Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι δράσεις του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά ( ) Δρ. Γεωργία Στύλου Δασκάλα, Συνεργάτιδα ΕΔΙΑΜΜΕ

2 Παρουσίαση Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Εργαστήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Κρήτης Ίδρυση: 1996 Προεδρικό διάταγμα147/96 Διευθυντές ( ): Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλης Δαμανάκης (2012 έως σήμερα) : Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, Ασπασία Χατζηδάκη

3 Στόχοι εργαστηρίου Η έρευνα,
η κατάρτιση/η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

4 Προγράμματα ( ) Φορέας υλοποίησης για μικρά και μεγάλα προγράμματα με θέμα την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά και την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Παιδεία Ομογενών» ( ) Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά» ( )

5 Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» (1997-2008) Eπ. Υπεύθυνος: Καθ. Μ
Στόχοι: (α) η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 και στοιχείων Ιστορίας και πολιτισμού στο εξωτερικό (β) η δημιουργία δικτύων ανάμεσα σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού και την Ελλάδα και (γ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

6 Συνεργασίες Το Έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με δεκάδες Έλληνες ερευνητές, πανεπιστημιακούς καθηγητές και εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

8 Εκπαιδευτικό υλικό (1997-2008) (1/3)
37 εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 ή ως ΞΓ (ηλικίες 5-18 ετών, πέντε επίπεδα γλωσσομάθειας) 1 Λεξικό (Ελληνο-ισπανικό) 1 Γραμματική της Ελληνικής (σε διάφορες γλώσσες) Διαγνωστικά/ διαπιστωτικά κριτήρια για την ελληνομάθεια (5 τεύχη δοκιμασιών) 6 εγχειρίδια για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού (8-18 ετών, πέντε επίπεδα γλωσσομάθειας)

9 Εκπαιδευτικό υλικό (1997-2008) (2/2)
12 Λευκώματα σχετικά με τη ζωή των Ελλήνων της διασποράς (διάφορες χώρες) 2 Ανθολόγια Λογοτεχνίας από την Ελλάδα και τη Διασπορά 19 CD-ROM, κάποια από τα οποία συνοδεύουν το έντυπο υλικό 6 DVD (‘’Μορμώ’’) 27 Μελέτες (Πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, κλπ)

10 Εμβέλεια παρέμβασης Tα βιβλία και τα CD-rom εκτυπώθηκαν και μοιράστηκαν σε πλήθος σχολικών μονάδων ανά τον κόσμο μέσω των Γραφείων Εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους. Επωφελούμενοι μαθητές: περίπου

11 Δίκτυα σχολικών μονάδων
Σχολεία ‘’ημερήσια’’ ή κρατικά δίγλωσσα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ενταγμένα και απογευματινά/ σαββατιανά) Σε Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Αργεντινή, Νότια Αφρική, Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία κ.α.

12 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (1997-2008)
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ( ) Στην Ελλάδα Ομογενείς ή άλλοι διδάσκοντες από το εξωτερικό Αποσπασμένοι (πριν την αναχώρησή τους) Στο εξωτερικό Σύνολο ατόμων: 7.894

13 Άλλες δράσεις Μαθητικό φεστιβάλ Θεάτρου
Ετήσια εκδήλωση/διαγωνισμός θεάτρου παράστασης από μαθητές της Διασποράς (Αυστραλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αργεντινή, Ουκρανία, Ρωσία, Σουηδία, Αιθιοπία, Νότια Αφρική, Μεγάλη Βρετανία, κ.λπ.) 721 μαθητές Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στην Κρήτη- 857 μαθητές

14 Νέο πρόγραμμα ( ) «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά»

15 Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
«Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά» Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ( , παράταση έως Ιούνιο του 2014) (τελικός προϋπολογισμός ευρώ) Επιστημονικά Υπεύθυνοι: 1)Μ. Δαμανάκης (2011-Μάρτιος 2012), Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, 2) Α. Χατζηδάκη, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης (Μάρτιος 2012-Ιούνιος 2014).

16 Σκοπός του έργου Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος κατάλληλου για ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) το οποίο θα συμβάλλει στην εξ αποστάσεως μάθηση/ διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ και στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά αλλά και μεταξύ Κέντρου και των φορέων αυτών.

17 Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (ediamme elearning) (1/2)
Το ΠΗΜ (elearning.edc.uoc.gr) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) συμπληρωματικά προς τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία-μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δηλαδή σε σχολεία και σε ΤΕΓ

18 Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (ediamme elearning) (2/2)
β) από έναν εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται σε ένα σημείο Α για σύγχρονη (και ασύγχρονη) διδασκαλία μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές Β1, Β2, κλπ. γ) από μεμονωμένους χρήστες/μαθητές για ατομική μελέτη και ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα

19 Το Περιβάλλον ολοκληρώθηκε…
Το περιβάλλον ολοκληρώθηκε Αναμένουμε την τελική αξιολόγηση του Έργου Ευελπιστούμε ότι θα έχει θετική αποδοχή Νέες προοπτικές: συστηματική εφαρμογή και αξιοποίηση με στόχο τυχόν βελτιώσεις

20

21 Εισαγωγική οθόνη επιπέδων Α1-Α2

22 Τάξεις και σχολεία από την Ελλάδα και τη Διασπορά συνδέονται μέσα από το Περιβάλλον και επικοινωνούν σύγχρονα και ασύγχρονα. Οι μαθητές γνωρίζονται και χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για να υλοποιήσουν συνεργατικά διάφορες δραστηριότητες (΄Ή πόλη μου’’, ‘’Διάσημοι Έλληνες της Αυστραλίας’’, ‘’Ή Μάχη της Κρήτης’’, ‘’Πώς ήρθαν οι παππούδες μας εδώ’’, κλπ.

23 συμμετείχαν 22 τάξεις σε 7 χώρες: Η.Π.Α. Αυστραλία Καναδάς Μεγάλη Βρετανία Γερμανία Νότια Αφρική και Ελλάδα συμμετείχαν 26 τάξεις σε 10 χώρες: Ουκρανία Αργεντινή Νότια Αφρική Τουρκία και συμμετείχαν 16 τάξεις σε 6 χώρες: Ρωσία Ελλάδα.

24 Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα γλωσσικά και γνωστικά βοηθήματα που τους παρέχει το Περιβάλλον, προκειμένου να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα: ‘’Μαθαίνω τη Γλώσσα μου’’ Μυθολογία/Ιστορία ‘’Γράφω’’ – ‘’Κατανοώ’’- ‘’Διαβάζω’’ κλπ

25 Επίσης, συνεχίστηκε η παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
νέα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης (Μαργαρίτα 7, Αλφαβητάρι), για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού (λ.χ. Φωτοϊστορίες) εκπαιδευτικό υλικό για την προσχολική εκπαίδευση (Θέλεις να παίξουμε;) εγχειρίδια για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία Τα εκπαιδευτικά υλικά τυπώθηκαν σε 1000 αντίτυπα έκαστο και στάλθηκαν για δοκιμαστική εφαρμογή σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. (πάγια τακτική για εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτω

26 Πραγματοποιήθηκαν… Δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη Τηλεπιμορφώσεις (εξ αποστάσεως σεμινάρια με τηλεδιασκέψεις) σχετικά με: Διάφορες θεματικές ενότητες τη συνδιαμόρφωση & παιδαγωγική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

27 Το Έργο αξιοποιεί πλήρως και συμπληρώνει…
To Πλαίσιο Σπουδών (Αν. Προγράμματα) Και το έντυπο και ψηφιακό υλικό που παρήχθη στο πλαίσιο του ‘’Παιδεία Ομογενών’’ (βάση για την ηλεκτρονική μάθηση στο περιβάλλον) καθώς και τα δίκτυα συνεργατών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

28 Συνεργαζόμενοι φορείς
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τμήμα Φιλολογίας (Εργαστήριο Διδακτικής της Γλώσσας) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρευξείνιες χώρες) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα Ελληνόπουλα της Αλβανίας)

29 Επίσης, το Έργο στηρίζεται στη συγκρότηση και λειτουργία δικτύων
Δίκτυα Ελλήνων επιστημόνων σε διάφορες χώρες του κόσμου Δίκτυα σχολείων (ημερησίων και κρατικών, λ.χ. Charter schools στις ΗΠΑ) Δίκτυα Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Δίκτυα Συντονιστών εκπαίδευσης Δίκτυα γονέων Δίκτυα Εκπαιδευτικών Δίκτυα μαθητών (που οργανώνονται σε Κοινότητες Μάθησης) Το ΕΔΙΑΜΜΕ θεωρεί άλλωστε Αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ του ελλαδικού Κέντρου και των διαφόρων δικτύων στη διασπορά

30 Κλείνοντας, το ΕΔΙΑΜΜΕ θεωρεί …
Απαραίτητη τη συνέχιση της υποστήριξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά από το επίσημο ελληνικό κράτος με την παροχή κυρίως επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς και–στο μέτρο του δυνατού- εκπαιδευτικού υλικού Αναγκαία την αυτό-οργάνωση των κοινοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών προβλημάτων (έλλειψη εκπ. υλικού, εκπαιδευτικών, νέο-μετανάστες…)

31 Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Περιβάλλον


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google