Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σταύρος Καμμάς skammas@aegean.gr Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σταύρος Καμμάς skammas@aegean.gr Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σταύρος Καμμάς skammas@aegean.gr
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Καμμάς

2 συνοπτικά ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και αναλυτικά προγράμματα πληροφορικής οι ΤΠΕ στην προσχολική και των πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ΤΠΕ στο γυμνάσιο οι ΤΠΕ στο ενιαίο λύκειο οι ΤΠΕ ως μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευση Σ. Καμμάς

3 ένταξη πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση
: πληροφορική στα τεχνικά επαγγελματικά και πολυκλαδικά λύκεια δημιουργία κλάδου πληροφορικής ντε φάκτο καθιέρωση μοντέλου ένταξης ΤΠΕ με στόχο τον αλφαβητισμό στους υπολογιστές χωρίς πειραματική φάση λαθεμένη η θεώρηση της πληροφορικής ως μαθήματος επαγγελματικής κατάρτισης 1990: μάθημα πληροφορικής στο γυμνάσιο 1997: Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) 1998: πληροφορική στο γενικό λύκειο πρόσφατα πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Σ. Καμμάς

4 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ)
ενιαίος τρόπος θεώρησης της ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση γενικό πλαίσιο προγράμματα σπουδών μεθοδολογία διδασκαλίας προδιαγραφές σχολικών εργαστηρίων : Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) ένταξη ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση πρωτοβάθμια εκπαίδευση: κυρίως ολοκληρωμένο με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κυρίως πραγματολογικό με στοιχεία τεχνοκεντρικού μοντέλου κύκλος «Πληροφορικής και Υπηρεσιών» του ενιαίου λυκείου: τεχνοκεντρικό μοντέλο Σ. Καμμάς

5 ζητήματα το πλαίσιο σπουδών πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο ο σύγχρονος ορισμός της γνώσης πρέπει να περιλαμβάνει και την ικανότητα να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία η αξιοποίηση των εφαρμογών της πληροφορικής συνδέεται με ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο σημερινό μαθητή-αυριανό πολίτη για να εξελιχθεί επαγγελματικά και να επιβιώσει σε ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Οδύσσεια Σ. Καμμάς

6 οι ΤΠΕ στην προσχολική και των πρωτοβάθμια εκπαίδευση – επισκόπηση
ένας δάσκαλος ίσοι όροι για τους μαθητές συμπληρωματικοί τρόποι εκπαίδευσης έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την εισαγωγή ΤΠΕ πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησης συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΚΠΣ ρόλος ΕΠΠΣ του παιδαγωγικού ινστιτούτου (ΠΙ) συμβουλευτικός Νησί των Φαιάκων (1998 – 2001, Πανεπιστήμιο Αθηνών) ΥΔΕΕΣ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) Σ. Καμμάς

7 οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση
το ΔΕΠΠΣ για πρώτη φορά το 2003 αναφέρεται στην εισαγωγή την ΤΠΕ στα νηπιαγωγεία Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο Σ. Καμμάς

8 οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση
άξονες γνώση μεθοδολογία συνεργασία επικοινωνία επιστήμη καθημερινή ζωή προϋπόθεση η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου ώστε ο υπολογιστή να είναι κομμάτι του σε κεντρικό σημείο Σ. Καμμάς

9 ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο
Σ. Καμμάς

10 ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο
Σ. Καμμάς

11 Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ώρα Πληροφορικής χρήση της πληροφορικής αρχικά στη διδασκαλία των επιστημών και της τεχνολογίας συνάντηση με τις ΤΠΕ σφαιρική προσέγγιση διάφορων χρήσεων ΤΠΕ σε καθημερινές δραστηριότητες πληροφορία και επεξεργασία της επικοινωνία ψυχαγωγία νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης Σ. Καμμάς

12 σκοπός της πληροφορικής στο δημοτικό σύμφωνα με το ΠΙ
γενικός σκοπός (ΕΠΠΣ) «οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως «γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο», αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας» ειδικός σκοπός (ΔΕΠΠΣ) να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους Σ. Καμμάς

13 άξονες υλοποίησης του σκοπού της πληροφορικής στο δημοτικό
ο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο κύριος άξονας ένταξης ΤΠΕ χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μοντελοποίηση, … διερεύνηση πραγματικών ή φανταστικών καταστάσεων ανάπτυξη δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθησης ανάπτυξη δραστηριοτήτων οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα λογισμικό ευρείας χρήσης ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, … διδασκαλία γλώσσα, γραπτή έκφραση, μαθηματικά, καλλιτεχνικά, … ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών βάσεις δεδομένων για αναζήτηση, δίκτυα για επικοινωνία και αναζήτηση πληροφορικός αλφαβητισμός πλαίσιο της “Ευέλικτης Ζώνης” βασικές λειτουργίες (αποθήκευση, επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνία, …) διανοητική – γνωστική πτυχή (κατανόηση της χρήσης πληροφορικών αντικειμένων) ηθική – πολιτισμική πτυχή (κατανόηση των πληροφοριακών εργαλείων μέσα από την προοπτική της κατάρτισης του αυριανού πολίτη) Σ. Καμμάς

14 Αναλυτικό πρόγραμμα πληροφορικής για το δημοτικό
Σ. Καμμάς

15 μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας
υπολογιστής στην τάξη πρότυπο ολοκληρωμένης ένταξης ΤΠΕ γωνιά του υπολογιστή διαδίκτυο χρήση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ανάπτυξη εργασιών (και διαθεματικών) διαχείριση βιβλιοθήκης της τάξης επικοινωνία με άλλους μαθητές αναζήτηση πληροφοριών εφημερίδα της τάξης ανάπτυξη υλικού για εκδηλώσεις ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας επικοινωνιακό μέσο μέσο αναζήτησης γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο εργαλείο συνεργατικής μάθησης πλεονεκτήματα αγορά ενός ή δύο υπολογιστών με εκτυπωτή μικρά λειτουργικά έξοδα υλοποίηση με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας χωρίς ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσα μειονεκτήματα προϋπόθεση η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών μεγαλύτερος αριθμός υπολογιστών στα μεγάλα σχολεία αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης Σ. Καμμάς

16 μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας
εργαστήριο πληροφορικής πραγματολογικό μοντέλο άξονες πληροφορικός αναλφαβητισμός ο υπολογιστής μέσο διδασκαλίας γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο επικοινωνιακό μέσο μέσο αναζήτησης πληροφοριών πλεονεκτήματα χωρίς ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μειονεκτήματα ανάγκη για ειδικό προσωπικό και ειδική αίθουσα μεγάλο οικονομικό κόστος για εργαστήριο ανάγκη για αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης μικτή προσέγγιση συνδυασμός των δύο προηγούμενων μοντέλο που καθιερώνεται διεθνώς στις αναπτυγμένες χώρες υλοποιούνται όλοι οι άξονες Σ. Καμμάς

17 ΤΠΕ στο γυμνάσιο η 1η σχολική βαθμίδα εισαγωγής αυτόνομου μαθήματος πληροφορικής (σταδιακά για 10 χρόνια από το 1992) εργαστήριο πληροφορικής σε κάθε γυμνάσιο (10 – 20 PC, Windows) ωριαίο μάθημα Πληροφορικής κάθε εβδομάδα Σ. Καμμάς

18 σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο γυμνάσιο
συνολική θεώρηση Πληροφορικής γνώσεις βασικές έννοιες και όροι της Πληροφορικής δεξιότητες αυτονομία χειρισμού υπολογιστή ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ στάσεις και αξίες η σύγχρονή κουλτούρα οφείλει να έχει ένα ισχυρό τεχνικό και επιστημονικό συστατικό Σ. Καμμάς

19 σκοπός διδασκαλίας της πληροφορικής στο γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ)
βασικές έννοιες και όροι της ΤΠΕ, δηλαδή τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία, μετάδοση και λήψη πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή βασικές απλές έννοιες της γενικής δομής των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων … απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων με τη χρήση του υπολογιστή. μια απλή μηχανή ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον άνθρωπο εφαρμογές πολυμέσων, πλοήγηση και αλληλεπίδραση, Διαδίκτυο, χρήση κατάλληλου λογισμικού για αξιοποίηση του υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων αλλά και σε μετέπειτα δραστηριότητές ανακάλυψη, επιλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών για αξιοποίηση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή ζωή κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους, του σεβασμού της εργασίας και της διαφορετικότητάς τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Σ. Καμμάς

20 άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο γυμνάσιο
γνωρίζω – επικοινωνώ με τον υπολογιστή σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστών συστημάτων αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων, … ανάπτυξη διαχρονικής κουλτούρας σε βασικές έννοιες πληροφορικής (ορθολογική προσέγγιση) χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας βασικό λειτουργικό σύστημα ευρείας χρήσης εφαρμογές γραφείου, λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο, … κατηγορίες λογισμικού, ικανότητες μεθοδολογίας ορθολογικές πρακτικές ασκήσεις μείζονος σημασίας άξονας (συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας της μάθησης, αξιοποίηση λογισμικού για έκφραση και επικοινωνία, δεξιότητες μοντελοποίησης, διαχείριση πληροφοριών, …) ο υπολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, της κοινωνίας και του πολιτισμού επιπτώσεις των ΤΠΕ , προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλεια πληροφοριών, συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, … ο άξονας “ελέγχω – προγραμματίζω τον υπολογιστή” έχει καταργηθεί Σ. Καμμάς

21 άξονες περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος πληροφορικής γυμνασίου
Σ. Καμμάς

22 άξονες περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος πληροφορικής γυμνασίου
Σ. Καμμάς

23 οι ΤΠΕ στο ενιαίο λύκειο
η πληροφορική ως μάθημα γενικής παιδείας (επιλογής) συνέχιση και εμβάθυνση γνώσεων και προσαρμογή στις νέες εξελίξεις των ΤΠΕ αντί για την επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα πληροφορικής σφαιρική εκπαίδευση για διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος Σ. Καμμάς

24 γενικός σκοπός της πληροφορικής στο ενιαίο λύκειο (ΕΠΠΣ)
Τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, των Α΄ και Β΄/Γ΄ τάξεων αντίστοιχα, του Ενιαίου Λυκείου και έχουν γενικό σκοπό: την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης την ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σ. Καμμάς

25 άξονες υλοποίησης του γενικού σκοπού
ο κόσμος της Πληροφορικής εφαρμογές πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο (έννοιες, εργαλεία και τεχνικές υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών) διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω σύνθετες και ολοκληρωμένες εργασίες λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης εκπαιδευτικό λογισμικό προγραμματιστικά εργαλεία λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων λογισμικό δικτύων Πληροφορική και σύγχρονος κόσμος νέοι επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι νέες επαγγελματικές προοπτικές όρια δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών ιδιωτικό απόρρητο κίνδυνοι εθισμού και εξάρτησης αξιοπιστία πληροφοριών αδικήματα στο Διαδίκτυο, … Σ. Καμμάς

26 γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν (ΕΠΠΣ)
να μπορούν να περιγράφουν την έννοια, το σκοπό και τα στάδια ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων να μπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους να μπορούν να επιλέγουν, κάθε φορά που θα χρειάζονται, το κατάλληλο λογισμικό να μπορούν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα με χρήση προγραμματιστικών εργαλείων να μπορούν να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές πολυμέσων να κατανοούν και να μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες και όρους της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίας να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet και να δημιουργούν τις δικές τους σελίδες στον παγκόσμιο ιστό πληροφοριών να μπορούν να κρίνουν τις επιπτώσεις της πληροφορικής στη ζωή των ανθρώπων να έχουν αποκτήσει επαρκή εικόνα για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στην κατεύθυνση/κλάδο που επέλεξαν για να σπουδάσουν. Σ. Καμμάς

27 άξονες περιεχομένου του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής ενιαίου λυκείου
Ενότητα Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Ο Κόσμος της Πληροφορικής Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής Κατηγορίες υπολογιστών Το υλικό των υπολογιστών Το λογισμικό συστήματος Το λογισμικό εφαρμογών Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Πληροφοριακά Συστήματα Διδακτικές ώρες[1]: 20 Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής Πολυμέσα Επικοινωνίες και Δίκτυα Διδακτικές ώρες: 15 2. Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 27 Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 30 3. Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Όλα αλλάζουν ... Νέες επαγγελματικές προοπτικές Διδακτικές ώρες: 3 Το μέλλον ... Διδακτικές ώρες: 5 Σ. Καμμάς

28 οι ΤΠΕ ως διδακτικό και μαθησιακό μέσο στην ελληνική εκπαίδευση
Όνομα: Οδύσσεια Τύπος: πιλοτικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας Στόχος: ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση Χρηματοδότηση: Υπ.Ε.Π.Θ., ΚΠΣ Διάρκεια: 1997 – 2002 Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Λογισμικό Σ. Καμμάς

29 Οδύσσεια ολοκληρωμένη προσέγγιση ένταξης ΤΠΕ άξονες
καταξίωση της πληροφορικής ως εργαλείο καθημερινής χρήσης για διδασκαλία, μάθηση και επικοινωνία άξονες Επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων: ενδοσχολική, συνεχής και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πράξη από ειδικευμένους επιμορφωτές Δημιουργία κατάλληλης υποδομής: πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια συνδεδεμένα σε Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των σχολείων Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου και προσαρμογή υπάρχοντος διεθνούς διερευνητικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού λογισμικού έργα (Οδυσσέας, Τηλέμαχος ΙΙ, Κίρκη, Μνηστήρες, Ε42, Νησί των Φαιάκων, Σειρήνες, …) Σ. Καμμάς


Κατέβασμα ppt "Σταύρος Καμμάς skammas@aegean.gr Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google