεδο Τι είναι το οικοσύστημα

96 Παραγωγοί: Άλγη Αρχικοί καταναλωτές: Ζωοπλαγκτόν Δευτεροβάθμιοι Καταναλωτές: Φοξίνοι Τριτογενείς Καταναλωτές: Πέρκες Πυραμίδα της βιομάζας: Τι είναι το οικοσύστημα

97 5 Αποικοδομητές, detritivores (βακτηρίδια, αστακοί) 1.5 1.1 Τρίτου επιπέδου σαρκοφάγοι ( πέρκες) Δεύτερου επιπέδου καταναλωτές (ψάρια, ασπόνδυλα) Πρώτου επιπέδου καταναλωτές (φυτοφάγα ψάρια, χελώνες, ασπόνδυλα) Αρχικοί παραγωγοί (άλγη, θαλάσσιος ζωστήρας, φυτά) 809 37 Τι είναι το οικοσύστημα

98 detritivores 21 3,368 20.810 Κορυφαία σαρκοφάγα σαρκοφάγα φυτοφάγα παραγωγοί αποικοδομητές 383 Τι είναι το οικοσύστημα

99  Η μόνιμη συγκομιδή (ιστάμενη βιομάζα), η παραγωγικότητα, ο αριθμός οργανισμών, κ.λπ. ενός οικοσυστήματος μπορούν να απεικονιστούν συμβολικά χρησιμοποιώντας "τις πυραμίδες", όπου το μέγεθος κάθε «διαμερίσματος» αντιπροσωπεύει το ποσό του κάθε στοιχείου σε κάθε τροφικό επίπεδο μιας τροφικής αλυσίδας.  Σημειώστε ότι οι περιπλοκές των αλληλεπιδράσεων σε έναν τροφικό Ιστό δεν παρουσιάζονται σε μια πυραμίδα, αλλά οι πυραμίδες είναι συχνά χρήσιμες εννοιολογικές συσκευές -- δίνουν μια αίσθηση της γενικής μορφής της τροφικής δομής ενός οικοσυστήματος. Οικολογικές πυραμίδες παραγωγοί φυτοφάγα σαρκοφάγα Τι είναι το οικοσύστημα

100  Μια πυραμίδα ενέργειας απεικονίζει την ενεργειακή ροή, ή την παραγωγικότητα, κάθε τροφικού επιπέδου.  Λόγω των νόμων της θερμοδυναμικής, κάθε υψηλότερο επίπεδο πρέπει να είναι μικρότερο από τα χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της απώλειας κάποιας ενέργειας ως θερμότητας (μέσω της αναπνοής) μέσα σε κάθε επίπεδο. Πυραμίδα της ενέργειας Ενεργειακή ροή σε: παραγωγοί φυτοφάγα σαρκοφάγα Τι είναι το οικοσύστημα

101  Μια πυραμίδα των αριθμών δείχνει τον αριθμό ατόμων σε κάθε τροφικό επίπεδο.  Δεδομένου ότι το μέγεθος των ατόμων μπορεί να ποικίλει ευρέως και μπορεί να μην δείξει την παραγωγικότητα εκείνου του ατόμου, οι πυραμίδες των αριθμών λένε λίγα ή τίποτα για το ποσό ενέργειας που κινείται μέσω του οικοσυστήματος. Πυραμίδα των αριθμών #παραγωγοί #φυτοφάγα #σαρκοφάγα Τι είναι το οικοσύστημα

102  Μια πυραμίδα της μόνιμης συγκομιδής προσδιορίζει πόση βιομάζα είναι παρούσα σε κάθε τροφικό επίπεδο σε οποιοδήποτε χρόνο.  Όσον αφορά στις πυραμίδες των αριθμών, μια πυραμίδα της μόνιμης συγκομιδής μπορεί να μην απεικονίσει καλά τη ροή της ενέργειας μέσω του συστήματος, λόγω των διαφορετικών μεγεθών και των ποσοστών αύξησης των οργανισμών. Πυραμίδα της μόνιμης συγκομιδής (ιστάμενης βιομάζας) βιομάζα των παραγωγών βιομάζα των φυτοφάγων βιομάζα σαρκοφάγων (σε κάποιο χρονικό σημείο) Τι είναι το οικοσύστημα

103  Μια πυραμίδα μόνιμης συγκομιδής (ή των αριθμών) μπορεί να αναστραφεί, δηλ., ένα πιο υψηλό τροφικό επίπεδο μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη μόνιμη συγκομιδή από ένα χαμηλότερο τροφικό επίπεδο.  Αυτό μπορεί να εμφανιστεί εάν το χαμηλότερο τροφικό επίπεδο έχει ένα υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών των μικρών ατόμων (και το υψηλό ποσοστό παραγωγικότητας), έτσι ώστε οι πρώτοι και δεύτεροι νόμοι της θερμοδυναμικής δεν παραβιάζονται. Πυραμίδες βιομάζα των παραγωγών βιομάζα των φυτοφάγων βιομάζα σαρκοφάγων (σε κάποιο χρονικό σημείο) Τι είναι το οικοσύστημα

104  Εάν η βιομάζα που παράγεται από ένα τροφικό επίπεδο αθροίζεται κατά τη διάρκεια ενός έτους (ή συγκεκριμένης πλήρους κυκλικής περιόδου), τότε η πυραμίδα της συνολικής βιομάζας που παράγεται πρέπει να παρομοιαστεί με την πυραμίδα της ενεργειακής ροής, δεδομένου ότι η βιομάζα μπορεί να εξισωθεί με την ενέργεια. Πυραμίδα της ετήσιας παραγωγής βιομάζας παραγωγοί φυτοφάγα σαρκοφάγα Ετήσια παραγωγή βιομάζας (ή ενεργειακή ροή): Τι είναι το οικοσύστημα

105 Σημειώστε ότι:  Οι πυραμίδες της ενέργειας και της ετήσιας παραγωγής βιομάζας δεν μπορούν ποτέ να αναστραφούν, δεδομένου ότι αυτό θα παραβίαζε τους νόμους της θερμοδυναμικής.  Οι πυραμίδες της μόνιμης συγκομιδής και αριθμών μπορούν να αναστραφούν, δεδομένου ότι το ποσό οργανισμών σε οποιοδήποτε χρόνο δεν δείχνει και το ποσό της ενέργειας που διατρέχει το σύστημα.  Π.χ. το ποσό τροφίμων που τρώτε σε ένα έτος, έναντι του ποσού τροφίμων που είναι διαθέσιμο στην αποθήκη του σπιτιού σας. Τι είναι το οικοσύστημα

106 Ανακύκλωση των υλικών –Βιογεωχημικές διαβάσεις –Οι κύκλοι οξυγόνου και άνθρακα: Οξυγόνο Φωτοσύνθεση Καύση Διοξείδιο του άνθρακα Αναπνοή (Φυτά και ζώα) Νεκροί οργανισμοί Αναπνοή (Αποικοδομητές) Τι είναι το οικοσύστημα

107  Κύκλοι άνθρακα ως CO2  Εμπλέκεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου  Μπορεί να κατακρατήσει τη θερμότητα με τη διαμόρφωση ενός στρώματος σύννεφων γύρω από τη γη Κύκλος άνθρακα Τι είναι το οικοσύστημα

108 φωτοσύνθεσηαεροβική αναπνοή ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΕΔΑΦΟΥΣ παραγωγοί, καταναλωτές, decomposers, detritivores ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (κυρίως διοξείδιο του άνθρακα) ΤΥΡΦΗ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ καύση του ξύλου (για το καθαρισμό εδάφους κα ή για καύσιμα Ηφαιστειακή δράση θάνατος, ενταφιασμός, συμπίεση κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου απορροή διάβρωση ΠΡΟΣΧΩΣΗ ΝΕΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Διαλελυμένος άνθρακας) ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι το οικοσύστημα

109  Απαιτείται για τη σύνθεση αμινοξέων και τη σύνθεση ATP  Περιλαμβάνεται στον επίγειο ευτροφισμό  –Eutrophication=η υπερχρήση μιας χημικής ουσίας που οδηγεί στην ανεξέλεγκτη αύξηση των φυτών Κύκλος αζώτου Τι είναι το οικοσύστημα

110  Οι κύκλοι οξυγόνου και άνθρακα –Ο κύκλος άνθρακα Το διοξείδιο του άνθρακα αφαιρείται από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης και επιστρέφεται μέσω της αναπνοής –Ο κύκλος οξυγόνου Το οξυγόνο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από τη φωτοσύνθεση και αναιρείται από την αναπνοή ** τα φυτά υποβάλλονται ΚΑΙ στη φωτοσύνθεση και στην αναπνοή!!!! Τι είναι το οικοσύστημα

111  Επίσης αποκαλείται υδρολογικός κύκλος  Μόνο 0,62% όλου του νερού στη γη είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Το υπόλοιπο δεν είναι εύκολα να προσεγγιστεί ή είναι θαλάσσιο! Κύκλος νερού Τι είναι το οικοσύστημα

112  Ο κύκλος του νερού Μεταφορά μέσω των ανέμων Ύδωρ Ατμός Εξάτμιση Συμπύκνωση Πτώση Διαπνοή Απορρόφηση Τι είναι το οικοσύστημα

113  Ο κύκλος του νερού Το νερό ανακυκλώνεται μεταξύ της επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας  Το νερό που εκτιθέμενο στον αέρα εξατμίζεται  Τα φυτά χάνουν το νερό προς στην ατμόσφαιρα λόγω της διαπνοής  Το νερό «δραπετεύει» μέσα στον αέρα ως υδρατμός  Ο υδρατμός συμπυκνώνεται στην ατμόσφαιρα μέσα στα σύννεφα  Το νερό πέφτει πίσω στη γη ως βροχόπτωση Τι είναι το οικοσύστημα

114  Ο κύκλος αζώτου Ελεύθερο Αέριο άζωτο N2 Τα ζώα τρώνε τα φυτά Τα φυτά κάνουν πρωτεΐνες Αποικοδομητές NH 3 Άζωτο-δεσμευτικά Βακτηρίδια Νιτροποίηση Νιτρικά άλατα NO2, NO3 Απονιτροποιητικά Βακτηρίδια Τι είναι το οικοσύστημα

115  Ο κύκλος αζώτου  Αζωτοδεσμευτικά βακτηρίδια = Ελευθέρως-διαβιούντα ή συμβιωτικά στα φυτά-ψυχανθή  Τα φυτά χρησιμοποιούν την αμμωνία (NH 3 ) και τα νιτρικά άλατα (NO 2 και NO 3 ) για να κάνουν τις πρωτεΐνες και τα νουκλεϊνικά οξέα  Τα ζώα στερούνται αυτήν την δυνατότητα, και πρέπει έτσι να τα λάβουν από τα φυτά ή/και άλλα ζώα  Οι αποικοδομητές απελευθερώνουν Αμμωνία ή νιτρικά άλατα για να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά.  Άλλα βακτηρίδια (που αφαιρούν το νίτρο) μετατρέπουν τα νιτρικά άλατα, πίσω σε ατμοσφαιρικό αέριο άζωτο (N 2 ) Τι είναι το οικοσύστημα

116 Συντήρηση και αλλαγή στα οικοσυστήματα  –Για να είναι ένα οικοσύστημα αυτοϋποστηριζόμενο 1. Πρέπει να υπάρξει μια σταθερή πηγή ενέργειας— ΗΛΙΟΣ 2. Οι οργανισμοί πρέπει να μπορούν να μετατρέψουν την ενέργεια του ήλιου σε οργανικές ενώσεις— ΦΥΤΑ 3. Πρέπει να υπάρξει ανακύκλωση των υλικών μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους Τι είναι το οικοσύστημα

117 Οικολογική διαδοχή Η διαδικασία όπου μια υπάρχουσα κοινότητα αντικαθίσταται αργά από μια άλλη κοινότητα μέχρι να επιτευχθεί μια σταθερή, κοινότητα αποκορυφώματική- climax –Αρχική διαδοχή Εμφανίζεται σε μια περιοχή που δεν έχει καμία προυπάρχουσα ζωή Οι λειχήνες (είδη πρωτοπόρων) αυξάνονται συνήθως καλά σε ένα γυμνό βράχο Δεδομένου ότι οι λειχήνες παράγουν όξινα «χωνευτικά ένζυμα», ο βράχος αρχίζει να διαβρώνεται και εμφανίζεται η έναρξη εδαφολογικού σχηματισμού Τελικά δημιουργούνται χαρακτηριστικές εδαφολογικές μορφές Τι είναι το οικοσύστημα

118 Γυμνός βράχος Λειχήνες Φτέρες Πόες Θάμνοι Κωνοφόρα πέυκο,κέδρος Φυλλοβόλα βελανιδιά, σφένδαμος Οικολογική διαδοχή (Πρωτογενής διαδοχή) Τι είναι το οικοσύστημα

119  Έχει οδηγήσει στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας  Προκαλείται με το κάψιμο των απολιθωμένων καυσίμων  Είχε επισημανθεί από τα μέσα του 1700 Φαινόμενο του θερμοκηπίου Τι είναι το οικοσύστημα

120  Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι μια διαφορετική διαδικασία  Η εισαγωγή ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα  Και ειδικότερα CH 4 Παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου Τι είναι το οικοσύστημα

121  Σημαντικός για τα νουκλεϊνικά οξέα και τις μεμβράνες κυττάρων  Υδρόβιος ευτροφισμός Κύκλος φωσφόρου Τι είναι το οικοσύστημα

122  Τοπική επίδραση- επίπεδο φυτών  Νιτρώδη οξείδια ( N 2 O - νιτρώδες οξείδιο NO - νιτρικό οξείδιο NO 2 - διοξείδιο αζώτου)  Οξείδια θείου  Όζον  Διεθνής επίδραση- επίπεδο κοινότητας Ατμοσφαιρική ρύπανση Τι είναι το οικοσύστημα

123  Εισάγεται στο φύλλο μέσω των στομάτων σε υπο– στομάτιες κρύπτες  Διασκορπίζεται μέσω της επιδερμίδας Επήρειες νιτρωδών οξειδίων Τι είναι το οικοσύστημα

124  Λήψη μέσω των ριζών Επήρειες NO X Τι είναι το οικοσύστημα

125  Διοξείδιο θείου  Σημαντικό συστατικό της όξινης βροχής Ξηρό μόριο σχηματισμού = SO 2 + OH + M  HSO 3 +M HSO 3 + O 2  HO 2 + SO 3 HSO 3 + O 2  HO 2 + SO 3  SO 3 + H 2 O  H 2 SO 4 Υγρός σχηματισμός θειικού οξέος  2 SO 2 + 2 H 2 O  SO 3 -2 + HSO 3 - +3H +  HSO 3 - + H 2 O 2  HSO 4 - + H 2 O Οξείδια θείου Τι είναι το οικοσύστημα

126  Διάβρωση της επιδερμίδας  Ζημία στα μεσόφυλλα κύτταρα Αποτελέσματα SO 2 Τι είναι το οικοσύστημα

127  Παρέμβαση στο άνοιγμα των στομάτων Αποτελέσματα SO 2 Τι είναι το οικοσύστημα

128  Παρεμπόδιση της φωτοσύνθεσης στη θυλακοειδή μεμβράνη Αποτελέσματα SO 2 Τι είναι το οικοσύστημα

129  Παρέμβαση της φωτοσύνθεσης στο σημείο όπου το διοξείδιο του άνθρακα εισάγει τον κύκλο Calvin- Benson Αποτελέσματα SO 2 Τι είναι το οικοσύστημα

130  Διύλιση των μικροτροφικών στοιχείων από τον ιστό φύλλων  Διύλιση των μικροτροφικών στοιχείων από το χώμα  –Ανταλλαγή κατιόντων Αποτελέσματα SO 2 Τι είναι το οικοσύστημα

131 Δύο διαφορετικοί τύποι –Στρατοσφαιρικός–Τροποσφαιρικός Μορφές από την καύση των απολιθωμένων καυσίμων –Σχηματισμός ozonides και hydroxyhydroperoxides Όζον Τι είναι το οικοσύστημα

132  Άζωτο  Θείο  Μονοξείδιο άνθρακα  Διοξείδιο του άνθρακα Ρύπανση αέρα σε επίπεδο γης Τι είναι το οικοσύστημα

133  Η προσθήκη του αζώτου στον αέρα, είτε με τη ρύπανση είτε τη λίπανση των χωραφιών μπορεί να προκαλέσει τον ευτροφισμό των ανατολικών δασών Επίγειος ευτροφισμός Τι είναι το οικοσύστημα

134 Επίγειος ευτροφισμός Τι είναι το οικοσύστημα

135  Η μακροπρόθεσμη έκθεση στην όξινη βροχή έχει κυρίως ευθύνεται για την καταστροφή των τοπικών φυτικών κοινωνιών.  Στη Νέα Αγγλία και την περιοχή εκτός της Νέας Υόρκης η απώλεια θρεπτικών ουσιών από το χώμα έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων δέντρων Διοξείδιο θείου

136 Τι είναι το οικοσύστημα

137

138  Φαινόμενο θερμοκηπίου  Αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγικότητα  Αλλάζει η δομή των οικολογικών περιοχών Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα Τι είναι το οικοσύστημα

139 Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου

140 Τι είναι το οικοσύστημα

141  Η αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου Τι είναι το οικοσύστημα

142  Αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγικότητα –αυξάνεται η εισαγωγή CO 2 – αυξάνεται η φυτική βιομάζα – είναι κάτι καλό? Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου Τι είναι το οικοσύστημα

143  Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί:  – στη μετακίνηση των φυτικών κοινωνιών προς τα βόρεια  – λιώσιμο των πολικών παγετώνων  – λιώσιμο των παγωμένων εδαφών Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου Τι είναι το οικοσύστημα

144


Κατέβασμα ppt "Η οικολογία είναι μια επιστήμη – υιοθετεί την επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση για τις συστηματικές σχέσεις και εξηγήσεις των φυσικών φαινόμενων, τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google