Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

光の三原色色材の三原色. 色相環(上)と可視光線スペクトル(下) 光受容色素のスペクトル 網膜の構造.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "光の三原色色材の三原色. 色相環(上)と可視光線スペクトル(下) 光受容色素のスペクトル 網膜の構造."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 光の三原色色材の三原色

2 色相環(上)と可視光線スペクトル(下)

3 光受容色素のスペクトル

4 網膜の構造

5 桿体細胞 (Rods) と錐体細胞 (Cones)

6 オプシン+レチナールレチナールの光異性化反応

7 シスおよびトランスレチナール トランスに変化すると オプシン(緑色)から離れてしまう

8 β- カロテンとビタミン A(retinal, retinol, retinoic acid)

9 いろいろなカロテノイド色素

10 レチナールがシッフ塩基でオプシンに結合し、 プロトン化すると、可視光線を吸収するようになる。

11 バクテリオロドプシンバクテリオロドプシンの光反応

12 可視スペクトルのいろいろ ● 光源/太陽光の放射エネルギー[2] 【内容】 太陽光の放射エネルギー 【データ順】 地表, 大気に O 3 ・ O 2 ・ H 2 O 無い場合, 大気圏外, 6000K 黒体

13

14 14 光の性質 @ 波動性 ( 電磁波 ) 回折,干渉 など @ 粒子性 光電効果,コンプトン効果 など ・・・・・振動数 ( 波長の逆数 ) に比例するエネルギー を持つ粒子 ヤングの干渉実験 2つのスリットに 光を通過させる 左:粒子性を仮定 右:波動性を仮定 すでに16名が筆答免除で決定済み

15 15 波の要素 (1) 振幅 (amplitude) 波の「強さ」 (2) 波長 (wavelength) 波の周期 (3) 位相 (phase) 周期の位置 (4) 振動面 (vibrating plane) 後述 (5) 波面難しいので省略 単位円 波長 , m 振幅 時間t または距離 χ または位相 ( 角度 ) θ 正弦波, sine wave 一定の角速度 ( θ ・ s -1 ) で回転 する線分の垂線の足 θ

16 16 進行方向 χ- y平面を振動する波(矢印) χ- z平面を振動する波 (ブルー色塗り) 振動面について

17 17 種々の振動面の 波動を進行方向 から見る 偏光板 ( 分子の スダレ ) 偏光板を通過させる 普通の光 平面偏光 ( 直線偏光 ) 2枚の偏光板を、「直交させる」ように重ねてから、光 源を見るとどのようになるでしょうか? 振動面の制御:偏光の利 用 振動面が χ - z面 に限定される

18 18 周期 (p)– 波のある 1 点から、同じ状態の 1 点が再び現れるまでの時間:単位 s 周波数 ( ) – 1 秒間あたりの波の数, 周期の逆数( 1/p ):単位 Hz ( s -1 ) 波数 ( 1cm あたりの波の数) =  = 1/  cm -1 波長 ,  m 振幅 電場電場 - 時間または距離

19 19 電場 磁場 進行方向 電磁波 変動 ( 時間変化 ) する電場は「磁場」 を生む。 ( 出来た ) 変動磁場は、新た な「電場」を生む。

20 20 波数 cm -1 周波数 Hz X線X線 可視光マイクロ波 ガンマ線紫外光赤外・遠赤外光ラジオ波 波長 m deca mdmmm μm nm pm 波長 λ (m), 波数 ν (cm -1 ), 周波数f (Hz) の関係と生 活とのかかわり


Κατέβασμα ppt "光の三原色色材の三原色. 色相環(上)と可視光線スペクトル(下) 光受容色素のスペクトル 網膜の構造."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google