Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΕισαγωγή στον Προγραμματισμό Διαφάνειες παρουσίασης #2 Ανάθεση τιμής σε μεταβλητή Επικοινωνία με το χρήστη Αριθμητικές παραστάσεις Λογικές παραστάσεις

2 2Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάθεση τιμής σε μεταβλητή  Παραδείγματα αναθέσεων n := 2 pi := 3.14159 done := true ch := 'b' counter := counter + 1 x1 := (-b + sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

3 3Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία με το χρήστη(i) u Έξοδος στην οθόνη write('Hello world') write(x) write(n+1) write(x, y) write('Η τιμή του x είναι ', x) u Έξοδος με αλλαγή γραμμής write('Η τιμή του'); writeln(' x είναι ', x); writeln('Η τιμή του y είναι ', y)

4 4Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία με το χρήστη(ii) u Συντακτικό διάγραμμα

5 5Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία με το χρήστη(iii) u Είσοδος από το πληκτρολόγιο read(a) u Είσοδος από το πληκτρολόγιο και διάβασμα μέχρι το τέλος της γραμμής readln(b) readln(x, y)

6 6Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία με το χρήστη(iv) u Παράδειγμα program example(input,output); var n, m, sum : integer; begin writeln('Προσθέτω δυο ακέραιους'); write('Δώσε το n: '); readln(n); write('Δώσε το m: '); readln(m); sum := n + m; write('Το άθροισμα ', n, ' + ', m, ' είναι: '); writeln(sum) end.

7 7Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητικές παραστάσεις(i) u Απλές παραστάσεις l σταθερές και μεταβλητές u Απλές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση +, - πολλαπλασιασμός * διαίρεση πραγματικών αριθμών / πηλίκο ακέραιας διαίρεσης div υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης mod πρόσημα +, -

8 8Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητικές παραστάσεις(ii) u Προτεραιότητα τελεστών π.χ. 5+3*x-y ≡ 5+(3*x)-y u Προσεταιριστικότητα τελεστών π.χ. x-y+1 ≡ (x-y)+1 u Σειρά εκτέλεσης των πράξεων l καθορίζεται εν μέρει από την προτεραιότητα και την προσεταιριστικότητα των τελεστών l γενικά όμως εξαρτάται από την υλοποίηση π.χ. (x+1)*(y-1)

9 9Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λογικές παραστάσεις(i) u Συγκρίσεις ισότητα, ανισότητα =, <> μεγαλύτερο, μικρότερο >, < μεγαλύτερο ή ίσο, μικρότερο ή ίσο >=, <= u Λογικές πράξεις σύζευξη (και) and διάζευξη (ή) or άρνηση (όχι) not

10 10Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λογικές παραστάσεις(ii) u Πίνακες αλήθειας λογικών πράξεων pqp and q false truefalse truefalse true pqp or q false true falsetrue pnot p falsetrue false

11 11Νίκος Παπασπύρου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λογικές παραστάσεις(iii) u Προτεραιότητα λογικών τελεστών not : μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους and : όπως ο πολλαπλασιασμός or : όπως η πρόσθεση π.χ. not p and q or r ≡ ((not p) and q) or r π.χ. x>3 and not y=5 Λάθος! ≡ x>(3 and (not y))=5 π.χ. (x>3) and not (y=5) Σωστό


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google