Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Καμμάς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Καμμάς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Καμμάς skammas@aegean.gr

2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 2 συνοπτικά ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και αναλυτικά προγράμματα πληροφορικήςενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και αναλυτικά προγράμματα πληροφορικής οι ΤΠΕ στην προσχολική και των πρωτοβάθμια εκπαίδευσηοι ΤΠΕ στην προσχολική και των πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ΤΠΕ στο γυμνάσιοοι ΤΠΕ στο γυμνάσιο οι ΤΠΕ στο ενιαίο λύκειοοι ΤΠΕ στο ενιαίο λύκειο οι ΤΠΕ ως μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευσηοι ΤΠΕ ως μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευση

3 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 3 ένταξη πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση 1983-1985: πληροφορική στα τεχνικά επαγγελματικά και πολυκλαδικά λύκεια1983-1985: πληροφορική στα τεχνικά επαγγελματικά και πολυκλαδικά λύκεια –δημιουργία κλάδου πληροφορικής –ντε φάκτο καθιέρωση μοντέλου ένταξης ΤΠΕ με στόχο τον αλφαβητισμό στους υπολογιστές χωρίς πειραματική φάση –λαθεμένη η θεώρηση της πληροφορικής ως μαθήματος επαγγελματικής κατάρτισης 1990: μάθημα πληροφορικής στο γυμνάσιο1990: μάθημα πληροφορικής στο γυμνάσιο 1997: Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ)1997: Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) 1998: πληροφορική στο γενικό λύκειο1998: πληροφορική στο γενικό λύκειο πρόσφατα πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηπρόσφατα πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

4 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 4 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) ενιαίος τρόπος θεώρησης της ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευσηενιαίος τρόπος θεώρησης της ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση –γενικό πλαίσιο –προγράμματα σπουδών –μεθοδολογία διδασκαλίας –προδιαγραφές σχολικών εργαστηρίων 2001-2003: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)2001-2003: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) ένταξη ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευσηένταξη ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση –πρωτοβάθμια εκπαίδευση: κυρίως ολοκληρωμένο με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου –δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κυρίως πραγματολογικό με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου –κύκλος «Πληροφορικής και Υπηρεσιών» του ενιαίου λυκείου: τεχνοκεντρικό μοντέλο

5 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 5 ζητήματα το πλαίσιο σπουδών πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενοτο πλαίσιο σπουδών πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο –ο σύγχρονος ορισμός της γνώσης πρέπει να περιλαμβάνει και την ικανότητα να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία –η αξιοποίηση των εφαρμογών της πληροφορικής συνδέεται με ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο σημερινό μαθητή-αυριανό πολίτη για να εξελιχθεί επαγγελματικά και να επιβιώσει σε ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο προγράμματα του Υπουργείου Παιδείαςπρογράμματα του Υπουργείου Παιδείας –Οδύσσεια

6 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 6 οι ΤΠΕ στην προσχολική και των πρωτοβάθμια εκπαίδευση – επισκόπηση ένας δάσκαλοςένας δάσκαλος –ίσοι όροι για τους μαθητές συμπληρωματικοί τρόποι εκπαίδευσηςσυμπληρωματικοί τρόποι εκπαίδευσης έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την εισαγωγή ΤΠΕέλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την εισαγωγή ΤΠΕ –πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησηςτοπικής αυτοδιοίκησης συλλόγου γονέων και κηδεμόνωνσυλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΚΠΣΚΠΣ –ρόλος ΕΠΠΣ του παιδαγωγικού ινστιτούτου (ΠΙ) συμβουλευτικός –Νησί των Φαιάκων (1998 – 2001, Πανεπιστήμιο Αθηνών) –ΥΔΕΕΣ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)

7 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 7 οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση το ΔΕΠΠΣ για πρώτη φορά το 2003 αναφέρεται στην εισαγωγή την ΤΠΕ στα νηπιαγωγείατο ΔΕΠΠΣ για πρώτη φορά το 2003 αναφέρεται στην εισαγωγή την ΤΠΕ στα νηπιαγωγεία –Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστήνα εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις τουνα έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του –ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας –ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων –Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστήνα προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσηςνα αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τουςνα «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπονα αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο

8 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 8 οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση –άξονες γνώσηγνώση μεθοδολογίαμεθοδολογία συνεργασίασυνεργασία επικοινωνίαεπικοινωνία επιστήμηεπιστήμη καθημερινή ζωήκαθημερινή ζωή –προϋπόθεση η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου ώστε ο υπολογιστή να είναι κομμάτι του σε κεντρικό σημείο

9 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 9 ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο

10 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 10 ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο

11 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 11 Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ώρα ΠληροφορικήςΏρα Πληροφορικής –χρήση της πληροφορικής αρχικά στη διδασκαλία των επιστημών και της τεχνολογίας –συνάντηση με τις ΤΠΕ –σφαιρική προσέγγιση διάφορων χρήσεων ΤΠΕ σε καθημερινές δραστηριότητες πληροφορία και επεξεργασία τηςπληροφορία και επεξεργασία της επικοινωνίαεπικοινωνία ψυχαγωγίαψυχαγωγία νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσηςνέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης

12 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 12 σκοπός της πληροφορικής στο δημοτικό σύμφωνα με το ΠΙ γενικός σκοπός (ΕΠΠΣ)γενικός σκοπός (ΕΠΠΣ) –«οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως «γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο», αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας» ειδικός σκοπός (ΔΕΠΠΣ)ειδικός σκοπός (ΔΕΠΠΣ) –να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή –να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίαςως εποπτικού μέσου διδασκαλίας ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείουως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτωνως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων –με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης –σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) –σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους

13 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 13 άξονες υλοποίησης του σκοπού της πληροφορικής στο δημοτικό ο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείοο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο –κύριος άξονας ένταξης ΤΠΕ –χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μοντελοποίηση, …αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μοντελοποίηση, … –διερεύνηση πραγματικών ή φανταστικών καταστάσεων –ανάπτυξη δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθησης –ανάπτυξη δραστηριοτήτων –οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμεναο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα –λογισμικό ευρείας χρήσης ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, …ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, … –διδασκαλία γλώσσα, γραπτή έκφραση, μαθηματικά, καλλιτεχνικά, …γλώσσα, γραπτή έκφραση, μαθηματικά, καλλιτεχνικά, … ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριώνο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών –βάσεις δεδομένων για αναζήτηση, δίκτυα για επικοινωνία και αναζήτηση πληροφορικός αλφαβητισμόςπληροφορικός αλφαβητισμός –πλαίσιο της “Ευέλικτης Ζώνης” βασικές λειτουργίες (αποθήκευση, επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνία, …)βασικές λειτουργίες (αποθήκευση, επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνία, …) διανοητική – γνωστική πτυχή (κατανόηση της χρήσης πληροφορικών αντικειμένων)διανοητική – γνωστική πτυχή (κατανόηση της χρήσης πληροφορικών αντικειμένων) ηθική – πολιτισμική πτυχή (κατανόηση των πληροφοριακών εργαλείων μέσα από την προοπτική της κατάρτισης του αυριανού πολίτη)ηθική – πολιτισμική πτυχή (κατανόηση των πληροφοριακών εργαλείων μέσα από την προοπτική της κατάρτισης του αυριανού πολίτη)

14 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 14 Αναλυτικό πρόγραμμα πληροφορικής για το δημοτικό

15 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 15 μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας υπολογιστής στην τάξηυπολογιστής στην τάξη –πρότυπο ολοκληρωμένης ένταξης ΤΠΕ γωνιά του υπολογιστήγωνιά του υπολογιστή διαδίκτυοδιαδίκτυο χρήση σε όλα τα γνωστικά αντικείμεναχρήση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ανάπτυξη εργασιών (και διαθεματικών)ανάπτυξη εργασιών (και διαθεματικών) διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξηςδιαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης επικοινωνία με άλλους μαθητέςεπικοινωνία με άλλους μαθητές αναζήτηση πληροφοριώναναζήτηση πληροφοριών εφημερίδα της τάξηςεφημερίδα της τάξης ανάπτυξη υλικού για εκδηλώσειςανάπτυξη υλικού για εκδηλώσεις –ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίαςεποπτικό μέσο διδασκαλίας επικοινωνιακό μέσοεπικοινωνιακό μέσο μέσο αναζήτησηςμέσο αναζήτησης γνωστικό - διερευνητικό εργαλείογνωστικό - διερευνητικό εργαλείο εργαλείο συνεργατικής μάθησηςεργαλείο συνεργατικής μάθησης –πλεονεκτήματα αγορά ενός ή δύο υπολογιστών με εκτυπωτήαγορά ενός ή δύο υπολογιστών με εκτυπωτή μικρά λειτουργικά έξοδαμικρά λειτουργικά έξοδα υλοποίηση με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίαςυλοποίηση με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας χωρίς ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσαχωρίς ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσα –μειονεκτήματα προϋπόθεση η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικώνπροϋπόθεση η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών μεγαλύτερος αριθμός υπολογιστών στα μεγάλα σχολείαμεγαλύτερος αριθμός υπολογιστών στα μεγάλα σχολεία αποτελεσματικό σύστημα συντήρησηςαποτελεσματικό σύστημα συντήρησης

16 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 16 μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας εργαστήριο πληροφορικήςεργαστήριο πληροφορικής –πραγματολογικό μοντέλο –άξονες πληροφορικός αναλφαβητισμόςπληροφορικός αναλφαβητισμός ο υπολογιστήςο υπολογιστής –μέσο διδασκαλίας –γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο –επικοινωνιακό μέσο –μέσο αναζήτησης πληροφοριών πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα –χωρίς ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μειονεκτήματαμειονεκτήματα –ανάγκη για ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσα –μεγάλο οικονομικό κόστος για εργαστήριο –ανάγκη για αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης μικτή προσέγγισημικτή προσέγγιση –συνδυασμός των δύο προηγούμενων –μοντέλο που καθιερώνεται διεθνώς στις αναπτυγμένες χώρες –υλοποιούνται όλοι οι άξονες

17 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 17 ΤΠΕ στο γυμνάσιο η 1 η σχολική βαθμίδα εισαγωγής αυτόνομου μαθήματος πληροφορικής (σταδιακά για 10 χρόνια από το 1992)η 1 η σχολική βαθμίδα εισαγωγής αυτόνομου μαθήματος πληροφορικής (σταδιακά για 10 χρόνια από το 1992) εργαστήριο πληροφορικής σε κάθε γυμνάσιο (10 – 20 PC, Windows)εργαστήριο πληροφορικής σε κάθε γυμνάσιο (10 – 20 PC, Windows) ωριαίο μάθημα Πληροφορικής κάθε εβδομάδαωριαίο μάθημα Πληροφορικής κάθε εβδομάδα

18 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 18 σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο γυμνάσιο συνολική θεώρηση Πληροφορικήςσυνολική θεώρηση Πληροφορικής –γνώσεις βασικές έννοιες και όροι της Πληροφορικήςβασικές έννοιες και όροι της Πληροφορικής –δεξιότητες αυτονομία χειρισμού υπολογιστήαυτονομία χειρισμού υπολογιστή –ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ στάσεις και αξίεςστάσεις και αξίες η σύγχρονή κουλτούρα οφείλει να έχει ένα ισχυρό τεχνικό και επιστημονικό συστατικόη σύγχρονή κουλτούρα οφείλει να έχει ένα ισχυρό τεχνικό και επιστημονικό συστατικό

19 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 19 σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ) βασικές έννοιες και όροι της ΤΠΕ, δηλαδή τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται γιαβασικές έννοιες και όροι της ΤΠΕ, δηλαδή τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για –επεξεργασία, μετάδοση και λήψη πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή βασικές απλές έννοιες της γενικής δομής των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουνβασικές απλές έννοιες της γενικής δομής των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν –αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων … απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουναπαραίτητες δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων με τη χρήση του υπολογιστή.διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων με τη χρήση του υπολογιστή. –μια απλή μηχανή ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον άνθρωπο εφαρμογές πολυμέσων, πλοήγηση και αλληλεπίδραση, Διαδίκτυο, χρήση κατάλληλου λογισμικού για αξιοποίηση του υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων αλλά και σε μετέπειτα δραστηριότητέςεφαρμογές πολυμέσων, πλοήγηση και αλληλεπίδραση, Διαδίκτυο, χρήση κατάλληλου λογισμικού για αξιοποίηση του υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων αλλά και σε μετέπειτα δραστηριότητές ανακάλυψη, επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών για αξιοποίηση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή ζωήανακάλυψη, επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών για αξιοποίηση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή ζωή κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους, του σεβασμού της εργασίας και της διαφορετικότητάςκώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους, του σεβασμού της εργασίας και της διαφορετικότητάς τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότηταςτρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας

20 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 20 άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο γυμνάσιο γνωρίζω – επικοινωνώ με τον υπολογιστήγνωρίζω – επικοινωνώ με τον υπολογιστή –σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστών συστημάτων αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων, …αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων, … –ανάπτυξη διαχρονικής κουλτούρας σε βασικές έννοιες πληροφορικής (ορθολογική προσέγγιση) χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίαςχρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας –βασικό λειτουργικό σύστημα ευρείας χρήσης εφαρμογές γραφείου, λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο, …εφαρμογές γραφείου, λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο, … –κατηγορίες λογισμικού, ικανότητες μεθοδολογίας –ορθολογικές πρακτικές ασκήσεις –μείζονος σημασίας άξονας (συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας της μάθησης, αξιοποίηση λογισμικού για έκφραση και επικοινωνία, δεξιότητες μοντελοποίησης, διαχείριση πληροφοριών, …) ο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνίαο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία –δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, της κοινωνίας και του πολιτισμού επιπτώσεις των ΤΠΕ, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλεια πληροφοριών, συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, …επιπτώσεις των ΤΠΕ, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλεια πληροφοριών, συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, … ο άξονας “ελέγχω – προγραμματίζω τον υπολογιστή” έχει καταργηθείο άξονας “ελέγχω – προγραμματίζω τον υπολογιστή” έχει καταργηθεί

21 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 21 άξονες περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος πληροφορικής γυμνασίου

22 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 22 άξονες περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος πληροφορικής γυμνασίου

23 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 23 οι ΤΠΕ στο ενιαίο λύκειο η πληροφορική ως μάθημα γενικής παιδείας (επιλογής)η πληροφορική ως μάθημα γενικής παιδείας (επιλογής) συνέχιση και εμβάθυνση γνώσεων και προσαρμογή στις νέες εξελίξεις των ΤΠΕ αντί για την επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα πληροφορικήςσυνέχιση και εμβάθυνση γνώσεων και προσαρμογή στις νέες εξελίξεις των ΤΠΕ αντί για την επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα πληροφορικής σφαιρική εκπαίδευση για διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματοςσφαιρική εκπαίδευση για διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος

24 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 24 γενικός σκοπός της πληροφορικής στο ενιαίο λύκειο (ΕΠΠΣ) Τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, των Α΄ και Β΄/Γ΄ τάξεων αντίστοιχα, του Ενιαίου Λυκείου και έχουν γενικό σκοπό: –την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης –την ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν –την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

25 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 25 άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού ο κόσμος της Πληροφορικήςο κόσμος της Πληροφορικής –εφαρμογές πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο (έννοιες, εργαλεία και τεχνικές υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών) διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτωδιερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω –σύνθετες και ολοκληρωμένες εργασίες –λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης –εκπαιδευτικό λογισμικό –προγραμματιστικά εργαλεία –λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων –λογισμικό δικτύων Πληροφορική και σύγχρονος κόσμοςΠληροφορική και σύγχρονος κόσμος –νέοι επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι –νέες επαγγελματικές προοπτικές –όρια δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών –ιδιωτικό απόρρητο –κίνδυνοι εθισμού και εξάρτησης –αξιοπιστία πληροφοριών –αδικήματα στο Διαδίκτυο, …

26 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 26 γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν (ΕΠΠΣ) να μπορούν να περιγράφουν την έννοια, το σκοπό και τα στάδια ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτωννα μπορούν να περιγράφουν την έννοια, το σκοπό και τα στάδια ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων να μπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμονα μπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τουςνα γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους να μπορούν να επιλέγουν, κάθε φορά που θα χρειάζονται, το κατάλληλο λογισμικόνα μπορούν να επιλέγουν, κάθε φορά που θα χρειάζονται, το κατάλληλο λογισμικό να μπορούν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείωννα μπορούν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα με χρήση προγραμματιστικών εργαλείωννα μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα με χρήση προγραμματιστικών εργαλείων να μπορούν να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές πολυμέσωννα μπορούν να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές πολυμέσων να κατανοούν και να μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες και όρους της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίαςνα κατανοούν και να μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες και όρους της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίας να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet και να δημιουργούν τις δικές τους σελίδες στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριώννα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet και να δημιουργούν τις δικές τους σελίδες στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών να μπορούν να κρίνουν τις επιπτώσεις της πληροφορικής στη ζωή των ανθρώπωννα μπορούν να κρίνουν τις επιπτώσεις της πληροφορικής στη ζωή των ανθρώπων να έχουν αποκτήσει επαρκή εικόνα για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στην κατεύθυνση/κλάδο που επέλεξαν για να σπουδάσουν.να έχουν αποκτήσει επαρκή εικόνα για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στην κατεύθυνση/κλάδο που επέλεξαν για να σπουδάσουν.

27 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 27 άξονες περιεχομένου του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής ενιαίου λυκείου Ενότητα Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη 1.Ο Κόσμος της Πληροφορικής *Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής *Κατηγορίες υπολογιστών *Το υλικό των υπολογιστών *Το λογισμικό συστήματος *Το λογισμικό εφαρμογών *Προγραμματιστικά περιβάλλοντα *Πληροφοριακά Συστήματα Διδακτικές ώρες [1] : 20Διδακτικές ώρες [1] : 20 [1] *Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής *Πολυμέσα *Επικοινωνίες και Δίκτυα Διδακτικές ώρες: 15Διδακτικές ώρες: 15 2. Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω *Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 27Διδακτικές ώρες: 27 *Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 30Διδακτικές ώρες: 30 3. Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος *Όλα αλλάζουν... *Νέες επαγγελματικές προοπτικές Διδακτικές ώρες: 3Διδακτικές ώρες: 3 *Το μέλλον... Διδακτικές ώρες: 5Διδακτικές ώρες: 5

28 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 28 οι ΤΠΕ ως διδακτικό και μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευση Όνομα: Οδύσσεια http://odysseia.cti.gr Όνομα: Οδύσσεια http://odysseia.cti.grhttp://odysseia.cti.gr Τύπος: πιλοτικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας Τύπος: πιλοτικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας Στόχος: ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση Στόχος: ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση Χρηματοδότηση: Υπ.Ε.Π.Θ., ΚΠΣ Χρηματοδότηση: Υπ.Ε.Π.Θ., ΚΠΣ Διάρκεια: 1997 – 2002 Διάρκεια: 1997 – 2002 Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών http://www.cti.gr Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών http://www.cti.gr http://www.cti.gr Λογισμικό http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.asp Λογισμικό http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.asp http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.asp

29 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Διάλεξη 3 Οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σ. Καμμάς 29 Οδύσσεια ολοκληρωμένη προσέγγιση ένταξης ΤΠΕολοκληρωμένη προσέγγιση ένταξης ΤΠΕ –καταξίωση της πληροφορικής ως εργαλείο καθημερινής χρήσης για διδασκαλία, μάθηση και επικοινωνία άξονεςάξονες –Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πράξη από ειδικευμένους επιμορφωτές –Δημιουργία κατάλληλης υποδομής: πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια συνδεδεμένα σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των σχολείων –Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και προσαρμογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού έργα (Οδυσσέας, Τηλέμαχος ΙΙ, Κίρκη, Μνηστήρες, Ε42, Νησί των Φαιάκων, Σειρήνες, …)έργα (Οδυσσέας, Τηλέμαχος ΙΙ, Κίρκη, Μνηστήρες, Ε42, Νησί των Φαιάκων, Σειρήνες, …) –http://odysseia.cti.gr/projects.htm http://odysseia.cti.gr/projects.htm


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Καμμάς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google