Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. Μαρία Σιδερή Μέλος Ε.Δι.Π. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

2

3 Τι εννοούμε με τον όρο «Επιστημονική εργασία»:
Εργασία στο πλαίσιο ενός μαθήματος Πτυχιακή Εργασία (προπτυχιακές σπουδές) Διπλωματική Εργασία (μεταπτυχιακές σπουδές) Διατριβή (για την απόκτηση διδακτορικού) Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό Ανακοίνωση σε συνέδριο, ημερίδα κ.λπ. Αναφορά ερευνητικού προγράμματος H μορφή, η δομή, η έκταση, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως ο «βαθμός δυσκολίας» σχετίζονται με το είδος της εργασίας.

4 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ορισμός θέματος Προσδιορισμός σκοπού Συλλογή βιβλιογραφίας Δημιουργία προσχεδίου (draft) Αρχικό κείμενο Αποστασιοποίηση και αναθεώρηση Ανάγνωση από τρίτο πρόσωπο Αναδιάρθρωση Κατάθεση εργασίας

5 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟριΣμοΣ θεματοΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟριΣμοΣ θεματοΣ Το πρώτο στάδιο συγγραφής μιας εργασίας είναι ο ορισμός του θέματος: Το θέμα επιλέγεται από τον/την φοιτητή/τρια Το θέμα προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ή ο ορισμός του θέματος της εργασίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κατόπιν μελέτης, γιατί καθορίζει από την αρχή το βαθμό δυσκολίας της εργασίας και επομένως την πιθανότητα για ένα καλό τελικό αποτέλεσμα.

6 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠροΣδιοριΣμοΣ Σκοπου και Στοχων εργαΣιαΣ
Καμία εργασία δεν πρέπει να ξεκινά αν δεν είναι σαφής ο προορισμός (πού θέλουμε να φτάσουμε), διότι δεν θα φτάσουμε ποτέ... Σε καμία εργασία, έρευνα ή μελέτη, δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Κάθε δρόμος είναι αποδεκτός, αρκεί να βασίζεται σε ορθολογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα και να ακολουθεί τους «κανόνες» της συγγραφής μιας εργασίας. Μετά τον ορισμό του θέματος και πριν την έναρξη της αναζήτησης πληροφοριών, πρέπει να έχουν αποσαφηνιστεί : Οι έννοιες και οι όροι που περιγράφουν το θέμα Οι διαστάσεις του θέματος Το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται

7 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠροΣδιοριΣμοΣ Σκοπου και Στοχων εργαΣιαΣ
Έννοιες και όροι Διατύπωση λέξεων – κλειδιών (θα βοηθήσουν στην αναζήτηση πληροφορίας) Αναζήτηση συνώνυμων, ευρύτερων ή και στενότερων, όρων για σφαιρική περιγραφή του θέματος Αναζήτηση όρων που συνδέονται νοηματικά με όσους χρησιμοποιούνται αρχικά για την περιγραφή Προσοχή Οι λέξεις με διπλή ορθογραφία σημειώνονται και οι δυο χωρίς εξαίρεση Οι λέξεις σημειώνονται στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό

8 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠροΣδιοριΣμοΣ Σκοπου και Στοχων εργαΣιαΣ
Διαστάσεις του θέματος Η αποδόμηση του θέματος (διαδικασία ανάλυσης) είναι πολύ σημαντική για την πορεία της εργασίας, καθώς βοηθά στην εστίαση στους βασικούς όρους που το συνθέτουν και, επομένως, καθιστά ευκολότερη την αναζήτηση πληροφοριών Η αποδόμηση του θέματος διευκολύνεται με τη χρήση ενός σχεδίου, όπου : Το κεντρικό θέμα βρίσκεται στον πυρήνα ενός κύκλου Σχετιζόμενες με το κεντρικό θέμα έννοιες καταγράφονται σε κύκλους γύρω από τον αρχικό (και συνδέονται μεταξύ τους)

9 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠροΣδιοριΣμοΣ Σκοπου και Στοχων εργαΣιαΣ

10 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠροΣδιοριΣμοΣ Σκοπου και Στοχων εργαΣιαΣ
Πηγές άντλησης πληροφορίας Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης : υλικό που δεν έχει υποστεί ερμηνεία, σύνοψη ή αξιολόγηση από έτερο άτομο/ομάδα. Συνήθως πρόκειται για αρχειακό υλικό Δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης : το προϊόν της επεξεργασίας των πρωτογενών πηγών πληροφόρησης: βιβλιογραφίες, ευρετήρια, επιτομές κτλ. Οι δευτερογενείς πηγές ουσιαστικά παρέχουν πληροφορίες για πρωτογενείς πηγές ή για πρωτότυπες πληροφορίες που έχουν τροποποιηθεί, επιλεγεί ή έχουν αποκτήσει νέα διάταξη, με στόχο να εξυπηρετήσουν νέο κοινό ή διαφορετικό σκοπό Τριτογενείς πηγές περιέχουν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, έχουν υποστεί νέα επεξεργασία και περιλαμβάνουν το απόσταγμά τους

11 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Πηγές Βιβλία Περιοδικά Διαδίκτυο Εφημερίδες Οπτικοακουστικό υλικό Κρατικά έγγραφα, νομοθεσία   

12 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Βιβλία Τα βιβλία αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης. Εντοπίζονται τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.   

13 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Περιοδικά (επιστημονικά και ποικίλης ύλης) Στα επιστημονικά περιοδικά δημοσιεύονται άρθρα, μετά από αξιολόγηση του περιεχομένου τους από ειδικούς (κριτές). Τα άρθρα έχουν συγκεκριμένη μορφή (template) και περιλαμβάνουν επιτομή (abstract), συμπεράσματα (conclusions) και βιβλιογραφία. Χρησιμοποιούν ειδική ορολογία και απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Τα περιοδικά ποικίλης ύλης απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και δεν αποτελούν σημείο αναφοράς για επιστημονική εργασία.

14 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Διαδίκτυο Το διαδίκτυο διαθέτει τεράστιο αριθμό ηλεκτρονικών πληροφοριών, η πρόσβαση στις οποίες είναι δωρεάν, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συνδρομή. Σημαντικό στοιχείο η αξιοπιστία των ιστοσελίδων που εξαρτάται αποκλειστικά από το δημιουργό τους. Άρα οι χρήστες οφείλουν να αξιολογούν τις πηγές τους. Η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο διευκολύνεται από τις μηχανές αναζήτησης.

15 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Εφημερίδες Ημερήσιος και εβδομαδιαίος τύπος με ειδήσεις, γεγονότα αλλά και προσωπικές απόψεις Για θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές. Οπτικοακουστικό υλικό Νομοθεσία και κρατικά έγγραφα

16 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Η αναζήτηση του υλικού Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συγγραφή μιας εργασίας αποτελεί η μελέτη προγενέστερων δημοσιεύσεων. Ο εντοπισμός της βιβλιογραφίας είναι μια μείζονος σημασίας διαδικασία. Ο χρήστης ανάλογα με την πληροφορία που αναζητά, πρέπει να ανατρέξει σε κατάλογο βιβλιοθήκης, σε βάσεις δεδομένων ή και σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

17 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Είδος Πηγή Παράδειγμα Βιβλία Κατάλογοι βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικά βιβλία Διαδίκτυο Elsevier e-books, Google Books Άρθρα επιστημονικών περιοδικών Βάσεις δεδομένων Scopus, Google Scholar, Heal Link Πρακτικά συνεδρίων Βάσεις δεδομένων και Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Scopus, Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης Διδακτορικές Διατριβές Ε.Ι.Ε. Αναφορές σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών Web of Science, Scopus Οπτικοακουστικό υλικό Ιστοσελίδες Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο Google

18 Πώς γίνεται η αναζήτηση;
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ Πώς γίνεται η αναζήτηση; Με λέξη κλειδί. Με θεματική αναζήτηση Με αναζήτηση φράσεων

19 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Αναζήτηση με λέξη κλειδί Η πλέον διαδεδομένη σε όλες τις μηχανές αναζήτησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της: εντοπίζει τη λέξη-κλειδί σε οποιοδήποτε σημείο του αποτελέσματος (τίτλος/συγγραφές/θέμα/περίληψη) δεν είναι πολύ συγκεκριμένη και ως εκ τούτου ενδέχεται να ανακτήσει και άσχετα ή λιγότερο σχετικά αποτελέσματα βοηθάει στον εντοπισμό νέων όρων και στην επαναδιατύπωση του θέματος ανάλογα με τα ανακτημένα αποτελέσματα

20 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Θεματική αναζήτηση Δυνατότητα που υπάρχει σε πολλές μηχανές αναζήτησης και ιδιαίτερα στους online καταλόγους (στο πεδίο του θέματος). Τα πλεονεκτήματα : είναι πιο συγκεκριμένη από την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, οδηγεί σε πιο ακριβή αποτελέσματα και η αναζήτηση και ανάκτηση δεν επηρεάζεται από την ορολογία που χρησιμοποιεί ο κάθε δημιουργός. Τα μειονεκτήματα : πολλές φορές οι θεματικές επικεφαλίδες είναι ιδιαίτερα εκτενείς και δύσχρηστες δεν χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς τις ίδιες θεματικές επικεφαλίδες

21 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Αναζήτηση φράσεων Σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης φράσης πέρα από μεμονωμένους όρους τοποθετώντας τη φράση σε εισαγωγικά π.χ. “επαγγελματική κατάρτιση”. Η χρήση εισαγωγικών : περιορίζει τα αποτελέσματα της έρευνας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας επιτρέπει το συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων φράσεων σε μια μόνο αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές Boolean

22 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Τελεστές Boolean ΟΧΙ / NOT ΚΑΙ / AND Ή / OR

23 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Προσοχή !!! Στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης, είτε σε καταλόγους βιβλιοθηκών, είτε σε βάσεις δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της αποκοπής, δηλαδή της αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων γραμμάτων μιας λέξης με ένα σύμβολο. Το σύμβολο αποκοπής μπορεί να διαφέρει από τη μια μηχανή αναζήτησης σε άλλη. Συνήθως είναι το σύμβολο του αστερίσκου (*) ή του ποσοστού (%). Παράδειγμα οικονομ*  οικονομία, οικονομικός, οικονομετρία, οικονομικά κ.α.

24 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Βάσεις Δεδομένων Web of Science Tο Web of Science είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης σε τρία βασικά ευρετήρια αναφορών: α) Science Citation Index από σήμερα, β) Social Science Citation Index από σήμερα και γ) Arts & Humanities Citation Index από σήμερα. Συνολικά πρόσβαση υπάρχει για επιστημονικά περιοδικά και περισσότερα από άρθρα. Για κάθε ένα από τα άρθρα, ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει τόσο την περίληψη όσο και τις βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνονται.

25 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Βάσεις Δεδομένων Scopus Το Scopus είναι από τις πιο δημοφιλείς και αντιπροσωπευτικές βάσεις δεδομένων για αναζήτηση βιβλιογραφίας (μέσω της HEALLink.) Δίνει τη δυνατότητα έρευνας σε αξιολογημένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων κάθε επιστημονικού τομέα. Επιλέξτε συγκεκριμένους όρους για αναζήτηση στα αντίστοιχα πεδία. Συμπεριλάβετε εναλλακτικούς όρους. Μπορείτε να γράφετε τους όρους είτε με κεφαλαία είτε με πεζά. Προτιμήστε τον ενικό αριθμό για ευρύτερη αναζήτηση. Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) για την αντικατάσταση ενός χαρακτήρα στον όρο, τον αστερίσκο (*) για αντικατάσταση περισσοτέρων. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για αναζήτηση φράσης.

26 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Βάσεις Δεδομένων Google Books Το Google Books είναι μία υπηρεσία του Google, στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα σε βιβλία που το Google έχει ψηφιοποιήσει και διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή. Google Scholar Πραγματοποιώντας αναζήτηση στο Google Scholar, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει υλικό ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι άρθρα, επιστημονικές μελέτες, βιβλία, εισηγήσεις σε συνέδρια κ.α

27 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥλλογη και μελετη βιβλιογραφιαΣ
Η μελέτη της βιβλιογραφίας Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας, είναι χρήσιμο να καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που κρίνονται ενδιαφέροντα και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από κάθε βιβλίο και άρθρο μαζί με τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα. Πριν από πολλά χρόνια, η καταχώρηση των στοιχείων αυτών (αποδελτίωση) γινόταν σε κάρτες, σε έντυπη μορφή, μια για κάθε βιβλίο/ άρθρο. Σήμερα οι δυνατότητες που παρέχει ο Η/Υ έχουν κάνει πολύ απλούστερη τη διαδικασία αυτή και ευκολότερα ανιχνεύσιμα τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

28 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η δημιουργία προσχεδίου της εργασίας και Πίνακα περιεχομένων (αρχικού) διευκολύνει στην οργάνωση της δομής κειμένου και τον έλεγχο λογικής ακολουθίας των ενοτήτων και υποενοτήτων. Για τη δημιουργία του προσχεδίου: Καταγράψτε τις σκέψεις σας. Δημιουργήστε μια λογική ακολουθία στις σημειώσεις σας (που έχουν προκύψει από την μελέτη της βιβλιογραφίας). Δημιουργήστε ενότητες και υποενότητες με επικεφαλίδες. Όταν ολοκληρώσετε το προσχέδιο της εργασίας, σταματήστε να το επεξεργάζεστε για μερικές ημέρες και αρχίστε ξανά. Χρησιμοποιήστε το προσχέδιο για να ξεκινήσετε να γράφετε το τελικό σας κείμενο.

29 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσοχή σε : Περιεχόμενο  Ύφος  Πρόσωπο. Ορθογραφία  Σημεία στίξη. Χρήση κενών χαρακτήρων Μορφοποίηση κειμένου

30 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιεχόμενο: Εξαρτάται από τους στόχους της εργασίας και τον τρόπο που προσεγγίζεται το ζήτημα. Ύφος: Το ύφος συγγραφής ενός κειμένου εξαρτάται πάντα από το είδος του κειμένου και τους αποδέκτες αυτού. Πρόσωπο:  Προτιμάται το γ' ενικό πρόσωπο (πχ. ο ερευνητής σχεδίασε….) Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στην περίπτωση που εκφράζονται υποκειμενικές απόψεις του συγγραφέα) πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα χρήσης του α' πληθ. προσώπου (αντί του α΄ενικού). Στις ομαδικές εργασίες δύναται να χρησιμοποιείται το α' πληθυντικό πρόσωπο. Πολλές φορές, η χρήση του γ’ ενικού προσώπου της παθητικής φωνής δύναται να μας απεμπλέξει από προβλήματα.

31 Μην ξεχνάτε : η εργασία είναι το προσωπικό σας αποτύπωμα
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ορθογραφία: Ένα κείμενο με ορθογραφικά λάθη προδιαθέτει αρνητικά τον αναγνώστη και αφήνει κακή τελική εντύπωση. Ο έλεγχος για ορθογραφικά σφάλματα συστηματοποιείται με τη χρήση επεξεργαστών κειμένου (δεν εντοπίζονται σφάλματα σε περιπτώσεις πχ. κατάληξη ε ή αι). Σημεία στίξης: Ένα σφάλμα που εντοπίζεται συχνά σε κείμενα εργασιών αφορά τη χρήση της τελείας (.) και του κόμματος (,). Είναι σημαντικό να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στην προηγούμενη λέξη και την τελεία ή το κόμμα. Αριθμοί : Αναφέρονται ολογράφως στην αρχή μιας πρότασης. Μην ξεχνάτε : η εργασία είναι το προσωπικό σας αποτύπωμα

32 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χρήση κενών χαρακτήρων: Μεταξύ δύο λέξεων μιας παραγράφου πρέπει να παρεμβάλλεται ένας μόνο κενός χαρακτήρας. Η χρήση δύο ή περισσότερων διαδοχικών κενών χαρακτήρων είναι κακή πρακτική. Εξίσου κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών χαρακτήρων για την επίτευξη της σωστής στοίχισης των κειμένων. Μορφοποίηση κειμένου: Η μορφοποίηση του κειμένου πρέπει γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες μορφοποίησης, όπως τους ορίζει π.χ. ο φορέας, το ίδρυμα, ο καθηγητής κτλ. που αναθέτει την εργασία. Ιδίως όταν το κείμενο πρόκειται να ενσωματωθεί στα πρακτικά κάποιου συνεδρίου ή να δημοσιευτεί σε κάποιο περιοδικό, η τήρηση των κανόνων είναι απαρέγκλιτη.

33 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αποΣταΣιοποιηΣη απο το κειμενο ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Η σωστή αναθεώρηση μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον ο/η συγγραφέας μελετήσει εκ νέου το κείμενό του μετά από ένα διάστημα αποχής από τη συγγραφή του. Στην αναθεώρηση του κειμένου, είναι πιθανό να διαπιστωθεί ότι αυτό περιέχει ασάφειες και λογικές ανακολουθίες ή ατέλειες με αναφορά στα αποδεικτικά επιχειρήματα/ στοιχεία. Το διάστημα απομάκρυνσης από το κείμενο επιτρέπει στον/στην συγγραφέα να εντοπίσει ευκολότερα τέτοιου είδους παραλήψεις και να διορθώσει λάθη, επαναλήψεις, ασάφειες.

34 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης του κειμένου της εργασίας, η ανάγνωση από έναν/μία φίλο/η ή συμφοιτητή/τρια συμβάλλει συχνά στον εντοπισμό λαθών ή παραλείψεων.

35 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων και των ελέγχων που έγιναν, ακολουθεί η τελευταία αναδιάρθρωση και συμπλήρωση του κειμένου, ώστε να λάβει την τελική μορφή του ως προς το περιεχόμενο και τη δομή.

36 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η τήρηση των προθεσμιών είναι απαραίτητη σε κάθε εργασία που κατατίθεται. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαίως ένας σωστός χρονοπρογραμματισμός των βημάτων-σταδίων που ακολουθούνται. Επιπλέον, προετοιμαστείτε εγκαίρως και για την παρουσίαση της εργασίας σας!

37 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τέλος, μην λησμονείτε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση μιας επιστημονικής εργασίας απαιτεί : Κριτική σκέψη και στοχοπροσήλωση Συγκέντρωση και αξιοποίηση (ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία) όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών/ δεδομένων (σχετιζόμενων πάντα με το θέμα) Διαμόρφωση απάντησης/λύσης σε συγκεκριμένο ερώτημα/ πρόβλημα Εφαρμογή διαδικασίας που στηρίζεται σε αυστηρά λογική ανάλυση Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος

38 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλή επιτυχία!!!


Κατέβασμα ppt "Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google